Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

2,534 toradh in 738 doiciméad

 1. #980903

  achtachán. ciallaíonn an focal “achtachán” aon achtachán is—

  word "enactment" means any enactment being—

  Uimhir 14 de 1945: AN tACHT CUSTAM (FORÁLA SEALADACHA), 1945

 2. #428483

  35.—(1) Le linn feidhmeanna faoin achtachán seo nó faoi aon achtachán eile a chomhlíonadh—

  35.—(1) In performing functions under this or any other enactment as—

  AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010

 3. #431131

  (7) San Acht seo, aon tagairt d’aon achtachán forléireofar í mar thagairt don achtachán sin arna leasú nó arna oiriúnú le haon achtachán nó faoi aon achtachán dá éis sin.

  (7) In this Act a reference to any enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended or adapted by or under any subsequent enactment.

  ACHT NA mBÓITHRE, 1993

 4. #438187

  113.—(1) Le linn feidhmeanna faoin achtachán seo nó faoi aon achtachán eile a chomhlíonadh—

  113.—(1) In performing functions under this or any other enactment as—

  AN tACHT UCHTÁLA 2010

 5. #448299

  (i) le haon achtachán nó faoi aon achtachán,

  (i) by or under any enactment,

  AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010

 6. #456117

  (3) Déanfar tagairt san Acht seo d’aon achtachán a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú nó arna oiriúnú le haon achtachán dá éis nó faoi aon achtachán dá éis.

  (3) A reference in this Act to any enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended or adapted by or under any subsequent enactment.

  AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1993

 7. #461295

  (c) forléireofar aon tagairt d’aon achtachán mar thagairt don achtachán sin arna leasú, arna leathnú nó arna oiriúnú le haon achtachán dá éis nó faoi aon achtachán dá éis.

  (c) a reference to any enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended, extended or adapted by or under any subsequent enactment.

  ACHT AN CHOIMISIÚIN UM CHEARTA AN DUINE, 2000

 8. #912891

  cialluíonn an focal “achtachánachtachán atá i Reacht Bhriotáineach no in Acht den Oireachtas.

  the word "enactment" means an enactment contained in a British Statute or in an Act of the Oireachtas.

  Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936

 9. #1052145

  folaíonn “achtachán” aon ionstraim arna déanamh faoi achtachán;

  [GA] "enactment" includes any instrument made under an enactment;

  Uimhir 17 de 1953: ACHT MHÓR-IARNRÓD AN TUAISCIRT, 1953

 10. #1064400

  ciallaíonn an abairt “achtachán lena mbaineann an t-alt seo” aon achtachán arb é atá ann—

  the expression "enactment to which this section applies" means any enactment being—

  Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954

 11. #1066438

  ciallaíonn “achtachán” aon achtachán arb é atá ann—

  "enactment" means any enactment being—

  Uimhir 25 de 1954: AN tACHT MAOINE STÁIT, 1954

 12. #1080506

  ciallaíonn “achtachán” aon achtachán arb é atá ann—

  "enactment" means any enactment being—

  Uimhir 7 de 1956: AN tACHT CUSTAM, 1956

 13. #1150000

  folaíonn “achtachán” cairt agus aon ionstraim arna déanamh faoi achtachán;

  "enactment" includes a charter and any instrument made under an enactment;

  Uimhir 39 de 1961: ACHT NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961

 14. #1271301

  ciallaíonn “scéim reachtúil” scéim sochar scoir a bunaíodh le haon achtachán nó faoi aon achtachán.

  "statutory scheme" means a retirement benefits scheme established by or under any enactment.

  Uimhir 19 de 1972: AN tACHT AIRGEADAIS, 1972

 15. #1402529

  ciallaíonn “achtachán láithreach” achtachán atá i bhfeidhm ag tosach feidhme an Achta seo;

  [GA]

  Uimhir 21 de 1983: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (FORÁLACHA AIRGEADAIS) (UIMH. 2), 1983

 16. #1426207

  (4) Déanfar aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú nó arna oiriúnú le haon achtachán nó faoi aon achtachán ina dhiaidh sin.

  (4) A reference in this Act to any enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended or adapted by or under any subsequent enactment.

  Uimhir 3 de 1986: ACHT NA gCANÁLACHA, 1986

 17. #1428919

  ciallaíonn “achtachán aisghairthe” achtachán a aisghairtear leis an Acht seo;

  "repealed enactment" means an enactment repealed by this Act;

  Uimhir 9 de 1986: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1986

 18. #1441995

  (4) Forléireofar tagairt san Acht seo d'aon achtachán mar thagairt don achtachán sin arna leasú nó arna oiriúnú le haon achtachán nó faoi aon achtachán dá éis sin.

  (4) A reference in this Act to any enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended or adapted by or under any subsequent enactment.

  Uimhir 31 de 1986: AN tACHT IOMPAIR (CÓRAS IOMPAIR ÉIREANN A ATHEAGRÚ), 1986

 19. #1453166

  (2) Aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán, forléireofar í mar thagairt don achtachán sin arna leasú nó arna oiriúnú le haon achtachán, nó faoi aon achtachán, dá éis sin.

