Gaois

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

4 toradh

 1. criminal law · EU office or agency
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  ga
  Comhthéacs Bunaítear leis seo Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL). Rachaidh CEPOL, mar a bhunaítear leis an Rialachán seo é, in ionad CEPOL mar a bunaíodh le Cinneadh 2005/681/CGB é. Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  CEPOL Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  ga
  Comhthéacs Bunaítear leis seo Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL). Rachaidh CEPOL, mar a bhunaítear leis an Rialachán seo é, in ionad CEPOL mar a bunaíodh le Cinneadh 2005/681/CGB é. Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  Sainmhíniú eintiteas de chuid an Aontais Eorpaigh a bhfuil sé mar aidhm aige oiliúint a chur ar phóilíní sinsearacha na mBallstát agus comhar a éascú idir fórsaí póilíneachta náisiúnta trí ghníomhaíochtaí oiliúna a mbeadh gné phóilíneachta Eorpaí ag baint leo a eagrú agus a chomhordú. Tagairt Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
  Nóta Tháinig an Rialachán seo i bhfeidhm ar 1 Iúil 2016. mar sin féin, bhí Ailt 37, 38 agus 39 i bhfeidhm ó 24 Nollaig 2015.
  CEPOL | EPA | Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung
  de
  Sainmhíniú Einrichtung der Europäischen Union mit dem Ziel, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für ranghohe Polizeibedienstete der Mitgliedstaaten durchzuführen und die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Polizeidiensten durch die Organisation und Koordination von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen über Aspekte der europaweiten Polizeiarbeit zu erleichtern Tagairt Verordnung (EU) 2015/2219 über die Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA), CELEX:32015R2219/DE
  Nóta Diese Verordnung trat am 1. Juli 2016 in Kraft. Die Artikel 37, 38 und 39 gelten jedoch bereits seit 24. Dezember 2015.
  European Union Agency for Law Enforcement Training | CEPOL
  en
  Sainmhíniú an entity of the European Union with the aim of training senior police officers of the Member States and facilitating cooperation between national police forces by organizing and coordinating training activities with a European policing dimension Tagairt Regulation (EU) 2015/2219 on the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL), CELEX:32015R2219/EN
  Nóta This Regulation entered into force on 1 July 2016. However, Articles 37, 38 and 39 applied from 24 December 2015.
  Agence de l'UE pour la formation des services répressifs | CEPOL | Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs
  fr
  Sainmhíniú agence de l'UE se substituant et succèdant au CEPOL (Collège européen de police) [ IATE:915022 ], tel qu'institué par la décision 2005/681/JAI, et chargée d'appuyer, de développer, de mettre en œuvre et de coordonner les activités de formation destinées aux agents des services répressifs, en mettant tout particulièrement l'accent sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un contexte répressif Tagairt Conseil-FR, d'après le règlement (UE) 2015/2219 sur l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil, JO L 319 du 4.12.2015, CELEX:32015R2219/FR
  Nóta Attention, le règlement (UE) 2015/2219 qui prévoit la création de cette agence ne s'applique qu'à partir du 1er juillet 2016 (seuls les articles 37, 38 et 39 s'appliquent à partir du 24.12.2015). Avant cette date, il y a donc lieu d'utiliser l'ancien nom de l'agence, cf. IATE:915022 .Voir également "Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)" [ IATE:3568221 ].
 2. EU office or agency
  Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar agus Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europol Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europol | Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit und die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung
  de
  Europol | European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training
  en
  Sainmhíniú proposed agency that would be the result of merging Europol and CEPOL into a single agency and that would be established to improve mutual cooperation among law enforcement authorities in the European Union, to strengthen and support their actions as well as to deliver a coherent European training policy Tagairt Council-EN, based on the proposal for a Regulation on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training (Europol) and repealing Decisions 2009/371/JHA and 2005/681/JHA, CELEX:52013PC0173/EN
