Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

33 toradh

 1. FINANCE|taxation|tax on income
  Treoir maidir le cáin ar choigilteas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2003/48/CE ón gComhairle an 3 Meitheamh 2003 maidir le Cánachas ar Ioncam ó Choigiltis i bhFoirm Íocaíochtaí Úis Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Besteuerung von Zinserträgen | Zinssteuerrichtlinie | Zinsertragsrichtlinie | Zinserträge | Zinsbesteuerungsrichtlinie | Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen
  de
  Sainmhíniú Richtlinie, nach der Kreditinstitute seit 2005 verpflichtet sind, Zinszahlungen an Steuerpflichtige, die in anderen Mitgliedstaaten ansässig sind, entweder zu melden oder auf die Zinserträge Quellensteuer zu erheben Tagairt vgl. Europäische Kommission: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/index_de.htm (12.11.2009)
  Nóta geändert durch RL 2014/48/EU zur Änderung der Richtlinie 2003/48/EG im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen, ABl. L_ 111/2014, S.50 CELEX:32014L0048/DE
  Savings Directive | Savings Taxation Directive | Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments | European Union Savings Directive | EUSD | Savings Tax Directive
  en
  Sainmhíniú EU instrument the objective of which is to ensure effective taxation of savings income in the form of cross-border interest payments which are generally included in all Member States in the taxable income of resident individuals Tagairt Council-EN, based on Recital 15 of the amending Directive, CELEX:32014L0048/EN [26.6.2014]
  Nóta - For a summary of the original Directive, see EUROPA > Summaries of EU legislation > Taxation > Taxation of savings income, http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31050_en.htm [24.2.2012]- For a summary of the amendments introduced by Directive 2014/48/EU, see Council press release of 24.3.2014: 'Council adopts new rules on the taxation of savings income', http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/141817.pdf [24.6.2014]The amendments introduced by Directive 2014/48/EU must by transposed by Member States by 1.1.2016 and will be applicable from 1.1.2017
  directive épargne | directive sur la fiscalité de l'épargne | directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts
  fr
  Sainmhíniú directive de l'UE visant à permettre que les intérêts de l’épargne perçus dans un État membre par des personnes physiques qui ont leur résidence fiscale dans un autre État membre soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre Tagairt Site Europa, Synthèse de la législation de l'UE, http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31050_fr.htm [19.3.2012]
 2. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution · INDUSTRY|chemistry
  an Buanchoiste um Tháirgí Bithicídeacha Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid, CELEX:32012R0528/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ständiger Ausschuss für Biozid-Produkte
  de
  Standing Committee on Biocidal Products
  en
  Sainmhíniú committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011, assisting the European Commission in the field of biocidal products Tagairt COM-Terminology Coordination, based on:Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products, Article 82, CELEX:32012R0528/EN
  Nóta Not to be confused with:- Biocidal Products Committee [ IATE:3569635 ]
  Comité permanent pour la mise en oeuvre de la directive concernant la mise sur le marché des produits biocides | Comité permanent des produits biocides
  fr
  Sainmhíniú Comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011, qui assiste la Commission dans le domaine des produits biocides Tagairt COM-FR, d'après: règlement (UE) nº 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, article 82, [ CELEX:32012R0528/FR ]
  Nóta Ne pas confondre avec:comité des produits biocides [ IATE:3569635 ]
 3. ENVIRONMENT|deterioration of the environment|waste · ENVIRONMENT|environmental policy|waste management · INDUSTRY|chemistry|chemical industry|raw chemical industry|plastics industry · TRADE|marketing|preparation for market|packaging
  Treoir (AE) 2019/904 maidir le laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol Tagairt Treoir (AE) 2019/904 maidir le laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol, CELEX:32019L0904/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Treoir maidir le plaistigh aon úsáide Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie (EU) 2019/904 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt | Richtlinie über Einwegkunststoffartikel
  de
