Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

6 thoradh

 1. FINANCE|financial institutions and credit · LAW|criminal law
  an Rialachán maidir le rialuithe ar airgead tirim Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le rialuithe ar airgead tirim a thagann isteach sa Chomhphobal nó a imíonn as Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden | Verordnung über die Überwachung von Barmitteln
  de
  Cash Controls Regulation | Cash-Control Regulation | Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community
  en
  règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté | règlement sur le contrôle des mouvements d'argent liquide
  fr
  Sainmhíniú règlement qui complète les dispositions de la directive 91/308/CEE concernant les transactions effectuées à travers les institutions financières, les établissements de crédit et certaines professions, en établissant des règles harmonisées concernant le contrôle, par les autorités compétentes, des mouvements d'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté Tagairt règlement (CE) n° 1889/2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté CELEX:32005R1889/FR
 2. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  an Rialachán um Rialú Tagairt Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle CELEX:32017R2403
  ga
  Comhthéacs 'Glacadh Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 (8) ón gComhairle (“Rialachán NNN”) maidir le hiascaireacht ag an am céanna le FAR agus glacadh Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 (9) ón gComhairle (“an Rialachán um Rialú”) bliain ina dhiaidh sin. Is iad na trí Rialachán sin trí cholún cur chun feidhme fhorálacha an CBI maidir le rialú agus forfheidhmiú.' Tagairt Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle CELEX:32017R2403
  Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 lena mbunaítear córas rialaithe de chuid an Aontais chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar "Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009, lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú" in Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú Tagairt Rialachán (AE) 1379/2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe (21.10.2019)
  ga
  Comhthéacs 'Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009, lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú, lena leasaítear Rialacháin (CE)847/96, (CE) Uimh. 2371/2002, (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 768/2005, (CE) Uimh. 2115/2005, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006. (CE) Uimh. 509/2007, (CE) Uimh. 676/2007, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 1300/2008, (CE) Uimh. 1342/2008, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1627/94 agus (CE) Uimh. 1966/2006, (IO L 343, 22.12.2009, p. 1).' Tagairt Rialachán (AE) 1379/2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe (21.10.2019)
  an Rialachán maidir le Rialú ar Iascach Tagairt Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle, agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 768/2005, (CE) Uimh. 1967/2006, (CE) Uimh. 1005/2008, agus Rialachán (AE) Uimh. 2016/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialú ar iascach
  ga
  Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik | Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zur Einführung einer Kontrollregelung der Union zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik | Kontrollverordnung
  de
  Sainmhíniú Verordnung, mit der eine gemeinschaftliche Kontroll-, Inspektions- und Durchsetzungsregelung ("gemeinschaftliche Kontrollregelung") erlassen wird, mit der die Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik sichergestellt werden soll Tagairt Council-DE, vgl. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 der Kommission vom 8. April 2011 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik, Art.1 (ABl. L_112/2011, S. 1)
  Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy | fisheries control regulation | Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Union control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy | Control Regulation
  en
  Sainmhíniú Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Union control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy Tagairt Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Union control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy
  Nóta Amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006
  Règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche | règlement de contrôle | Règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
  fr
  Sainmhíniú Règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche Tagairt CELEX:32009R1224/FR
  Nóta Modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006.
 3. AGRI-FOODSTUFFS · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · EUROPEAN UNION|European Union law · SOCIAL QUESTIONS|health
  an Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla Tagairt Rialachán (AE) 2017/625 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí
  ga
  Rialachán maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí Tagairt Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí
  ga
  Verordnung über amtliche Kontrollen | Verordnung über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel
  de
  Official Controls Regulation | Regulation on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products
  en
  Sainmhíniú European Union regulation which ensures the application of EU rules in the areas of food and feed, animal health and welfare, plant health and plant protection products Tagairt Council-EN, based on Regulation (EU) 2017/625 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, CELEX:32017R0625/EN
  Nóta Published on 15 March 2017.See also:official veterinarian IATE:1502466 official auxiliary IATE:3563206<><><><><><><><><><><><><>
  règlement sur les contrôles officiels | règlement concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques
  fr
  Sainmhíniú règlement de l'Union européenne sur les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques Tagairt Conseil-FR, sur la base de la proposition de la Commission (COM (2013) 265 final) CELEX:52013PC0265/FR
 4. ENERGY|soft energy · INDUSTRY|mechanical engineering
  rialú an chlaonta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Pitchsteuerung | Blattwinkelsteuerung | Flügelanstellwinkelsteuerung | Regelung des Anstellwinkels | Pitchregelung | Blattverstellungsregelung | Blattwinkelverstellung
  de
  regulation by means of pitch control | pitch regulation
  en
  Sainmhíniú limiting rotor power in high operational wind speeds by turning the turbine blades about their long axis Tagairt COM-TC, based on: "Design Styles". "Wind Energy - The Facts". EWEA/Intelligent Energy Europe, http://www.wind-energy-the-facts.org/en/part-i-technology/chapter-3-wind-turbine-technology/evolution-of-commercial-wind-turbine-technology/design-styles.html [27.3.2013]
  régulation par variation de calage de pale | régulation à pales orientables | régulation à pas variable
  fr
  Sainmhíniú système de régulation d’une éolienne à pas variable qui consiste à faire varier l’angle d’inclinaison des pales afin de maintenir constante la fréquence de rotation du rotor Tagairt Site de Terminalf, « L’énergie éolienne », E. Carey (2004) > régulation par variation de calage de pale, http://terminalf.scicog.fr/cfm/fich-1.php?IDChercher=7315&numtable=&NomBase=bd1.mdb [11.4.2015]
  Nóta Il existe plusieurs systèmes qui permettent ce type de régulation, parmi lesquels les systèmes par ressort et par servomoteur.(Source: ibid.)
