Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

117 results

 1. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations|UN specialised agency
  an Coinbhinsiún maidir leis an Meáchan a Mharcáil ar Phacáistí Troma arna nIompar in Árthaí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die Gewichtsbezeichnung an schweren, auf Schiffen beförderten Frachtstücken
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Genf, 21.06.1929.
  Convention concerning the Marking of the Weight on Heavy Packages Transported by Vessels | ILO Convention No. 27 | ILO Convention 27 | Marking of Weight (Packages Transported by Vessels) Convention, 1929
  en
  Comment Date of adoption: 21.6.1929 Date of entry into force: 9.3.1932 C27
  Convention concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau
  fr
  Comment Date d'adoption: 21.6.1929Date d'entrée en vigueur: 9.3.1932C27
 2. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
  "an Coinbhinsiún maidir le Faisnéis agus Comhar Dlí i ndáil le ""Seirbhísí Sochaí Faisnéise""" Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa Uimh. 180 maidir le faisnéis agus comhar dlí i ndáil le seirbhísí sochaí faisnéise Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Übereinkommen über die Information und Verfahrenshilfe bezüglich der ""Dienstleistungsgesellschaften von Informationen"""
  de
  Comment Moskau, 04.10.2001
  Council of Europe Convention No 180 on information and legal cooperation on information society services | "Convention on Information and Legal Cooperation concerning ""Information Society Services"""
  en
  Definition The aim of this Convention, which was prepared in close cooperation between the Council of Europe and the European Commission, is to set up a legal information and co-operation system in the area of new communication services, extending the application of Directive 98/48/EC beyond the borders of the European Union. Reference "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/180.htm (2.5.2012)"
  Comment Signed: Moscow, 4.10.2001Entry into force: has not yet entered into force to this date (2.5.2012)European Treaty Series (ETS) No. 180Authentic versions: EN-FRConditions: Ratification by five signatories, of which at least one is not a member State of the European Economic Area.
  "Convention sur l'information et la coopération juridique concernant les ""Services de la société de l'information"""
  fr
  Definition convention dont l'objectif est d'instaurer un système d'information et de coopération juridique dans le domaine des nouveaux services de communication, en élargissant l'application de la Directive 98/48/CE au-delà des frontières de l'Union Européenne Reference "site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/179.htm (3.4.2012)"
  Comment Signature: 4.10.2001 à MoscouEntrée en vigueur: pas encore entré en vigueur à cette date (12.4.2012)Conseil de l'Europe; STCE n° 180Versions authentiques: EN-FR
 3. INTERNATIONAL RELATIONS|international balance · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · SOCIAL QUESTIONS|migration · EUROPEAN UNION|European construction|European Union|area of freedom, security and justice
  Rialachán Eurodac Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 ón gComhairle an 11 Nollaig 2000 maidir le ""Eurodac"" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm go héifeachtach" Reference "Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, CELEX:32013R0603/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí Reference "Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais, CELEX:32013R0603/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  "Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung von ""Eurodac"" für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkommens" | Eurodac-Verordnung
  de
  Comment "XREF: EURODAC IATE:870701 ;DIV: cf 24/04/2002, UPD: hm, 7.8.2009"
  Eurodac Regulation | Regulation (EU) No 603/2013 on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes | Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention
  en
  règlement Eurodac | Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives | "Règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système ""Eurodac"" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin"
  fr
 4. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SOCIAL QUESTIONS|social affairs
  an Coinbhinsiún maidir le Foirceannadh Fostaíochta ar Thionscnamh an Fhostóra Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Genf, 22.06.1982.
  Convention concerning Termination of Employment at the Initiative of the Employer | Termination of Employment Convention, 1982 | C158 | Convention 158
  en
  Comment ILO Date of adoption: 22.6.1982 Date of entry into force: 23.11.1985 C158
  Convention concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur | Convention sur le licenciement
  fr
  Definition Cette convention oblige les Etats qui la ratifient à établir, conformément à la convention, les motifs pour lesquels un travailleur peut être licencié. Reference ---
  Comment Signature: 1982.06.22 Genève Cette convention (1982), complétée par la recommandation nº 166, a remplacé la recommandation nº 119 sur la cessation de la relation de travail (1963)Convention C158
 5. LAW · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála Reference "Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála"
  ga
  Language usage "D'ainneoin an teidil, moltar, san úsáid ghinearálta, dhá shéimhiú a úsáid, .i. ""ábhair shibhialta agus thráchtála"""
  Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen | Lugano-Übereinkommen von 1988 | Übereinkommen von Lugano
  de
  Definition "internationales Übereinkommen, mit dem die Anwendung des parallelen ""Brüsseler Übereinkommens"" IATE:777821 , das dasselbe Rechtsgebiet zum Gegenstand hat, auf Island, Norwegen und die Schweiz erstreckt wurde" Reference "Beschluss 2009/430/EG betreffend den Abschluss des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen im Namen der Gemeinschaft, Ew.1 (ABl. L_339/2007, S.1) CELEX:32007D0712/DE"
  Comment Lugano, 16.09.1988
  Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters | 1988 Lugano Convention
  en
  Comment "Entered into between the fifteen pre-2004 European Union member states, Poland and the European Free Trade Association countries other than Liechtenstein (namely Iceland, Switzerland and Norway).The 1988 Convention has been superseded by the 2007 Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (the 2007 Lugano Convention ). It remains applicable to proceedings commenced before the date of the entry into force of the 2007 Lugano Convention in the relevant state of origin."
  Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale | Convention de Lugano | Convention parallèle | Convention de Lugano de 1988
  fr
  Definition Convention parallèle à la convention de Bruxelles, signée entre les pays de l'AELE, à Lugano, le 16 septembre 1988. Reference "Conseil-FR, notamment d'après 88/592/CEE: Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale - Faite à Lugano le 16 septembre 1988"
  Comment "Remplacée par la Convention de Lugano de 2007"
 6. LAW · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context """ ciallaíonn “Coinbhinsiún 1968” an Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear an Prótacal atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún sin), a síníodh sa Bhruiséil an 27ú lá de Mheán Fómhair, 1968""" Reference " AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998 (26.6.2019)"
  Coinbhinsiún na Bruiséile Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen | Brüsseler Übereinkommen | Exequatur-Übereinkommen | Gerichtsstand | Europäisches Gerichtsstands- Vollstreckungsübereinkommen | EuGVÜ | GVÜ | Gerichtsstand- und Vollstreckungabkommen
  de
  Definition "Europäisches Übereinkommen, dessen Anwendung durch das parallele ""Übereinkommen von Lugano"" IATE:782151 bzw. das ""neue Übereinkommen von Lugano"" IATE:2224488 auf Island, Norwegen und die Schweiz erstreckt wird" Reference "Council-DE, vgl. Beschluss 2009/430/EG betreffend den Abschluss des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen im Namen der Gemeinschaft, Ew.1 (ABl. L_339/2007, S.1) CELEX:32007D0712/DE"
  Comment Brüssel, 27.09.1968
  1968 Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters | Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters | 1968 Brussels Convention | Brussels Convention | Judgments Convention
  en
  Comment "- Done at Brussels on 27 September 1968;- Largely superseded by Regulation No 44/2001 (Brussels I Regulation) [ IATE:928323 ];- Also replaced in some aspects by the 2007 Lugano Convention [ IATE:2224488 ]."
  Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale | Convention d'exécution | Convention d'exequatur | Convention de Bruxelles | Convention de Bruxelles I | CCJ | Convention judiciaire | Convention sur la compétence judiciaire | Convention de Bruxelles de 1968 sur la détermination de la juridiction compétente en matière civile et commerciale
  fr
  Comment "Convention signée le 27 septembre 1968 par les six Etats membres originaires de la Communauté. Les Etats de l'AELE ont signé une convention parallèle (convention de Lugano). Les conventions de Bruxelles et de Lugano ont fait l'objet d'une conférence de révision qui s'est terminée en mai 1999; du fait de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le domaine a été communautarisé et le projet de convention révisée est devenu un règlement, règlement n°44/2001(règlement Bruxelles I) [ IATE:928323 ]. Convention également remplacée pour certains points par la Convention de Lugano de 2007 [ IATE:2224488 ]"
 7. LAW|justice · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Coinbhinsiún maidir le Dlínse agus maidir le hAithint agus Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Language usage "D'ainneoin an teidil, moltar, san úsáid ghinearálta, dhá shéimhiú a úsáid, .i. ""ábhair shibhialta agus thráchtála"""
  Coinbhinsiún Lugano 2007 Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen | neues Übereinkommen von Lugano | Lugano-Übereinkommen von 2007
  de
  Definition "internationales Übereinkommen, das das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (""Lugano-Übereinkommen von 1988"") IATE:782151 ersetzt" Reference Council-DE
  Comment Lugano, 30.10.2007
  Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters | 2007 Lugano Convention
  en
  Definition Convention replacing the Lugano Convention of 16 September 1988. Reference Council-EN
  Comment Concluded in Lugano on 30 October 2007.
  Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale | convention de Lugano | nouvelle convention de Lugano | convention de Lugano révisée | convention de Lugano de 2007
  fr
  Definition "Convention remplaçant la Convention de Lugano (24.11.2021) du 16 septembre 1988" Reference "Service juridique du Conseil de l'UE, Avis 1/03 de la Cour de justice du 7 février 2006 - Compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant lacompétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercial (24.11.2021)"
  Comment Conclue à Lugano le 30 octobre 2007.
