Gaois

Treo cuardaigh

Modh cuardaigh

Scag na torthaí

Bailiúcháin

132 toradh in 67 doiciméad

 1. #1988544

  Tháinig an Comhaontú Trádála agus Comhair i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2021.

  The Trade and Cooperation Agreement entered into force on 1 May 2021.

  Cinneadh (AE) 2021/1765 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh, le haghaidh na tréimhse 2021–2026, sa Choiste Speisialaithe um Iascach arna bhunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 2. #1990196

  Tháinig an Comhaontú Trádála agus Comhair i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2021.

  The Trade and Cooperation Agreement entered into force on 1 May 2021.

  Cinneadh (AE) 2021/1875 ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais sna comhairliúcháin bhliantúla leis an Ríocht Aontaithe chun teacht ar chomhaontú maidir leis na gabhálacha iomlána incheadaithe

 3. #2881962

  Is comhaontú an-mhaith don Aontas é an Comhaontú Trádála agus Comhair:

  The TCA is a very good agreement for the EU:

  TUARASCÁIL ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA AGUS CHUIG AN gCOMHAIRLE maidir le cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann an 1 Eanáir – an 31 Nollaig 2022

 4. #2881965

  Ar an iomlán, feidhmíonn an Comhaontú Trádála agus Comhair go maith.

  Overall, the TCA functions well.

  TUARASCÁIL ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA AGUS CHUIG AN gCOMHAIRLE maidir le cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann an 1 Eanáir – an 31 Nollaig 2022

 5. #2913277

  an Comhaontú Trádála agus Comhair

  Trade and Cooperation Agreement

  Cinneadh (AE) 2023/2193 ón gComhairle an 28 Meán Fómhair 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sna meithleacha arna mbunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, nó arna mbunú ina dhiaidh sin faoin gcomhaontú sin, a mhéid a bhaineann lena rialacha nós imeachta a ghlacadh

 6. #2959509

  Tháinig an Comhaontú Trádála agus Comhair i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2021.

  The Trade and Cooperation Agreement entered into force on 1 May 2021.

  Rialachán Tarmligthe (AE) 2023/1697 ón gCoimisiún an 19 Meitheamh 2023 maidir le cur chun feidhme oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais, dá dtagraítear in Airteagal 15(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, faoin gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann leis an bhfíogach gobach

 7. #1864983

  ciallaíonn ‘an Comhaontú Trádála agus Comhairan Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, agus

  “Trade and Cooperation Agreement” means the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, and

  COMHAONTÚ IDIR RIALTAS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN AGUS AN COMHPHOBAL EORPACH DO FHUINNEAMH ADAMHACH MAIDIR LE HÚSÁID SHÁBHÁILTE AGUS SHÍOCHÁNTA AN FHUINNIMH NÚICLÉACH

 8. #1906909

  De bhun mhír 2 d’Airteagal FINPROV.11 (Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm sealadach) an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (an ‘Comhaontú Trádála agus Comhair’) chomhaontaigh na Páirtithe an Comhaontú Trádála agus Comhair sin a chur i bhfeidhm go sealadach ón 1 Eanáir 2021 ar choinníoll, roimh an dáta sin, go mbeadh fógra tugtha acu dá chéile go raibh a gceanglais inmheánacha agus a nósanna imeachta inmheánacha faoi seach is gá don chur i bhfeidhm sealadach tugtha chun críche acu.

  Pursuant to paragraph 2 of Article FINPROV.11 [Entry into force and provisional application] of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (the ‘Trade and Cooperation Agreement’), the Parties agreed to provisionally apply the Trade and Cooperation Agreement from 1 January 2021 provided that prior to that date they had notified each other that their respective internal requirements and procedures necessary for provisional application have been completed.

  Cinneadh (AE) 2021/443 ón gComhairle an 18 Feabhra 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann leis an dáta ar a bhfuiltear le scor den chur i bhfeidhm sealadach de bhun an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair

 9. #1967173

  ciallaíonn ‘an Comhaontú Trádála agus Comhairan Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, arna dhéanamh sa Bhruiséil agus i Londain an 30 Nollaig 2020; agus

  "Trade and Cooperation Agreement" means the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, done at Brussels and London on 30 December 2020; and

  Comhaontú idir rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach maidir le húsáidí sábháilte agus síochánta an fhuinnimh núicléach

 10. #1969013

  De bhun mhír 2 d’Airteagal FINPROV.11 [Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm sealadach] den Chomhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (“an Comhaontú Trádála agus Comhair”), chomhaontaigh na Páirtithe an Comhaontú Trádála agus Comhair a chur i bhfeidhm go sealadach ón 1 Eanáir 2021 ach fógra a bheith tugtha dá chéile, roimh an dáta sin, go bhfuil a gceanglais inmheánacha agus a nósanna imeachta inmheánacha féin faoi seach is gá don chur i bhfeidhm sealadach curtha i gcrích.

