Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

11 toradh

 1. degradation of the environment · European Union · chemistry
  an Coiste chun na Treoracha maidir le Bacainní Teicniúla ar Thrádáil Substaintí agus Ullmhóidí Contúirteacha a Oiriúnú d'Ascnamh Teicniúil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss zur Anpassung der Richtlinien zur Beseitigung technischer Handelshemmnisse auf dem Sektor der gefährlichen Stoffe und Zubereitungen an den technischen Fortschritt | Ausschuss zur Anpassung an den technischen Fortschritt im Bereich Beseitigung technischer Handelshemmnisse im Sektor gefährliche Stoffe und Zubereitungen | Ausschuss für die Anpassung der Richtlinien über die Beseitigung der technischen Handelshemmnisse bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen an den technischen Fortschritt | Ausschuss zur Anpassung an den technischen Fortschritt - gefährliche Stoffe und Zubereitungen
  de
  Committee for the Adaptation to Technical Progress of the Directives on Dangerous Substances and Preparations | Committee for the Adaptation to Technical Progress of the Directives on Removal of Technical Barriers to Trade in respect of Dangerous Substances and Preparations | Committee on the Adaptation to Technical Progress of the Directives for the Elimination of Technical Barriers to Trade in Dangerous Substances and Preparations
  en
  Sainmhíniú Committee, consisting of representatives of the Member States under the Chairmanship of a representative of the Commission, set up under Council Directive 73/146/EEC CELEX:31973L0146/EN Tagairt COM-EN, based on:Council Directive 73/146/EEC amending the Directive of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances. CELEX:31973L0146/EN
  Comité pour l'adaptation au progrès technique - substances et préparations dangereuses | Comité pour l'adaptation au progrès technique des directives relatives à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses | Comité pour l'adaptation au progrès technique - élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses | comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques dans le secteur des substances et préparations dangereuses
  fr
 2. intellectual property · EU act
  an Treoir maidir le cearta maoine intleachtúla a fhorfheidhmiú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  IPR Enforcement Directive | Directive on the enforcement of intellectual property rights | Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights
  en
  Sainmhíniú --- Tagairt CELEX:32004L0048R(01)/EN
  Directive sur l'application des droits de propriété intellectuelle | Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle | directive sur l'application des DPI
  fr
  Sainmhíniú directive visant à créer des conditions d'égalité pour l'application des droits de propriété intellectuelle dans les États membres de l'UE en alignant les mesures d'exécution dans toute l'Union européenne, et à harmoniser les législations des États membres afin d'assurer un niveau équivalent de protection de la propriété intellectuelle au sein du marché intérieur Tagairt Conseil-FR, d'après le site Europa, Synthèse de la législation de l'UE, "Respect des droits de propriété intellectuelle", http://europa.eu/legislation_summaries/fight_against_fraud/fight_against_counterfeiting/l26057a_fr.htm (30.10.2014)
 3. taxation · VAT
  Treoir CBL Tagairt An tAcht Comhdhlúite Cánach Breisluacha, 2010, https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/act/2010/31/gle/enacted/a3110i.pdf [9.5.2019]?Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 maidir leis an gcóras comhchoiteann cánach breisluacha Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais, CELEX:32013R0952/GA ??Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  MwSt-Richtlinie | sechste Mehrwertsteuerrichtlinie | sechste Umsatzsteuerrichtlinie | Mehrwertsteuerrichtlinie | Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem | Umsatzsteuerrichtlinie
  de
  Sainmhíniú Neufassung der Sechsten MwSt.-Richtlinie (RL 77/388/EWG zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuer ABl. L_145/1977, S.1 CELEX:31977L0388/DE ) Tagairt Council-DE
  Nóta DIV: RSZ, 17.11.09
  Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax | VAT Directive
  en
  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée | sixième directive TVA | directive TVA | sixième directive
  fr
  Sainmhíniú Cette directive TVA est une refonte de la sixième directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et l'assiette uniforme qui a été modifiée plus de trente fois depuis son adoption. Elle codifie les dispositions de la directive 77/388/CEE à partir du 1er janvier 2007 sans modifier, quant au fond, la législation en vigueur. Tagairt Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ("la directive TVA") [ http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31057_fr.htm ](29.10.2009)
 4. EU act
  Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh ('an Rialachán IMI') Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Enforcement Directive | Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’) | Posting of Workers Enforcement Directive | Enforcement Directive on Posting of Workers
  en
  Sainmhíniú directive adopted for the specific purpose of enforcing the Posting of Workers Directive [ IATE:3511120 ] Tagairt Council-EN, based on: Directive 2014/67/EU, CELEX:32014L0067/EN
  Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur | directive d’exécution relative au détachement des travailleurs | directive d'exécution
  fr
  Sainmhíniú directive visant à préciser les termes et à améliorer l’application de la directive 96/71/CE, notamment en matière de contrôles Tagairt Conseil-FR
 5. migration
  Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin choiteanna agus nósanna imeachta coiteanna sna Ballstáit i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a chur ar ais Tagairt Togra le haghaidh Rialachán maidir le doiciméad taistil Eorpach chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a chur ar ais, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/GA/1-2015-668-GA-F1-1.PDF
  ga
  an Treoir um Fhilleadh Tagairt Togra le haghaidh Rialachán maidir le doiciméad taistil Eorpach chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a chur ar ais, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/GA/1-2015-668-GA-F1-1.PDF
  ga
  Comhthéacs "Maidir leis an Ríocht Aontaithe agus Éire, tá tréith chroschineálach ag an Treoir um Fhilleadh, mar is léir in aithris (26) agus aithris (27)." Tagairt Togra le haghaidh Rialachán maidir le doiciméad taistil Eorpach chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a chur ar ais, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/GA/1-2015-668-GA-F1-1.PDF
  Rückführungsrichtlinie | Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger
  de
  Nóta siehe auch siehe auch "Rückführung" IATE:929323
  return directive | ISTCN | Directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals
  en
  directive "retour" | Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier | directive retour
  fr
  Sainmhíniú directive fixant des normes minimales communes au renvoi des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans l'UE et visant en priorité à faciliter les départs volontaires, tout en prévoyant la possibilité d'expulser les sans-papiers - y compris mineurs - dans le cas contraire, avec une durée de rétention maximale de 18 mois et un bannissement de cinq ans après expulsion Tagairt Conseil-FR, d'après La directive "retour" - Le débat au Luxembourg, http://www.europaforum.public.lu/fr/dossiers-thematiques/2008/directive-retour/index.html [18.6.2015]
  Nóta Voir aussi le Fonds "Asile, migration et intégration" [IATE:3537682 ], qui a remplacé le Fonds européen pour les réfugiés [ IATE:918706 ], le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers [ IATE:2230648 ], et le Fonds européen pour le retour [ IATE:930883 ].
 6. EU act
  Treoir maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil Tagairt Treoir (AE) 2017/1371 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil, CELEX:32017L1371/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir CLA Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug | Richtlinie über den Schutz der finanziellen Interessen
  de
  Nóta siehe auchÜbereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften IATE:887802 Schutz der finanziellen Interessen der Union IATE:859215
  PIF directive | Directive on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law | PIF offences
  en
  Nóta See also:- - the 'PIF Convention' IATE:887802 - - 'PIF' IATE:859215
  directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal | directive PIF
  fr
  Sainmhíniú directive établissant des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, afin de renforcer efficacement la protection contre les infractions pénales qui portent atteinte à ces intérêts financiers, conformément à l'acquis de l'Union dans ce domaine Tagairt Conseil-FR, d'après la directive (UE) 2017/1371 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal, CELEX:32017L1371/FR
  Nóta Voir aussi:- protection des intérêts financiers de l'Union [IATE:859215 ]
 7. EUROPEAN UNION · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
  Treoir maidir le dearbhú i scríbhinn Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Treoir (91/533/CEE) maidir leis an oibleagáid atá ar fhostaí i ndáil le fostaithe a chur ar an eolas faoi na coinníollacha is infheidme maidir leis an gconradh nó maidir leis an gcaidreamh fostaíochta Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Richtlinie über schriftliche Erklärungen | Richtlinie über die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen
  de
  Sainmhíniú Richtlinie, mit der Arbeitnehmern, die eine neue Beschäftigung aufnehmen, das Recht eingeräumt wird, schriftlich über die wesentlichen Punkte des Arbeitsverhältnisses unterrichtet zu werden Tagairt Council-DE auf Grundlage von Europäische Kommission > Beschäftigung, Soziales und Integration, "Richtlinie über schriftliche Erklärungen" http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=de (6.9.2017)
