Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

42 toradh in 9 ndoiciméad

 1. #157990

  Cuise Alpach

  Alpine Poa

  Ionstraimí Reachtúla: 1980

 2. #3172291

  Réamh-Alpach, beag go meánmhéide, airde mhór, cailcreach

  Pre-Alpine, small to medium, high altitude calcareous

  Cinneadh (AE) 2024/721 ón gCoimisiún an 27 Feabhra 2024 lena mbunaítear, de bhun Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, luachanna aicmithe chóras faireacháin na mBallstát de thoradh an chleachtaidh idirchalabraithe agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2018/229 ón gCoimisiún (tugadh fógra leis an doiciméad faoi C(2024) 1113)

 3. #3172584

  Grúpa Sléibhte den chineál Alpach – an Ostair, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an tSlóivéin

  Alpine-type Mountains group – Austria, France, Germany, Italy, Slovenia

  Cinneadh (AE) 2024/721 ón gCoimisiún an 27 Feabhra 2024 lena mbunaítear, de bhun Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, luachanna aicmithe chóras faireacháin na mBallstát de thoradh an chleachtaidh idirchalabraithe agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2018/229 ón gCoimisiún (tugadh fógra leis an doiciméad faoi C(2024) 1113)

 4. #3172589

  An grúpa Sléibhte den chineál Alpach

  Alpine-type Mountains group

  Cinneadh (AE) 2024/721 ón gCoimisiún an 27 Feabhra 2024 lena mbunaítear, de bhun Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, luachanna aicmithe chóras faireacháin na mBallstát de thoradh an chleachtaidh idirchalabraithe agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2018/229 ón gCoimisiún (tugadh fógra leis an doiciméad faoi C(2024) 1113)

 5. #3172697

  Ísealchríoch nó lár-airde, domhain, alcaileacht mheasartha go hard (tionchar alpach), mór

  Lowland or mid-altitude, deep, moderate to high alkalinity (alpine influence), large

  Cinneadh (AE) 2024/721 ón gCoimisiún an 27 Feabhra 2024 lena mbunaítear, de bhun Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, luachanna aicmithe chóras faireacháin na mBallstát de thoradh an chleachtaidh idirchalabraithe agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2018/229 ón gCoimisiún (tugadh fógra leis an doiciméad faoi C(2024) 1113)

 6. #3172699

  Lár-airde, éadomhain, alcaileacht mheasartha go hard (tionchar alpach), mór

  Mid-altitude, shallow, moderate to high alkalinity (alpine influence), large

  Cinneadh (AE) 2024/721 ón gCoimisiún an 27 Feabhra 2024 lena mbunaítear, de bhun Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, luachanna aicmithe chóras faireacháin na mBallstát de thoradh an chleachtaidh idirchalabraithe agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2018/229 ón gCoimisiún (tugadh fógra leis an doiciméad faoi C(2024) 1113)

 7. #3172872

  Alpach, Muir Bhailt Láir, an Mhór-Roinn Thoir, an Mheánmhuir

  Alpine, Central-Baltic, Eastern Continental, Mediterranean

  Cinneadh (AE) 2024/721 ón gCoimisiún an 27 Feabhra 2024 lena mbunaítear, de bhun Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, luachanna aicmithe chóras faireacháin na mBallstát de thoradh an chleachtaidh idirchalabraithe agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2018/229 ón gCoimisiún (tugadh fógra leis an doiciméad faoi C(2024) 1113)

 8. #3172874

  Alpach, Muir Bhailt Láir, an Mhór-Roinn Thoir, an Mheánmhuir, an Tuaisceart

  Alpine, Central-Baltic, Eastern Continental, Mediterranean, Northern

  Cinneadh (AE) 2024/721 ón gCoimisiún an 27 Feabhra 2024 lena mbunaítear, de bhun Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, luachanna aicmithe chóras faireacháin na mBallstát de thoradh an chleachtaidh idirchalabraithe agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2018/229 ón gCoimisiún (tugadh fógra leis an doiciméad faoi C(2024) 1113)

 9. #3173322

  An Grúpa Alpach

  Alpine

  Cinneadh (AE) 2024/721 ón gCoimisiún an 27 Feabhra 2024 lena mbunaítear, de bhun Threoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, luachanna aicmithe chóras faireacháin na mBallstát de thoradh an chleachtaidh idirchalabraithe agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2018/229 ón gCoimisiún (tugadh fógra leis an doiciméad faoi C(2024) 1113)

 10. #1626734

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar Fheirmeoireacht Sléibhe a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Alpach a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE PROTOCOL ON MOUNTAIN FARMING ATTACHED TO THE ALPINE CONVENTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 11. #2230266

  lena nglactar an 15ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach

  adopting the fifteenth update of the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/223 ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2022 lena nglactar an 15ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 845)

 12. #2230273

  An chéad liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach, de réir bhrí Threoir 92/43/CEE, glacadh le Cinneadh 2004/69/CE ón gCoimisiún é.