  Pursuant to paragraph 2 of Article FINPROV.11 [Entry into force and provisional application] of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (the ‘Trade and Cooperation Agreement’), the Parties agreed to provisionally apply the Trade and Cooperation Agreement from 1 January 2021 provided that prior to that date they had notified each other that their respective internal requirements and procedures necessary for provisional application have been completed.

  Cinneadh Uimh. 1/2021 ón Gcomhairle Comhpháirtíochta arna bunú leis an Gcomhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile an 23 Feabhra 2021 a mhéid a bhaineann leis an dáta a scoirfear den chur i bhfeidhm sealadach de bhun an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair [2021/356]

 11. #1984416

  Thug an tAontas an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (‘an Comhaontú Trádála agus Comhair’), i gcrích trí bhíthin Chinneadh (AE) 2021/689 ón gComhairle agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2021, tar éis é a bheith á chur i bhfeidhm go sealadach ó bhí an 1 Eanáir 2021 ann.

  The Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part ('the Trade and Cooperation Agreement') was concluded by the Union by means of Council Decision (EU) 2021/689 and entered into force on 1 May 2021, having been provisionally applied since 1 January 2021.

  Cinneadh (AE) 2021/1710 ón gComhairle an 21 Meán Fómhair 2021 lena leagtar síos an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Speisialaithe um Chomhordú Slándála Sóisialta arna bhunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, maidir le glacadh cinnidh chun na hIarscríbhinní a ghabhann leis an bPrótacal maidir le Comhordú Slándála Sóisialta a leasú

 12. #2248710

  Thug an tAontas an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (“an Comhaontú Trádála agus Comhair”) i gcrích trí bhíthin Chinneadh (AE) 2021/689 ón gComhairle agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2021, tar éis é a bheith á chur i bhfeidhm go sealadach ó bhí an 1 Eanáir 2021 ann.

  The Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (‘the Trade and Cooperation Agreement’) was concluded by the Union by means of Council Decision (EU) 2021/689 and entered into force on 1 May 2021, having been provisionally applied since 1 January 2021.

  Cinneadh (AE) 2022/567 ón gComhairle an 4 Aibreán 2022 maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Chomhairle Comhpháirtíochta arna bunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, i ndáil leis na treoirlínte oibríochtúla le haghaidh riar Fhóram na Sochaí Sibhialta a ghlacadh

 13. #2690339

  Tugadh an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (‘an Comhaontú Trádála agus Comhair’), i gcrích trí bhíthin Chinneadh (AE) 2021/689.

  The Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (‘the Trade and Cooperation Agreement’), was concluded by means of Decision (EU) 2021/689.

  Cinneadh (AE) 2023/940 ón gComhairle an 4 Bealtaine 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Speisialaithe um Fhorfheidhmiú an Dlí agus um Chomhar Breithiúnach arna bhunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le foirm chaighdeánach a bhunú le haghaidh iarrataí ar chúnamh frithpháirteach dá dtagraítear in Airteagal 635(1) den Chomhaontú sin

 14. #2734724

  An 29 Aibreán 2021, thug an Chomhairle, thar ceann an Aontais, an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, (an “Comhaontú Trádála agus Comhair”) i gcrích.

  On 29 April 2021, the Council concluded, on behalf of the Union, the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (the ‘Trade and Cooperation Agreement’).

  Rialachán (AE) 2023/657 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2023 lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú chearta an Aontais i ndáil le cur chun feidhme agus forfheidhmiú an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 15. #2787627

  Thug an tAontas an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (‘an Comhaontú Trádála agus Comhair’) i gcrích trí bhíthin Chinneadh (AE) 2021/689 ón gComhairle agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2021, tar éis é a bheith á chur i bhfeidhm go sealadach ón 1 Eanáir 2021.

  The Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (the ‘Trade and Cooperation Agreement’) was concluded by the Union by means of Council Decision (EU) 2021/689 and entered into force on 1 May 2021, having been provisionally applied since 1 January 2021.

  Cinneadh (AE) 2023/1059 ón gComhairle an 25 Bealtaine 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Speisialaithe um Chomhordú Slándála Sóisialta arna bhunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir a n tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le hinstitiúid airgeadais a ainmniú chun bheith mar thagairt chun an ráta úis le haghaidh íocaíochtaí déanacha agus an ráta malairte le haghaidh comhshó airgeadra a chinneadh chomh maith leis an dáta atá le cur san áireamh chun rátaí comhshó airgeadra a chinneadh

 16. #2863955

  An 29 Nollaig 2020 thug an Coimisiún i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (‘an Comhphobal’), an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (‘an Comhaontú Trádála agus Comhair’).