 8. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW|civil law
  an Coinbhinsiún maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aitheantas, forghníomhú agus comhar i dtaca le freagracht tuismitheoirí agus le bearta chun leanaí a chosaint, arna shíniú sa Háig an 19 Deireadh Fómhair 1996 Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coinbhinsún na Háige, 1996, maidir le Cosaint Idirnáisiúnta Leanaí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern | Haager Kinderschutzübereinkommen
  de
  Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children | Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children | Hague Convention of 1996 on the International Protection of Children | Hague 1996 Child Protection Convention | Child Protection Convention
  en
  Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants | Convention sur la protection des enfants | CPE
  fr
  Comment CONTEXT: Conférence de La Haye de droit international privé;MISC: signature : 19.10.1996, s'Gravenhage;UPDATED: FF 04/07/2002; nen 17/06/2003
 9. LAW|civil law · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Coinbhinsiún um Dhlínse agus um Aithint agus Forghníomhú Breithiúnas in Ábhair maidir le Pósadh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coinbhinsiún An Bhruiséil II Reference Comhairle-GA
  ga
  Übereinkommmen über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen | Brüsseler Übereinkommen II | "Übereinkommen ""Brüssel II""" | Brüssel II-Übereinkommen
  de
  Comment "Dieses Übereinkommen trat nie in Kraft und wurde nach der Annahme des Vertrags von Amsterdam durch die Verordnung 1347/2000 (Brüssel II-Verordnung) [ IATE:919561 ] ersetzt."
  Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial Matters | Brussels II Convention | Judgements Convention II
  en
  Comment "The Convention was not ratified by Member States and was replaced by Regulation 1347/2000 (Brussels II Regulation) [ IATE:919561 ] following the adoption of the Treaty of Amsterdam."
  Convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale | "Convention ""Bruxelles II""" | Convention de Bruxelles II
  fr
  Comment "NB: Cette convention n'a pas été ratifiée par les États membres et a été remplacée, à la suite de l'adoption du traité d'Amsterdam, par le règlement Bruxelles II [IATE:919561 ] ."
 10. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SOCIAL QUESTIONS|social affairs
  an Coinbhinsiún maidir le Leanúnachas Fostaíochta do Mharaithe Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die Kontinuität der Beschäftigung von Seeleuten
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Genf, 28.10.1976.
  Convention concerning Continuity of Employment of Seafarers | Continuity of Employment (Seafarers) Convention, 1976
  en
  Comment Date of adoption: 28.10.1976 Date of entry into force: 3.5.1979 C 145
  Convention concernant la continuité de l'emploi des gens de mer | Convention sur la continuité de l'emploi (gens de mer), 1976
  fr
  Comment Date d'adoption: 28.10.1976Date d'entrée en vigueur: 3.5.1979C145
 11. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL RELATIONS|defence
  an Coinbhinsiún maidir le Teorannú ar an Lámh láidir a Úsáid chun Fiacha Conartha a Ghnóthú Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Abkommen betreffend die Beschränkung der Anwendung von Gewalt bei der Eintreibung von Vertragsschulden
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Zweite Haager Friedenskonferenz, 1907.;MISC: Den Haag, 1810.1907.
  Convention respecting the Limitation of the Employment of Force for the Recovery of Contract Debts
  en
  Comment MISC: The Hague, 1907
  Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles
  fr
  Comment MISC: Signature: 1907.10.18 's-Gravenhage
 12. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|education · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  an Coinbhinsiún in aghaidh Leithcheala san Oideachas Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: UNESCO.;MISC: Paris, 15.12.1960.
  Convention against Discrimination in Education
  en
  Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement
  fr
  Comment MISC: Signature: 1960.12.15 Paris
 13. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment
  an Coinbhinsiún maidir le Beartas Fostaíochta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die Beschäftigungspolitik
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Genf, 09.07.1964.
  Convention concerning Employment Policy | ILO Convention 122 | ILO Convention No. 122 | Employment Policy Convention, 1964
  en
  Convention concernant la politique de l'emploi | Convention sur la politique de l'emploi, 1964
  fr
  Comment Date d'adoption: 9.7.1964Date d'entrée en vigueur: 15.7.1966C122
 14. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Coinbhinsiún maidir le cur chun cinn na Fostaíochta agus leis an gCosaint in aghaidh na Dífhostaíochta Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;XREF: Dient der Änderung des IAO-Übereinkommens Nr. 44 vom 23.06.1934.;MISC: Genf, 21.06.1988.