  The initial list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region, within the meaning of Directive 92/43/EEC, was adopted by Commission Decision 2004/69/EC.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/223 ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2022 lena nglactar an 15ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 845)

 13. #2230277

  Idir an 10 Lúnasa 2020 agus an 11 Feabhra 2021, mhol na Ballstáit ceantair bhreise a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach.

  Between 10 August 2020 and 11 February 2021 Member States have proposed additional sites of Community importance for the Alpine biogeographical.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/223 ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2022 lena nglactar an 15ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 845)

 14. #2230278

  Chuir na Ballstáit athruithe isteach freisin ar an bhfaisnéis a bhaineann leis na ceantair atá ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach.

  Member States have also submitted changes in the site-related information contained in the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/223 ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2022 lena nglactar an 15ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 845)

 15. #2230290

  Glactar an 15ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach mar a leagtar amach san Iarscríbhinn.

  The fifteenth update of the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region as set out in the Annex is adopted.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/223 ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2022 lena nglactar an 15ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 845)

 16. #2230303

  An 15ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach

  Fifteenth update of the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/223 ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2022 lena nglactar an 15ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 845)

 17. #2796401

  Úsáid Idirlíon na nEarraí, FabLabs agus rochtain ar airgeadas don chlaochlú glas agus don chlaochlú digiteach ar thionscal na turasóireachta agus an spóirt alpach

  Use of internet of Things, FabLabs and access to finance for the green and digital transformation of the alpine tourism and sports industry

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/1534 ón gCoimisiún an 24 Iúil 2023 lena roghnaítear na heintitis arb iad an líonra tosaigh de Mhoil Nuálaíochta Digití Eorpacha iad i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/694 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

 18. #3168855

  lena nglactar an 17ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach

  adopting the seventeenth update of the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2024/427 ón gCoimisiún an 2 Feabhra 2024 lena nglactar an 17ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (tugadh fógra faoi leis an doiciméad C(2024) 533)

 19. #3168862

  An chéad liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach, de réir bhrí Threoir 92/43/CEE, glacadh le Cinneadh 2004/69/CE ón gCoimisiún é.

  The initial list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region, within the meaning of Directive 92/43/EEC, was adopted by Commission Decision 2004/69/EC.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2024/427 ón gCoimisiún an 2 Feabhra 2024 lena nglactar an 17ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (tugadh fógra faoi leis an doiciméad C(2024) 533)

 20. #3168866

  Idir an 18 Iúil 2022 agus an 6 Feabhra 2023, mhol na Ballstáit ceantair bhreise a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach.

  Between 18 July 2022 and 6 February 2023 Member States have proposed additional sites of Community importance for the Alpine biogeographical.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2024/427 ón gCoimisiún an 2 Feabhra 2024 lena nglactar an 17ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (tugadh fógra faoi leis an doiciméad C(2024) 533)

 21. #3168867

  Chuir na Ballstáit athruithe isteach freisin ar an bhfaisnéis a bhaineann leis na ceantair atá ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach.

  Member States have also submitted changes in the site-related information contained in the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2024/427 ón gCoimisiún an 2 Feabhra 2024 lena nglactar an 17ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (tugadh fógra faoi leis an doiciméad C(2024) 533)

 22. #3168879

  Glactar an 17ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach mar a leagtar amach san Iarscríbhinn.