  Directive on single-use plastics | Single-Use Plastics Directive | Directive (EU) 2019/904 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment
  en
  Sainmhíniú directive, which promotes circular approaches that give priority to sustainable and non-toxic re-usable products and re-use systems rather than to single-use products, aiming first and foremost to reduce the quantity of waste generated Tagairt COM-EN, based on:Directive (EU) 2019/904 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment
  directive sur les plastiques à usage unique | Directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement
  fr
 4. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|research and intellectual property|intellectual property
  Treoir 2001/29/CE maidir le comhchuibhiú gnéithe áirithe den chóipcheart agus cearta gaolmhara sa tsochaí faisnéise Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'An tuarascáil ar chur chun feidhme Threoir 2001/29 / CE maidir le comhchuibhiú gnéithe áirithe den chóipcheart agus cearta gaolmhara sa tsochaí faisnéise, dréachtaithe ag MEP Julia Reda, Beidh a phlé arís ar 23 Feabhra taobh leasuithe atá molta ag an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla. Beidh i ndiaidh beatha a chur isteach athchóiriú cóipchirt an Choimisiúin Eorpaigh pleananna a eiseofar níos déanaí sa bhliain tuarascáil.' Tagairt 'EU Reporter' http://www.eureporter.co/ga/politics/2015/01/20/ebu-european-parliaments-copyright-report-should-address-full-scope-of-licensing-remedies-for-online-content/ [19.3.15]
  Treoir na Sochaí Faisnéise Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft | InfoSoc-Richtlinie | Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft | Urheberrechtsrichtlinie
  de
  Sainmhíniú Richtlinie [über den] rechtliche[n] Schutz des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte im Rahmen des Binnenmarkts, insbesondere in Bezug auf die Informationsgesellschaft Tagairt Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=DE [24.4.2015]
  Nóta Die Richtlinie setzt den WIPO-Urheberrechtsvertrag auf Ebene der Europäischen Gemeinschaft um. [Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2001/29/EG_%28Urheberrechtsrichtlinie%29 20.4.2015]
  InfoSoc Directive | Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society
  en
  Sainmhíniú directive concerning the legal protection of copyright and related rights in the framework of the internal market, with particular emphasis on the information society Tagairt EP-Terminology Coordination, based on the Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society CELEX:32001L0029/EN
  Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
  fr
 5. ENERGY|electrical and nuclear industries|electrical industry · ENERGY|soft energy|soft energy · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Treoir na bhFoinsí Inathnuaite Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2001/77/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2001 maidir le leictreachas arna tháirgeadh ó fhoinsí inathnuaite fuinnimh a chur chun cinn sa mhargadh inmheánach leictreachais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir FIF-L Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt
  de
  Renewables Directive | Directive on the Promotion of Electricity from Renewable Energy Sources in the Internal Electricity Market | Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market | RES-E Directive
  en
  Sainmhíniú Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market Tagairt OJ L 283, 27.10.2001, pp. 33-40: CELEX:32001L0077/EN
  Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité
  fr
 6. ENERGY|energy policy|energy policy · EUROPEAN UNION · INDUSTRY|building and public works|building industry
  an Treoir maidir le Feidhmíocht Fuinnimh Foirgneamh Tagairt Comhairle-GA
  ga
  EPBD | Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden | Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden | EU-Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie
  de
  Sainmhíniú Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden Tagairt ABl. 153/2010 CELEX:32010L0031/DE
  Nóta DIV: aih, 13.6.2013
  EPBD | Energy Performance of Buildings Directive | European Energy Performance of Buildings Directive | European Directive on the Energy Performance of Buildings | EU Directive on the Energy Performance of Buildings
  en
  Sainmhíniú Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings Tagairt CELEX:32010L0031/EN
  Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments
  fr
