Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

3 thoradh in 2 dhoiciméad

 1. #2638763

  Bonneagar na Corparáide Poiblí Gáis (DEPA):

  Public Gas Corporation (DEPA) Infrastructure:

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN Nuashonrú maidir le Faireachas Feabhsaithe – An Ghréig, Bealtaine, 2022

 2. #2366839

  Tá an próiseas tairisceana le haghaidh Bhonneagar na Corparáide Poiblí Gáis (DEPA) sa chéim dheireanach, agus meastar go dtabharfar i gcrích ó thaobh airgeadais de go luath é.

  The tender process for the Public Gas Corporation (DEPA) Infrastructure has progressed towards a final stage, and its financial closure is expected shortly.

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN Nuashonrú ar an bhFaireachas Feabhsaithe - An Ghréig, Feabhra 2022

 3. #2638415

  Tá Ciste Forbraíochta Sócmhainní na Poblachta Heilléanaí (HRADF) ar tí príobháidiú Bhonneagar na Corparáide Poiblí Gáis (DEPA) a thabhairt i gcrích, agus meastar go ndéanfar é a phríobháidiú ar thairiscint airgeadais shuntasach dar luach EUR 733 mhilliún (i gcás leas 65 % den Chiste comhfhreagraíonn sin do EUR 476 mhilliún).

  The Hellenic Republic Asset Development Fund (TAIPED) is close to completing the privatisation of the Public Gas Corporation (DEPA) Infrastructure which is expected to be successfully privatised for a considerable financial offer of EUR 733 million (for the 65% stake of the Fund this corresponds to EUR 476 million).

  TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN Nuashonrú maidir le Faireachas Feabhsaithe – An Ghréig, Bealtaine, 2022