Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

17 results

 1. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
  an Comhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Allgemeines Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen des Europarats
  de
  Comment Paris, 02.09.1949
  General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
  en
  Comment "Signed: Paris, 2.9.1949 Entry into force: 10.9.1952 European Treaty Series (ETS) No. 002 Authentic versions: EN-FR Protocol ETS No. 010 ( IATE:775697 ) extends the provisions of the General Agreement to other categories of persons (Ministers' Deputies, Permanent Representative of the States). Moreover, it provides for the accession of the new members of the Council of Europe to the General Agreement."
  Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition "accord général, conclu en application du Statut du Conseil de l'Europe [IATE:790401 ], déterminant les immunités et privilèges nécessaires à l'exercice des fonctions des représentants des États membres au Comité des ministres et à l'Assemblée parlementaire, ainsi que du Secrétariat" Reference "site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/002.htm (21.3.2012)"
  Comment Signature: 2.9.1949 à Paris Entrée en vigueur: 10.9.1952 Conseil de l'Europe; STCE n° 002 Versions authentiques: EN-FR Parmi ces immunités et privilèges figurent notamment la personnalité juridique du Conseil de l'Europe, l'immunité de juridiction, l'inviolabilité des locaux et bâtiments.
 2. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|international trade|international trade · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|world organisations|world organisation
  GATS Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Éilíonn cur chun feidhme agus athbhreithniú an Chomhaontaithe Ghinearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) agus an Chomhaontaithe um Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPs) agus éilíonn an chaibidlíocht atá á déanamh faoi láthair agus a dhéanfar amach anseo maidir le comhaontuithe breise go ndéanfaí an fhaisnéis ábhartha staidrimh a chur ar fáil chun cabhrú leis an gcaibidlíocht.' Reference "Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche, CELEX:32007R0716/GA"
  an Comhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Éilíonn cur chun feidhme agus athbhreithniú an Chomhaontaithe Ghinearálta maidir le Trádáil Seirbhísí (GATS) agus an Chomhaontaithe um Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPs) agus éilíonn an chaibidlíocht atá á déanamh faoi láthair agus a dhéanfar amach anseo maidir le comhaontuithe breise go ndéanfaí an fhaisnéis ábhartha staidrimh a chur ar fáil chun cabhrú leis an gcaibidlíocht.' Reference "Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche, CELEX:32007R0716/GA"
  Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen | Allgemeines Abkommen über den Dienstleistungsverkehr | GATS
  de
  Definition multilaterales Übereinkommen zur fortlaufenden Liberalisierung des internationalen Dienstleistungshandels Reference "Bundesministerium (DE) für Wirtschaft und Energie http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Handelspolitik/wto,did=615546.html (21.9.2015)"
  Comment Marrakesch, 15.4.1994
  General Agreement on Trade in Services | GATS
  en
  Accord général sur le commerce des services | AGCS
  fr
  Definition Accord annexé à l'accord instituant l'OMC. Reference ---
 3. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · ECONOMICS · TRADE|tariff policy · TRADE|international trade
  an Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil Reference " Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim, CELEX:32012R1218/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Context 'In Iarscríbhinn 1A a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (“Comhaontú an EDT”) tá, inter alia, an Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“CGTT 1994”), Comhaontú ar Thalmhaíocht (“an Comhaontú ar Thalmhaíocht”), Comhaontú maidir le Cur Chun Feidhme Airteagal VI den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“Comhaontú Frithdhumpála 1994”) agus Comhaontú maidir le Fóirdheontais agus Bearta Frithchúitimh (“an Comhaontú maidir le Fóirdheontais”).' Reference "Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad, CELEX:02016R1037-20180608/GA"
  CGTT Reference " Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim, CELEX:32012R1218/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex Foclóir Staidéir Ghnó; An Chúirt Bhreithiúnais - Modhnuithe ar na Rialacha Nós Imeachta, Airt. 31(2)"
  ga
  Language usage Leagan an Choiste Téarmaíochta (feic Geography and Planning) ach tá foirmeacha eile sna conarthaí, m.sh. in Ionstraim Aontachais 1979, Airt. 61(4) a gus 31(2). Tá leagan eile fós san Fhoclóir Staidéir Ghnó - Comhaontú Ginearálta ar Tharaifí agus Thrádáil
  Context 'In Iarscríbhinn 1A a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (“Comhaontú an EDT”) tá, inter alia, an Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“CGTT 1994”), Comhaontú ar Thalmhaíocht (“an Comhaontú ar Thalmhaíocht”), Comhaontú maidir le Cur Chun Feidhme Airteagal VI den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 (“Comhaontú Frithdhumpála 1994”) agus Comhaontú maidir le Fóirdheontais agus Bearta Frithchúitimh (“an Comhaontú maidir le Fóirdheontais”).' Reference "Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad, CELEX:02016R1037-20180608/GA"
  Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen | GATT
  de
  Comment "Genf, 30.10.1947; ersetzt durch GATT 1994 IATE:885262 ; UPD: st 3.5.07"
  General Agreement on Tariffs and Trade | General Agreement on Tarifs and Trade | GATT 1947
  en
  Definition defunct international treaty predating the WTO Agreement Reference """GATT 1947 and GATT 1994: what’s the difference ?"", Agreement Establishing the World Trade Organization > Annex 1 > Annex 1A > GATT 1994 > Must be read with GATT 1947 > Explanations, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legalexplgatt1947_e.htm [7.10.2013]"
  Comment "The provisions of the GATT 1947, incorporated into the GATT 1994 (IATE:885262 ), continue to have legal effect as part of the GATT 1994, itself a component of the WTO Agreement."
  Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce | GATT de 1947
  fr
  Definition accord international signé en 1947, régissant une partie du commerce mondial et ayant précédé celui relatif à l'OMC Reference "Conseil-FR, d'après: Site de l'OMC, Accueil > L'OMC > Qu'est-ce que l'OMC? > Comprendre l'OMC > Années > ""Les années GATT: de La Havane à Marrakech"" (7.5.2021)"
  Comment Accord signé le 30 octobre 1947 par 23 membres fondateurs et prévoyant à la fois des règles commerciales et des concessions tarifaires. Les dispositions de l'accord de 1947 ont plus tard été intégrées au GATT de 1994.
  GATT 1947
  mul
 4. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · ECONOMICS · TRADE|trade policy · TRADE|international trade
  Comhaontú Ginearálta 1994 um Tharaifí agus Trádáil Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  GATT 1994 Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 1994 | GATT 1994
  de
  Comment "Marrakesch, 15.04.1994; aufgegangen im WTO-Übereinkommen IATE:880062 ; UPD:st 4.5.07"
  General Agreement on Tariffs and Trade | GATT 1994 | General Agreement on Tariffs and Trade 1994
  en
  Comment "Signed in Marrakesh in 1994.Article II(4) of the WTO Agreement reads as follows: ""The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 as specified in Annex 1A (hereinafter referred to as 'GATT 1994') is legally distinct from the General Agreement in Tariffs and Trade, dated 30 October 1947, annexed to the Final Act Adopted at ..., as subsequently rectified, amended or modified (hereinafter referred to as 'GATT 1947')."
  accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 | GATT de 1994
  fr
  Definition accord annexé à l'accord sur l'OMC. Reference ---
  Comment "Signature: 5 avril 2015 à MarrakeshJuridiquement distinct de l'accord de 1947 [IATE:785236 ].Voir aussi:- Organisation mondiale du commerce [IATE:877866 ]- accord instituant l'Organisation mondiale du commerce [IATE:880062 ]"
 5. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · TRADE|trade policy · TRADE|international trade|international trade
  an Comhaontú maidir le hAirteagal VI den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil a chur chun feidhme Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Cód Frithdhumpála Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1979 | Antidumping-Kodex 1979
  de
  Definition im Rahmen des GATT während der Tokio-Runde ausgehandelter Verhaltenskodex zur Festlegung der Bestimmungen über die Anwendung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) Reference "Council-DE, vgl. Multilaterale Übereinkommen, die im Zuge der Handelsverhandlungen von 1973-1979 (GATT) ausgehandelt wurden - Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens, Präambel und Art.1"
  Comment "Der Antidumping-Kodex besteht aus den Artikeln 1 bis 13 des Übereinkommens.Nachfolger: Antidumping-Übereinkommen 1994 IATE:887296"
  Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1979 | Anti-Dumping Code | ADC
  en
  Definition "code of conduct negotiated under the auspices of GATT IATE:785236 during the Tokyo Round IATE:1177885 that aimed to establish anti-dumping measures in accordance with Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade" Reference "Council-CENTERM, based on:Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (5.2.2021)"
  Comment "Signature: 1979. The Anti-Dumping Code actually consisted of Articles 1-13 of the 1979 Agreement (see reference below for the full text of the Code).Succeeded by the Anti-Dumping Agreement (ADA) [ IATE:887296 ] signed under the 1994 GATT."
  Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce | code antidumping de 1979 | accord antidumping
  fr
  Definition "code de conduite négocié sous les auspices du GATT durant le cycle de Tokyo et ayant pour objectif l'établissement de mesures antidumping" Reference "Conseil-FR, d'après: Accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (GATT) - Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce - CELEX: 21979A0412(07)/FR"
  Comment "1. Les mesures antidumping prises au sein de cet accord consistent en des règles de fond et des règles de procédure. 2. Le code antidumping a été signé le 12 avril 1979, dans le cadre du cycle de Tokyo et contient 16 articles. En 1994, l'accord antidumping lui a succédé."
 6. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|international trade|international trade
  an Comhaontú maidir le hAirteagal VII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil a Chur chun Feidhme Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Cód maidir le Luacháil Chustaim Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens | Zollwert-Kodex | Zollwertkodex
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: GATT - Tokio-Runde (Ergebnisse 1979).;MISC: Genf, 12.04.1979.
  Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade | Code on Customs Valuation | Customs Valuation Agreement
  en
  Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce | Code sur l'évaluation en douane
  fr
  Comment CONTEXT: GATT - Tokyo-Round.;MISC: Signature: 1979.04.12 Genève
 7. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|international trade|international trade
  an Comhaontú maidir le Fóirdheontais agus le Bearta Frithchúitimh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Cód maidir le Fóirdheontais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Auslegung und Anwendung der Artikel VI, XVI und XXIII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens | Kodex über Subventionen und Ausgleichszölle
  de
  Definition 1979 im Zuge der Tokio-Runde der Zollrunden des GATT ausgehandelte Zusatzvereinbarung Reference "Wikipedia Subventionskodex https://de.wikipedia.org/wiki/Subventionskodex (16.3.17)"
  Comment vollständiger Titel: Übereinkommen zur Auslegung und Anwendung der Artikel VI, XVI und XXIII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens
  Agreement on Interpretation and Application of Articles VI, XVI and XXIII of the General Agreement on Tariffs and Trade | Code on Subsidies and Countervailing Duties | Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
  en
  Definition "formally known as the ""Agreement on Interpretation and Application of Articles VI, XVI and XIII of the General Agreement on Tariffs and Trade"", this MTN agreement amplified and improved upon the GATT rules on subsidies and countervailing duties. Its major aim was to control the impact of subsidies on trade flows in international commerce. The Code prohibited signatories from using export subsidies, to prevent adverse effects on the trading interests of other countries." Reference Council-EN
  Comment "- Adopted in the Tokyo round (1979)- Superseded by the Uruguay round Agreement on subsidies and countervailing measures [ IATE:769239 ]"
  Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce | Code des subventions et droits compensateurs | Code des subventions et des mesures compensatoires
  fr
  Definition code de conduite négocié durant les négociations de Tokyo, qui établit des règles de fond et des critères administratifs concernant les procédures nationales visant l'imposition de droits compensateurs et élargit la portée des obligations multilatérales concernant la notification et le règlement des différends dans l'octroi de subventions Reference "Termium Plus®, Ministère Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2source?lang=fra&srchtxt=ACCORD%20RELATIF%20INTERPRETATION%20APPLICATION%20ARTICLES%20VI%20XVI%20XX&i=1&index=alt&src_id=BT-2041991&rlang=fr&titl=Accord%20relatif%20aux%20subventions%20et%20aux%20mesures%20compensatoires&fchrcrdnm=1#resultrecs [15.3.2017]"
  Comment "Adopté au cours du Cycle de Tokyo (1979) et révisé au cours du Cycle d'Uruguay, voir ""Accord sur les subventions et les mesures compensatoires"" IATE:769239 .Voir aussi:- ""OMC"" IATE:877866 ;- ""acte final de Marrakech"" IATE:880058 .Attention: outre les Subventions et mesures compensatoires (interprétation des articles 6, 16 et 23 du GATT), sont aussi appelés ""Codes du Tokyo Round"":- Procédures en matière de licences d'importation- Obstacles techniques au commerce (parfois appelé Code de la normalisation)- Marchés publics- Évaluation en douane (interprétation de l'article 7)- Mesures antidumping (interprétation de l'article 6 et remplacement du Code antidumping élaboré lors des Négociations Kennedy);- Arrangement relatif à la viande bovine- Arrangement international relatif au secteur laitier- Commerce des aéronefs civils"
 8. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|tariff policy · TRADE|international trade|international trade
  an Comhaontú maidir le hAirteagal VI den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 a Chur chun Feidhme Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Comhaontú Frithdhumpála Reference Comhairle-GA
  ga
  Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 | Antidumping-Übereinkommen 1994
  de
