Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

69 toradh

 1. rights and freedoms · LAW · European Parliament
  an ceart chun achainí a dhéanamh chuig Parlaimint na hEorpa Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Beidh ag saoránaigh an Aontais na cearta dá bhforáiltear sna Conarthaí, agus beidh siad faoi réir na ndualgas dá bhforáiltear iontu. Beidh acu, inter alia: (d) an ceart chun achainí a dhéanamh chuig Parlaimint na hEorpa, dul ar iontaoibh an Ombudsman Eorpaigh, agus dul i dteagmháil le hinstitiúidí agus comhlachtaí comhairleacha an Aontais in aon cheann de theangacha na gConarthaí agus freagra a fháil sa teanga chéanna.' Tagairt 'Faisnéis agus Fógraí,' Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=GA [29.9.2017]
  an ceart chun achainí a chur os comhair na Parlaiminte Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Beidh ag gach saoránach den Aontas Eorpach agus ag aon duine nádúrtha nó dlítheanach a chónaíonn nó a bhfuil a oifig chláraithe nó a hoifig chláraithe aige nó aici i mBallstát, ar a chonlán féin nó ar a conlán féin, nó i gcomhlachas le saoránaigh nó daoine eile, an ceart chun achainí a chur os comhair na Parlaiminte ar ábhar a thig faoi réimsí gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh agus a bhaineann go díreach leis nó léi.' Tagairt 'Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa,' Parlaimint na hEorpa, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150428+RULE-215+DOC+XML+V0//GA&navigationBar=YES [29.9.2017]
  Petitionsrecht beim Europäischen Parlament | Petitionsrecht | Petitionsrecht der Bürger
  de
  right to petition the EP | right to petition the European Parliament
  en
  Sainmhíniú right to address, individually or in association with other citizens or persons, a petition to Parliament on a matter which comes within the European Union's fields of activity and which affects him, her or it directly Tagairt European Parliament, Rules of Procedure, Rule 215: Right of petition, April 2015, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150428+RULE-215+DOC+XML+V0//EN&language=EN&navigationBar=YES [28.7.2015]
  droit de pétition
  fr
  Sainmhíniú droit détenu par tout citoyen de l'Union européenne, ainsi que par toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre, de présenter au Parlement européen une demande ou une doléance sur un sujet relevant des domaines d'activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement Tagairt Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 227 [2.10.2015]
 2. data processing
  an ceart chun agóid a dhéanamh Tagairt Airteagal 21, Rialachán (AE) 2016/679 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE, CELEX:32016R0679/GA
  ga
  Comhthéacs 'Ar aon chaoi, ba cheart cur i bhfeidhm na bprionsabal a leagtar amach sa Rialachán seo a áirithiú, agus ba cheart a áirithiú go háirithe go gcuirtear an ábhar sonraí ar an eolas faoi na críocha eile sin agus faoi na cearta atá aige nó aici, lena n-áirítear an ceart chun agóid a dhéanamh.' Tagairt Rialachán (AE) 2016/679 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CÉ, CELEX:32016R0679/GA
  Widerspruchsrecht
  de
  Sainmhíniú Recht einer Person, aus zwingenden, schutzwürdigen, sich aus ihrer besonderen Situation ergebenden Gründen gegen die Verarbeitung von sie betreffenden Daten Widerspruch einzulegen Tagairt VO 45/2001 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr Art.18 (ABl. L_8/2001, S.1) CELEX:32001R0045/DE
  Nóta Legaldefinition im Kontext Verarbeitung und Schutz personenbezogener Daten
  right to object
  en
  Sainmhíniú data subject's right to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time to processing of personal data concerning him or her, except in certain well defined cases according to the applicable legislation Tagairt EP-Terminology Coordination, based on: Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), CELEX:32016R0679
  droit de s'opposer | droit d'opposition
  fr
  Sainmhíniú droit qu'a une personne concernée de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant Tagairt Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), article 21, CELEX:32016R0679/FR
 3. European Parliament · operation of the Institutions · Statute for Members of the Parliament
  an ceart chun comhaid a iniúchadh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs Téarma bunaithe ar: Beidh Feisirí i dteideal aon chomhaid atá i seilbh na Parlaiminte nó i seilbh coiste a iniúchadh, seachas comhaid agus cuntais phearsanta, arb iad na Feisirí lena mbaineann siad amháin a fhéadfaidh iad a iniúchadh. Tagairt Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa, Riail 5 (Iúil 2014): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-005+DOC+XML+V0//GA&language=GA&navigationBar=YES
  Sainmhíniú tagraíonn sé seo do na comhaid go léir atá i seilbh na Parlaiminte (Airteagal 6 de Reacht na bhFeisirí) Tagairt Bunaithe ar an sainmhíniú Béarla san iontráil seo.