  (2) A reference in this Act to any enactment shall he construed as a reference to that enactment as amended or adapted by or under any subsequent enactment.

  Uimhir 27 de 1987: AN tACHT IOMPAIR, 1987

 20. #1459023

  (a) le haon achtachán nó faoi aon achtachán (seachas Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986), nó

  ( a ) by or under any enactment (other than the Companies Acts, 1963 to 1986), or

  Uimhir 7 de 1988: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1988

 21. #1505171

  (3) Déanfar aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú nó arna oiriúnú le haon achtachán eile, nó faoi aon achtachán eile.

  (3) A reference in this Act to any enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended or adapted by or under any other enactment.

  Uimhir 11 de 1990: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1990

 22. #1505958

  (3) Déanfar tagairt san Acht seo d'aon achtachán a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú nó arna oiriúnú le haon achtachán, nó faoi aon achtachán, dá éis sin.

  (3) A reference in this Act to any enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended or adapted by or under any subsequent enactment.

  Uimhir 12 de 1990: ACHT NA nARM TINE AGUS NA nARM IONSAITHEACH, 1990

 23. #1506283

  (4) Forléireofar aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán mar thagairt don achtachán sin arna leasú nó arna oiriúnú le haon achtachán, nó faoi aon achtachán, ina dhiaidh sin.

  (4) A reference in this Act to any enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended or adapted by or under any subsequent enactment.

  Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990

 24. #1510867

  (2) Forléireofar aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán mar thagairt don achtachán sin arna leasú nó arna oiriúnú le haon achtachán nó faoi aon achtachán dá éis sin.

  (2) A reference in this Act to any enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended or adapted by or under any subsequent enactment.

  Uimhir 22 de 1990: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1990

 25. #1527137

  (d) aon tagairt d'aon achtachán, is tagairt í don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le haon achtachán dá éis sin nó faoi aon achtachán dá éis sin.

  ( d ) a reference to any enactment is a reference to that enactment as amended, adapted or extended by or under any subsequent enactment.

  Uimhir 13 de 1997: AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997

 26. #1542384

  folaíonn “achtachán” ionstraim arna déanamh faoi achtachán;

  "enactment" includes an instrument made under an enactment;

  Uimhir 16 de 1998: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1998

 27. #1548360

  folaíonn “achtachán” ionstraim arna déanamh faoi achtachán;

  "enactment" includes an instrument made under an enactment;

  Uimhir 26 de 1998: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1998

 28. #1548386

  (c) déanfar aon tagairt d'aon achtachán a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le haon achtachán nó faoi aon achtachán ina dhiaidh sin.

  (c) a reference to any enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended, adapted or extended by or under any subsequent enactment.

  Uimhir 26 de 1998: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1998

 29. #1561158

  (c) aon tagairt d’aon achtachán, is tagairt í don achtachán sin arna leasú, arna leathnú nó arna oiriúnú le haon achtachán nó faoi aon achtachán ina dhiaidh sin.

  (c) a reference to any enactment is a reference to that enactment as amended, extended or adapted by or under any subsequent enactment.

  Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998

 30. #1572084

  (c) aon tagairt d'aon achtachán eile is tagairt í don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile nó faoi aon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo.

  (c) a reference to any other enactment is to that enactment as amended by or under any other enactment, including this Act.

  Uimhir 5 de 1999: AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE (LEASÚ), 1999

 31. #1578506

  (2) Déanfar aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán eile a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú nó arna oiriúnú le haon achtachán eile nó faoi aon achtachán eile.

  (2) A reference in this Act to any other enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended or adapted by or under any other enactment.

  Uimhir 21 de 1999: AN tACHT FORBARTHA MIANRAÍ, 1999

 32. #1583562

  (c) aon tagairt d'aon achtachán is tagairt í don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le haon achtachán dá éis nó faoi aon achtachán dá éis.

  (c) a reference to any enactment is a reference to that enactment as amended, adapted or extended by or under any subsequent enactment.

  Uimhir 29 de 1999: AN tACHT UM BANC ICC, 1999

 33. #1585357

  (i) le haon achtachán nó ordú cúirte nó faoi aon achtachán nó ordú cúirte,

  (i) any enactment or order of a court,

  Uimhir 8 de 2000: AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000

 34. #1586293

  (2) Forléireofar aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán eile mar thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile, nó faoi aon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo.

  (2) Any reference in this Act to any other enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended by or under any other enactment including this Act.

  Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000

 35. #1588998

  (c) déanfar tagairt d'aon achtachán a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le haon achtachán dá éis sin nó faoi aon achtachán dá éis sin.

  (c) a reference to any enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended, adapted or extended by or under any subsequent enactment.

  Uimhir 41 de 2000: AN tACHT UM CHISTE NÁISIÚNTA OILIÚNA, 2000

 36. #157025

  (3) Déanfar tagairtí sna Rialacháin seo d'aon achtachán a fhorléiriú mar thagairtí don achtachán sin arna leasú le haon achtachán nó rialacháin ina dhiaidh sin.

  (3) References in these Regulations to any enactment shall be construed as references to that enactment as amended by any subsequent enactment or regulations.

