Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

13 toradh

 1. ENERGY|electrical and nuclear industries|nuclear energy · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency
  CEFA
  ga
  Gníomhaireacht Soláthair Euratom Tagairt Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais CELEX:32012R0966Ionstraim Aontachais 1979, Iar. I(XV), IO L 291/79, lch. 113
  ga
  Comhthéacs "Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le cur chun feidhme an bhuiséid do Ghníomhaireacht Soláthair Euratom." Tagairt Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais CELEX:32012R0966
  GSE Tagairt Ionstraim Aontachais 1979, Iar. I(XV), IO L 291/79, lch. 113
  ga
  Euratom-Versorgungsagentur | ESA
  de
  Sainmhíniú Agentur zur Versorgung der EU mit Erzen, Ausgangsstoffen und besonderen spaltbaren Stoffen Tagairt Konsolidierte Fassung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, Kap.6 (Art.52ff.) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A12016A%2FTXT (20.12.2018)
  ESA | Euratom Supply Agency
  en
  Sainmhíniú agency responsible for the regular and equitable supply of nuclear fuels to EU users Tagairt European Commission > Euratom Supply Agency > Mission Statement, http://ec.europa.eu/euratom/mission.html [20.11.2018]
  Nóta Established by Article 52 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Euratom), CELEX:12016A/TXT . Statutes adopted in 2008 adapted to the situation of an enlarged European Union, CELEX:32008D0114
  AA | Agence d'approvisionnement d'Euratom | AAE
  fr
  Sainmhíniú agence chargée de garantir aux utilisateurs de l'Union européenne un approvisionnement régulier et équitable en matières nucléaires Tagairt Conseil-FR, d'après le site officiel (en anglais) http://ec.europa.eu/euratom/index_en.html [20.11.2018]
  Nóta Établie par l'article 52 du Traité Euratom, voir CELEX:31958Q1101/fr .Statuts adaptés en 2008 pour tenir compte de la situation de l'Union européenne élargie, voir CELEX:32008D0114/fr .
 2. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations|agreement (EU)|association agreement (EU) · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  comhaontú comhlachais Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tugadh na caibidlíochtaí sin chun críche agus síníodh an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile [2], (“an Comhaontú”) an 27 Meitheamh 2014 agus cuireadh i bhfeidhm é go sealadach ón 1 Meán Fómhair 2014 i leith.' Tagairt Rialachán (AE) 2016/401 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach, CELEX:32016R0401/GA
  comhaontú lena mbunaítear comhlachas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ar an 10 Bealtaine 2010, thug an Chomhairle údarás don Choimisiún caibidlíochtaí a thosú leis an tSeoirsia chun comhaontú lena mbunaítear comhlachas idir an tAontas agus an tSeoirsia a thabhairt chun críche.' Tagairt Rialachán (AE) 2016/401 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach, CELEX:32016R0401/GA
  Abkommen zur Gründung einer Assoziation | Assoziierungsabkommen
  de
  Sainmhíniú Abkommen nach Art.217 AEUV zwischen der EU und einem oder mehreren Drittländern oder einer oder mehreren internationalen Organisation Tagairt Art.217 AEUV CELEX:12008E217/DE
  association agreement | AA | agreement establishing an association
  en
  Sainmhíniú type of agreement that may be concluded between the EU and one or more third countries or international organisations, establishing an association involving reciprocal rights and obligations, common action and special procedure Tagairt Council-Terminology Coordination based on:Treaty on the Functioning of the European Union, Article 217 (17.10.2022)
  Nóta See also Europe Agreement.