  Recht auf Akteneinsicht
  de
  Sainmhíniú Recht auf Einsicht in alle Akten, die sich im Besitz des Parlaments befinden Tagairt Beschluss des Europäischen Parlaments vom 28. September 2005 zur Annahme des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parlaments, CELEX:32005Q0684/DE – Artikel 6
  right to inspect files
  en
  Nóta refers to all files held by Parliament (see Article 6 of the Statute for Members CELEX:32005Q0684/EN )
  droit de consulter des dossiers
  fr
  Sainmhíniú droit de consulter tous les dossiers du Parlement - qui ne s'applique pas aux dossiers ni aux décomptes personnels -, dont le Parlement fixe les conditions d'exercice Tagairt EP-FR, d'après la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (2005/684/CE, Euratom) CELEX:32005Q0684/FR [6.10.2014]
 4. rights and freedoms · data processing
  an ceart chun iniomparthachta sonraí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Agus an ceart chun iniomparthacht sonraí de bhun mhír 1 á fheidhmiú aige nó aici, beidh sé de cheart ag an ábhar sonraí a chur faoi deara go dtarchuirfear na sonraí pearsanta go díreach ó rialaitheoir amháin go rialaitheoir eile i gcás ina bhfuil sé indéanta go teicniúil.' Tagairt Rialachán (AE) 2016/679 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, CELEX:32016R0679/GAD'ainneoin na tagartha sin, níl cúis ar bith gan an ginideach a bheith ann i ndiaidh chun. Is leis na réamhfhocail chomhshuite (agus le cois, dála, fearacht, timpeall agus trasna) a bhaineann "an t-ainmneach in ionad an ghinidigh".
  Recht auf Datenübertragbarkeit
  de
  Sainmhíniú Recht einer Person, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln Tagairt Art. 20 Abs. 1 VO (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) CELEX:32016R0679/DE
  Nóta Mit dem Recht auf Datenübertragbarkeit (auch „Datenportabilität“ genannt) hat der EU-Gesetzgeber ein Instrument geschaffen, das Nutzern den Wechsel zwischen Diensten verschiedener Anbieter erleichtern soll. (Quelle: RA Schürmann u. a.: Datenportabilität: Neue Rechte durch die Datenschutzgrundverordnung, https://www.swd-rechtsanwaelte.de/blog/recht-auf-datenportabilitaet_dsgvo/ (12.9.2017))
  right to data portability
  en
  Sainmhíniú the right that allows individuals to obtain and reuse their personal data for their own purposes across different services Tagairt ‘The right to data portability’, UK Information Commissioner’s Office, https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/individuals-rights/the-right-to-data-portability/ [31.7.2017]
  Nóta It allows them to move, copy or transfer personal data easily from one IT environment to another in a safe and secure way, without hindrance to usability. Reference: ‘The right to data portability’, UK Information Commissioner’s Office, https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/individuals-rights/the-right-to-data-portability/ [31.7.2017]
  droit à la portabilité des données
  fr
  Sainmhíniú possibilité d'un utilisateur de disposer des données qu'il a transmises volontairement ou qui ont été collectées du fait de son activité Tagairt PE-FR, d'après: Article de Fabien Honorat, Péchenard & Associés, «Ce que va changer le RGPD : le principe de portabilité des données personnelles», ZDNet du 21.7.2017, http://www.zdnet.fr/actualites/ce-que-va-changer-le-rgpd-le-principe-de-portabilite-des-donnees-personnelles-39854008.htm [23.8.2017]
 5. rights and freedoms · LAW
  an ceart chun leighis éifeachtaigh agus chun trialach cothroime Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an ceart chun leighis éifeachtaigh agus chun trialach córa Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht
  de
  right to an effective remedy and to a fair trial
  en
  Nóta Article 47 of the Charter considers this to be a single right, whereas the ECHR treats it as two separate rights. See EP commentary on Charter of Fundamental Rights of the EU: http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/art47/default_en.htm
  droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial
  fr
  Nóta L'article 47 de la Charte mentionne le "droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial", alors que, dans la CEDH, ces deux droits apparaissent comme distincts.