  On 29 December 2020, the Commission concluded, on behalf of the European Atomic Energy Community (‘the Community’), the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (the ‘Trade and Cooperation Agreement’).

  Rialachán (Euratom) 2023/1479 ón gComhairle an 14 Iúil 2023 lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú chearta an Chomhphobail i dtaca le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair, Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 17. #2863978

  Leis an Rialachán seo leagtar síos rialacha agus nósanna imeachta chun feidhmiú éifeachtach tráthúil chearta an Chomhphobail a áirithiú agus an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (‘an Comhaontú Trádála agus Comhair’) á chur chun feidhme.

  This Regulation lays down rules and procedures to ensure an effective and timely exercise of the Community’s rights in implementing the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (‘the Trade and Cooperation Agreement’).

  Rialachán (Euratom) 2023/1479 ón gComhairle an 14 Iúil 2023 lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú chearta an Chomhphobail i dtaca le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair, Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 18. #2896020

  An Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, (‘an Comhaontú Trádála agus Comhair’) agus go háirithe a Phrótacal ar chomhar riaracháin agus calaois a chomhrac i réimse na cánach breisluacha agus ar chúnamh frithpháirteach chun éilimh a aisghabháil (‘an Prótacal’) (IO L 149, 30.4.2021, lch. 10)

  Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, on the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, on the other part, (‘the Trade and Cooperation Agreement (TCA)’) and in particular its Protocol on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax and on mutual assistance for recovery of claims (‘the Protocol’) (OJ L 149, 30.04.2021, p. 10)

  Cinneadh Uimh. 1/2023 ón gCoiste Speisialta Trádála um Chomhar Riaracháin i dTaca le Cánacha agus Dleachtana a Aisghabháil Arna Bhunú Leis An gComhaontú Trádála Agus Comhair Idir An tAaontas Eorpach Agus An Comhphobal Eorpach Do Fhuinneamh Adamhach, De Pháirt, Agus Ríocht Aontaithe Na Breataine Móire Agus Thuaisceart Éireann, Den Pháirt Eile an 19 Deireadh Fómhair 2023 maidir leis an nós imeachta chun comhaontú ar an leibhéal seirbhíse a thabhairt i gcrích [2023/2472]

 19. #2913252

  Thug an tAontas an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (‘an Comhaontú Trádála agus Comhair’) i gcrích le Cinneadh (AE) 2021/689 ón gComhairle agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2021, tar éis é a bheith á chur i bhfeidhm go sealadach ó bhí an 1 Eanáir 2021 ann.

  The Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (‘the Trade and Cooperation Agreement’), was concluded by the Union by Council Decision (EU) 2021/689 and entered into force on 1 May 2021, having been provisionally applied since 1 January 2021.

  Cinneadh (AE) 2023/2193 ón gComhairle an 28 Meán Fómhair 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sna meithleacha arna mbunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, nó arna mbunú ina dhiaidh sin faoin gcomhaontú sin, a mhéid a bhaineann lena rialacha nós imeachta a ghlacadh

 20. #2917475

  Thug an tAontas an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (‘an Comhaontú Trádála agus Comhair’) trí bhíthin Chinneadh (AE) 2021/689 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2021.

  The Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (the ‘Trade and Cooperation Agreement’) was concluded by the Union by means of Council Decision (EU) 2021/689 and entered into force on 1 May 2021.

  Cinneadh (AE) 2023/2408 ón gComhairle an 16 Deireadh Fómhair 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Speisialaithe Trádála um Chomhar Riaracháin i dtaca le CBL agus Cánacha agus Dleachtanna a Aisghabháil arna bhunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 21. #2917515

  An Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, (‘an Comhaontú Trádála agus Comhair’) agus go háirithe a Phrótacal ar chomhar riaracháin agus calaois a chomhrac i réimse na cánach breisluacha agus ar chúnamh frithpháirteach chun éilimh a aisghabháil (‘an Prótacal’) (IO L 149, 30.4.2021, lch. 10)

  Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, on the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, on the other part, (‘the Trade and Cooperation Agreement (TCA)’) and in particular its Protocol on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax and on mutual assistance for recovery of claims (‘the Protocol’) (OJ L 149, 30.4.2021, p. 10).

  Cinneadh (AE) 2023/2408 ón gComhairle an 16 Deireadh Fómhair 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh sa Choiste Speisialaithe Trádála um Chomhar Riaracháin i dtaca le CBL agus Cánacha agus Dleachtanna a Aisghabháil arna bhunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 22. #2927867

  An Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (‘an Comhaontú Trádála agus Comhair’), thug an tAontas i gcrích é le Cinneadh (AE) 2021/689 ón gComhairle agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2021.

