Gaois

A collection of legal terms extracted from the Rules of the Superior Courts. More information »

1 result

  • Dlí » Gnás agus Nós Imeachta Law » Practice and Procedure
  • Dlí » Dlí Probháide agus Riaracháin Law » Law of Probate and Administration

  #343349

  riarthóir fad atáthar ag feitheamh ar dhlíthíocht

  Go ndéanfaidh daoine a mbeidh fiacha ag eastát pearsanta orthu na suimeanna a bheidh dlite díobh a íoc le glacadóir nó le riarthóir 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘪𝘵𝘦.

  That persons indebted to personal estate do pay the sums due by them to receiver or administrator 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘪𝘵𝘦.