Gaois

A collection of miscellaneous terms compiled as part of the LEX project. More information »

1 result

    • Rialtas › Comhlachtaí Feidhmiúcháin Rialtais Government › Government Executive Bodies
    • Socheolaíocht Sociology

    #823

    Féadfaidh an tionónta, le toiliú an údaráis, a thionóntacht ar an teach a mhalartú ar thionóntacht ar theach eile a sholáthair údarás tithíochta.

    The tenant may, with the consent of the authority, exchange his tenancy of the house for the tenancy of another house provided by a housing authority.