  The Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (‘the Trade and Cooperation Agreement’), was concluded by the Union by Council Decision (EU) 2021/689 and entered into force on 1 May 2021.

  Cinneadh (AE) 2023/2692 ón gComhairle an 9 Samhain 2023 maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Choiste Speisialaithe um Iompar de Bhóthar arna bhunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, i ndáil le hoiriúnú na sonraíochtaí teicniúla maidir le tacagraf cliste 2

 23. #1879917

  Ba cheart, dá bhrí sin, an Comhaontú Trádála agus Comhair a thabhairt i gcrích thar ceann an Chomhphobail freisin, a mhéid a bhaineann le hábhair a thagann faoi Chonradh Euratom.

  The Trade and Cooperation Agreement should therefore also be concluded on behalf of the Community as regards matters falling under the Euratom Treaty.

  Cinneadh (AE, Euratom) 2020/2255 ón gCoimisiún an 29 Nollaig 2020 maidir le tabhairt i gcrích, ag an gCoimisiún Eorpach, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe idir Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach maidir leis an gComhar i ndáil le hÚsáid Shábháilte agus Shíochánta an Fhuinnimh Núicléach, agus tabhairt i gcrích, ag an gCoimisiún Eorpach thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 24. #1970705

  Síníodh an Comhaontú Trádála agus Comhair agus an Comhaontú maidir le Slándáil Faisnéise (“na Comhaontuithe”) an 30 Nollaig 2020, faoi réir a dtabhairt i gcrích tráth níos déanaí.

  The Trade and Cooperation Agreement and the Security of Information Agreement (the ‘Agreements’) were signed on 30 December 2020, subject to their conclusion at a later date.

  Cinneadh (AE) 2021/689 ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, agus an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bhaineann le nósanna imeachta slándála le haghaidh malartú agus cosaint faisnéise rúnaicmithe

 25. #1997825

  an Comhaontú Trádála agus Comhair ina cheangal ar na Ballstáit uile de bhua Chinneadh (AE) 2021/689, atá bunaithe ar Airteagal 217 CFAE mar a bhunús dlí substainteach.

  The Trade and Cooperation Agreement is binding on all the Member States by virtue of Decision (EU) 2021/689, which is based on Article 217 TFEU as its substantive legal basis.

  Cinneadh (AE) 2021/2293 ón gComhairle an 20 Nollaig 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais sa Chomhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair leis an Ríocht Aontaithe maidir le síneadh a chur leis an maolú ón oibleagáid sonraí i dtaifid ainmneacha paisinéirí na bpaisinéirí a scriosadh tar éis dóibh imeacht ón Ríocht Aontaithe

 26. #2368600

  Cé go ndéanann an Comhaontú Trádála agus Comhair foráil do chomhar idir na páirtithe, déantar comhar den sórt sin anois ar bhonn tíre nach tír de chuid an Aontais í.

  Although the TCA provides for cooperation between the parties, such cooperation is now carried out on a non-EU country basis.

  TUARASCÁIL ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA AGUS CHUIG AN gCOMHAIRLE maidir le cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann 1 Eanáir – 31 Nollaig 2021

 27. #2368618

  Maidir le seirbhísí, níl na solúbthachtaí a thairgeann an Comhaontú Trádála agus Comhair inchomparáide ar aon bhealach leis an éascaíocht is féidir seirbhísí a sheachadadh i margadh aonair an Aontais.

  For services, the flexibilities offered by the TCA are not remotely comparable to the ease with which services can be delivered in the EU single market.

  TUARASCÁIL ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA AGUS CHUIG AN gCOMHAIRLE maidir le cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann 1 Eanáir – 31 Nollaig 2021

 28. #2864013

  Cuireadh an Comhaontú Trádála agus Comhair i bhfeidhm go sealadach ón 1 Eanáir 2021 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2021.

  The Trade and Cooperation Agreement was applied provisionally as of 1 January 2021 and entered into force on 1 May 2021.

  Rialachán (Euratom) 2023/1479 ón gComhairle an 14 Iúil 2023 lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú chearta an Chomhphobail i dtaca le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair, Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 29. #2881745

  Tá coinne leis go nglacfaidh an Chomhairle rialachán in 2023 lena gcumhdófar an Comhaontú Trádála agus Comhair, a mhéid a bhaineann le hábhair a thagann faoi raon feidhme Chonradh Euratom.

  It is expected that the Council adopts a regulation covering the TCA, as regards matters falling within the scope of the Euratom Treaty in 2023.

