Gaois

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX. Breis eolais »

1 toradh

    • Oideachas Education
    • Dlí › Gnás agus Nós Imeachta Law › Practice and Procedure

    #1372

    Mura mbeidh fógra tugtha ag Coimisineirí na Státseirbhíse don Choimisinéir gur éirigh leis an bhfear sin i scrúdú cáiliúcháin oideachais i cibé ábhair agus ar cibé caighdeán a chinnfidh Coimisineirí na Státseirbhíse, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Dlí agus Cirt.

    The Commissioner has been notified by the Civil Service Commissioners that such man has passed a qualifying educational examination in such subjects and of such standard as the Civil Service Commissioners, after consultation with the Minister for Justice, shall determine.