Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

24 toradh

 1. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing
  Líonra Achair Rialaitheora Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  CAN Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Steuergerätenetz
  de
  CAN | Controller Area Network
  en
  Sainmhíniú a high-integrity serial bus system for networking intelligent devices Tagairt "National Instruments. Controller Area Network (CAN) Overview, http://www.ni.com/white-paper/2732/en/ [27.8.2013]"
  Nóta Bosch originally developed the Controller Area Network (CAN) in 1985 for in-vehicle networks.
  réseau CAN | bus CAN
  fr
  Sainmhíniú bus système série grâce auquel des unités de commande électroniques sont reliées entre elles Tagairt "Transics, Qu'entendons-nous par bus can? Qu'est-ce qu'un bus can?, http://www.transics.com/fr/resources/glossary/bus-can.html [20.11.2013]"
 2. GEOGRAPHY
  Ceanada Tagairt "An bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge, http://www.tearma.ie"
  ga
  Nóta "Príomhchathair: OttawaAinm an tsaoránaigh: CeanadachAidiacht: CeanadachAirgeadra: dollar CheanadaFo-Aonad Airgeadra: centCliceáil ar ""mul"" thuas agus tiocfaidh tú ar fhaisnéis faoi na cóid ISO agus FADO a bhaineann leis an iontráil seo."
  Kanada
  de
  Nóta Hauptstadt: Ottawa; Adjektiv: kanadisch; Bez. d. Staatsangehörigen: Kanadier/ Kanadierin; Währung: kanadischer Dollar
  Canada
  en
  Nóta "CAPITAL: OttawaCITIZEN: CanadianADJECTIVE: CanadianCURRENCY: Canadian dollar (CAD)CURRENCY SUBUNIT: centPlease see the ""mul"" section of this entry for information on ISO and FADO Codes."
  le Canada
  fr
  Nóta capitale: Ottawacitoyen/habitant: Canadienadjectif: canadienunité monétaire: le dollar canadiensubdivision: centPour obtenir des informations concernant les codes ISO et FADO, veuillez cliquer sur le code langue MUL ci-dessus.
  CAN | CA | CDN
  mul
 3. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|extra-European organisations|Latin American organisation
  Comhphobal na nAindéas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhphobal Náisiúin na nAindéas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Andengemeinschaft | Andenstaatengemeinschaft | CAN
  de
  Sainmhíniú Integrationsbündnis der Andenländer Bolivien, Kolumbien, Ecuador und Peru, das Freihandel sowie Kooperation auf politischer und sozialer Ebene zwischen den Mitgliedstaaten vorsieht Tagairt "Bundeszentrale f. polit. Bildung (DE) http://www.bpb.de/publikationen/I2FH9J,1,0,Wirtschaft_und_soziale_Lage.html (10.08.11)"
  Nóta "1997 hervorgegangen aus dem 1969 gegründeten Andenpakt IATE:855147 ; bis 2006 gehörte auch Venezuela zur Andengemeinschaft, trat jedoch aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten über die Frage eines Freihandelsabkommens mit den USA aus;UPD: aka 10.08.11"
  Andean Community | Andean Community of Nations
  en
  Sainmhíniú Organisation created in 1996 in replacement of the Andean Pact whose objectives are to promote the balanced and harmonious development of its member countries under equitable conditions; to enhance partcipation in the regional integration process with a view to progressive formation of a Latin American common market. Tagairt Based on the Yearbook of International Organizations, Vol 1A, 2009-2010, p.105
  Nóta Its members are Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru.