  TUARASCÁIL ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA AGUS CHUIG AN gCOMHAIRLE maidir le cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann an 1 Eanáir – an 31 Nollaig 2022

 30. #2881814

  Leanadh de na hiarrachtaí chun a áirithiú go gcuirfí an Comhaontú Trádála agus Comhair chun feidhme go hiomlán in earnáil an iascaigh.

  Efforts continued to ensure the full implementation of the TCA in the fisheries sector.

  TUARASCÁIL ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA AGUS CHUIG AN gCOMHAIRLE maidir le cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann an 1 Eanáir – an 31 Nollaig 2022

 31. #2882052

  An Comhaontú Trádála agus Comhair idir Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an Aontais Eorpaigh, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (IO L 149/10)

  Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (OJ L 149/10)

  TUARASCÁIL ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA AGUS CHUIG AN gCOMHAIRLE maidir le cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann an 1 Eanáir – an 31 Nollaig 2022

 32. #3153233

  Áirítear leis sin go háirithe an Comhaontú Trádála agus Comhair leis an Ríocht Aontaithe, lena ndéantar foráil maidir le ranníocaíocht airgeadais ón Ríocht Aontaithe, ranníocaíocht ina mbeidh táille rannpháirtíochta agus ranníocaíocht oibríochtúil.

  This includes, in particular, the Trade and Cooperation Agreement with the United Kingdom which foresees a financial contribution from the United Kingdom, consisting of a participation fee and an operational contribution.

  Glacadh cinntitheach (AE, Euratom) 2024/207 Bhuiséad bliantúil an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2024

 33. #3154333

  Áirítear leis sin go háirithe an Comhaontú Trádála agus Comhair leis an Ríocht Aontaithe, lena ndéantar foráil maidir le ranníocaíocht airgeadais ón Ríocht Aontaithe, ranníocaíocht ina mbeidh táille rannpháirtíochta agus ranníocaíocht oibríochtúil.

  This includes, in particular, the Trade and Cooperation Agreement with the United Kingdom, which provides for a financial contribution from the United Kingdom, consisting of a participation fee and an operational contribution.

  Glacadh cinntitheach (AE, Euratom) 2024/207 Bhuiséad bliantúil an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2024

 34. #1864787

  Tugann na Páirtithe dá n-aire cé nach bpléann an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe le socruithe víosa nó le socruithe teorann le haghaidh tarlóirí bóthair a oibríonn i gcríoch an pháirtí eile, go bhfuil sé tábhachtach socruithe víosa agus teorann le haghaidh tarlóirí bóthair a bhainistiú go maith agus go héifeachtúil le haghaidh gluaiseachta earraí, go háirithe trasna theorainn na Ríochta Aontaithe agus an Aontais.

  The Parties note that while the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the United Kingdom does not deal with visa or border arrangements for road hauliers operating in the territory of the other party, the good and efficient management of visa and border arrangements for road hauliers is important for the movement of goods, in particular across the United Kingdom-Union border.

  Na dearbhuithe dá dtagraítear sa Chinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair agus an Chomhaontaithe a bhaineann le nósanna imeachta slándála le haghaidh malartú agus cosaint faisnéise rúnaicmithe

 35. #1879732

  Is é an toradh a bhí ar an gcaibidlíocht Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (‘an Comhaontú Trádála agus Comhair’), Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bhaineann le nósanna imeachta slándála le haghaidh malartú agus cosaint faisnéise rúnaicmithe (‘an Comhaontú maidir le Slándáil Faisnéise’) agus Comhaontú idir Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach le haghaidh Comhar i ndáil le hÚsáidí Sábháilte agus Síochánta an Fhuinnimh Núicléach (‘an Comhaontú maidir le Fuinneamh Núicléach’).

  The negotiations resulted in a Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (the ‘Trade and Cooperation Agreement’), an Agreement between the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning security procedures for exchanging and protecting classified information (the ‘Security of Information Agreement’) and an Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the European Atomic Energy Community for Cooperation on the Safe and the Peaceful Uses of Nuclear Energy (the ‘Nuclear Energy Agreement’).

  Cinneadh (AE) 2020/2252 ón gComhairle an 29 Nollaig 2020 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, agus an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bhaineann le nósanna imeachta slándála le haghaidh malartú agus cosaint faisnéise rúnaicmithe

 36. #1879871

  Ba cheart, dá bhrí sin, an Comhaontú Trádála agus Comhair a thabhairt i gcrích freisin thar ceann an Chomhphobail a mhéid a bhaineann le hábhair a thagann faoin gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (‘Conradh Euratom’).