  Nóta Merging Europol and CEPOL into a single agency, situated at the current headquarters of Europol in The Hague would create important synergies and efficiency gains. Combining the operational police cooperation know-how of Europol with the training and education expertise of CEPOL would strengthen the links and create synergies between the two fields.
  Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs | Europol
  fr
 3. vocational training · EUROPEAN UNION
  Oiliúint Fhórsaí Póilíneachta an Aontais Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EUPST Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EUPST | European Union Police Services Training | EU Police Services Training
  en
  Sainmhíniú EU action providing for future training of EU police officers for deployment in civilian crisis management operations - also including police officers from non-EU countries contributing to CSDP missions and from African countries Tagairt Council-EN based on Commission Staff Working Document accompanying the Commission's 2011 Annual Report on the Instrument for Stability /* SWD/2012/0225 final */ CELEX:52012SC0225
  formation des services de police de l'UE | formation des services de police de l'Union européenne | EUPST
  fr
  Sainmhíniú programme de l'UE visant à former des policiers d'États membres ou de pays tiers en vue de leur déploiement dans de le cadre d'opérations de gestion civile des crises Tagairt Conseil-FR, d'après le site web de la Force de gendarmerie européenne, Participation de l’EUROGENDFOR à l’exercice d’entrainement des services de police européens (EUPST II), http://www.eurogendfor.org/francais/dernieres-nouvelles/nouvelles/participation-de-eurogendfor-a-exercice-entrainement-des-services-de-police-europeens [22.12.2017]
  Nóta Voir aussi gestion civile des crises [ IATE:915821 ]
 4. education · legal system
  LETS Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um oiliúint i bhforfheidhmiú an dlí (CEPOL), lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus a chuirtear ina ionad http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/GA/1-2014-465-GA-F2-1.Pdf
  ga
  Scéim Eorpach um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí Tagairt Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um oiliúint i bhforfheidhmiú an dlí (CEPOL), lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus a chuirtear ina ionad http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/GA/1-2014-465-GA-F2-1.Pdf ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ar an dara dul síos, d'fhéach sé le cumas na gníomhaireachta cumasctha tacú le hoiliúint i bhforfheidhmiú an dlí a threisiú trí na cumhachtaí is gá a thabhairt dó chun an Scéim Eorpach um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (LETS) a chur chun feidhme a d'fhoilsigh an Coimisiún ag an am céanna leis an togra le haghaidh rialacháin nua maidir le Europol.' Tagairt Togra le haghaidh Rialacháin lena mbunaítear gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um oiliúint i bhforfheidhmiú an dlí (CEPOL), lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus a chuirtear ina ionad, CELEX:52014PC0465/GA
  Europäisches Fortbildungsprogramm für den Bereich Strafverfolgung
  de
  Sainmhíniú Fortbildungsprogramm, das dazu dient, den Strafverfolgungsbeamten das nötige Wissen und die nötigen Fähigkeiten zu vermitteln, damit sie effizient mit Kollegen in der EU zusammenarbeiten und Straftaten über Landesgrenzen hinaus wirksam verhüten und bekämpfen können Tagairt Mitteilung der Kommission über ein Europäisches Fortbildungsprogramm für den Bereich Strafverfolgung COM/2013/0172 CELEX:52013DC0172/DE
  European Law Enforcement Training Scheme | LETS
  en
  Sainmhíniú training scheme proposed by the Commission to equip law enforcement officers with the knowledge and skills they need to prevent and combat cross-border crime effectively through efficient cooperation with their EU colleagues Tagairt Communication from the Commission - Establishing a European Law Enforcement Training Scheme, COM(2013)172, CELEX:52013DC0172/EN
  programme européen de formation des services répressifs
  fr
  Sainmhíniú programme de formation proposé par la Commission en vue de doter les agents des services répressifs des connaissances et des compétences nécessaires pour prévenir et combattre efficacement la criminalité transfrontière, grâce à une bonne coopération avec leurs collègues de l'UE Tagairt Conseil-FR, d'après la communication de la Commission intitulée "Création d'un programme européen de formation des services répressifs", COM(2013) 0172 final, CELEX:52013DC0172/FR
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.