  Definition im Rahmen der Uruguay-Runde ausgehandeltes Übereinkommen über die Feststellung des Dumpings, die Einleitung des Verfahrens und anschließende Untersuchung, vorläufige Maßnahmen, Preisverpflichtungen, die Festsetzung und Erhebung von Antidumpingzöllen, die Geltungsdauer und Überprüfung von Antidumpingzöllen und Preisverpflichtungen, die Öffentliche Bekanntmachung und Erläuterung der Feststellungen sowie Konsultationen und Streitbeilegung Reference "Council-DE, vgl. Die multilaterale Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986- 1994) - Anhang 1 - Anhang 1A - Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 (WTO-GATT 1994) - Antidumping-Übereinkommen"
  Comment "Marrakesch, 15.04.1994.Nachfolger des Antidumping-Kodex 1979 IATE:769204"
  Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 | Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 | Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 | 1994 Anti-Dumping Agreement | agreement on dumping | Anti-Dumping Agreement | ADA
  en
  Definition "anti-dumping agreement signed in 1994 under the GATT Uruguay Round IATE:1162974 which contains detailed rules, relating in particular to the calculation of dumping, procedures for initiating and pursuing an investigation, including the establishment and treatment of the facts, the imposition of provisional measures, the imposition and collection of anti-dumping duties, the duration and review of anti-dumping measures and the public disclosure of information relating to anti-dumping investigations" Reference "CENTERM and COM-EN, based on: Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community, Recital 3, CELEX:32009R1225/EN"
  Comment "Successor to the 1979 Anti-Dumping Code [ IATE:769204 ]."
  Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 | accord antidumping de 1994 | Accord antidumping | code antidumping de 1994
  fr
  Definition accord annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé en avril 1994 à Marrakech, dans le cadre du cycle de l'Uruguay et régissant l'application des mesures antidumping par les Membres de l'OMC Reference "Conseil-FR, d'après: Site de l'OMC, Accueil > Domaines > Antidumping > ""Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994"" (7.5.2021)"
  Comment "1. L'accord contient des règles de fond (notamment concernant la détermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage, la définition de la branche de production) mais aussi des règles de procédure (en particulier concernant l'ouverture et la conduite d'enquêtes, l'application de mesures provisoires, etc.).2. Voir aussi: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce"
 9. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|international trade|international trade
  an Comhaontú maidir le hAirteagal VII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil 1994 a Chur chun Feidhme Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994
  de
  Comment CONTEXT: Kontext: Uruguay-Runde (Ergebnisse).;XREF: Gehört zu Anhang 1A des WTO-Übereinkommens.;MISC: Marrakesch, 15.04.1994.
  Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994
  en
  Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
  fr
  Definition Accord annexé à l'accord instituant l'OMC. Reference ---
  Comment MISC: Signature: 1994.04.15 Marrakesh
 10. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
  an Cúigiú Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Fünftes Zusatzprotokoll zum Allgemeinen Abkommen über die Privilegien und Immunitäten (Vorrechte und Befreiungen) des Europarats
  de
  Comment Strassburg, 18.06.1990
  Fifth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
  en
  Definition The Fifth Protocol provides that the members of the European Commission of Human Rights and of the European Court of Human Rights are exempted from taxation on salaries, emoluments and allowances paid to them by the Council of Europe. Reference "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/137.htm (30.4.2012)"
  Comment Signed: Strasbourg, 18.6.1990 Entry into force: 1.11.1991 European Treaty Series (ETS) No. 137 Authentic versions: EN-FR
  Cinquième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition cinquième protocole prévoyant que les membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme et les membres de la Cour européenne des Droits de l'Homme sont exonérés de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par le Conseil de l'Europe Reference "site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/137.htm (2.4.2012)"
  Comment Signature: 18.6.1990 à Strasbourg Entrée en vigueur: 1.11.1991 Conseil de l'Europe; STCE n° 137 Versions authentiques: EN-FR
 11. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
  an Dara Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zweites Protokoll zum Allgemeinen Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen des Europarats
  de
  Comment Paris, 15.12.1956
  Second Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
  en
  Definition The Second Protocol contains specific provisions for the Members of the European Commission of Human Rights. Reference "Council of Europe Treaty Office summary http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/022.htm (24.4.2012)"
  Comment Signed: Paris, 15.12.1956 Entry into force: 15.12.1956 European Treaty Series (ETS) No. 022 Authentic versions: EN-FR The Commission’s mandate has expired on 31 October 1998. It is no longer necessary to sign or ratify the Protocol.
  Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition deuxième protocole contenant des dispositions spécifiques pour les membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme Reference "site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/022.htm (22.3.2012)"
  Comment Signature: 15.12.1956 à Paris Entrée en vigueur: 15.12.1956 Conseil de l'Europe; STCE n° 022 Versions authentiques: EN-FR Le mandat de la Commission est échu au 31 octobre 1998. Il n'est plus nécessaire de signer ou ratifier ce Protocole.
 12. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
  Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zusatzprotokoll zum Allgemeinen Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen des Europarats
  de
  Comment Strassburg, 06.11.1952
  Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
  en
  Comment Signed: Strasbourg, 6.11.1952 Entry into force: 11.7.1956 European Treaty Series (ETS) No. 010 Authentic versions: EN-FR
  Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition "protocole étendant les dispositions de l'Accord général [IATE:769202 ] à d'autres catégories de personnes (délégués des ministres, représentants permanents des États) et prévoyant en outre l'adhésion des nouveaux États membres à l'Accord général" Reference "site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://www.conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/010.htm (21.3.2012)"
  Comment Signature: 06.11.1952 à Strasbourg Entrée en vigueur: 11.7.1956 Conseil de l'Europe; STCE n° 010 Versions authentiques: EN-FR
 13. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|trade policy · TRADE|tariff policy
  Prótacal Annecy maidir le téarmaí aontachais a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Tharaifí agus Trádáil Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll von Annecy über die Bedingungen für den Beitritt zu dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen
  de
  Comment MISC: Annecy, 10.10.1949
  The Annecy Protocol of Terms of Accession to the General Agreement on Tariffs and Trade
  en
  Protocole d'Annecy sur les conditions d'adhésion à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
  fr
  Comment MISC: Signature: 1949.10.10 Annecy
 14. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
  an Ceathrú Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Viertes Protokoll zum Allgemeinen Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen des Europarats
  de
  Comment Paris, 16.12.1961
  Fourth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
  en
  Definition The Fourth Protocol contains specific provisions for the Members of the European Court of Human Rights. Reference "Council of Europe Treaty Office summary http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/036.htm (24.4.2012)"
  Comment Signed: Paris, 16.12.1961 Entry into force: 16.12.1961 European Treaty Series (ETS) No. 036 Authentic versions: EN-FR
  Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition quatrième protocole contenant des dispositions spécifiques pour la Cour européenne des Droits de l'Homme Reference "site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/036.htm (22.3.2012)"
  Comment Signature: 16.12.1961 à Paris Entrée en vigueur: 16.12.1961 Conseil de l'Europe; STCE n° 036 Versions authentiques: EN-FR
 15. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
  an Séú Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sechstes Protokoll zum Allgemeinen Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen des Europarates
  de
  Comment Strassburg, 05.03.1996
  Sixth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
  en
  Definition The Sixth Protocol sets up the privileges and immunities granted to the Judges of the permanent Court of Human Rights during the discharge of their duties as well as during travels made during the discharge of their duties. Reference "Council of Europe Treaty Office summary http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/162.htm (30.4.2012)"
  Comment Signed: Strasbourg, 5.3.1996 Entry into force: 1.11.1998 European Treaty Series (ETS) No. 162 Authentic versions: EN-FR
  Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition sixième Protocole définissant les privilèges et immunités des juges de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'exercice de leur fonction et au cours des voyages accomplis dans le cadre de leur mandat Reference "site Council of Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/162.htm (2.4.2012)"
  Comment Signature: 5.3.1996 à Strasbourg Entrée en vigueur: 1.1.1999 Conseil de l'Europe; STCE n° 162 Versions authentiques: EN-FR
 16. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
  an Tríú Prótacal a ghabhann leis an gComhaontú Ginearálta ar Phribhléidí agus ar Dhíolúintí Chomhairle na hEorpa Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Drittes Protokoll zum Allgemeinen Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen des Europarats
  de
  Comment Strassburg, 06.03.1959
  Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe
  en
  Definition The Third Protocol contains specific provisions concerning the Council of Europe Development Bank. Reference "Council of Europe Treaty Office summary http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/028.htm (24.4.2012)"
  Comment Signed: Strasbourg, 6.3.1959 Entry into force: 15.3.1963 European Treaty Series (ETS) No. 028 Authentic versions: EN-FR
  Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
  fr
  Definition troisième protocole contenant des dispositions spécifiques pour le Fonds de développement social du Conseil de l'Europe Reference "site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/028.htm (22.3.2012)"
  Comment Signature: 6.3.1959 à Strasbourg Entrée en vigueur: 15.3.1963 Conseil de l'Europe; STCE n° 028 Versions authentiques: EN-FR