Léim go dtí an príomhábhar
BLAG THIONSCADAIL FIONTAR & SCOIL NA GAEILGE

Téarmaíocht Ghaeilge i Réimse na hImirce

IATE, bunachar téarmaíochta, cúrsaí imirce, an tAontas Eorpach, saintéarmaí

Ó thús 2008, tá Fiontar agus Scoil na Gaeilge ag soláthar téarmaí Gaeilge do bhunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh, iate.europa.eu. Tá fáil in IATE ar théarmaí atá sainiúil don AE, chomh maith le téarmaí ón uile chineál réimse, amhail dlí, talmhaíocht, teicneolaíocht an eolais agus go leor eile. Is féidir teacht ar na hiontrálacha IATE a bhfuil ábhar Gaeilge iontu sa bhunachar téarmaíochta ar Gaois.ie chomh maith. Pléitear cuid de na téarmaí tráthúla a bhaineann le réimse na himirce sa bhlagmhír seo.

Ábhar atá i mbéal an phobail le tamaillín anuas is ea cúrsaí imirce agus gluaiseacht na dteifeach fud fad na cruinne. Cosúil le réimse ar bith eile ina mbíonn reachtaíocht á dréachtú, ní mór téarmaí a sholáthar i ngach teanga oifigiúil de chuid an AE i gcás coincheap nua a thagann chun cinn i réimse na himirce. Tugtar spléachadh anseo ar chuid de na téarmaí nua a tháinig chun cinn le déanaí.

  • duine easáitithe/displaced person: duine arbh éigean dó a bhaile a fhágáil agus tearmann a lorg i dtír eile mar thoradh ar chogaíocht, ar choinbhleacht nó ar thubaiste nádúrtha.

Níl anseo ach dornán samplaí de théarmaíocht Ghaeilge i réimse na himirce. Tá an líon téarmaí Gaeilge sa réimse seo agus i mórán réimsí teicniúla eile ag méadú i gcónaí de bharr stádas na Gaeilge mar theanga oifigiúil san Aontas Eorpach.

Lógó gaois.ie
gaois.ie