  The seventeenth update of the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region as set out in the Annex is adopted.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2024/427 ón gCoimisiún an 2 Feabhra 2024 lena nglactar an 17ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (tugadh fógra faoi leis an doiciméad C(2024) 533)

 23. #3168892

  An 17ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach

  Seventeenth update of the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2024/427 ón gCoimisiún an 2 Feabhra 2024 lena nglactar an 17ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (tugadh fógra faoi leis an doiciméad C(2024) 533)

 24. #1608589

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar Chosaint Ithreach, an Prótacal ar Fhuinneamh agus an Prótacal ar an Turasóireacht a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Alpach a chríochnú thar ceann an Chomhphobail (COM(2006)0080-C6-0099/2006-2006/0026(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE COMMUNITY, OF THE PROTOCOL ON SOIL PROTECTION, THE PROTOCOL ON ENERGY AND THE PROTOCOL ON TOURISM TO THE ALPINE CONVENTION (COM(2006)0080-C6-0099/2006-2006/0026(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 25. #1608592

  Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar Fheirmeoireacht Sléibhe a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Alpach a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh COM(2006)0170-C6-0144/2006-2006/0059(CNS)).

  EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE PROTOCOL ON MOUNTAIN FARMING ATTACHED TO THE ALPINE CONVENTION COM(2006)0170-C6-0144/2006-2006/0059(CNS)).

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 26. #1626486

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le seasamh an Chomhphobail i ndáil le Cinneadh 1/2005 ó Choiste Iompair Intíre an Chomhphobail/na hEilbhéise maidir le comhfhaireachlann a chruthú le haghaidh tráchta sa réigiún Alpach mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE POSITION OF THE COMMUNITY ON DECISION 1/2005 OF THE COMMUNITY/SWITZERLAND INLAND TRANSPORT COMMITTEE ON THE CREATION OF A JOINT OBSERVATORY FOR TRAFFIC IN THE ALPINE REGION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 27. #1626735

  Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an bPrótacal ar Chosaint Ithreach, an Prótacal ar Fhuinneamh agus an Prótacal ar an Turasóireacht a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Alpach a chríochnú thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 80.

  PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE PROTOCOL ON SOIL PROTECTION, THE PROTOCOL ON ENERGY AND THE PROTOCOL ON TOURISM TO THE ALPINE CONVENTION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 80.

  Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)

 28. #2166417

  Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh méid na tacaíochta bunúsaí ioncaim in aghaidh an heicteáir a dhifreáil de réir grúpaí difriúla críoch a mbíonn orthu déileáil le dálaí socheacnamaíocha nó agranamaíocha comhchosúla, lena n-áirítear cineálacha traidisiúnta talmhaíochta de réir mar a chinneann na Ballstáit, amhail féarach Alpach fairsing traidisiúnta.

  Member States may decide to differentiate the amount of the basic income support per hectare amongst different groups of territories faced with similar socio-economic or agronomic conditions, including traditional forms of agriculture as determined by Member States, such as traditional extensive alpine pasture.

  Rialachán (AE) 2021/2115ó pharlaimint na hEORPA agus ón gComhairle an 2 Nollaig 2021 lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha atá le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gcomhbheartas talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha CBT) agus le maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013

 29. #2230272

  Is éard atá i gceist leis an réigiún bithgheografach Alpach dá dtagraítear in Airteagal 1(c)(iii) de Threoir 92/43/CEE na hAlpa (an Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil, an Ostair agus an tSlóivéin), na Piréiní (an Spáinn agus an Fhrainc), sléibhte na nAipiníní (an Iodáil), na sléibhte Fion-Lochlannacha tuaisceartacha (an Fhionlainn agus an tSualainn), sléibhte Cairp (an Pholainn, an Rómáin agus an tSlóvaic), na Sléibhte Dinearacha (an tSlóivéin agus an Chróit) agus Sléibhte na mBalcán, Sléibhte Rila, Sléibhte Pirin, Sléibhte Rhodope agus Sléibhte Sashtinska Sredna Gora (an Bhulgáir) ar críocha de chuid an Aontais iad, mar a shonraítear leis an léarscáil bhithgheografach a d’fhormheas an coiste an 20 Aibreán 2005, coiste a bunaíodh le hAirteagal 20 den Treoir sin (“an Coiste um Ghnáthóga”).

  The Alpine biogeographical region referred to in Article 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the Union territories of the Alps (Germany, France, Italy, Austria and Slovenia), the Pyrenees (Spain and France), the Apennine mountains (Italy), the northern Fennoscandian mountains (Finland and Sweden), the Carpathian mountains (Poland, Romania and Slovakia), the Dinaric Mountains (Slovenia and Croatia) and the Balkan, Rila, Pirin, Rhodope and the Sashtinska Sredna Gora Mountains (Bulgaria), as specified in the biogeographical map approved on 20 April 2005 by the committee set up by Article 20 of that Directive (the ‘Habitats Committee’).

