Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

192 toradh in 7 ndoiciméad

 1. #318655

  Riail 131 Comhdháil na gCoistí um Ghnóthaí Eorpacha (COSAC)

  Rule 131 Conference of European Affairs Committees (COSAC)

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 2. #320142

  Comhdháil na gCoistí um Ghnóthaí Eorpacha (COSAC)

  Conference of European Affairs Committees (COSAC)

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 3. #563924

  Tuairimí an XLVIII COSAC

  Contribution of the XLVIII COSAC

  Tuairimí an XLVIII COSAC — Nicosia, an 14 - 16 Deireadh Fómhair 2012

 4. #563961

  Maidir leis sin, fáiltíonn COSAC roimh thiomantas láidir an Choimisiúin an t-idirphlé polaitiúil le parlaimintí náisiúnta a neartú tuilleadh ina fhreagra ar Thuairimí an XLVII COSAC.

  In this respect, COSAC welcomes the Commission’s firm commitment to further strengthening the political dialogue with national Parliaments in its reply to the Contribution of the XLVII COSAC.

  Tuairimí an XLVIII COSAC — Nicosia, an 14 - 16 Deireadh Fómhair 2012

 5. #563966

  Admhaíonn COSAC go bhfuil an Coimisiún Eorpach tar éis an togra a tharraingt siar anois.

  COSAC acknowledges that the European Commission has now withdrawn the proposal.

  Tuairimí an XLVIII COSAC — Nicosia, an 14 - 16 Deireadh Fómhair 2012

 6. #607318

  Tuairimí XLIX COSAC

  Contribution of the XLIX COSAC

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 7. #607350

  COSAC an-imníoch mar gheall ar na scéalta ón Tuirc.

  COSAC is deeply concerned about the news coming from Turkey.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 8. #640074

  TUAIRIMÍ ANL COSAC

  CONTRIBUTION OF THEL COSAC

  Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 9. #640076

  Tuairimí COSAC maidir le neartú an Chomhair Idirpharlaimintigh san Aontas Eorpach

  COSAC’s Contribution to the Strengthening of Interparliamentary Cooperation in the European Union

  Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 10. #640089

  Cuireann COSAC fáilte roimh an gCróit mar an 28ú Ballstát d’AE.

  COSAC welcomes Croatia as the 28th Member State of the EU.

  Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 11. #640092

  Mar sin féin, cáineann COSAC cibear-idircheapadh neamhúdaraithe atá dírithe ar institiúidí agus ar dhaoine aonair.

  However, COSAC denounces unauthorised cyber interceptions directed at institutions and individuals.

  Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 12. #640133

  Tacaíonn COSAC le spriocanna uaillmhianacha na Straitéise dar teideal Eoraip 2020;

  COSAC supports the ambitious goals of the Europe 2020 Strategy;

  Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 13. #640138

  Iarrann COSAC ar an gCoimisiún Eorpach leanúint ar aghaidh lena thiomantas laistigh de chreat an tSeimeastair Eorpaigh, mar a leagadh amach sna freagraí oifigiúla a thug an Coimisiún ar a raibh in COSAC XLVII agus in COSAC XLIX.

  COSAC calls on the European Commission to follow through on its commitment within the framework of the European Semester, as outlined in the official replies of the Commission to the Contributions of the XLVII COSAC and the XLIX COSAC.

  Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 14. #1603164

  Cruinniú Chathaoirligh COSAC, 12 – 13 Iúil 2015, Lucsamburg.

  COSAC CHAIRPERSONS’ MEETING, 12 - 13 JULY, 2015, LUXEMBOURG.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 15. #1603165

  Cruinniú Iomlánach COSAC LIII, Ríge, an Laitvia, 30 Bealtaine - 2 Meitheamh 2015.

  COSAC LIII PLENARY MEETING, RIGA, LATVIA, 30 MAY - 2 JUNE, 2015.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 16. #1603166

  Cruinniú Iomlánach COSAC LIV, Lucsamburg, 29 Samhain – 1 Nollaig 2015.