  The Trade and Cooperation Agreement should therefore be concluded on behalf of the Community as regards matters falling under the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (the ‘Euratom Treaty’).

  Cinneadh (Euratom) 2020/2253 ón gComhairle an 29 Nollaig 2020 lena bhformheastar an Coimisiún Eorpach do thabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach le haghaidh Comhar i ndáil le hÚsáidí Sábháilte agus Síochánta an Fhuinnimh Núicléach, agus an Coimisiún Eorpach do thabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 37. #1879874

  I bhfianaise staid eisceachtúil na Ríochta Aontaithe i dtaca leis an Aontas agus leis an gComhphobal, agus i bhfianaise a phráinní atá an staid maidir leis an idirthréimhse dar críoch an 31 Nollaig 2020, ba cheart an Comhaontú Trádála agus Comhair, a mhéid a bhaineann le hábhair a thagann faoi Chonradh Euratom, a shíniú agus a chur i bhfeidhm ar bhonn sealadach, go dtí go dtabharfar chun críche na nósanna imeachta is gá chun go dtiocfaidh sé i bhfeidhm.

  Given the exceptional situation of the United Kingdom with regard to the Union and the Community, and the urgency of the situation with the transition period ending on 31 December 2020, the Trade and Cooperation Agreement, as regards matters falling under the Euratom Treaty, should be signed and applied on a provisional basis, pending the completion of the procedures necessary for its entry into force.

  Cinneadh (Euratom) 2020/2253 ón gComhairle an 29 Nollaig 2020 lena bhformheastar an Coimisiún Eorpach do thabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach le haghaidh Comhar i ndáil le hÚsáidí Sábháilte agus Síochánta an Fhuinnimh Núicléach, agus an Coimisiún Eorpach do thabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 38. #1879915

  Tar éis na caibidlíochta, tháinig na Páirtithe ar chomhaontú ar leibhéal na n-idirbheartaithe maidir le Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus an Ríocht Aontaithe, den pháirt eile, (an ‘Comhaontú Trádála agus Comhair’ anseo feasta) agus maidir le Comhaontú idir Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach maidir leis an gComhar i ndáil le hÚsáid Shábháilte agus Shíochánta an Fhuinnimh Núicléach (an ‘Comhaontú um Fhuinneamh Núicléach’).

  Following negotiations, the Parties agreed at negotiators’ level the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom, of the other part, (hereinafter the ‘Trade and Cooperation Agreement’) and an Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the European Atomic Energy Community for Cooperation on the Safe and the Peaceful Uses of Nuclear Energy (the “Nuclear Energy Agreement”).

  Cinneadh (AE, Euratom) 2020/2255 ón gCoimisiún an 29 Nollaig 2020 maidir le tabhairt i gcrích, ag an gCoimisiún Eorpach, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe idir Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach maidir leis an gComhar i ndáil le hÚsáid Shábháilte agus Shíochánta an Fhuinnimh Núicléach, agus tabhairt i gcrích, ag an gCoimisiún Eorpach thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 39. #1879919

  Ós eisceachtúil iad imthosca na Ríochta Aontaithe maidir leis an Aontas agus leis an gComhphobal, agus ós práinneach an cás mar go mbeidh deireadh leis an idirthréimhse ar an 31 Nollaig 2020, ba cheart an Comhaontú Trádála agus Comhair, a mhéid a bhaineann le hábhair a thagann faoi Chonradh Euratom, a chur i bhfeidhm ar bhonn sealadach go dtí go gcríochnófar na nósanna imeachta is gá chun go dtiocfaidh sé i bhfeidhm.

  Given the exceptional situation of the United Kingdom with regard to the Union and the Community, and the urgency of the situation with the transition period ending on 31 December 2020, the Trade and Cooperation Agreement, as regards matters falling under the Euratom Treaty, should be applied on a provisional basis pending the completion of the procedures necessary for its entry into force.

  Cinneadh (AE, Euratom) 2020/2255 ón gCoimisiún an 29 Nollaig 2020 maidir le tabhairt i gcrích, ag an gCoimisiún Eorpach, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe idir Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach maidir leis an gComhar i ndáil le hÚsáid Shábháilte agus Shíochánta an Fhuinnimh Núicléach, agus tabhairt i gcrích, ag an gCoimisiún Eorpach thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 40. #1879928

  Leis seo, formheastar an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le hábhair a thagann faoi Chonradh Euratom, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach.

  The Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards matters falling under the Euratom Treaty, is hereby approved on behalf of the European Atomic Energy Community.