  accord créant une association | accord d'association
  fr
  Sainmhíniú type d'accord que l'Union est habilitée à conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales, et qui crée une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières Tagairt Conseil-FR, d'après l'art. 217 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
 3. EUROPEAN UNION|European construction|enlargement of the Union · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  ionstraim Aontachais Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 301/2008 lena n-oiriúnaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 maidir le rialuithe oifigiúla a fheidhmítear chun a áirithiú go bhfíorófar go bhfuiltear ag comhlíonadh dlí beatha agus bia agus rialacha sláinte ainmhithe agus leasa ainmhithe, CELEX:32008R0301/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ag féachaint d’Ionstraim Aontachais 2003, agus go háirithe, Airteagal 57(2) de,' Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 301/2008 lena n-oiriúnaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 maidir le rialuithe oifigiúla a fheidhmítear chun a áirithiú go bhfíorófar go bhfuiltear ag comhlíonadh dlí beatha agus bia agus rialacha sláinte ainmhithe agus leasa ainmhithe, CELEX:32008R0301/GA
  Akte über die Bedingungen des Beitritts | Beitrittsakte
  de
  Sainmhíniú Bestandteil jedes Beitrittsvertrags IATE:933249 , mit dem der Beitritt neuer Staaten zur EU geregelt wird Tagairt CEP (Centrum für Europäische Politik) > Publikationen > EU-Lexikon "Beitrittsakte" http://www.cep.eu/publikationen/eu-lexikon.html (18.7.2016)
  Nóta beinhaltet die Bedingungen über den Beitritt, insb. in Bezug auf die Anwendung des Schengen-Besitzstandes, Verträge und Übereinkommen zwischen der EU und Drittstaaten, die Anwendbarkeit der Grundfreiheiten, die Anpassung des EG-Vertrags und des EU-Vertrags sowie der Regelungen für die Organe der EU
  Act of Accession
  en
  Sainmhíniú act defining transitional measures or other provisions not covered by the Treaty of Accession Tagairt Council-EN, based on European Commission > Banking and finance > Free movement of capital > Legal framework, http://ec.europa.eu/finance/capital/framework/index_en.htm [11.2.2016]
  Nóta The Act of Accession is annexed to the Treaty of Accession [ IATE:933249 ] and has the same legal value.
  acte relatif aux conditions d'adhésion | acte d'adhésion | AA
  fr
  Sainmhíniú acte définissant les mesures transitoires ou d'autres dispositions qui ne sont pas couvertes par le traité d'adhésion Tagairt Conseil-FR, d'après le site de la Commission européenne, http://ec.europa.eu/finance/capital/framework/index_fr.htm [18.5.2016]
  Nóta A ne pas confondre avec le traité d'adhésion [IATE:933249 ]
 4. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural structures and production · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|farming systems|agricultural performance|agricultural statistics · ECONOMICS|economic analysis|statistics|EU statistics
  limistéar talmhaíochta a úsáidtear le haghaidh feirmeoireachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Cuimseoidh na suirbhéanna a shonraítear sa Rialachán seo:... gabháltais talmhaíochta ina bhfuil heicteár amháin nó níos mó ná heicteár amháin sa limistéar talmhaíochta a úsáidtear le haghaidh feirmeoireachta ...' Tagairt Rialachán (CE) Uimh. 1166/2008 maidir le suirbhéanna ar struchtúr feirmeacha agus an suirbhé ar mhodhanna táirgeachta talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 571/88 ón gComhairle, CELEX:32008R1166/GA
  landwirtschaftlich genutzte Fläche
  de
  Sainmhíniú Fläche, die landwirtschaftlich genutzt wird, einschließlich Ackerland, Dauergrünland, Dauerkulturen und anderer landwirtschaftlich genutzter Flächen Tagairt Verordnung (EU) 2018/1091 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über integrierte Statistiken zu landwirtschaftlichen Betrieben und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 1166/2008 und (EU) Nr. 1337/2011
  UAA | AA | utilized agricultural area | agricultural area utilized for farming | utilised agricultural area | agricultural area in use | agricultural area used
  en
  Sainmhíniú land area used for farming, including arable land, permanent grassland, permanent crops, and other utilised agricultural land Tagairt Regulation (EU) 2018/1091 on integrated farm statistics and repealing Regulations (EC) No 1166/2008 and (EU) No 1337/2011
  Nóta The term does not include unused agricultural land, woodland and land occupied by buildings, farmyards, tracks, ponds, etc.