 6. EUROPEAN UNION · rights and freedoms · LAW
  an ceart chun maoine Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Eigentumsordnung | Eigentumsrecht | Recht auf Eigentum
  de
  Sainmhíniú gegen jedermann wirkendes Recht an einer Sache Tagairt ---
  right to property | right to ownership | right to own property
  en
  Nóta 'The right to property is a traditional fundamental right in democratic and liberal societies. It is contained in all national constitutions and has been established by the case law of the Court of Justice. Article 17(1) of the EU Charter sets out the conditions governing this right, which are also applicable to intellectual property. The right to property is protected by an additional protocol to the European Convention on Human Rights (Article 1), and only the limitations for which it provides are admissible. (See EP website, explanatory notes on the EU Charter of Fundamental Rights: http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/art17/default_en.htm )
  droit à la propriété | droit de propriété
  fr
  Nóta "Le droit de propriété est un droit fondamental classique dans une société démocratique et libérale. Il est inscrit dans toutes les constitutions nationales, et a été consacré par la jurisprudence de la Cour de justice. Le paragraphe 1er de l'article 17 énonce les conditions de réglementation de ce droit, également applicables à la propriété intellectuelle. (paragraphe 2) Le droit de propriété est protégé par le protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (article 1er), et les limitations qu'il prévoit sont les seules recevables." (Site Internet du Parlement européen, notes explicatives sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/art17/default_fr.htm [08.09.2009])
 7. rights and freedoms · European Union
  an ceart chun na beatha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Recht auf Leben
  de
  right to life
  en
  Sainmhíniú 'The fundamental right of human existence' 'The supreme right from which no derogation is permitted even in time of public emergency which threatens the life of the nation' Tagairt A Dictionary of Human Rights, David Robertson, 2004 Office of the UN High Commissioner for Human Rights, General Comment on the right to life, 30/04/82: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3
  Nóta The right to life finds its most general recognition in Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights. Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights recognizes the inherent right of every person to life, adding that this right 'shall be protected by law' and that 'no one shall be arbitrarily deprived of life'. (Office of the UN High Commissioner for Human Rights: http://www2.ohchr.org/english/issues/executions/standards.htm
  droit à la vie
  fr
 8. rights and freedoms · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
  an ceart chun obair a dhéanamh Tagairt Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh Airteagal 15: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:GA:PDF (amhail an 30.3.2010) ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tá ag gach duine an ceart chun obair a dhéanamh agus gabháil do shlí bheatha atá roghnaithe nó glactha go saorálach aige nó aici.' Tagairt "Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh", Iris Oifigiúil, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:GA:PDF [19.5.2014]
  Recht auf Beschäftigung | Arbeitsfreiheit | Recht zu arbeiten | Freiheit der Arbeit | Anspruch auf Beschaeftigung | Recht auf Arbeit | Anspruch auf Beschäftigung | Recht auf Beschaeftigung
  de
  right to engage in work | right to work