  COSAC LIV PLENARY MEETING, LUXEMBOURG, 29 NOVEMBER - 1 DECEMBER, 2015.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 17. #1603167

  Gasra Oibre COSAC. Lucsamburg;30 Deireadh Fómhair 2015.

  COSAC WORKING GROUP. LUXEMBOURG; 30 OCTOBER, 2015.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 18. #1620229

  Cruinniú Chathaoirligh COSAC faoi Uachtaránacht na Gearmáine 2007

  MEETING OF COSAC CHAIRPERSONS UNDER THE GERMAN PRESIDENCY 2007

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 19. #1620234

  An Cruinniú de Chathaoirligh COSAC, Málta, 22-23 Eanáir 2017.

  MEETING OF THE CHAIRPERSONS OF COSAC, MALTA, 22-23 JANUARY, 2017.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 20. #1629041

  Moltaí maidir le Dearbhú 13 de Chonradh Maastricht a Neartú agus maidir le Feidhmiú Feabhsaithe COSAC

  RECOMMENDATIONS FOR THE REINFORCEMENT OF DECLARATION 13 OF THE MAASTRICHT TREATY AND FOR THE IMPROVED FUNCTIONING OF COSAC

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 21. #1857032

  Riail 151 An Chomhdháil de na Coistí Parlaiminteacha um Ghnóthaí an Aontais (COSAC)

  Rule 151 Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs (COSAC)

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 22. #1858572

  An Chomhdháil de na Coistí Parlaiminteacha um Ghnóthaí an Aontais (COSAC)

  Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs (COSAC)

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 23. #1858577

  Cuirfidh an toscaireacht tuarascáil faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán tar éis gach ceann de chruinnithe COSAC.

  The delegation shall, after each COSAC meeting, submit a report to the Conference of Presidents.

  Rialacha Nós Imeachta — 9ú téarma parlaiminteach — Iúil 2019

 24. #2633823

  Chun tuilleadh eolais a fháil, féach https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/conferences/cosac.

  For more information, see https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/conferences/cosac.

  TUARASCÁIL ÓN gCOIMISIÚN TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2021 MAIDIR LE CUR I bhFEIDHM PHRIONSABAIL NA COIMHDEACHTA AGUS NA COMHRÉIREACHTA AGUS MAIDIR LE CAIDREAMH LEIS NA PARLAIMINTÍ NÁISIÚNTA

 25. #563970

  Tuigeann COSAC an luach atá le hidirphlé idirpharlaiminteach agus le pléití le Coimisinéirí laistigh dá cruinnithe agus iarrann sí ar an gCoimisiún leanúint dá chuid iarrachtaí tosaíocht a thabhairt d’fhreastal ar chruinnithe de chuid COSAC chun cur leis an bplé torthúil a bhí ann go dtí seo.

  COSAC appreciates the value of interparliamentary dialogue and of discussions with Commissioners within its meetings and calls on the Commission to continue its efforts to prioritise attending meetings of COSAC to build on the fruitful discussions to date.

  Tuairimí an XLVIII COSAC — Nicosia, an 14 - 16 Deireadh Fómhair 2012

 26. #607345

  COSAC ag tnúth le haontachas na Cróite leis an Aontas Eorpach an 1 Iúil, agus le rannpháirtíocht pharlaiminteoirí na Cróite mar chomhaltaí iomlána de chuid COSAC, ag tosú faoi Uachtaránacht na Liotuáine.

  COSAC looks forward to the accession of Croatia to the European Union on 1 July, and to the participation of Croatian parliamentarians as full COSAC members, beginning under the Lithuanian Presidency.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 27. #607375

  Sa chomhthéacs seo tugann COSAC dá aire gur rud é, i Márta 2013, tar éis iarraidh ar an gCoimisiún i dtuairimí XLVIII COSAC, go bhfuair na Parlaimintí náisiúnta sin a thíolaic Tuairimí Réasúnaithe maidir le togra Monti II litreacha ón gCoimisiún inar soláthraíodh réasúnú ar cén fáth gur mheas sé nár sáraíodh prionsabal na coimhdeachta.

