Gaois

Similar terms:

A collection of miscellaneous terms compiled as part of the LEX project. More information »

5 results

  • Gnó › Fostaíocht Business › Employment
  • Oideachas Education
  • Turasóireacht Tourism
  • Féilire Calender

  #809

  saoire bain4
  ga
  gu saoire, iol saoirí

  Na hoibrithe sin nach bhfuil 19 lá de Shaoire le Pá acu beidh siad i dteideal 19 lá san iomlán de Shaoire le Pá sa bhliain saoire 1981 agus dá éis.

  Those workers who do not have 19 days Paid Leave shall be entitled to a total of 19 days Paid Leave, in the holiday year, 1981 and thereafter.

  • Gnó Business
  • Féilire Calender

  #6321

  Foráiltear leis an Acht freisin go mbeidh siad i dteideal Laethanta Saoire Poiblí mar a leanas:- Lá Nollag, Lá Fhéile Stiofáin, Lá Coille, Lá Fhéile Pádraig, Luan Cásca, Lá Saoire an Mheithimh, an chéad Luan i Mí Lúnasa, agus an Luan deireanach i nDeireadh Fómhair.

  The Act also provides entitlement to Public Holidays as follows:— Christmas Day, St. Stephen's Day, New Year's Day, St. Patrick's Day, Easter Monday, June Holiday, the First Monday in August, and the last Monday in October.

  • Reiligiún Religion
  • Féilire Calender

  #340

  Don am go léir a oibreofar ar Laethanta Saoire Poiblí nó ar Laethanta Saoire Eaglaise a chuirfear ina n-ionad is é a bheidh sa ráta ragoibre oiread agus trian an am-ráta íosta ab infheidhme in aon chás eile, eadhon. am agus trian.

  For all time worked on Public Holidays or substituted Church Holidays the overtime rate shall be one and third times the minimum time-rate otherwise applicable i.e. time-and-one-third.

  • Rialtas › Riarachán Poiblí Government › Public Administration
  • Gnó › Riarachán Business › Administration

  #444

  Más gá d'oibrí obair a dhéanamh ar Lá Saoire Poiblí ní foláir.

  Where a worker is required to work on a Public Holiday, he must be given either.

  • Gnó Business
  • Féilire Calender

  #6524

  a holiday set by statute, during which government and, usually, business affairs are suspended, schools and courts are closed

  Public Works and Government Services Canada

  Go ndéanfar an t-am go léir a oibreofar ar an Satharn, ar an Domhnach agus ar Ghnath-Laethanta Saoire Poiblí nó ar laethanta Saoire Reachtúla a áireamh mar Bhreis-Am lena mbainfidh na Rátaí Breis-Ama.

  All time worked on Saturday, Sunday and Customary Public or Statutory Holidays shall be regarded as Overtime to which the Overtime rates shall apply.