  en
  Nóta See EP commentary on EU Charter of Fundamental Rights: http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/art15/default_en.htm
  droit de travailler | droit au travail | liberté du travail | droit à l'emploi
  fr
  Sainmhíniú l'un des droits fondamentaux de l'homme en vertu duquel tout homme peut prétendre à l'exercice d'une activité rémunérée pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille Tagairt FRANKL
 9. rights and freedoms · EDUCATION AND COMMUNICATIONS · area of freedom, security and justice
  an ceart chun oideachais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  ceart chun oideachais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Recht auf Bildung
  de
  right to education
  en
  Nóta 'The States Parties [...] recognise the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 13(1) (28.4.2021)). Education is a fundamental human right. It is the key to sustainable development and peace and stability within and among countries, and thus an indispensable means for effective participation in the societies and economies of the twenty-first century, which are affected by rapid globalization. (Dakar Framework for Action, UNESCO World Education Forum, 2000, § 6: http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_eng.shtml
  droit à l'éducation | droit à l'instruction
  fr
  Nóta "Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix.", (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 13, http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm [02.09.2009]) "L’éducation est un droit fondamental de l’être humain. C’est une condition essentielle du développement durable ainsi que de la paix et de la stabilité à l’intérieur des pays et entre eux, et donc le moyen indispensable d’une participation effective à l’économie et à la vie des sociétés du XXIe siècle soumises à un processus de mondialisation rapide." (Cadre d’action de Dakar, Forum mondial sur l’éducation, 2000, point 6: http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_fr.shtml [02.09.2009])
 10. rights and freedoms · SOCIAL QUESTIONS · area of freedom, security and justice
  an ceart chun pósadh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Recht, eine Ehe einzugehen | Recht auf Eheschließung
  de
  Nóta CONTEXT: Menschenrechte und Grundfreiheiten;UPDATED: st 22.2.00
  right to marry
  en
  Nóta See EP commentary on Charter of Fundamental Rights of the EU: http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/art09/default_en.htm
  droit au mariage | droit de se marier
  fr
 11. family law
  an ceart chun pósadh Tagairt IATE:152152 / Airteagal 9 Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:GA:PDF [13.02.2011] / Lch 76 An Deichiú Tuarascáil faoi Dhul Chun Cinn - An Teaghlach, Coiste UilePháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht http://www.constitution.ie/reports/10th-Report-Family_ga.pdf [13.02.2011]
  ga
  Recht, eine Ehe einzugehen | Recht, zu heiraten | Recht auf Eheschließung
  de
  right to marry
  en
  droit au mariage | droit de se marier
  fr
  Nóta Comparaison des notions «droit au mariage» et «liberté du mariage/liberté de se marier» (fiche 6609) Dans l'ordre juridique français, un droit est une prérogative individuelle reconnue et sanctionnée par le droit objectif qui permet à son titulaire de faire, d'exiger ou d'interdire quelque chose. La liberté, elle, est l'exercice sans entrave d'une faculté ou d'une activité, garanti par le droit. Autrement dit, la liberté est un état, le droit une autorisation ou une prérogative. Au niveau juridique, la liberté s'exprime par les droits subjectifs qui y sont attachés. .