  Cinneadh (AE, Euratom) 2020/2255 ón gCoimisiún an 29 Nollaig 2020 maidir le tabhairt i gcrích, ag an gCoimisiún Eorpach, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe idir Rialtas Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach maidir leis an gComhar i ndáil le hÚsáid Shábháilte agus Shíochánta an Fhuinnimh Núicléach, agus tabhairt i gcrích, ag an gCoimisiún Eorpach thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile

 41. #1906882

  An 29 Nollaig 2020, ghlac an Chomhairle Cinneadh (AE) 2020/2252 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, (an “Comhaontú Trádála agus Comhair”) agus an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bhaineann le nósanna imeachta slándála le haghaidh malartú agus cosaint faisnéise rúnaicmithe (an “Comhaontú maidir le Slándáil Faisnéise”) (na “Comhaontuithe” le chéile).

  On 29 December 2020, the Council adopted Decision (EU) 2020/2252 on the signing, on behalf of the Union, and on provisonal application of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (the ‘Trade and Cooperation Agreement’) and of the Agreement between the European Union and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning security procedures for exchanging and protecting classified information (the ‘Security of Information Agreement’) (together the ‘Agreements’).

  Cinneadh (AE) 2021/443 ón gComhairle an 18 Feabhra 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann leis an dáta ar a bhfuiltear le scor den chur i bhfeidhm sealadach de bhun an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair

 42. #1906886

  De bharr an ama a theastaíonn ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle chun grinnscrúdú iomchuí a dhéanamh ar théacsanna na gComhaontuithe i ngach ceann de na 24 theanga bharántúla, ní bheidh an tAontas in ann an Comhaontú Trádála agus Comhair a thabhairt i gcrích faoin 28 Feabhra 2021.

  Due to the time needed for the European Parliament and the Council to appropriately scrutinise the texts of the Agreements in all 24 authentic languages, the Union will not be able to conclude the Trade and Cooperation Agreement by 28 February 2021.

  Cinneadh (AE) 2021/443 ón gComhairle an 18 Feabhra 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann leis an dáta ar a bhfuiltear le scor den chur i bhfeidhm sealadach de bhun an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair

 43. #1906911

  Ós rud é nach mbeidh an tAontas Eorpach in ann, i ngeall ar cheanglais inmheánacha nós imeachta, an Comhaontú Trádála agus Comhair a thabhairt i gcrích faoin 28 Feabhra 2021, ba cheart don Chomhairle Comhpháirtíochta an 30 Aibreán 2021 a shocrú mar an dáta ar a bhfuiltear le scor den chur i bhfeidhm sealadach de bhun phointe (a) de mhír 2 d’Airteagal FINPROV.11 (Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm sealadach) den Chomhaontú Trádála agus Comhair,

  As the European Union will not be able, due to internal procedural requirements, to conclude the Trade and Cooperation Agreement by 28 February 2021, the Partnership Council should set 30 April 2021 as the date on which provisional application is to cease pursuant to point (a) of paragraph 2 of Article FINPROV.11 [Entry into force and provisional application] of the Trade and Cooperation Agreement,

  Cinneadh (AE) 2021/443 ón gComhairle an 18 Feabhra 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh laistigh den Chomhairle Comhpháirtíochta arna bunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, a mhéid a bhaineann leis an dáta ar a bhfuiltear le scor den chur i bhfeidhm sealadach de bhun an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair

 44. #1916584

  In imthosca ar bith, níor cheart na deiseanna iascaireachta sealadacha sin a bheith ina mbac ar dheiseanna iascaireachta cinntitheacha a shocrú i gcomhréir le comhaontuithe idirnáisiúnta, go háirithe an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, atá i bhfeidhm go sealadach ón 1 Eanáir 2021, agus le toradh na gcomhairliúchán, le creat dlíthiúil an Aontais agus leis an gcomhairle eolaíoch.

  Those provisional fishing opportunities should in no circumstances stand in the way of setting definitive fishing opportunities in accordance with international agreements, in particular the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, which applies provisionally from 1 January 2021, and the outcome of consultations, the Union legal framework and the scientific advice.

  Rialachán (AE) 2021/91 ón gComhairle an 28 Eanáir 2021 lena socraítear, le haghaidh na mblianta 2021 agus 2022, na deiseanna iascaireachta le haghaidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais maidir le stoic éisc dhomhainfharraige áirithe

 45. #1918526

  In imthosca ar bith, níor cheart go gcuirfeadh na deiseanna iascaireachta sealadacha sin bac ar dheiseanna iascaireachta cinntitheacha a shocrú i gcomhréir le comhaontuithe idirnáisiúnta, go háirithe an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, atá i bhfeidhm go sealadach ón 1 Eanáir 2021 agus leis an toradh ar chomhairliúcháin, le creat dlíthiúil an Aontais agus leis an gcomhairle eolaíoch.