 7. ENVIRONMENT|environmental policy|environmental policy · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  an Treoir maidir le Dliteanas Comhshaoil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2004/35/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le dliteanas comhshaoil i ndáil le damáiste comhshaoil a chosc agus a leigheas Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 maidir le honnmhairithe mearcair mhiotalaigh agus comhdhúile agus meascáin áirithe de mhearcair a thoirmeasc agus maidir le mearcair miotalach a stóráil go sábháilte, CELEX:32008R1102/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden | Umwelthaftungsrichtlinie
  de
  Sainmhíniú neue EU-Richtlinie, durch die ausdrücklich das „Verursacherprinzip" eingeführt wird, damit vor allem diejenigen, die durch ihre Tätigkeit die Umwelt geschädigt haben, finanziell zur Schadensbehebung herangezogen werden können Tagairt EU-Presse http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/04/78&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en
  Nóta DIV: aih, 18.10.07
  ELD | Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage | Environmental Liability Directive
  en
  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux | DRE | directive sur la responsabilité environnementale
  fr
 8. FINANCE|taxation · FINANCE|taxation|tax on consumption|VAT
  an Treoir CBL Tagairt An tAcht Comhdhlúite Cánach Breisluacha, 2010, https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/act/2010/31/gle/enacted/a3110i.pdf [9.5.2019]?Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 maidir leis an gcóras comhchoiteann cánach breisluacha Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais, CELEX:32013R0952/GA ??Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha Tagairt Treoir (AE) 2020/285 ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha a mhéid a bhaineann leis an scéim speisialta d'fhiontair bheaga agus Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 a mhéid a bhaineann leis an gcomhar riaracháin agus leis an malartú faisnéise chun faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm ceart na scéime speisialta d'fhiontair bheaga
  ga
  Comhthéacs 'Treoir 2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha' Tagairt Treoir (AE) 2020/285 ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha a mhéid a bhaineann leis an scéim speisialta d'fhiontair bheaga agus Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 a mhéid a bhaineann leis an gcomhar riaracháin agus leis an malartú faisnéise chun faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm ceart na scéime speisialta d'fhiontair bheaga
  an Treoir maidir le CBL Tagairt Rialachán ón gComhairle (AE, Euratom) lena leasaítear Rialachán (CEE, Euratom) Uimh. 1553/89 maidir le comhshocraíochtaí aonfhoirmeacha cinntitheacha chun acmhainní dílse a fhabhraíonn ó cháin bhreisluacha a bhailiú (19.1.2022)
  ga
  Comhthéacs Cinnfear an acmhainn dhílis CBL-bhunaithe ó na hidirbhearta inchánach dá dtagraítear in Airteagal 2 de Threoir 2006/112/CE ón gComhairle* (an Treoir maidir le CBL) maidir leis an gcóras comhchoiteann cánach breisluacha, arna leasú. Tagairt Airt. 2 de Rialachán ón gComhairle (AE, Euratom) lena leasaítear Rialachán (CEE, Euratom) Uimh. 1553/89 maidir le comhshocraíochtaí aonfhoirmeacha cinntitheacha chun acmhainní dílse a fhabhraíonn ó cháin bhreisluacha a bhailiú (19.1.2022)
  sechste Mehrwertsteuerrichtlinie | Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem | Umsatzsteuerrichtlinie | MwSt-Richtlinie | sechste Umsatzsteuerrichtlinie | Mehrwertsteuerrichtlinie
  de
  Sainmhíniú Neufassung der Sechsten MwSt.-Richtlinie (RL 77/388/EWG zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuer ABl. L_145/1977, S.1 CELEX:31977L0388/DE ) Tagairt Council-DE
  Nóta DIV: RSZ, 17.11.09
  VAT Directive | Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax
  en
  sixième directive TVA | directive TVA | Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée | sixième directive
  fr
  Sainmhíniú Cette directive TVA est une refonte de la sixième directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et l'assiette uniforme qui a été modifiée plus de trente fois depuis son adoption. Elle codifie les dispositions de la directive 77/388/CEE à partir du 1er janvier 2007 sans modifier, quant au fond, la législation en vigueur. Tagairt Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ("la directive TVA") [ http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31057_fr.htm ](29.10.2009)
 9. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing
