Gaois

Similar terms:

A collection of legal terms extracted from the Rules of the Superior Courts. More information »

4 results

  • Dlí » Dlí Bunreachtúil Law » Constitutional Law
  • Dlí » Dlí Riaracháin Law » Administrative Law

  #343663

  acht fir3
  ga
  iol achtanna, gu achta

  dlí arna achtú ag an Oireachtas

  Fad a bheifear ag feitheamh le haon iarraidh ó lóisteálaí i dtaobh infheistiú na coda sin d’éarlais arna lóisteáil faoin Acht a bheidh lóisteáilte in airgead, nó mura ndéanfaidh lóisteálaí iarraidh den sórt sin, féadfaidh an Cuntasóir an t-airgead sin a chur ar admháil lóisteála sa Bhanc.

  Pending or in default of any request by a depositor as to the investment of such part of a deposit made under the Act as is made in money, the Accountant may place such money on deposit receipt in the Bank.

  • Dlí » Dlí Féimheachta Law » Bankruptcy Law

  #343439

  gníomh a dhéanann féichiúnaí a dtagann de go ndlitear é a bhreithniú ina fhéimheach

  Áireofar costais toghairme féichiúnaí i gcostais achainí nuair is neamhchomhlíonadh thoghairm an fhéichiúnaí an gníomh féimheachta ar a mbeifear ag seasamh.

  The costs of a debtor's summons shall be included in the costs of petition when the act of bankruptcy relied on is noncompliance with the debtor's summons.

  • Dlí » Gnás agus Nós Imeachta Law » Practice and Procedure

  #343341

  réamhghníomh fir1
  ga
  gu réamhghnímh, iol réamhghníomhartha

  I gcaingne i leith damáiste de dheasca imbhualadh idir árthaí... déanfaidh an cosantóir, laistigh de sheacht lá i ndiaidh an láithris.., doiciméad dá ngairfear réamhghníomh a chomhdú le hoifigeach cuí na Príomh-Oifige...

  In actions for damage by collision between vessels... the defendant shall within seven days after appearance... file with the proper officer of the Central Office a document to be called a preliminary act...

  • Dlí » Dlí, Ábhair Ghinearálta Law » Law, General Matters

  #343664

  ...féadfaidh an gearánaí, roimh an mbreithiúnas nó dá éis, urghaire a iarraidh chun an cosantóir nó an freagróir a shrianadh ón ngníomh éagórach nó ón sárú conartha a mbeidh gearán á dhéanamh faoi a athdhéanamh nó leanúint de...

  ...the plaintiff may, before or after judgment, apply for an injunction to restrain the defendant or respondent from the repetition or continuance of the wrongful act or breach of contract complained of...