 12. rights and freedoms
  an ceart chun príobháideachais Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ómaidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, CELEX:32013R0603/GA
  ga
  Recht auf einen Persönlichkeitsbereich | Recht auf Privatsphäre
  de
  right to privacy
  en
  droit au respect de la vie privée | droit à la vie privée | droit à la protection de la vie privée
  fr
  Nóta La notion de vie privée doit être entendue de manière large et comprend notamment:- l'identité personnelle- l'orientation sexuelle- l'identité de genre- la protection des données- le droit à ne pas subir les émissions toxiques - le droit à ne pas être victime de harcèlement
 13. rights and freedoms
  an ceart chun saoirse comhthionóil shíochánta agus chun saoirse comhlachais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tá ag gach duine an ceart chun saoirse comhthionóil shíochánta agus chun saoirse comhlachais ar gach leibhéal, go háirithe in ábhair pholaitiúla, ceardchumainn agus sibhialta, rud a thugann le tuiscint go bhfuil ag gach duine an ceart chun ceardchumainn a chur ar bun agus an ceart chun bheith mar bhall de cheardchumainn chun a leasanna a chosaint.' Tagairt Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016), Airteagal 12, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:12016P012
  Recht, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen
  de
  Nóta XREF: Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit IATE:152151
  right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association | right to freedom of peaceful assembly and association
  en
  Sainmhíniú right to protest by holding meetings and demonstrations with other people Tagairt Equality and Human Rights Commission Human Rights > The Human Rights Act > Article 11: Freedom of assembly and association, https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights-act/article-11-freedom-assembly-and-association [13.04.2018]
  droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques | droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association
  fr
  Nóta Voir aussi:- IATE:152151 liberté de réunion et d'association- IATE:3566367 rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association
 14. rights and freedoms · area of freedom, security and justice
  an ceart chun sláine an duine Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Recht auf Unversehrtheit
  de
  right to the integrity of the person | right to personal integrity
  en
  droit à l’intégrité de la personne
  fr
  Sainmhíniú droit à l'intégrité physique et mentale dont jouit tout individu Tagairt Conseil-FR, d'après l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0389.01.FRA&toc=OJ:C:2016:202:TOC [14.6.2018]
  Nóta Un seul terme ("droit à l’intégrité de la personne") est utilisé en français alors que les sources font état de deux termes disctincts en anglais.Voir également:- intégrité de la personne [ IATE:1865781 ]
 15. LAW
  an ceart chun tarmligean cumhachta a chúlghairm Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rückholrecht
  de
  Sainmhíniú generell das Recht einer übergeordneten Instanz, die Zustimmung zu einem Akt (Handlung, Befugnisübertragung) zu widerrufen (= "zurückzuholen") Tagairt Council-DE
  Nóta betr. insbes. das Recht des Bundestages, die Zustimmung zu einem Einsatz bewaffneter Streitkräfte zu widerrufen (s.u.);das Konzept ist auch im EU-Recht gebräuchlich IATE:854611 sowie im DE Kommunalrecht
  right to revoke an approval | right to revoke the approval | right to revoke a delegation of power
  en
  Sainmhíniú right of a government body to revoke a delegation of power to a hierarchically inferior body Tagairt Council-EN, based on Council-DE
  Nóta The right is applicable at various German governmental/administrative levels (including communes).At EU level, the "Union legislator" holds a "right of revocation" [ IATE:854611 ] under the Lisbon Treaty.See also the specific legal power "to withdraw a case from the cognizance of a court" [ IATE:1133279 ].
  droit de rappel | droit de rapatriement | droit de retrait
  fr
  Sainmhíniú droit selon lequel une instance élue démocratiquement peut révoquer un acte (décision, autorisation) déléguant des compétences à une autre instance, inférieure ou non Tagairt Conseil-FR, d'après Conseil-DE
  Nóta Illustration la mieux documentée de ce droit: la faculté qu'a le Bundestag, en vertu de la Loi sur la participation du Parlement (2005), de revenir sur une autorisation parlementaire d'engagement de troupes à l'étranger.Toutefois, le principe existe à tous les niveaux administratifs et est notamment assez fréquent au niveau communal.Ce droit a largement inspiré le "droit de révocation" [IATE:854611 ] conféré au législateur de l'UE.Ne pas confondre avec le droit d'évocation [IATE:1882175 ].
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.