  an Treoir maidir le sonraí a choimeád Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2006/24/CE maidir le sonraí a choimeád, is sonraí arna nginiúint nó arna bpróiseáil i dtaca le seirbhísí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil go poiblí nó gréasáin cumarsáide phoiblí a sholáthar agus lena leasaítear Treoir 2002/58/CE Tagairt An tAcht Cumarsáide (Sonraí a choimeád), 2011, http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2011/a311i.pdf [4.8.2016] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie 2006/24/EG über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Änderung der Richtlinie 2002/58/EG | Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Daten
  de
  Data Retention Directive | Directive 2006/24/EC on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC
  en
  Sainmhíniú EU directive that aims to harmonise Member States' provisions concerning the obligations of the providers of publicly available electronic communications services or of public communications networks with respect to the retention of certain data which are generated or processed by them, in order to ensure that the data are available for the purpose of the investigation, detection and prosecution of serious crime, as defined by each Member State in its national law Tagairt Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC CELEX:32006L0024/EN
  Nóta Declared invalid by judgment of the Grand Chamber of 8 April 2014 CELEX:62012CJ0293/EN
  Directive 2006/24/CE sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE | directive sur la conservation des données
  fr
  Sainmhíniú directive de l'UE ayant pour objectif d’harmoniser les dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications en matière de conservation de certaines données qui sont générées ou traitées par ces fournisseurs, en vue de garantir la disponibilité de ces données à des fins de recherche, de détection et de poursuite d'infractions graves telles qu'elles sont définies par chaque État membre dans son droit interne Tagairt Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, article premier, paragraphe 1, CELEX:32006L0024/FR
  Nóta Voir aussi "conservation des données" [ IATE:892777 ]
 10. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · FINANCE|financial institutions and credit
  Treoir 2014/92/AE maidir le hinchomparáideacht táillí a bhaineann le cuntais íocaíochta, le haistriú cuntas íocaíochta agus le rochtain ar chuntais íocaíochta a bhfuil gnéithe bunúsacha acu Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Treoir maidir le Cuntais Íocaíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie über Zahlungskonten | Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen
  de
  Payment Accounts Directive | Payments Account Directive | Directive 2014/92/EU on the comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features
  en
  Nóta Entry into force: 20th day following publication in the Official Journal.Date of publication: 28.8.2014
  directive 2014/92/EU sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base | directive sur les comptes de paiement
  fr
 11. FINANCE|financial institutions and credit
  Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le críochnaitheacht socraíochta i gcórais íocaíochta agus socraíochta urrús Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir maidir le Críochnaitheacht Socraíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen
  de
  Directive of the European Parliament and of the Council on settlement finality in payment and securities settlement systems | SFD | Settlement Finality Directive
  en
  DCDR | Directive du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres | Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la finalité et les garanties du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
  fr
  Nóta DIV: La proposition a connu différents intitulés au cours de son trajet: d'abord "...concernant la finalité du règlement et les garanties" (JO C 207/96, p. 13), ensuite "...concernant le caractère définitif du règlement et les garanties" (JO C 259/97, p. 6 ). Le titre définitif de la directive est celui qui a été retenu dans la position commune du Conseil du 13.10.97 (JO C 375/97, p. 34).;UPDATED: ERS 16/03/2000
 12. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · LAW|criminal law|offence
  Treoir maidir le Réamhtheachtaithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Grundstofferichtlinie | Grundstoffe-Richtlinie | Richtlinie 92/109/EWG über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter Stoffe, die zur unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen verwendet werden | Vorläufersubstanzen-Richtlinie
  de
  Precursors Directive
  en
  Sainmhíniú Directive whose purpose is to establish intra-Community monitoring of certain substances to prevent their diversion to the illicit manufacture of narcotic drugs. Tagairt COUNCIL-EN.