  Written Statement Directive | Directive (91/533/EEC) on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship
  en
  Sainmhíniú Directive giving employees starting a new job the right to be notified in writing of the essential aspects of their employment relationship Tagairt Council-EN, based on European Commission > Employment, Social Affairs & Inclusion > Written Statement Directive, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en [10.7.2017]
  Directive relative à la déclaration écrite | Directive relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail
  fr
  Sainmhíniú directive accordant aux travailleurs le droit d'être informé par écrit des éléments essentiels de leur relation de travail lorsqu'ils entament un nouvel emploi Tagairt Conseil-FR, d'après le site de la Commission, Emploi, affaires sociales et inclusion, "Directive relative à la déclaration écrite", http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=fr [24.8.2017]
 8. health · EU act
  treoir a bhaineann le torann Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Lärmschutz-Richtlinie | Lärmschutzrichtlinie | Richtlinie 2003/10/EG über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm) | Lärmrichtlinie
  de
  Noise Directive
  en
  Sainmhíniú Directive laying down minimum requirements for the protection of workers against health risks arising from exposure to noise. Tagairt COUNCIL-EN.
  directive sur le bruit | directive relative au bruit
  fr
  Sainmhíniú Directive 2003/10/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) Tagairt JO L 42 du 15.2.2003, p. 38, CELEX:32003L0010/FR
 9. consumer · investment · financial institutions and credit
  an Treoir maidir le Téarnamh agus Réiteach na mBanc Tagairt An Chomhairle Eorpach 14 agus 15 Márta 2013. Conclúidí (EUCO 23/13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/136155.pdf
  ga
  Comhthéacs 'Ní mór teacht ar chomhaontú roimh mhí an Mheithimh 2013 i ndáil leis an Treoir maidir le Téarnamh agus Réiteach na mBanc...' Tagairt An Chomhairle Eorpach 14 agus 15 Márta 2013. Conclúidí (EUCO 23/13) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/136155.pdf
  Treoir lena mbunaítear creat do théarnamh agus réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na h Eorpa agus ón g Comhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE), CELEX:02012R0648-20160112/GA
  ga
  Comhthéacs 'Treoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear creat le haghaidh institiúidí creidmheasa agus comhlachtaí infheistíochta a théarnamh agus a réiteach...' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, CELEX:32014R0806/GA
  Richtlinie zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen | Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten
  de
  Sainmhíniú Richtlinie, die Vorschriften und Verfahren für die Sanierung und Abwicklung von verschiedenen Arten von Finanzinstituten festlegt, um sicherzustellen, dass Bankeninsolvenzen in der EU bewältigt werden können, ohne die Finanzstabilität zu gefährden Tagairt Council-DE vgl. RL 2014/59 über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, Art.1 (ABl. L_173/2014, S.190) CELEX:32014L0059/DE
  Nóta DIV: aih, 13.3.2013; UPD: do, 4.8.2014
  Directive establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms | BRRD | BRR Directive | Proposal for a Directive establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms | Bank Recovery and Resolution Directive
  en
  Sainmhíniú directive laying down rules and procedures for the recovery and resolution of various types of financial institutions Tagairt CENTERM, based on Directive 2014/59/EU establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, CELEX:32014L0059
  directive BRRD | directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances | directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
  fr
  Sainmhíniú directive définissant des règles et des procédures de redressement et de résolution pour différents types d'établissements financiers Tagairt Directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, CELEX:32014L0059/FR
 10. European Union law · pollution control measures · environmental policy
  Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i gcomhair astaíochtaí gáis cheaptha teasa laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 96/61/CE ón gCo Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir AE maidir le Trádáil Astaíochtaí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie über den Emissionshandel | Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates | Emissionshandelsrichtlinie
  de
  EU Emissions Trading Directive | Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC | EAT Directive
  en
  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil | Directive relative au système communautaire d'échange de quotas d'émission | Directive relative au système communautaire d'échange de droits d'émission
  fr
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.