  Communauté andine | Communauté andine des Nations | CAN
  fr
  Sainmhíniú "Organisation internationale qui succède au Pacte andin ( IATE:855147 ) en 1996 dont le but est de promouvoir un développement rapide, équilibré et autonome de la région andine à travers la participation des pays membres à un processus d'intégration respectueux des spécificités propres à chaque pays et visant la création progressive d'un marché commun de l'Amérique latine." Tagairt D'après le Yearbook of International Organizations, Vol 1A, 2009-2010, p.105 (04/04/2011)
  Nóta 1. Les pays membres sont la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou. Les pays associés sont l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay.2. Le secrétariat général de la Communauté a son siège à Lima au Pérou. Elle comporte un organisme de crédit : la Corporation andine de développement (Corporación Andina de Fomento). (04/04/2011)
 4. SOCIAL QUESTIONS|migration|migration · LAW|international law|private international law
  uimhir rochtana an chárta Tagairt "Rialachán (AE) 2017/1954 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do cheadanna cónaithe do náisiúnaigh tríú tír, CELEX:32017R1954/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  CAN Tagairt "Rialachán (AE) 2017/1954 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do cheadanna cónaithe do náisiúnaigh tríú tír, FAOMHADH/TXT/?uri=CELEX:32017R1954"" target=""_blank"">CELEX:32017R1954/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Card Access Number | CAN
  en
  Sainmhíniú "number printed in the lower right-hand corner of an identity document to enable the reader to retrieve the data from the machine-readable zone" Tagairt "COM-HU based on:information provided by DG HOME during the translation of Regulation (EU) 2017/1954 amending Regulation (EC) No 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals"
 5. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural policy|common agricultural policy · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|farming systems|agricultural performance|agricultural productivity|agricultural production · ENVIRONMENT|deterioration of the environment|degradation of the environment|natural disaster
  teagmhas díobhálach aeráide atá inchurtha le tubaistí nádúrtha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Féadfar tacaíocht a dheonú i gcomhair árachais bhuainte i bhfoirm ranníocaíochta airgeadais ón Aontas nach mbeidh níos airde ná: (a) 80 % de chostas na bpréimheanna árachais íoctha ag na táirgeoirí i gcomhair árachais in aghaidh caillteanas de bharr teagmhas díobhálach aeráide atá inchurtha le tubaistí nádúrtha...' Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:02013R1308-20201229/GA"
  Sainmhíniú aimsir amhail sioc, cloichshneachta, leac oighir, báisteach nó triomach a scriosann níos mó ná 30 % de mheántáirgeacht bhliantúil feirmeora ar leith sna trí bliana roimhe sin nó meán trí bliana bunaithe ar thréimhse cúig bliana roimhe sin, gan an iontráil is airde ná an ceann is ísle a áireamh Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle, CELEX:02013R1308-20201229/GA"
  adverse climatic event which can be assimilated to a natural disaster | adverse climatic event
  en
  Sainmhíniú unfavourable weather conditions such as frost, storms and hail, ice, heavy or persistent rain or severe drought which destroy more than 30% of the average of the production calculated on the basis of:(a) the preceding three-year period; or(b) a three-year average based on the preceding five-year period, excluding the highest and the lowest entry Tagairt "Regulation (EU) No 702/2014 declaring certain categories of aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union"
  Nóta "The United Nations and the European Commission (DG ECHO) have both decided to avoid referring to ‘natural disasters’. Natural hazards become disasters when people’s lives and livelihoods are affected or destroyed. A hazard poses no risk if there is no exposure to that hazard, and a hazard does not necessarily have to become a disaster if we make a society resilient, which requires a global culture of risk-awareness and disaster risk reduction."
 6. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European Union law|EU law · ECONOMICS · TRANSPORT|organisation of transport|means of transport · TRANSPORT|land transport · PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|technology and technical regulations|technical regulations · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  an Comhaontú maidir le glacadh saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha i dtaca le feithiclí rothacha, agus trealamh agus páirteanna is féidir a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha i dtaca le ceaduithe arna ndeonú ar bhonn na saintreoracha sin a aithint go frithpháirteach Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Übereinkommen über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden
  de
  Nóta CONTEXT: Wirtschaftskommission für Europa (ECE).;XREF: Übersicht über die Regelungen nach dem Übereinkommen, s. Fundstellennachweis B zum BGBl.;MISC: Genf, 20.3.1958.
  Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions
  en
  Nóta CONTEXT: UN Economic Commission for Europe
  Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
  fr
  Nóta "MISC: Signature: 1958.03.20 à Genève, sous l'intitulé ""Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur"". Nom modifié après amendement (New York 1995).;UPDATED: nen 23/07/2002"
 7. TRADE|marketing|preparation for market · PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|technology and technical regulations|materials technology
  canna alúmanaim Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Aluminiumdose
  de
  aluminium can | aluminum can
  en
  Sainmhíniú metal container designed to hold a fixed portion of liquid such as a carbonated soft drinks, alcoholic beverages, fruit juices, teas, tisanes, energy drinks, etc. Tagairt "Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Beverage_can [9.10.2017]"
  Nóta Beverage cans are made of aluminium (75% of worldwide production) or tin-plated steel (25% worldwide production).