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/223 ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2022 lena nglactar an 15ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 845)

 30. #2230275

  Na ceantair a áirítear leis an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach, is cuid de líonra Natura 2000 iad, líonra atá ina ghné fhíor-riachtanach de chosaint na bithéagsúlachta san Aontas.

  The sites included in the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region form part of the Natura 2000 network which is an essential element of the protection of biodiversity in the Union.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/223 ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2022 lena nglactar an 15ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 845)

 31. #2230279

  Ar bhonn an dréachtliosta a tharraing an Coimisiún suas i gcomhaontú le gach Ballstát lena mbaineann, dréachtliosta lena sainaithnítear na ceantair ina bhfuil cineálacha gnáthóige nádúrtha tosaíochta nó speicis tosaíochta freisin, ba cheart liosta nuashonraithe a ghlacadh de na ceantair a roghnaíodh mar cheantair a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach.

  On the basis of the draft list drawn up by the Commission in agreement with each of the Member States concerned, which also identifies sites hosting priority natural habitat types or priority species, an updated list of sites selected as sites of Community importance for the Alpine biogeographical region should be adopted.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/223 ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2022 lena nglactar an 15ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 845)

 32. #2230299

  Cinneadh 2004/69/CE ón gCoimisiún an 22 Nollaig 2003 lena nglactar, de bhun Threoir 92/43/CEE ón gComhairle, an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (IO L 14, 21.1.2004, lch. 21).

  Commission Decision 2004/69/EC of 22 December 2003 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region (OJ L 14, 21.1.2004, p. 21).

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/223 ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2022 lena nglactar an 15ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 845)

 33. #2230300

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/165 ón gCoimisiún an 21 Eanáir 2021 lena nglactar an 14ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (IO L 51, 15.2.2021, lch. 702).

  Commission Implementing Decision (EU) 2021/165 of 21 January 2021 adopting the fourteenth update of the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region (OJ L 51, 15.2.2021, p. 702).

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/223 ón gCoimisiún an 16 Feabhra 2022 lena nglactar an 15ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 845)

 34. #2545282

  Chun críocha cheannteideal 6112, ciallaíonn ‘cultacha sciála’ baill éadaigh nó foirne éadaí, ar féidir a aithint ón gcuma ghinearálta agus uigeacht atá orthu go bhfuil sé beartaithe iad a chaitheamh le haghaidh sciála (trastíre nó Alpach) go príomha.

  For the purposes of heading 6112, ‘ski suits’ means garments or sets of garments which, by their general appearance and texture, are identifiable as intended to be worn principally for skiing (cross-country or alpine).

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1998 ón gCoimisiún an 20 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim

 35. #2545379

  Chun críocha cheannteideal 6211, ciallaíonn ‘cultacha sciála’ baill éadaigh nó foirne éadaí, ar féidir a aithint ón gcuma ghinearálta agus uigeacht atá orthu, go bhfuil sé beartaithe iad a chaitheamh le haghaidh sciála (trastíre nó Alpach) go príomha.

  For the purposes of heading 6211, ‘ski suits’ means garments or sets of garments which, by their general appearance and texture, are identifiable as intended to be worn principally for skiing (cross-country or alpine).

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1998 ón gCoimisiún an 20 Meán Fómhair 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim

 36. #3015194

  Chun críocha cheannteideal 6112, ciallaíonn ‘cultacha sciála’ baill éadaigh nó foirne éadaí, ar féidir a aithint ón gcuma ghinearálta agus uigeacht atá orthu go bhfuil sé beartaithe iad a chaitheamh le haghaidh sciála (trastíre nó Alpach) go príomha.

  For the purposes of heading 6112, ‘ski suits’ means garments or sets of garments which, by their general appearance and texture, are identifiable as intended to be worn principally for skiing (cross-country or alpine).

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/2364 ón gCoimisiún an 26 Meán Fómhair 2023 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim

 37. #3015290

  Chun críocha cheannteideal 6211, ciallaíonn ‘cultacha sciála’ baill éadaigh nó foirne éadaí, ar féidir a aithint ón gcuma ghinearálta agus uigeacht atá orthu, go bhfuil sé beartaithe iad a chaitheamh le haghaidh sciála (trastíre nó Alpach) go príomha.

  For the purposes of heading 6211, ‘ski suits’ means garments or sets of garments which, by their general appearance and texture, are identifiable as intended to be worn principally for skiing (cross-country or alpine).