  superficie agricole utile | superficie agricole utilisée | SAU
  fr
  Sainmhíniú superficie utilisée pour la culture, y compris les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et autres terres agricoles utilisées Tagairt Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) nº 1166/2008 et (UE) nº 1337/2011
 5. INDUSTRY|chemistry · SOCIAL QUESTIONS|health|nutrition
  aigéad aracadónach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Arachidonsaeure
  de
  arachidonic acid
  en
  Sainmhíniú polyunsaturated omega-6 fatty acid [ IATE:1442829 & IATE:2100847 ] 20:4(ω-6) Tagairt Wikipedia. Arachidonic acid http://en.wikipedia.org/wiki/Arachidonic_acid [18.5.2012]
  acide arachidonique | acide eicosantétraénoique 5
  fr
  Sainmhíniú acide polyinsaturé tétraéthylénique Tagairt Duval,Dict.chemie
  AA
  mul
 6. BUSINESS AND COMPETITION|accounting|accounting · ECONOMICS|regions and regional policy · EUROPEAN UNION|EU finance|EU financing
  údarás iniúchóireachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcás clár oibríochtúil dá bhfuil an Coimisiún den tuairim go bhfuil tuairim an údaráis iniúchóireachta iontaofa, féadfaidh sé aontú leis an údarás iniúchóireachta chun na hiniúchtaí ar an láthair sin arna ndéanamh ag an gCoimisiún, a theorannú chuig obair an údaráis iniúchóireachta a iniúchadh mura bhfuil fianaise ann go bhfuil easnaimh in obair an údaráis iniúchóireachta i mbliain chuntasaíochta inar ghlac an Coimisiún leis na cuntais.' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle, CELEX:32013R1303/GA
  Prüfbehörde
  de
  Sainmhíniú eine von der Verwaltungsbehörde und der Bescheinigungsbehörde funktionell unabhängige, vom Mitgliedstaat für jedes operationelle Programm benannte nationale, regionale oder lokale Behörde oder Stelle, die mit der Prüfung des effektiven Funktionierens des Verwaltungs- und Kontrollsystems betraut ist Tagairt Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 CELEX:02006R1083-20120523/DE
  auditing authority | audit authority | AA | auditing authorities
  en
  Sainmhíniú national, regional or local public authority or body functionally independent of the managing authority1 and the certifying authority2, designated by a Member State for an operational programme funded by the European Union in order to ensure that audits are carried out on the proper functioning of the management and control system of the operational programme and on an appropriate sample of operations on the basis of the declared expenditure taking into account internationally accepted audit standards1managing authority [ IATE:2147119 ]2certifying authority [ IATE:2217706 ] Tagairt Regulation (EU) No 1303/2013 [...] laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006, OJ L 347, 2013, CELEX:32013R1303/EN
  Nóta Not to be confused with:- audit body [ IATE:3569232 ]- independent audit body [ IATE:2217708 ]
  autorité d'audit
  fr
  Sainmhíniú autorité ou [...] organisme public national, régional ou local, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre pour chaque programme opérationnel et chargé de la vérification du fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle Tagairt Règlement (CE) n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, CELEX:32006R1083/FR
 7. SCIENCE|natural and applied sciences|physical sciences|chemistry
  ionsú adamhach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Atomabsorption | AA
  de
  Sainmhíniú Absorption optischer Strahlung durch freie Atome im Gaszustand Tagairt DIN 51401-1:2001: Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) – Teil 1: Begriffe, S. 2
  atomic absorption
  en
  Sainmhíniú the phenomenon during which the electrons of the atoms can be promoted to higher orbitals for a short amount of time by absorbing a set quantity of energy (i.e. light of a given wavelength). This amount of energy (or wavelength) is specific to a particular electron transition in a particular element, and in general, each wavelength corresponds to only one element. Tagairt Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_absorption_spectroscopy [21.10.2009]
  Nóta As the quantity of energy (the power) put into the flame is known, and the quantity remaining at the other side (at the detector) can be measured, it is possible, from Beer-Lambert law, to calculate how many of these transitions took place, and thus get a signal that is proportional to the concentration of the element being measured.
  absorption atomique
  fr
 8. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|extra-European organisations|African organisation|African Union · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy
  AA Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an tAontas Afracach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Thug an ceathrú cruinniú mullaigh idir an tAontas Afracach agus an tAontas Eorpach breis agus 60 ceannaire ón Aontas Eorpach agus ón Afraic le chéile chun a bhfuil i ndán don chaidreamh idir an tAontas agus an Afraic a phlé agus chun an nasc idir an dá ilchríoch a threisiú.' Tagairt An 5ú Cruinniú Mullaigh idir an tAontas Afracach agus an tAontas Eorpach, 29-30/11/2017,' an Chomhairle Eorpach, Comhairle an Aontais Eorpaigh, https://www.consilium.europa.eu/ga/meetings/international-summit/2017/11/29-30/ [8.11.2018]
  AU | Afrikanische Union
  de
  Sainmhíniú Nachfolgeorganisation (seit 2002) der 1963 gegründeten Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) IATE:791158 Tagairt Vgl. Bundeszentrale f. polit. Bildung (DE) http://www.bpb.de/themen/V1Y7UH,0,0,Prinzipien_Ziele_und_Institutionen_der_Afrikanischen_Union.html (10.08.11)
  Nóta Sitz: Addis Abeba; Mitglieder sind alle 53 afrikanischen Staaten mit Ausnahme Marokkos und einschließlich der Demokratischen Arabischen Republik Sahara ( http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=7M6FGY );DIV: RSZ 16/11/2001, UPD: aka 10.08.11
  AU | African Union
  en
  Sainmhíniú international organisation established in 2002 by the Organisation of African Unity, which was then disbanded Tagairt Council-EN based on:Constitutive Act of the African Union (3.7.2019)
  UA | Union africaine
  fr
  Sainmhíniú organisation internationale dont le but est de promouvoir l'intégration socio-économique du continent africain et de renforcer les liens de solidarité entre les pays et les peuples africains Tagairt Conseil-FR, d'après le Guide de l'Union africaine, https://au.int/sites/default/files/pages/32058-file-guide-de-l27union20africaine-2017.pdf [24.11.2017]
  Nóta L'Acte constitutif de l'Union africaine est entré en vigueur le 26 mai 2001, après sa ratification par plus de deux tiers des États membres de l'Organisation de l'unité africaine [IATE:791158 ]. L'Union africaine a officiellement remplacé l'Organisation de l'unité africaine (OUA) le 3 juillet 2002.
