Gaois

Téarmaí cosúla:

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX. Breis eolais »

30 toradh

  • Gnó Business
  • Ríomhairí, Ríomheolaíocht Computers, Computer Science

  #5081

  ábhar fir1
  ga
  gu ábhair, ai ábhair, gi ábhar
  luchtlach fir1
  ga
  gu luchtlaigh, ai luchtlaigh, gi luchtlach

  (a collection of items that are unified by their containment)

  Nach mbeidh na hábhair atá sa phacáistiú so-ion-saithe ag a bhfuil ann agus nach mbeidh claonadh go ndéanfar comhdhúile díobhálacha nó contúirteacha de na hábhair sin agus dá bhfuil sa phacáistiú.

  The materials constituting the packaging are not liable to attack by the contents or to form harmful or dangerous compounds with the contents.

  • Talmhaíocht, Iascaireacht Agriculture, Fishing
  • Ceimic Chemistry

  #5763

  ábhar fir1
  ga
  gu ábhair, ai ábhair, gi ábhar
  substaint bain2
  ga
  gu substainte

  a matter of definite or known chemical composition: an identifiable chemical element, compound, or mixture - sometimes restricted to compounds and elements

  Public Works and Government Services Canada

  Oibrithe, seachas cairteoirí agus tiománaithe leoraí, atá ar fostú ag monarú (lena n-áirítear pacáil i gcás an phacáil sin a bheith á déanamh in éineacht leis an monarú) ábhar beatha le haghaidh ainmhithe, lena dhíol nó ar choimisiún trí phróis ar bith lena n-áirítear gránaigh a mheilt, a ghearradh nó a sciolladh agus trí ábhar amháin a mheascadh le hábhar eile, ach gan táirgeadh trí ghníomhaireachtaí aiceanta amháin nó i gcúrsa gnáth-fheirmeoireachta a áireamh.

  Workers, other than carters and lorry drivers, employed in the manufacture for sale or on commission (including packing where such packing is carried on in conjunction with such manufacture) of animal feeding stuffs by any process whatsoever including the grinding, cutting or flaking of cereals and the mixing of one substance with another substance but excluding production merely by natural agencies or in the course of ordinary farm husbandry.

  • Leigheas › Paiteolaíocht Medicine › Pathology
  • Talmhaíocht, Iascaireacht › Galair Phlandaí, Lotnaidí, Fiailí; Ginearálta Agriculture, Fishing › Plant Diseases, Pests, Weeds; General

  #5377

  Féadfaidh Cigire Tréidliachta nó oifigeach údaraithe, trí fhógra i scríbhinn a sheirbheáil ar áititheoir gabháltais ar bith a bhfuarthas amach frithghníomhaí a bheith ann nó inar aimsíodh comharthaí bruisealóise i gconablach, a ordú cén tslí a ndéanfar an t-ábhar aicídithe a dhiúscairt.

  A Veterinary Inspector or an authorised officer may, by notice in writing served on the occupier of any holding on which a reactor has been disclosed or evidence of brucellosis has been found in a carcase, direct the manner in which the infective material shall be disposed of.

  • Feithiclí Vehicles
  • Ceirdeanna, Ceardaíocht, etc. Trades, Crafts, etc.

  #5430

  bealadh fir1
  ga
  gu bealaidh, iol bealaí

  Ciallaíonn "táirgí peitriliam" na substaintí seo a leanas a tháirgtear go díreach nó go neamhdhíreach ó amh–ola - breoslaí, bealaidh, biotúman, céir, biotáille thionsclaíoch agus aon substaint raonfhairsinge, is é sin le rá, substaint a mbíonn a fiuchphointe deireanach ag gnáthbhrú an atmaisféir breis is 50ºC níos airde ná a fiuchphointe tosaigh.

  "Petroleum products" means the following substances produced directly or indirectly from crude oil— fuels, lubricants, bitumen, wax, industrial spirits and any wide-range substance, that is to say a substance whose final boiling point at normal atmospheric pressure is more than 50°C higher than its initial boiling point.

  • Fisic Physics

  #7040

  carbon particulate matter, the product of incomplete combustion which is made of very finely divided carbon particles clustered together into long chains

  Public Works and Government Services Canada

  Adhain é sa mhufalfhoirnéis (4.1) ag teocht atá faoi bhun 550°C go dtí go mbeidh an t-ábhar carbónúil ar fad imithe.

  Ignite in the muffle furnace (4.1) at a temperature below 550°C until all carbonaceous material has completely disappeared.

  • Oideachas Education
  • Leigheas Medicine

  #1639

  Leis na Rialacháin seo cúlghairtear na Rialacháin um Chinsireacht Fhoilseachán atá ann faoi láthair agus cuirtear Rialacháin nua ina n-ionad agus ina theannta sin forordaítear leis na rialacháin seo an nós imeachta a leanfar i gcás a gcinnfidh an Bord scéala a chur chuig údar, eagarthóir nó foilsitheoir leabhair nó foilseacháin thréimhsiúil is ábhar do scrúdú acu.

  These Regulations revoke and replace the existing Censorship of Publications Regulations and in addition they prescribe the procedure to be followed where the Board decides to communicate with the author, editor or publisher of a book or periodical publication which is the subject of an examination by them.

  • Ceirdeanna, Ceardaíocht, etc. Trades, Crafts, etc.
  • Sábháilteacht Safety

  #3261

  ...beidh criosanna d'ábhar frithchaiteach ar a éadan, agus gach re ceann acu dearg agus bán agus crios dearg ar a rinn, agus beidh na criosanna tuairim is dhá throigh ar leithead.

  ...have alternate red and white bands of reflecting material on the face thereof and a red band at the tip, and the bands shall be approximately two feet wide.

  • Míleata Military
  • Fisic Physics

  #1934

  Aon chomhartha, lasrachán, lacht inlasta gáis nó ábhar inlasta nó inphléasctha eile a choimeád, a stóráil, a láimhsiú, a dháiliú, a chaitheamh ar leithligh, a úsáid nó a iompar ar shlí ar chontúirt sin do mhaoin nó do dhaoine.

  Keeping, storing, handling, dispensing, discarding, using or carrying any signal, flare, inflammable liquid gas or other inflammable or explosive material in a manner dangerous to property or persons.

  • Bitheolaíocht Biology

  #3179

  ...taifid a choimeád a bhaineann leis an gcineál a chothabháil agus le sinsir roimh síol bunaidh nó ábhar iomadaithe a tháirgeadh agus beidh na taifid sin leordhóthanach lena chur ar chumas an oifigigh údaraithe a chinneadh cé acu an bhfuil an cineál á chothabháil go leordhóthanach, nó nach bhfuil...

  ...keep records relating to the maintenance of the variety and to the production of generations prior to basic seed or propagating material, which records shall be sufficiently adequate to enable an authorised officer to determine whether or not the variety is being adequately maintained...

  • Ceimic an Bhia Food Chemistry
  • Cócaireacht Cookery

  #271

  Ciallaíonn "síoróip bhlastanais" tuaslagán d'ábhar milsithe carbaihiodráite ina bhfuil leordhóthain de bhlastanas, chun deoch leis an mblas sin air a dhéanamh, tar éis í a chaolú le bainne nó le huisce

  “Flavouring syrup” means a solution of carbohydrate sweetening matter containing sufficient flavouring to provide, after dilution with milk or water, a drink with that flavour

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.