  Directive relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes | directive précurseurs
  fr
  Sainmhíniú Il s'agit de la Directive 92/109/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ( CELEX:31992L0109/fr ), qui n'est plus en vigueur ! Tagairt ---
 13. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing|computer system|information security · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|directive (EU)
  an Treoir athbhreithnithe maidir le Slándáil Gréasán agus Faisnéise Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar 3551843, tagairt do chonclúidí mhí Dheireadh Fómhair 2021 le cur isteach
  ga
  an Dara Treoir NIS Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Treoir maidir le bearta chun leibhéal ard cibearshlándála a áirithiú ar fud an Aontais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  NIS 2 | überarbeitete Richtlinie über die Sicherheit von Netz- und Informationssystemen | Richtlinie über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union | NIS-2-Richtlinie
  de
  Sainmhíniú vorgeschlagene Richtlinie zur Verbesserung der digitalen und der physischen Widerstandsfähigkeit kritischer Einrichtungen und Netze, die an die Stelle der Vorgänger-Richtlinie 2016/1148 (NIS-Richtlinie) treten soll Tagairt Council-DE vgl. KOM-Pressemitteilung: Neue Cybersicherheitsstrategie der EU (18.2.2021)
  Revised Directive on Security of Network and Information Systems | Network Information Systems 2 Directive | Network and Information Security 2 Directive | Directive on measures for a high common level of cybersecurity across the Union | NIS 2 | NIS2 Directive | NIS2 | NIS 2 Directive
  en
  Sainmhíniú proposed Directive on common EU cybersecurity measures which would build on and repeal the NIS Directive Tagairt Council Terminology Coordination, based on the proposal for a Directive on measures for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148, explanatory memorandum
  Nóta Proposed on 16 December 2020.
  directive SRI 2 | Directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union | SRI 2 | Directive révisée sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information
  fr
  Sainmhíniú proposition de directive visant à remplacer la directive (UE) 2016/1148 relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (directive SRI) Tagairt Parlement européen OEIL- Fiche de procédure (11.2.2021)
  Nóta Il s'agit du premier acte législatif européen en matière de cybersécurité, qui prévoit des mesures juridiques visant à renforcer le niveau général de cybersécurité dans l'UE. La proposition modernise le cadre juridique existant en tenant compte de la numérisation accrue du marché intérieur au cours des dernières années et de l'évolution du paysage des menaces en matière de cybersécurité.
 14. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information and information processing · LAW|rights and freedoms
  an Treoir maidir le bearta chun leibhéal ard slándála líonra agus faisnéise a áirithiú ar fud an Aontais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Treoir maidir le Cibearshlándáil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Treoir maidir le Slándáil Líonra agus Faisnéise Tagairt 'Athchóiriú na cibearshlándála san Eoraip,' an Chomhairle Eorpach, Comhairle an Aontais Eorpaigh, http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/cyber-security/ [26.3.2018] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'oibriú chun go nglacfar an Treoir maidir le Slándáil Líonra agus Faisnéise go tapa, i bhfianaise na tábhachta a bhaineann leis an gcibearshlándáil.' Tagairt Cruinniú neamhfhoirmiúil na gCeannairí Stáit nó Rialtais, An Bhruiséil, 12 Feabhra 2015 - Ráiteas ó chomhaltaí na Comhairle Eorpaí http://www.consilium.europa.eu/ga/press/press-releases/2015/02/150212-european-council-statement-fight-against-terrorism/
  an Treoir maidir le slándáil na gcóras gréasáin agus faisnéise Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Úsáid sa teanga Moltar 'gréasán' i gcás bonneagair
  an Treoir maidir le bearta chun leibhéal ard comhchoiteann slándála na gcóras gréasáin agus faisnéise a áirithiú ar fud an Aontais Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Úsáid sa teanga Moltar 'gréasán' i gcás bonneagair
  an Treoir NIS Tagairt 'Athchóiriú na cibearshlándála san Eoraip,' an Chomhairle Eorpach, Comhairle an Aontais Eorpaigh, http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/cyber-security/ [26.3.2018] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit | Cybersicherheitsrichtlinie | NIS Richtlinie | Richtlinie über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union | NIS-Richtlinie | Richtlinie zur Cybersicherheit
  de
  Nóta XREF: Computer- und Netzsicherheit IATE:2229866
  cyber security directive | Directive concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union | Network and Information Systems Directive | cyber-security directive | Network and Information Security (NIS) Directive | Directive on Network and Information Security | Directive on security of network and information systems | Security of Network and Information Systems Directive | Network and Information Security Directive | NIS Directive | NISD | Cybersecurity Directive
  en
  Sainmhíniú first piece of EU-wide legislation on cybersecurity, providing legal measures to boost the overall level of cybersecurity in the EU Tagairt European Commission > Strategy > Digital Single Market > Policies > The Directive on security of network and information systems (NIS Directive) (19.6.2019)
  Nóta Adopted on 6 July 2016 and entered into force in August 2016. Member States had to transpose the Directive into their national laws by 9 May 2018 and identify operators of essential services by 9 November 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------------See also IATE:2229866 for 'cybersecurity'.