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 37. #164085

  (3) Déanfar tagairtí sna Rialacháin seo d'aon achtachán a fhorléiriú mar thagairtí don achtachán sin arna leasú le haon achtachán nó rialacháin ína dhíaídh sín.

  (3) References in these regulations to any enactment shall be construed as references to that enactment as amended by any subsequent enactment or regulations.

  Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978

 38. #178608

  (3) Déanfar tagairtí sna Rialacháin seo d'aon achtachán a fhorléiriú mar thagairtí don achtachán sin arna leasú le haon achtachán ina dhiaidh sin.

  (3) References in these Regulations to any enactment shall be construed as references to that enactment as amended by any subsequent enactment.

  Ionstraimí Reachtúla: 1981

 39. #429975

  (c) aon tagairt d’achtachán eile is tagairt í don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile nó faoi aon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo.

  (c) a reference to another enactment is to that enactment as amended by or under any other enactment, including this Act.

  AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL (LEASÚ), 2001

 40. #435369

  (c) folaíonn tagairt d’achtachán tagairt don achtachán sin arna leasú nó arna leathnú le haon achtachán dá éis sin nó faoi aon achtachán dá éis sin, lena n-áirítear an tAcht seo.

  (c) a reference to an enactment includes a reference to that enactment as amended or extended by or under any subsequent enactment including this Act.

  AN tACHT UM SCÉIM NÁISIÚNTA DEARBHAITHE MAIRTEOLA, 2000

 41. #461103

  (b) forléireofar tagairt d’aon achtachán mar thagairt don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le haon achtachán ina dhiaidh sin nó faoi.

  (b) a reference to any enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended, adapted or extended by or under any subsequent enactment.

  AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUÍOMH TAISÍ ÍOSPARTACH), 1999

 42. #482565

  (c) aon tagairtí d’aon achtachán, is tagairtí iad don achtachán sin arna leasú le haon achtachán dá éis sin, lena n-áirítear an tAcht seo.

  (c) references to any enactment are references to that enactment as amended by any subsequent enactment, including this Act.

  AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2003

 43. #499910

  (c) déanfar tagairt d’aon achtachán a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú, arna oiriúnú nó arna leathnú le haon achtachán iardain, lena n-áirítear an tAcht seo, nó faoi.

  (c) a reference to any enactment shall be construed as a reference to that enactment as amended, adapted or extended by or under any subsequent enactment including this Act.

  AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1994

 44. #962437

  (2) Léireofar tagairtí atá san Acht so d'aon achtachán mar thagairtí don achtachán san ar n-a leasú le haon achtachán iaraimseardha.

  (2) References in this Act to any enactment shall be construed as references to that enactment as amended by any subsequent enactment.

  Uimhir 3 de 1942: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1942

 45. #963056

  (3) Déanfar na tagairtí atá san Acht so d'aon achtachán do léiriú mar thagairtí don achtachán san ar n-a leasú no ar n-a leathnú le haon achtachán iar-aimseardha.

  (3) References in this Act to any enactment shall be construed as references to that enactment as amended or extended by any subsequent enactment.

  Uimhir 7 de 1942: ACHT ÁRACHAIS (BREAC-DHÍOMHAOINTEAS), 1942

 46. #975027

  (4) Déanfar tagairtí atá san Acht so d'aon achtachán áirithe do léiriú mar thagairtí don achtachán san arna leasú ag aon achtachán iaraimseartha.

  (4) References in this Act to any enactment shall be construed as references to that enactment as amended by any subsequent enactment.

  Uimhir 21 de 1944: AN tACHT IOMPAIR, 1944

 47. #988015

  (2) Aon tagairtí atá san Acht so d'aon achtachán, léireofar iad mar thagairtí don achtachán san arna leasú nó arna oiriúnú le haon achtachán ina dhiaidh sin.

  (2) References in this Act to any enactment shall be construed as references to that enactment as amended or adapted by any subsequent enactment.

  Uimhir 37 de 1945: ACHT UISCE-BHEALAIGH LOCHA COIRIB, 1945

 48. #989156

  (3) Déanfar tagairtí san Acht seo d'aon achtachán a léiriú mar thagairtí a fholaíos tagairtí don achtachán sin arna leasú le haon achtachán iardain.

  (3) References in this Act to any enactment shall be construed as references to that enactment as amended by any subsequent enactment.

  Uimhir 4 de 1946: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1946

 49. #990131

  (2) Léireofar tagairtí san Acht seo d'aon achtachán mar thagairtí don achtachán sin arna leasú le haon achtachán ina dhiaidh sin.

  (2) References in this Act to any enactment shall be construed as references to that enactment as amended by any subsequent enactment.

  Uimhir 7 de 1946: AN tACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLA SEALADACHA), 1946

 50. #1004697

  (2) Déanfar tagairtí san Acht seo d'aon achtachán a léiriú mar thagairtí don achtachán sin arna leasú le haon achtachán iardain.

  (2) References in this Act to any enactment shall be construed as references to that enactment as amended by any subsequent enactment. [GA]

  Uimhir 8 de 1947: AN tACHT UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAITHE, 1947