 5. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · EUROPEAN UNION|European Union law|EU law|drafting of EU law|comitology
  Rialachán um Choisteolaíocht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán maidir leis an Nós Imeachta Coiste Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung über die Ausschussverfahren | Verordnung zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren | Komitologieverordnung
  de
  Nóta VO (EU) 182/2011 ersetzt Beschl. 1999/468/EG, geändert durch Beschl. 2006/512/EG; DIV: cba, 4.5.11; UPD: cho, 6.9.11
  committology regulation | Comitology Regulation | Regulation on Committee Procedure | comittology regulation | Regulation laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers
  en
  Sainmhíniú Regulation [ CELEX:32011R0182 ] which repeals and replaces the Decision on Committee Procedure [ IATE:786020 ] and establishes committee procedures [ IATE:764862 ] for implementing acts [ IATE:851914 ] adopted by the Commission. Tagairt Council-EN
  Nóta The following procedures established by the Decision remain:- the advisory procedure [ IATE:914346 ] (Article 3 of the Decision, now Article 4 of the Regulation)- the regulatory procedure with scrutiny [ IATE:2229352 ] (Article 5a of the Decision) with regard to existing basic acts making reference thereto (Article 12 of the Regulation).The following new procedures have been introduced:- the examination procedure [ IATE:3531511 ] (Article 5 of the Regulation) - a variant of the 'examination procedure' allowing immediate adoption of acts by the Commission in exceptional urgent cases to avoid disruption of agricultural markets or a risk for the EU's financial interests (Article 7 of the Regulation)- an unnamed procedure (a variant of either the advisory procedure or the examination procedure) to be used for the adoption of provisional anti-dumping or countervailing measures and in other duly justified urgent cases (Article 8 of the Regulation).The following procedures have been abolished and replaced by the examination procedure:- the management procedure [ IATE:914347 ] (Article 4 of the Decision)- the regulatory procedure [ IATE:914348 ] (Article 5 of the Decision)- the safeguard procedure [ IATE:914349 ] (Article 6 of the Decision).
  règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission | règlement comitologie
  fr
  Sainmhíniú règlement qui établit les règles et principes généraux régissant les modalités qui s'appliquent lorsqu'un acte de base de l'UE requiert des conditions uniformes d'exécution et exige que l'adoption d'actes d'exécution par la Commission soit soumise au contrôle des États membres Tagairt Règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, article 1er, JO L 55/2011 CELEX:32011R0182/FR
  Nóta Ce règlement, qui abroge et remplace depuis le 1.3.2011 la décision 1999/468/CE, dite "décision comitologie" [IATE:786020 ], prévoit notamment deux procédures de comité [IATE:764862 ]:- la procédure consultative [IATE:914346 ] et- la procédure d'examen [IATE:3531511 ]Attention: Aux fins des actes de base existants qui font référence à l'art. 5 bis de la décision "comitologie", les effets de cet article (et donc la procédure de réglementation avec contrôle) sont maintenus (cf. art. 12 du règlement n° 182/2011).Pour plus de détails, voir la fiche d'information du Conseil de février 2011 sur l'entrée en vigueur de nouvelles règles de comitologie, doc. ST 7070/11
 6. ENERGY|electrical and nuclear industries|nuclear energy
  féinrialúchán Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Steuerung durch Selbstregelung
  de
  Sainmhíniú Eigenschaft eines Reaktors als Folge des Einflusses von Leistungsänderungen auf die Reaktivität, unter bestimmten Bedingungen mit nahezu konstanter Leistung zu arbeiten Tagairt DIN Normenheft 5-Kerntechnik
  inherent regulation | self-regulation | self-regulation control
  en
  Sainmhíniú the inherent tendency of a reactor under certain conditions to operate at a constant power level because of the effect on reactivity of a change in power level Tagairt SEC:IEV 26-15-350
  commande par autorégulation | autorégulation
  fr
  Sainmhíniú tendance inhérente, sous certaines conditions, d'un réacteur à fonctionner à un niveau constant de puissance par suite de l'effet sur la réactivité d'une variation du niveau de puissance Tagairt VEI 26-15-350 ;NF M 60-001:1974 ;Dict.Int.Froid+AFNOR
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.