  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/2364 ón gCoimisiún an 26 Meán Fómhair 2023 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim

 38. #3168861

  Is éard atá i gceist leis an réigiún bithgheografach Alpach dá dtagraítear in Airteagal 1(c)(iii) de Threoir 92/43/CEE na hAlpa (an Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil, an Ostair agus an tSlóivéin), na Piréiní (an Spáinn agus an Fhrainc), sléibhte na nAipiníní (an Iodáil), na sléibhte Fion-Lochlannacha tuaisceartacha (an Fhionlainn agus an tSualainn), sléibhte Cairp (an Pholainn, an Rómáin agus an tSlóvaic), na Sléibhte Dinearacha (an tSlóivéin agus an Chróit) agus Sléibhte na mBalcán, Sléibhte Rila, Sléibhte Pirin, Sléibhte Rhodope agus Sléibhte Sashtinska Sredna Gora (an Bhulgáir) ar críocha de chuid an Aontais iad, mar a shonraítear leis an léarscáil bhithgheografach a d’fhormheas an coiste an 20 Aibreán 2005, coiste a bunaíodh le hAirteagal 20 den Treoir sin (‘an Coiste um Ghnáthóga’).

  The Alpine biogeographical region referred to in Article 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the Union territories of the Alps (Germany, France, Italy, Austria and Slovenia), the Pyrenees (Spain and France), the Apennine mountains (Italy), the northern Fennoscandian mountains (Finland and Sweden), the Carpathian mountains (Poland, Romania and Slovakia), the Dinaric Mountains (Slovenia and Croatia) and the Balkan, Rila, Pirin, Rhodope and the Sashtinska Sredna Gora Mountains (Bulgaria), as specified in the biogeographical map approved on 20 April 2005 by the committee set up by Article 20 of that Directive (the ‘Habitats Committee’).

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2024/427 ón gCoimisiún an 2 Feabhra 2024 lena nglactar an 17ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (tugadh fógra faoi leis an doiciméad C(2024) 533)

 39. #3168864

  Na ceantair a áirítear leis an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach, is cuid de líonra Natura 2000 iad, líonra atá ina ghné fhíor-riachtanach de chosaint na bithéagsúlachta san Aontas.

  The sites included in the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region form part of the Natura 2000 network which is an essential element of the protection of biodiversity in the Union.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2024/427 ón gCoimisiún an 2 Feabhra 2024 lena nglactar an 17ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (tugadh fógra faoi leis an doiciméad C(2024) 533)

 40. #3168868

  Ar bhonn an dréachtliosta a tharraing an Coimisiún suas i gcomhaontú le gach Ballstát lena mbaineann, dréachtliosta lena sainaithnítear na ceantair ina bhfuil cineálacha gnáthóige nádúrtha tosaíochta nó speicis tosaíochta freisin, ba cheart liosta nuashonraithe a ghlacadh de na ceantair a roghnaíodh mar cheantair a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach.

  On the basis of the draft list drawn up by the Commission in agreement with each of the Member States concerned, which also identifies sites hosting priority natural habitat types or priority species, an updated list of sites selected as sites of Community importance for the Alpine biogeographical region should be adopted.

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2024/427 ón gCoimisiún an 2 Feabhra 2024 lena nglactar an 17ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (tugadh fógra faoi leis an doiciméad C(2024) 533)

 41. #3168888

  Cinneadh 2004/69/CE ón gCoimisiún an 22 Nollaig 2003 lena nglactar, de bhun Threoir 92/43/CEE ón gComhairle, an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (IO L 14, 21.1.2004, lch. 21).

  Commission Decision 2004/69/EC of 22 December 2003 adopting, pursuant to Council Directive 92/43/EEC, the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region (OJ L 14, 21.1.2004, p. 21).

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2024/427 ón gCoimisiún an 2 Feabhra 2024 lena nglactar an 17ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (tugadh fógra faoi leis an doiciméad C(2024) 533)

 42. #3168889

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/243 ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2023 lena nglactar an 16ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (IO L 36, 7.2.2023, lch. 304).

  Commission Implementing Decision (EU) 2023/243 of 26 January 2023 adopting the sixteenth update of the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical region (OJ L 36, 7.2.2023, p. 304).

  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2024/427 ón gCoimisiún an 2 Feabhra 2024 lena nglactar an 17ú nuashonrú ar an liosta ceantar a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo maidir leis an réigiún bithgheografach Alpach (tugadh fógra faoi leis an doiciméad C(2024) 533)