  Those provisional fishing opportunities should in no circumstances impede the fixing definitive fishing opportunities in accordance with international agreements, in particular the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, which applies provisionally from 1 January 2021, and the outcome of consultations, the Union legal framework and the scientific advice.

  Rialachán (AE) 2021/92 ón gComhairle an 28 Eanáir 2021 lena socraítear le haghaidh 2021 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

 46. #1966819

  Á ADMHÁIL DÓIBH gur comhaontú forlíontach é an Comhaontú seo ar an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile, (dá ngairtear “an Comhaontú Trádála agus Comhair” anseo feasta),

  ACKNOWLEDGING that this Agreement constitutes a supplementing agreement to the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (hereinafter ‘Trade and Cooperation Agreement’),

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bhaineann le nósanna imeachta slándála maidir le faisnéis rúnaicmithe a mhalartú agus a chosaint

 47. #1966897

  Tiocfaidh an Comhaontú seo i bhfeidhm an dáta céanna a dtiocfaidh an Comhaontú Trádála agus Comhair i bhfeidhm, ar choinníoll go mbeidh fógra tugtha ag na Páirtithe, roimh an dáta sin, go bhfuil a gceanglais inmheánacha agus a nósanna imeachta inmheánacha féin chun a dtoiliú a bheith faoi cheangal curtha i gcrích acu.

  This Agreement shall enter into force on the same date as the date on which the Trade and Cooperation Agreement enters into force, provided that, prior to that date, the Parties have notified each other that they have completed their respective internal requirements and procedures for establishing their consent to be bound.

  Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bhaineann le nósanna imeachta slándála maidir le faisnéis rúnaicmithe a mhalartú agus a chosaint

 48. #1966972

  Tugann na Páirtithe dá n-aire cé nach bpléann an Comhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe le socruithe víosa nó le socruithe teorann le haghaidh tarlóirí bóthair a oibríonn i gcríoch an pháirtí eile, go bhfuil sé tábhachtach socruithe víosa agus teorann le haghaidh tarlóirí bóthair a bhainistiú go maith agus go héifeachtúil le haghaidh gluaiseacht earraí, go háirithe trasna theorainn na Ríochta Aontaithe agus an Aontais.

  The Parties note that while the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the United Kingdom does not deal with visa or border arrangements for road hauliers operating in the territory of the other party, the good and efficient management of visa and border arrangements for road hauliers is important for the movement of goods, in particular across the United Kingdom-Union border.

  Na dearbhuithe dá dtagraítear sa Chinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair agus an Chomhaontaithe a bhaineann le nósanna imeachta slándála le haghaidh malartú agus cosaint faisnéise rúnaicmithe

 49. #1969015

  Ós rud é nach mbeidh an tAontas Eorpach in ann, i ngeall ar cheanglais inmheánacha nós imeachta, an Comhaontú Trádála agus Comhair a thabhairt i gcrích faoin 28 Feabhra 2021, ba cheart don Chomhairle Comhpháirtíochta an 30 Aibreán 2021 a shocrú mar an dáta ar a scoirfear den chur i bhfeidhm sealadach de bhun phointe (a) de mhír 2 d’Airteagal FINPROV.11 [Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm sealadach] den Chomhaontú Trádála agus Comhair,

  As the European Union will not be able, due to internal procedural requirements, to conclude the Trade and Cooperation Agreement by 28 February 2021, the Partnership Council should set 30 April 2021 as the date on which provisional application is to cease pursuant to point (a) of paragraph 2 of Article FINPROV.11 [Entry into force and provisional application] of the Trade and Cooperation Agreement,

  Cinneadh Uimh. 1/2021 ón Gcomhairle Comhpháirtíochta arna bunú leis an Gcomhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile an 23 Feabhra 2021 a mhéid a bhaineann leis an dáta a scoirfear den chur i bhfeidhm sealadach de bhun an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair [2021/356]

 50. #1969029

  Ag féachaint don Chomhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile (‘an Comhaontú Trádála agus Comhair’), agus go háirithe Airteagal 552 de,

  Having regard to the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part (the ‘Trade and Cooperation Agreement’), and in particular Article 552 thereof,

  Cinneadh Uimh. 2/2021 ón gComhairle Comhpháirtíochta arna bhunú leis an gComhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, den pháirt eile an 21 Nollaig 2021 a mhéid a bhaineann le síneadh a chur leis an tréimhse eatramhach inar féidir leis an Ríocht Aontaithe maolú ar an oibleagáid sonraí i dTaifead Ainmneacha Paisinéirí na bpaisinéirí a scriosadh tar éis dóibh imeacht as an Ríocht Aontaithe [2021/2323]