  Convention concerning Employment Promotion and Protection against Unemployment | Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention, 1988
  en
  Comment ILO Date of adoption: 21.6.1988 Date of entry into force: 17.10.1991 C168
  Convention concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage
  fr
  Definition convention concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage Reference "OIT, http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312313:NO [13.8.2012]"
  Comment Date d'adoption: 21.6.1988;Date d'entrée en vigueur: 17.10.1991 C168
 15. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SOCIAL QUESTIONS|social affairs · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment
  an Coinbhinsiún maidir le hIonadaithe na nOibrithe sa Ghnóthas a Chosaint agus leis na Saoráidí atá le cur ar fáil dóibh ann Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über Schutz und Erleichterungen für Arbeitnehmervertreter im Betrieb
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Genf, 23.06.1971.
  Convention concerning Protection and Facilities to be afforded to Workers' Representatives in the Undertaking | Workers' Representatives Convention, 1971
  en
  Comment Date of adoption: 1971 ILO Convention No. 135
  Convention concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder | Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971
  fr
  Comment Date d'adoption: 23.6.1971Date d'entrée en vigueur: 30.6.1973C135
 16. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SOCIAL QUESTIONS|health · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment
  an Coinbhinsiún maidir le cosaint oibrithe i gcoinne priacail cheirde sa timpeallacht oibre mar gheall ar aerthruailliú, ar thorann agus ar chreathadh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Berufsgefahren infolge von Luftverunreinigung, Lärm und Vibrationen an den Arbeitsplätzen | Übereinkommen über die Arbeitsumwelt | Luftverunreinigung | Lärm und Vibrationen
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Genf, 20.06.1977.
  Convention concerning the Protection of Workers against Occupational Hazards in the Working Environment Due to Air Pollution, Noise and Vibration | ILO Convention 148 | Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977
  en
  Comment ILO Convention No. 148Date of adoption: 20.6.1977
  Convention concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail | Convention sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977
  fr
  Comment Date d'adoption: 20.6.1977Date d'entrée en vigueur: 11.7.1979C148
 17. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Coinbhinsiún maidir le Cosaint agus Lánpháirtiú Pobal Dúchasach agus Pobal Treibheach agus Leath-Threibheach eile i dTíortha Neamhspleácha Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über den Schutz und die Eingliederung eingeborener Bevölkerungsgruppen und anderer in Stämmen lebender oder stammesähnlicher Bevölkerungsgruppen in unabhängigen Ländern | Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen lebende Bevölkerungsgruppen | 1957
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;XREF: Revidiert durch IAO-Übereinkommen Nr. 169 vom 27.06.1989.;MISC: Genf, 26.06.1957.
  Convention concerning the Protection and Integration of Indigenous and Other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries | Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957
  en
  Comment "Date of adoption: 26.6.1957 Date of entry into force: 2.6.1959 C107Still in force, but has been revised by the Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries of 1989. Closed to new ratifications since the entry into force of that new Convention No. 169."
  Convention concernant la protection et l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants | Convention relative aux populations aborigènes et tribales, de 1957
  fr
  Comment Date d'adoption: 26.6.1957Date d'entrée en vigueur: 2.6.1959C107
 18. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SOCIAL QUESTIONS|social affairs · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS|employment
  an Coinbhinsiún maidir le hAthinmheachán Gairme agus maidir le Fostaíocht (Daoine faoi Mhíchumas) Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die berufliche Rehabilitation und die Beschäftigung der Behinderten
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Genf, 20.06.1983.
  Convention concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) | C159 | Convention 159 | Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983
  en
  Comment ILO Date of adoption:20.6.1983; Date of entry into force: 20.6.1985 C159
  Convention concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées
  fr
  Definition Convention nº 159 de l'OIT. Reference ---
  Comment "Signature: 1983.06.20, Genève entrée en vigueur le 20.06.1985 texte sur http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C159"
 19. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SOCIAL QUESTIONS|family
  an Coinbhinsiún maidir le hAithint agus Forfheidhmiú Cinntí a bhaineann le hOibleagáidí Cothabhála Reference Comhairle-GA
  ga
  an Coinbhinsiún maidir le Cinntí a bhaineann le hOibleagáidí Cothabhála a Aithint agus a Fhorfheidhmiú Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen
  de
  Comment Ersetzt das Übereinkommen vom 15.04.1958 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern; abgeschlossen in Den Haag am 2. Oktober 1973
  Convention on the Recognition and Enforcement of Decisions relating to Maintenance Obligations
  en
  Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires
  fr
  Definition Remplace la Convention de La Haye de 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants Reference ---
  Comment CONTEXT: Conférence de La Haye de droit international privé;MISC: Signature: 02.10.1973 's-Gravenhage;UPDATED: FF 04/07/2002