Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: IPC, IPP, PPC, CPP, ICP

Téarmaíocht IATE

International agreement · Health · Life sciences · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
ga an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Cosanta Plandaí TAGAIRT Rialachán (AE) 2016/2031 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, CELEX:32016R2031/GA
COMHTHÉACS "Bearta mar sin a bhí mar bhonn le comhaontuithe idirnáisiúnta agus coinbhinsiúin idirnáisiúnta, lena n-áirítear an <b>Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Cosanta Plandaí</b> (IPPC) an 6 Nollaig 1951 a tugadh i gcrích ag Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (EBT) agus a théacs nua athbhreithnithe, téacs a d'fhaomh Comhdháil EBT i Samhain 1997 ag an 29ú seisiún dá cuid." TAGAIRT Rialachán (AE) 2016/2031 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, CELEX:32016R2031/GA
ga IPPC TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en International Plant Protection Convention | IPPC
SAINMHÍNIÚ international agreement on plant health, aiming to protect cultivated and wild plants by preventing the introduction and spread of pests TAGAIRT International Plant Protection Convention, https://www.ippc.int/ [10.7.2013]
NÓTA See also:<BR>• <I>regional plant protection organisation</I> [ IATE:916080 ]<BR>• <I>European and Mediterranean Plant Protection Organisation</I> [ IATE:787705 ]
fr Convention internationale pour la protection des végétaux | CIPV
SAINMHÍNIÚ accord international sur la santé des végétaux qui vise à protéger les plantes cultivées et sauvages en prévenant l'introduction et la dissémination d'organismes nuisibles TAGAIRT Site internet https://www.ippc.int/fr (21.1.2014)
NÓTA Le Secrétariat de la CIPV est fourni par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
de Internationales Pflanzenschutzübereinkommen | IPPC
SAINMHÍNIÚ internationaler Vertrag über zulässige rechtliche und technische Maßnahmen gegen die Ein- und Verschleppung von Pflanzenkrankheiten und deren Bekämpfung TAGAIRT Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (DE) http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/index.php?menuid=56 (15.04.13)
NÓTA 1951 in Rom unter der Schirmherrschaft der FAO IATE:799023 ins Leben gerufen, 1979 geändert und zuletzt 1997 wesentlich revidiert; <br>Website: https://www.ippc.int/ ;<br>XREF: Kommission für pflanzengesundheitliche Maßnahmen (des IPPC) IATE:912553 ;<br>UPD: aka 11.04.13
ENVIRONMENT
ga cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú TAGAIRT An bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge, http://www.tearma.ie
SAINMHÍNIÚ gníomhaíocht arb é is cuspóir di truailliú tionsclaíoch a sheachaint nó a laghdú san aer, san uisce agus san ithir. TAGAIRT COUNCIL DIRECTIVE 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control, IO L 257, 10.10.96, lth 26 ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0061:EN:HTML
en integrated pollution prevention and control | integrated prevention and control of pollution | IPPC
NÓTA See also:<br><i>integrated pollution control</i> IATE:47210 <br><i>European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau</i> IATE:928969
fr PRIP | prévention et réduction intégrées de la pollution
SAINMHÍNIÚ mesures visant à éviter ou à réduire les émissions polluantes des activités industrielles dans l'air, l'eau et le sol. TAGAIRT Directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, JO L 257 du 10.10.96, p. 26 ( CELEX:31996L0061/FR )
EUROPEAN UNION · Institutional structure
ga an Mheitheal um Shláinte Plandaí (an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Cosanta Plandaí/an Coimisiún um Bearta Fíteashláintíochta) TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar IATE:777767 agus ar an liosta oifigiúil de chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=GA&f=ST%2011903%202011%20INIT
ga an Mheitheal um Fholláine Plandaí (IPPC/Gnóthaí CPM) TAGAIRT Foghrúpa den Mheitheal um Shláinte Plandaí [ IATE:906876 ]
en Working Party on Plant Health (IPPC/CPM Affairs) | Working Party on Plant Health (International Plant Protection Convention / Commission on Phytosanitary Measures Affairs)
SAINMHÍNIÚ subgroup of the Working Party on Plant Health [ IATE:906876 ] TAGAIRT Council-EN, based on the official list of Council preparatory bodies
NÓTA See also: <br>- International Plant Protection Convention (IPPC) [ IATE:777767 ]<br>- Commission on Phytosanitary Measures (CPM) [ IATE:912553 ]
fr groupe "Phytosanitaire" (Questions concernant la Convention internationale pour la protection des végétaux / Commission sur les mesures phytosanitaires) | groupe "Phytosanitaire" (Questions concernant la CIPV/CMP)
SAINMHÍNIÚ Sous-groupe du groupe "Phytosanitaire" [IATE:906876 ] TAGAIRT Inventaire des groupes et comités participant aux travaux préparatoires du Conseil (F.19-d), dernière version
NÓTA Voir également: <br>- Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) [ IATE:777767 ]<br>- Commission sur les mesures phytosanitaires (CPM) [ IATE:912553 ]
de Gruppe "Pflanzenschutz"– Internationales Pflanzenschutzabkommen / Kommission für pflanzengesundheitliche Maßnahmen (IPPC/CPM-Angelegenheiten) | Gruppe "Pflanzenschutz" (IPPC/CPM-Angelegenheiten)
SAINMHÍNIÚ Untergruppe der Gruppe "Pflanzenschutz" IATE:906876 TAGAIRT Council-DE
NÓTA XREF: Internationales Pflanzenschutzübereinkommen <b>(IPPC)</b> IATE:777767 <br>Kommission für pflanzengesundheitliche Maßnahmen <b>(CPM)</b> IATE:912553
Lógó gaois.ie
gaois.ie