  boîte en aluminium
  fr
 8. INDUSTRY|chemistry
  D’fhéadfadh sé éirí an-inadhainte agus é á úsáid. D’fhéadfadh sé éirí inadhainte agus é á úsáid. Tagairt "Rialachán (CE) uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, CELEX:32008R1272/GA"
  ga
  Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden. Kann bei Verwendung entzündbar werden.
  de
  Can become highly flammable in use. Can become flammable in use.
  en
  Peut devenir facilement inflammable en cours d’utilisation. Peut devenir inflammable en cours d’utilisation.
  fr
  EUH209/209A
  mul
 9. INDUSTRY|mechanical engineering|mechanical engineering
  mótarchaidéal cannaithe Tagairt "Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Spaltrohrpumpe | Spaltrohrmotorpumpe
  de
  Sainmhíniú Stopfbuchsloses Pumpenaggregat, bei der der Stator des Elektromotors durch ein Rohr (Spaltrohr) gegen den Foerdergut laufenden Rotor abgedichtet ist. Tagairt EUROPUMP TERM.Trade Technical Press LTD,1978
  canned motor pump | canned-motor pump
  en
  Sainmhíniú type of pump where the pump shaft is completely enclosed by a rotor that separates the rotor assembly from the stator of the drive motor Tagairt "COM-EN, based on:Star Pump Alliance > Technologies > Canned motor pumps (23.12.2020)"
  Nóta This type of pump combines the rotating part of the pump hydraulics with the rotating part of the motor on a common shaft. This design principle eliminates the need for shaft seals (e.g. mechanical seals or shaft bushings) and prevents leakage. See diagrams
  pompe à roteur gainé | électro-pompe à stator chemisé
  fr
  Sainmhíniú Pompe étanche sans presse-étoupe se caractérisant par le fait que le stator avec son bobinage est séparé du liquide dans lequel tourne le rotor du moteur électrique. Tagairt EUROPUMP TERM.Trade Technical Press LTD,1978
 10. AGRI-FOODSTUFFS|food technology|food technology
  cannú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Eindosen
  de
  canning
  en
  Sainmhíniú method of preserving food in which the food contents are processed and sealed in an airtight container Tagairt "Wikipedia. Canning, http://en.wikipedia.org/wiki/Canning [19.2.2014]"
  Nóta "See also: - aseptic canning (narrower) [ IATE:1648396 ] - food preservation (broader) [ IATE:1253983 ]"
  mise en conserve | mise en conserves | emboîtage | mise en boîte
  fr
  Sainmhíniú procédé de conservation consistant à stériliser les aliments et à les placer dans un récipient hermétique Tagairt COM-FR
  Nóta "Voir aussi: appertisation [IATE:1648396 ]"
 11. INTERNATIONAL RELATIONS|defence · LAW
  Coinbhinsiún na hAfraice Láir maidir le Mionairm agus Armáin Éadroma a Rialú chomh maith lena nArmlón agus gach Páirt agus Comhpháirt is féidir a úsáid agus iad á Monarú, á nDeisiú agus á gCóimeáil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Central African Convention for the Control of Small Arms and Light Weapons, their Ammunition and all Parts and Components that can be used for their Manufacture, Repair and Assembly | Kinshasa Convention
  en
  Sainmhíniú convention aimed at regulating small arms and light weapons (SALW) and combating their illicit trade and trafficking in Central Africa Tagairt "Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Kinshasa_Convention (10.10.2014)"
  Nóta adopted on April 30, 2010 in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo
  Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage | convention de Kinshasa sur les armes légères | convention de Kinshasa sur les armes légères et de petit calibre
  fr
  Nóta Non encore en vigueur en octobre 2014.