 9. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|extra-European organisations|African organisation
  CAA Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coimisiún AA Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coimisiún an Aontais Afracaigh Tagairt 'Conclúidí ón gComhairle maidir leis an Imirce - Conclúidí ón gComhairle (an 12 Deireadh Fómhair 2015),' Comhairle an Aontais Eorpaigh, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12880-2015-INIT/ga/pdf [7.11.2018] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Kommission der Afrikanischen Union | AU-Kommission
  de
  Sainmhíniú Sekretariat der Afrikanischen Union Tagairt Council-DE, vgl. Bundeszentrale f. polit. Bildung (DE): "Prinzipien, Ziele und Institutionen der Afrikanischen Union" http://www.bpb.de/internationales/afrika/afrika/59006/afrikanische-union?p=all (6.2.2018)
  Nóta XREF: Afrikanische Union IATE:924905
  AUC | Commission of the Union | AU Commission | African Union Commission
  en
  Sainmhíniú secretariat of the African Union entrusted with executive functions Tagairt African Union website http://www.au.int/en/commission [16.10.2017]
  Nóta It is composed of 10 officials: a Chairperson, a Deputy Chairperson and eight Commissioners, and staff members. The structure represents the Union and protects its interest under the auspices of the Assembly of Heads of State and Government as well as the Executive Committee. The AU Commission is made up of Portfolios. They are: Peace and Security; Political Affairs; Trade and Industry; Infrastructure and Energy; Social Affairs; Rural Economy and Agriculture; Human Resources, Science and Technology; and Economic Affairs.
  CUA | Commission de l'UA | Commission de l'Union africaine
  fr
  Sainmhíniú secrétariat de l'Union africaine doté de fonctions exécutives Tagairt Conseil-FR, d'après le site web de l'Union africaine (27.11.2020)
  Nóta Composée de dix membres (un président élu, un vice-président et huit commissaires), la Commission a pour rôle de représenter l'Union africaine [ IATE:924905 ] et de protéger ses intérêts sous l'égide de la Conférence (l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement) et du Conseil exécutif. Elle est basée à Addis-Abeba en Éthiopie.Source: Guide de l'Union africaine 2017, https://au.int/sites/default/files/pages/32058-file-guide-de-l27union20africaine-2017.pdf [24.11.2017]
 10. INTERNATIONAL RELATIONS|defence|military equipment
  AAA Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  airtléire fhrith-aerárthach Tagairt 'Foclóir Béarla-Gaeilge de Théarmaí Míleata agus de Théarmaí Gaolmhara,' Óglaigh na hÉireann, http://www.military.ie/fileadmin/user_upload/images/Info_Centre/Docs2/j8286_Complete_Eng_Irish_Dictionary_Mar_07.pdf [29.8.2018] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Fla-Artillerie | Flakartillerie | Flugabwehrartillerie
  de
  Sainmhíniú mit Flugabwehrkanonen IATE:1216222 ausgerüstete Artillerie Tagairt Duden https://www.duden.de/rechtschreibung/Flugabwehrartillerie (22.12.2017)
  AA artillery | air defence artillery | AAA | anti-aircraft artillery
  en
  Sainmhíniú large-calibre guns used to attack enemy aircraft Tagairt Council-EN, based on:-'anti-aircraft'. Oxford Dictionaries, Oxford University Press, 2014, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/anti-aircraft [11.12.2014]-'artillery'. Oxford Dictionaries, Oxford University Press, 2014, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/artillery [11.12.2014]
  artillerie antiaérienne | AAA
  fr
  Sainmhíniú moyens d'artillerie destinés à la défense aérienne Tagairt Conseil-FR [18.11.2016]
 11. INTERNATIONAL RELATIONS|defence
  A2/AD Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  frithrochtain agus diúltú limistéir Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Anti-Access/Area Denial | Zugangsverweigerung und Absperrung von Gebieten | A2/AD
  de