  directive sur la cybersécurité | directive SRI | directive relative à la cybersécurité | directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union
  fr
  Sainmhíniú directive visant à harmoniser la politique de sécurité des États membres de l'UE en matière de systèmes et de réseaux informatiques, en- fixant des obligations pour tous les États membres en termes de prévention et de gestion de risques et incidents;- créant un mécanisme de coopération entre les Etats membres, destiné à garantir une application uniforme de la directive;- établissant des exigences en matière de sécurité pour les acteurs du marché et les administrations publiques Tagairt Conseil-FR, d'après le site du Centre de droit privé de l'ULB, "La Directive concernant la Sécurité des Réseaux et de l’Information adoptée par le Parlement européen" (4.6.2019)
 15. EUROPEAN UNION|European Union law · TRANSPORT|land transport|land transport · TRANSPORT|transport policy|transport policy
  an Treoir maidir le sábháilteacht an bhonneagair bóthair a bhainistiú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Treoir maidir le RISM Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie über das Sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur | Sicherheitsmanagement-Richtlinie
  de
  Road Infrastructure Safety Management Directive | RISM Directive | Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management
  en
  Sainmhíniú directive intended to ensure that road safety considerations are at the forefront of all phases of the planning, design and operation of road infrastructure Tagairt COM-EN, based on: Proposal for a Directive amending Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management, CELEX:52018PC0274/EN
  directive sur la gestion de la sécurité des infrastructures routières | directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières | directive GSIR | directive concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières
  fr
  Sainmhíniú directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne adoptée en 2008 afin de veiller à ce que les considérations relatives à la sécurité routière soient au cœur de toutes les étapes de planification, de conception et d’exploitation des infrastructures routières Tagairt COM-FR, d'après: 1. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (COM/2018/274 final), CELEX:52018PC0274/FR 2. Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières, CELEX:32008L0096/FR
 16. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · FINANCE|taxation
  an Treoir in aghaidh Seachaint Cánach Tagairt an Roinn Airgeadais > Tuarascáil Bhliantúil 2018
  ga
  Comhthéacs Mar chuid de thiomantas na hÉireann leis an Treoir in aghaidh Seachaint Cánach (ATAD) a chur i bhfeidhm, thug an tAcht isteach ATAD nua maidir le cáin scoir comhlíontach agus rialacha maidir le Comhlacht Eachtrannach faoi Rialú (CFC). Tagairt an Roinn Airgeadais > Tuarascáil Bhliantúil 2018 (20.1.2020)
  ATAD Tagairt an Roinn Airgeadais > Tuarascáil Bhliantúil 2018
  ga
  Nóta ATAD 1: Treoir (AE) 2016/1164 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha in aghaidh cleachtais seachanta cánach a mbíonn tionchar díreach acu ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaighATAD 2: Treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir (AE) 2016/1164 maidir le neamhréireanna hibrideacha le tríú tíortha
  Richtlinie mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts | Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidung | Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken | ATAD-Richtlinie
  de
  Sainmhíniú Richtlinie, die verhindern soll, dass Steuerpflichtige die Unterschiede zwischen den nationalen Steuersystemen nutzen, um Einkünfte der Versteuerung zu entziehen Tagairt Council-DE nach Vorschlag für eine Richtlinie des Rates mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts, COM(2016) 26 final CELEX:52016PC0026/DE
  Nóta Teil des Pakets zur Bekämpfung der Steuervermeidung ATAD/all" id="ENTRY_TO_ENTRY_CONVERTER" target="_blank">IATE:3567894ATAD : Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates (13.1.2020)ATAD 2: Richtlinie (EU) 2017/952 des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164 bezüglich hybrider Gestaltungen (13.1.2020) IATE:3571352
  ATAD I | ATA Directive | Anti-Tax-Avoidance Directive | ATAD | Anti-Tax Avoidance Directive | anti-BEPS Directive 2 | ATAD 1 | Anti Tax Avoidance Directive
  en
  Sainmhíniú directive laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market Tagairt Council Directive (EU) 2016/1164 laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market
  Nóta Part of the 'anti-tax-avoidance package'. An early version was known as the anti-BEPS Directive. See also 'BEPS'. ATAD 1: Council Directive (EU) 2016/1164 ATAD 2: Council Directive (EU) 2017/952 amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries [ IATE:3571352 ].