 12. SOCIAL QUESTIONS|migration|migration · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information and information processing · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing · LAW|criminal law|criminal law
  faisnéis chéannachta Tagairt "Rialachán (AE) 2019/816 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh"
  ga
  Comhthéacs Ní úsáidfear an fhaisnéis chéannachta sin ach chun críche céannacht an náisiúnaigh tríú tír lena mbaineann a fhíorú. Tagairt "Rialachán (AE) 2019/816 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát (ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a fhorlíonadh"
  Sainmhíniú faisnéis, lena n-áirítear sonraí alfa-uimhriúla, sonraí méarlorg agus íomhánna den aghaidh, mar aon le hainm, stádas sibhialta agus seoladh duine, a mbaintear úsáid aisti chun nasc a bhunú idir na sonraí sin agus duine nádúrtha Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
  Identitätsangaben | Angaben zur Identität
  de
  Sainmhíniú alphanumerische Daten, Fingerabdruckdaten und Gesichtsbilder, die verwendet werden, um eine Verbindung zwischen diesen Daten und einer natürlichen Person herzustellen Tagairt "Verordnung (EU) 2019/816 zur Einrichtung eines zentralisierten Systems für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen Informationen zu Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen (ECRIS-TCN) vorliegen, zur Ergänzung des Europäischen Strafregisterinformationssystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1726"
  Nóta "Europäisches Strafregisterinformationssystem (ECRIS) IATE:2248834 ECRIS-TCN >>>>>>>>>>>>>>>IATE:3573929>>>>>>>>>>>>>>>><;<;<;<;<;<;<;<;>"
  identity information | PII | personally identifiable information | evidence that can be used to prove identity
  en
  Sainmhíniú information of a type that is commonly used, alone or in combination with other information, to identify or purport to identify an individual, including biological or physiological information Tagairt "Council-EN partly based on: - Regulation (EU) 2019/816 establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third-country nationals and stateless persons (ECRIS-TCN) to supplement the European Criminal Records Information System"
  Nóta "The definition of 'identity information' in the Regulation on the 'ECRIS-TCN' system is somewhat narrower: 'alphanumeric data, fingerprint data and facial images that are used to establish a connection between these data and a natural person'."
  données d'identification | éléments d'identification
  fr
  Sainmhíniú éléments permettant d'identifier une personne, tels que son patronyme, le domicile qui permet de la localiser et les actes de l'état civil qui constatent les différents événements intéressant de son état de famille (filiation, mariage) Tagairt "Encyclopédie Universalis, Droit des personnes physiques (21.4.2020)"
  Nóta Dans le cadre du système ECRIS-TCN, les données d'identifications sont définies comme les données alphanumériques, les données dactyloscopiques et les images faciales qui sont utilisées pour établir un lien entre ces données et une personne physique
 13. LAW|rights and freedoms|human rights · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Plean Gníomhaíochta Fez Tagairt Comhairle-GA
  ga
  an Plean Gníomhaíochta do cheannairí agus gníomhaithe reiligiúnacha lena gcuirtear cosc le gríosú chun foréigin a bhféadfadh coireanna ainghníomhacha a bheith mar thoradh air Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Aktionsplan für Religionsführer und -akteure zur Verhinderung und Bekämpfung von Aufhetzung zu Gewalt, die zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit führen könnte | Aktionsplan von Fez | Fez-Aktionsplan
  de
  Nóta "Der Aktionsplan wurde über einen Zeitraum von zwei Jahren intensiver Beratungen auf globaler und regionaler Ebene entwickelt und vom United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect (Büro der Vereinten Nationen für Genozidprävention und Schutzverantwortung) mit Unterstützung des International Dialogue Centre (KAICIID), des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) und des Netzwerks für religiöse und traditionelle Friedensstifter des KAICIID organisiert. Die erste Runde der regionalen Beratungsgespräche (""Fez-Prozess""), fanden 2015 in Fez (Marokko) statt."
  Fez Action Plan | Fez Plan of Action | Plan of Action for Religious Leaders and Actors to Prevent Incitement to Violence that Could Lead to Atrocity Crimes
  en
  Sainmhíniú UN action plan aimed at informing and advising on the work of religious leaders and actors, as well as other relevant players, whilst providing options and recommendations for how they can contribute to preventing and countering incitement to violence, and enhancing capacity, dialogue and collaboration with other actors, including the media, on prevention of incitement and building of peaceful, just and inclusive societies Tagairt "Council-EN, based on Plan of Action for Religious Leaders and Actors to Prevent Incitement to Violence that Could Lead to Atrocity Crimes (6.5.2020) and Humanists International, Humanists join UN conference to implement plan on ending violence and atrocities (6.5.2020)"
  Nóta While this Plan of Action is intended primarily for religious leaders and actors, it also includes detailed recommendations for other relevant actors, including States and state institutions, secular civil society organisations, and new and traditional media.