  Sainmhíniú Fähigkeit, gegnerischen Einheiten zu Lande, zu Wasser und in der Luft den Zugang und/oder die Bewegungsfreiheit in einem ausgewählten Operationsgebiet mit militärischen Mitteln zu versagen, mindestens aber zu erschweren Tagairt Roger Näbig, „A2AD“-Zone, was verbirgt sich hinter diesem Schlagwort? (7.1.2021), Konflikte und Sicherheit, 24.11.2017
  anti access and area denial | AA/AD | A2 AD | A2/AD | Anti-Access/Area Denial
  en
  Sainmhíniú set of military capabilities used to prevent or constrain the deployment of opposing forces (anti-access) in a given theatre of operations and to reduce their freedom of manoeuvre and capability to use their combat power in the area (area-denial) Tagairt Council-Terminology Coordination, based on: - Lasconjarias, G. and Marrone, A., 'How to Respond to Anti-Access/Area Denial (A2/AD)? Towards a NATO Counter-A2/AD Strategy' (28.10.2019), NDC NATO Conference Report No. 01, March 2016 - Simon, Luis, 'Demystifying the A2/AD buzz' (30.10.2019), 4 January 2017, War on the Rocks
  Nóta Today, the most significant, regional A2/AD configurations are deployed in the Asia-Pacific region (China) as well as on NATO’s eastern and south-eastern flanks (Russia, in Kaliningrad, Crimea and Syria).
  déni d’accès et interdiction de zone | A2/AD
  fr
  Sainmhíniú Déni d'accès: "capacités, généralement de longue portée, conçues pour empêcher une force ennemie de pénétrer dans une zone d’opération". Interdiction de zone: "capacités, habituellement de plus courte portée, consistant à restreindre la liberté de manœuvre d’une force ennemie dans la zone d’opération". Tagairt Les Cahiers de la Revue Défense nationale (Armée de l'air): L'armée de l'air engagée sur tous les fronts pour la protection des Français (PDF) (5.2.2020), 2017, article de Jérôme DE LESPINOIS: "Quelle stratégie face au déni d’accès?"
 12. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations|agreement (EU) · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  Comhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin Tagairt Togra le haghaidh Cinneadh lena gcuirtear tacaíocht mhacra-airgeadais bhreise ar fáil don Úcráin
  ga
  Comhthéacs 'Tá naisc thábhachtacha eacnamaíocha idir an Úcráin agus an tAontas Eorpach. An 1 Meán Fómhair 2017, tháinig an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin i bhfeidhm.' Tagairt Togra le haghaidh Cinneadh lena gcuirtear tacaíocht mhacra-airgeadais bhreise ar fáil don Úcráin
  Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits | Assoziierungsabkommen EU-Ukraine | Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine
  de
  Nóta Das Assoziierungsabkommen wurde von 2007 bis 2011 ausgehandelt und am 21. März und 27. Juni 2014 unterzeichnet. Wesentliche Teile des Abkommens werden seit dem 1. November 2014 bzw. – in Bezug auf die vertiefte und umfassende Freihandelszone – seit dem 1. Januar 2016 vorläufig angewendet.
  Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Ukraine, of the other part | AA/DCFTA | AA | EU-Ukraine Association Agreement
  en
  Sainmhíniú agreement between the EU and Ukraine signed on 21 March and 27 June 2014, promoting deeper political ties, stronger economic links and the respect for common values Tagairt COUNCIL-EN based on European Commission > Trade > Policy > Countries and regions > Ukraine (5.10.2020)
  Nóta For the full text, see OJ L 161/3, 29.5.2014 (5.10.2020)
  Accord d'association UE-Ukraine
  fr
  Sainmhíniú accord entre l'UE et l'Ukraine signé le 21 mars et le 27 juin 2014, pour favoriser l'approfondissement des liens politiques, le renforcement des liens économiques, le respect des valeurs communes Tagairt Conseil-FR, d'après site web du Conseil de l'Union européenne, Accueil > Politiques > Partenariat oriental > Relations de l'UE avec l'Ukraine (7.10.2020)
  Nóta L'accord est entré en vigueur le 1.9.2017.L'instauration d'une zone de libre-échange approfondi et complet constitue le volet économique de l'accord d'association.