  directive ATAD | ATAD | directive sur la lutte contre l'évasion fiscale | directive anti-évasion fiscale | ATAD I | directive ATA | ATAD 1
  fr
  Sainmhíniú directive visant principalement à unifier le droit fiscal international et à imposer les groupes multinationaux là où ils génèrent leurs bénéfices, en imposant aux États membres de transposer dans leur législation interne un socle minimal de règles visant à lutter contre l'évasion fiscale Tagairt Conseil-FR, sur la base de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, JO L 193 du 19.7.2016, CELEX:32016L1164/FR [20.1.2017]
  Nóta Adoptée le 12.7.2016 (date limite de transposition: 31.12.2018), cette directive s'applique aux contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés IATE:771970 dans un État membre (y compris les filiales européennes de sociétés de pays tiers). Elle fait partie du paquet de mesures contre l'évasion fiscale, IATE:3567894 . Voir aussi BEPS (érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices) IATE:3549291 .
 17. ENVIRONMENT
  Treoir maidir le Líonadh Talún Tagairt an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, GEMET – General Multilingual Environmental Thesaurus, https://www.eionet.europa.eu/gemet/ga/themes/ [28/10/2019]
  ga
  Sainmhíniú Treoir lena shainítear na catagóirí difriúla dramhaíola (dramhaíl chathrach, dramhaíl ghuaiseach, dramhaíl neamhghuaiseach agus dramhaíl thámh) agus a bhaineann le gach líonadh talún arb é an aidhm atá leis éifeachtaí diúltacha ar an gcomhshaol, go háirithe ar uisce dromchla, screamhuisce, ithir, aer, agus ar shláinte an duine a chosc trí dhiancheanglais theicniúla a bhunú do dhramhaíl agus do líonadh talún Tagairt an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, GEMET – General Multilingual Environmental Thesaurus, https://www.eionet.europa.eu/gemet/ga/themes/ [28/10/2019]
  Abfalldeponierichtlinie
  de
  Sainmhíniú Richtlinie, in der die verschiedenen Arten von Abfällen (Siedlungsfälle, gefährliche Abfälle, nicht gefährliche Abfälle und Inertabfälle) definiert werden, und die für alle Abfalldeponien gilt, deren Zweck darin besteht, negative Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere auf das Oberflächenwasser, das Grundwasser, den Boden, die Luft und die menschliche Gesundheit durch die Einführung strenger technischer Anforderungen in Bezug auf Abfalldeponien und Abfälle zu vermeiden oder zu verringern Tagairt Europäische Umweltagentur, GEMET – General Multilingual Environmental Thesaurus, https://www.eionet.europa.eu/gemet/de/themes/ [28/10/2019]
  Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste | Landfill Directive
  en
  Sainmhíniú Directive that defines the different categories of waste (municipal waste, hazardous waste, non-hazardous waste and inert waste) and applies to all landfills whose aim is to prevent or reduce negative effects on the environment, in particular on surface water, groundwater, soil, air, and on human health by introducing stringent technical requirements for waste and landfills Tagairt European Commission > Environment > 'Waste', http://ec.europa.eu/environment/waste/landfill_index.htm and Directive 1999/31/EC on the landfill of waste CELEX%3A31999L0031/EN
  directive sur la mise en décharge
  fr
  Sainmhíniú directive qui définit les différentes catégories de déchets (déchets municipaux, déchets non dangereux et déchets inertes) et s'applique à toutes les décharges. Son objectif est de prévenir ou de réduire les effets négatifs sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l'air, et sur la santé humaine en introduisant des exigences techniques strictes applicables aux déchets et aux décharges Tagairt Agence européenne pour l'environnement, GEMET – General Multilingual Environmental Thesaurus, https://www.eionet.europa.eu/gemet/fr/themes/ [28/10/2019]
 18. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · LAW|rights and freedoms · POLITICS|executive power and public service|administrative law
  an Treoir um Chosaint Sonraí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Datenschutzrichtlinie
  de