  In this context COSAC notes that in March 2013, following a request to the Commission in the XLVIII COSAC contributions, those national Parliaments that submitted Reasoned Opinions on the Monti II proposal received letters from the Commission providing reasoning why it considered that the principle of subsidiarity had not been breached.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 28. #607388

  D’fhonn feabhas a chur ar rannpháirtíocht Parlaimintí náisiúnta sa phróiseas foirmithe beartas réamhtheachtach, agus ar an mbaint atá acu leis an bpróiseas céanna, iarrann COSAC ar an gCoimisiún a áirithiú go gcuirfear na Parlaimintí náisiúnta san airdeall go speisialta faoi gach comhairliúchán poiblí de chuid an Choimisiúin nuair a sheoltar iad, mar a éilítear i dtuairimí XLVII COSAC, agus aird ar leith a thabhairt ar aon tuairimí a thugann Parlaimintí maidir le haon chomhairliúcháin den sórt sin.

  With a view to enhancing the involvement and engagement of national Parliaments in the upstream policy formulation process, COSAC invites the Commission to ensure that national Parliaments are specially alerted to all Commission public consultations when they are launched, as called for in the Contribution of the XLVII COSAC, and to pay special attention to any contributions made by Parliaments to any such consultations.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 29. #640077

  Ag a chruinniú iomlánaíoch i Vilnias ar ócáid a 50ú iubhaile, fearann COSAC fáilte is fiche roimh an bhfear a bhunaigh é, an tUasal Laurent FABIUS, Aire Gnóthaí Eachtracha de chuid Phoblacht na Fraince agus iar-Cheann ComhairleAssemblée Nationalena Fraince, agus is mian leis a bhuíochas as cuimse a chur in iúl don Uasal FABIUS as a thionscnamh sa bhliain 1989 agus as na hiarrachtaí a rinne sé ina dhiaidh sin maidir le bunú Comhdháil Idirpharlaiminteach de na Coistí um Ghnóthaí Eorpacha, ar a dtugtar COSAC.

  On the occasion of its jubilee 50th plenary meeting in Vilnius, COSAC welcomes its founder Mr Laurent FABIUS, Minister of Foreign Affairs of the Republic of France, former Speaker of the FrenchAssemblée nationale, and wishes to express its profound gratitude to Mr FABIUS for his 1989 initiative and subsequent efforts in bringing about the establishment of the Interparliamentary Conference of Bodies Specialised in European Affairs, known as COSAC.

  Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 30. #640108

  Tá sé d’aidhm ag COSAC gné pharlaiminteach an Aontais a threisiú, agus chuige sin spreagann sé na Parlaimintí náisiúnta le hiniúchadh iomlán a dhéanamh ar chinntí a dhéantar ar leibhéal an Aontais agus díospóireacht chríochnúil a dhéanamh ar conas lánleas a bhaint as na cumhachtaí dá bhforáiltear i gConradh Liospóin ina n-iarrachtaí chun córas rialachais níos cuntasaí agus níos dlisteanaí a chruthú in AE. Tugann COSAC dá aire gur chuir go leor Parlaimintí nó Tithe náisiúnta Tuairim Réasúnaithe ar fáil sa chaoi gur cuireadh sásra an “cárta buí” i bhfeidhm.

  COSAC, aiming at reinforcing the parliamentary dimension of the Union, urges national Parliaments to exercise full parliamentary scrutiny of decisions taken at the Union level and to engage in a thorough discussion on how to use the powers provided by the Treaty of Lisbon to their full extent in their efforts to build a more accountable and legitimate system of governance in the EU.

  Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 31. #640110

  Iarrann COSAC ar an gCoimisiún Eorpach ceachtanna a fhoghlaim ón gcéad “cárta buí” a tugadh mar fhreagra ar mholadh “Monti II”, mar a aibhsíodh sa mhéid a bhí le rá i COSAC XLIX.

  COSAC calls upon the European Commission to learn lessons from the experience of the first ‘yellow card’ in response to the ‘Monti II’ proposal, as highlighted in the Contribution of the XLIX COSAC.

  Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 32. #640121

  Molann COSAC don Choimisiún Eorpach na rudaí a chuir Parlaimintí náisiúnta in iúl sa 20ú Tuarascáil Dhébhliantúil de chuid COSAC, ar éifeachtacht an agallaimh pholaitiúil ag díriú ar cháilíocht seachas cainníocht na n-idirghníomhaíochtaí, a chur san áireamh.

  COSAC invites the European Commission to take into consideration the comments by national Parliaments expressed in the 20th Bi-annual Report of COSAC on the effectiveness of the political dialogue focusing on the quality rather than the quantity of interactions.

  Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 33. #320143

  Ar thogra ón Uachtarán, ainmneoidh Comhdháil na nUachtarán comhaltaí thoscaireacht na Parlaiminte chuig COSAC agus féadfaidh sí sainordú a thabhairt don toscaireacht sin.

  On a proposal from the President, the Conference of Presidents shall name the members of, and may confer a mandate on, Parliament’s delegation to COSAC.

  Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011

 34. #563932

  I bhfianaise na bhforbairtí reatha laistigh den Aontas Eorpach, tuigeann COSAC gurb ionann doimhniú AEA agus céim nua i bpróiseas na lánpháirtíochta Eorpaí.

  In view of the current developments within the European Union, COSAC appreciates that the deepening of the EMU will mark a new stage in the process of the European integration.

  Tuairimí an XLVIII COSAC — Nicosia, an 14 - 16 Deireadh Fómhair 2012

 35. #563933

  Creideann COSAC gur cheart go mbeadh atreisiú ollstruchtúr AEA, trí aontas fioscach agus baincéireachta, ag luí le prionsabail na dlisteanachta agus na cuntasachta daonlathaí.

  COSAC believes that the reinforcement of the EMU architecture, through a fiscal and banking union should be in line with the principles of democratic legitimacy and accountability.

  Tuairimí an XLVIII COSAC — Nicosia, an 14 - 16 Deireadh Fómhair 2012

 36. #563934

  Leagann COSAC béim ar an ról ríthábhachtach ar cheart do Pharlaimint na hEorpa chomh maith leis na parlaimintí náisiúnta a ghlacadh ina leith sin.

  COSAC underlines the crucial role that the European Parliament as well as the national parliaments should play in this respect.

  Tuairimí an XLVIII COSAC — Nicosia, an 14 - 16 Deireadh Fómhair 2012

 37. #563940

  Tugann COSAC dá haire go raibh gach parlaimint náisiúnta a rinne iniúchadh ar an togra thuasluaite i bhfabhar a chuid cuspóirí (17) nó ina bhfabhar go páirteach (8).

  COSAC notes that all national Parliaments that scrutinised the above mentioned proposal were in favour (17) or partly in favour (8) of its objectives.

  Tuairimí an XLVIII COSAC — Nicosia, an 14 - 16 Deireadh Fómhair 2012

 38. #563953

  Leagann COSAC béim, dá bhrí sin, ar ról ríthábhachtach na Straitéise dar teideal Eoraip 2020 chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

  COSAC therefore underlines the crucial role of the Europe 2020 Strategy in achieving these objectives.

  Tuairimí an XLVIII COSAC — Nicosia, an 14 - 16 Deireadh Fómhair 2012

 39. #563955

  Ina theannta sin, leagann COSAC béim ar an ngá atá ann go gcomhlíonfaidh na Ballstáit na cuspóirí sin.

  Furthermore, COSAC underlines the need that these objectives are met by Member States.

  Tuairimí an XLVIII COSAC — Nicosia, an 14 - 16 Deireadh Fómhair 2012

 40. #563959

  Aithníonn COSAC tábhacht an idirphlé pholaitiúil mar uirlis a neartaíonn an comhar idir na hinstitiúidí Eorpacha agus parlaimintí náisiúnta.

  COSAC recognises the importance of the political dialogue as a tool that reinforces the cooperation between the European institutions and national Parliaments.