  Plan d'action de Fès | Plan d’action à l’intention des responsables et des acteurs religieux en vue de prévenir l’incitation à la violence pouvant conduire à des atrocités criminelles | plan d’action des responsables et acteurs religieux pour prévenir l’incitation à la violence pouvant mener à des atrocités criminelles
  fr
  Sainmhíniú plan d'action des Nations unies visant à promouvoir le dialogue inter et intrareligieux qui est divisé en trois grands axes - prévenir, renforcer et construire -, chaque axe comprenant des recommandations thématiques et comportant un large éventail de façons dont les chefs religieux peuvent empêcher l'incitation à la violence et contribuer à la paix et à la stabilité Tagairt "Conseil-FR, d'après: - site de l'ONU > Le plan d'action des responsables et acteurs religieux pour prévenir l'incitation à la violence pouvant mener à des atrocités criminelles (9.9.2020), juillet 2017- ONU Info > L'actualité mondiale - Un regard humain > L'ONU lance le Plan d'action de Fès sur le rôle des chefs religieux pour prévenir l'incitation à la violence (9.9.2020), 14 juillet 2017"
  Nóta Ce plan souligne également l'importance des femmes et des jeunes dans toutes les initiatives de prévention et contient des recommandations pour les États et la communauté internationale.
 14. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU) · LAW|rights and freedoms|rights of the individual
  an Rialachán Frithchéastóireachta Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Rialachán maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach Tagairt "Rialachán (AE) 2019/125 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach"
  ga
  Anti-Folter-Verordnung | Verordnung über den Handel mit bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet werden könnten
  de
  Anti-Torture Regulation | Regulation concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment | 'Anti-Torture’ Regulation
  en
  Sainmhíniú Regulation (EU) 2019/125, which prohibits exports and imports of goods used for capital punishment, torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment Tagairt "European Commission, Human rights – review of EU ‘Anti-Torture’ Regulation (2016-20) (18.5.2020)"
  règlement contre la torture | Règlement concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
  fr
  Sainmhíniú règlement de l'UE instaurant des mesures visant à empêcher le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants Tagairt "Conseil-FR, d'après le site web de la Commission européenne > Service des instruments de politique étrangère (IPE) > Nos missions > Mesures de lutte contre la torture (19.5.2020)"
  Nóta Le règlement (UE) 2019/125 consolide les différentes modifications du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil qui ont été adoptées depuis son entrée en vigueur.
 15. SOCIAL QUESTIONS|health · AGRI-FOODSTUFFS
  féadann an tobac bás mall pianmhar a thabhairt Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  smoking can cause a slow and painful death
  en
  fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse
  fr
  Sainmhíniú Un des avertissements complémentaires devant figurer sur les produits du tabac, conformément à l'art. 5, par. 2, b), et tiré de la liste figurant à l'annexe I, de la directive 2001/37/CE. Tagairt Directive 2001/37/CE - Annexe I, pt. 9.
  Nóta UPDATED: MPB 16/10/2002
 16. SOCIAL QUESTIONS|health · AGRI-FOODSTUFFS
  féadann an tobac dochar a dhéanamh don speirm agus laghdaíonn sé clannmhaireacht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein
  de
  Sainmhíniú 13. gesundheitsrelevanter Warnhinweis Tagairt ---
  Nóta DIV: fli 7.10.02
  smoking can damage the sperm and decreases fertility
  en
  fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité
  fr
  Sainmhíniú Un des avertissements complémentaires devant figurer sur les produits du tabac, conformément à l'art. 5, par. 2, b), et tiré de la liste figurant à l'annexe I, de la directive 2001/37/CE. Tagairt Directive 2001/37/CE - Annexe I, pt. 13.
  Nóta UPDATED: MPB 16/10/2002
 17. SOCIAL QUESTIONS|health · AGRI-FOODSTUFFS
  féadann an tobac tú a mharú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rauchen kann tödlich sein
  de
  Nóta DIV: fli 7.10.02
  smoking can kill
  en
  fumer peut tuer
  fr
  Sainmhíniú "Un des avertissements généraux devant obligatoirement figurer sur les produits du tabac: ""1)""Fumer tue/peut tuer"", ou 2) ""Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage"". Ces avertissements généraux doivent alterner de manière à apparaître régulièrement et un avertissement complémentaire (repris de la liste de l'annexe I de la directive 2001/37/CE) doit également figurer." Tagairt Directive 2001/37/CE - art. 5, par. 2, a).
  Nóta "XREF: Fiche ""Fumer tue"" (A325254).;UPDATED: MPB 16/10/2002"