  DPD | Data Protection Directive
  en
  Sainmhíniú centrepiece legislation at EU level in the field of data protection, aiming to protect the rights and freedoms of persons with respect to the processing of personal data by laying down guidelines determining when the processing is lawful Tagairt EDPS data protection glossary, https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary
  directive sur la protection des données
  fr
  Nóta Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données CELEX:31995L0046/FR
 19. ECONOMICS|economic policy|economic policy|development policy|sustainable development · FINANCE|financing and investment|investment|investment policy
  an Treoir maidir le Tuairisciú Inbhuanaitheachta Corparáideach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen | CSRD
  de
  CSRD | Corporate Sustainability Reporting Directive
  en
  Sainmhíniú proposed directive that would extend the scope of the existing sustainability reporting requirements of the Non-Financial Reporting Directive to increase transparency, comparability and consistency Tagairt COM-EN and COM-Terminology Coordination, based on:Commission staff working document — Impact assessment report accompanying the document Commission Delegated Regulation (EU) .../... supplementing Regulation (EU) 2020/852 by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives
  Nóta The full title of the legislative proposal is: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting (COM/2021/189 final).The proposal extends the scope to all large companies and all companies listed on regulated markets (except listed micro-enterprises); requires the audit (assurance) of reported information; introduces more detailed reporting requirements, and a requirement to report according to mandatory EU sustainability reporting standards and requires companies to digitally ‘tag’ the reported information, so it is machine readable and feeds into the European single access point envisaged in the capital markets union action plan.
  directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises | CSRD
  fr
  Sainmhíniú titre abrégé de la proposition de directive présentée par la Commission européenne en avril 2021 afin d'étendre le champ d'application des obligations de déclaration existantes de la directive sur la publication d’informations non financières Tagairt COM-FR, d'après: COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Taxinomie de l’UE, publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, préférences en matière de durabilité et devoirs fiduciaires: orienter la finance dans le sens du pacte vert pour l’Europe
  Nóta Le titre complet de la proposition législative est: Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 2013/34/UE, 2004/109/CE et 2006/43/CE ainsi que le règlement (UE) nº 537/2014 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises
 20. ENVIRONMENT|deterioration of the environment|pollution|atmospheric pollution · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  an Treoir maidir le Cáilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2008/50/CE maidir le cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh agus aer níos glaine don Eoraip Tagairt Rialachán (AE) 2016/1628 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE, CELEX:32016R1628/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Luftqualitätsrichtlinie
  de
  Sainmhíniú Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa Tagairt Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa, CELEX:32008L0050/DE
  Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe | Ambient Air Quality Directive | AAQD
  en
  Nóta It repealed and replaced the Air Quality Framework Directive and three of the four air quality daughter directives.
  directive sur la qualité de l'air ambiant | directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
  fr
  Nóta Remplace la directive-cadre sur la qualité de l'air [ IATE:1053374 ]et trois des quatre directives filles sur la qualité de l'air [ IATE:907164 ].
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.