  Tuairimí an XLVIII COSAC — Nicosia, an 14 - 16 Deireadh Fómhair 2012

 41. #563960

  Cé go n-admhaíonn COSAC go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta go dtí seo maidir leis an idirphlé polaitiúil, creideann sí gur féidir an t-idirphlé sin a fheabhsú tuilleadh.

  Although COSAC acknowledges that significant progress has been made to date regarding the political dialogue, it believes that this dialogue can be further enhanced.

  Tuairimí an XLVIII COSAC — Nicosia, an 14 - 16 Deireadh Fómhair 2012

 42. #607322

  Cuireann COSAC fáilte roimh thiomantas láidir AE chun iomaíochas na hEorpa a chothú agus fás inmharthana, poist agus comhtháthú sóisialta san Eoraip a spreagadh, fad atá sé i mbun comhdhlúthúchán fioscach.

  COSAC welcomes the EU's strong determination to foster Europe's competitiveness and to stimulate sustainable growth, jobs and social cohesion in Europe, while pursuing fiscal consolidation.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 43. #607324

  Tugann COSAC dá aire rannpháirtíocht mhéadaithe Parlaimintí náisiúnta sa Sheimeastar Eorpach, ach aithníonn sé nach bhfuil a lán Parlaimintí sásta fós go hiomlán leis an mbaint atá acu leis an bpróiseas.

  COSAC notes the increasing involvement of Parliaments in the European Semester, but acknowledges that many Parliaments are not yet fully satisfied with their involvement in the process.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 44. #607326

  Cuireann COSAC fáilte roimh na bearta suntasacha a rinneadh le roinnt míonna anuas chun AEA a neartú.

  COSAC welcomes the significant steps that have been taken in recent months to strengthen EMU.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 45. #607330

  Cuireann COSAC béim ar an ngá go ndéanfar, de bharr na dtograí seo, sásraí a bhunú a mbeidh mar thoradh air Fuinneamh Inmharthana agus Aeráid na hEorpa.

  COSAC emphasises the need for these proposals to permit the setting up of mechanisms leading to a Sustainable Energy and Climate Europe.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 46. #607336

  Creideann COSAC go bhfuil ról speisialta ag Parlaimintí i dtaca le naisc a bhunú idir saoránaigh agus cinnteoireacht san Eoraip freisin trí pháirtithe polaitiúla Eorpacha agus páirtithe polaitiúla náisiúnta.

  COSAC believes that Parliaments, also through European and national political parties, have a special role to play in establishing links between citizens and European decision-making.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 47. #607340

  Iarann COSAC ar an gComhairle Eorpach i mí an Mheithimh bearta éifeachtacha práinneacha a chomhaontú chun dífhostaíocht i measc an aosa óig a chomhrac.

  COSAC calls on the European Council in June to agree effective and urgent measures for combating youth unemployment.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 48. #607346

  Cuireann COSAC fáilte roimh an gcomhaontú ar thángthas air i mí Aibreáin idir an tSeirbia agus an Chosaiv, chomh maith leis an bPlean Forfheidhmithe a comhaontaíodh i mí na Bealtaine.

  COSAC welcomes the agreement reached in April between Serbia and Kosovo, as well as the Implementation Plan agreed upon in May.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 49. #607347

  Tugann COSAC dá aire an moladh ón gCoimisiún chun caibidlí a thosú leis an tSeirbia i dtaobh aontachas AE.

  COSAC notes the Commission’s recommendation for negotiations to be opened with Serbia concerning EU accession.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013

 50. #607348

  Ina theannta sin, aithníonn COSAC an moladh ón gCoimisiún chun caibidlí a thosú leis an gCosaiv maidir le Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais agus tuarascáil an Choimisiúin maidir lena chur i bhfeidhm.

  Furthermore, COSAC recognises the Commission’s recommendation for negotiations to be opened with Kosovo on a Stabilization and Associations Agreement and the Commission’s report for its implementation.

  Tuairimí XLIX COSAC – Baile Átha Cliath, 23 - 25 Meitheamh 2013