Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

6 thoradh

 1. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh ('an Rialachán IMI') Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Enforcement Directive | Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’) | Posting of Workers Enforcement Directive | Enforcement Directive on Posting of Workers
  en
  Sainmhíniú directive adopted for the specific purpose of enforcing the Posting of Workers Directive [ IATE:3511120 ] Tagairt Council-EN, based on: Directive 2014/67/EU, CELEX:32014L0067/EN
  directive d'exécution | Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur | directive d’exécution relative au détachement des travailleurs
  fr
  Sainmhíniú directive visant à préciser les termes et à améliorer l’application de la directive 96/71/CE, notamment en matière de contrôles Tagairt Conseil-FR
 2. LAW|civil law
  Rialachán (CE) Uimh. 4/2009 ón gComhairle an 18 Nollaig 2008 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus comhar in ábhair a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán maidir le Cothabháil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung zu Unterhaltspflichten | Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen
  de
  Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations | Maintenance Regulation
  en
  Sainmhíniú European Union Regulation on conflict of law issues regarding maintenance obligations arising from a family relationship, parentage, marriage or affinity Tagairt COM-EN and COM-Terminology Coordination, based on:- Wikipedia. Maintenance regulation (26.10.2021)- Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations
  règlement sur les obligations alimentaires | règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
  fr
  Sainmhíniú instrument en vigueur dans l’Union européenne, qui établit, en matière d’obligations alimentaires, une série de règles sur la compétence et la loi applicable et de dispositions simplifiant et accélérant la reconnaissance et l’exécution des décisions et qui instaure un système de coopération entre les autorités centrales ainsi qu'un ensemble de mesures d’assistance juridique Tagairt COM-FR, d’après:- Règlement (CE) n o 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires- Site de l’Académie de droit européen (ERA) - EU Civil Justice Training Modules > Training module on cross-border divorce and maintenance > bas de page: e-learning course on cross-border divorce and maintenance –French > Les affaires transfrontalières de divorce et d'obligations alimentaires: Compétence et loi applicable > Recouvrement transfrontalier des obligations alimentaires en Europe
 3. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations|UN specialised agency|World Intellectual Property Organisation · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  na Comhrialacháin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Is iomchuí gur ar an mBallstát ar dá thionscnamh an tásc geografach, ar dhuine nádúrtha nó ar eintiteas dlítheanach dá dtagraítear i bpointe (ii) d'Airteagal 5(2) d'Ionstraim na Ginéive nó ar thairbhí mar a shainmhínítear é i bpointe (xvii) d'Airteagal 1 de a thitfidh na táillí a bheidh le híoc faoi Ionstraim na Ginéive agus na Comhrialacháin faoi Chomhaontú Liospóin agus faoi Ionstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin (“na Comhrialacháin”) as iarratas a chomhdú leis an mBiúró Idirnáisiúnta maidir le tásc geografach a chlárú go hidirnáisiúnta maille leis na táillí a bheidh le híoc i ndáil le hiontrálacha eile sa Chlár Idirnáisiúnta agus le soláthar sleachta, fianuithe nó faisnéise eile a bhaineann le hábhar an chlárúcháin idirnáisiúnta sin. Ba cheart rogha a bheith ag na Ballstáit a cheangal ar an duine nádúrtha, an t-eintiteas dlítheanach nó an tairbhí sin na táillí ar fad nó cuid díobh a íoc.' Tagairt Rialachán (AE) 2019/1753 maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha, CELEX:32019R1753/GA
  gemeinsame Ausführungsordnung zum Lissabonner Abkommen und zur Genfer Akte des Lissabonner Abkommens | gemeinsame Ausführungsordnung
  de
  Common Regulations under the Lisbon Agreement and the Geneva Act of the Lisbon Agreement | Common Regulations | Common Regulations under the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration and the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications
  en
  règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne | règlement d’exécution commun
  fr
 4. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act
  rialachán cur chun feidhme Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Durchführungsverordnung
  de
  Sainmhíniú Es ist primär die Aufgabe d. Kommission f. die Durchführung d. vom Rat erlassenen Vorschriften zu sorgen; es gibt allerdings keine allgemeine Ermächtigung d. KOM, sondern es bedarf jeweils ausdrücklicher Einzeldelegationen d. Rates in den Grundakten (s. Art. 202 EGV. Tagairt Oppermann: Europarecht, 2. Aufl., 1999
  Nóta SYN/ANT: Grundverordnung (A151208);CONTEXT: EU;XREF: Durchführungsverordnung in D (A180626);UPDATED: BB 10/09/2003
  implementing regulation
  en
  Sainmhíniú regulations which set out the technical provisions of a piece of Community legislation Tagairt Based on Europa http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l14522.htm (26.02.2009)
  Nóta Although not mentioned in the EC Treaty, the existence of such regulations has been given legal recognition in Community case law. The validity of implementing regulations as legal acts is subject to their conformity with the provisions of "basic regulations", which lay down the fundamental rules as opposed to the technical provisions of a piece of legislation.
  règlement d'application | règlement d'exécution
  fr
  Sainmhíniú règlement adopté par la Commission ou par le Conseil en vertu des compétences d'exécution qui leur sont conférées par un acte législatif [ IATE:891015 ] Tagairt Conseil-FR, sur la base de la version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), article 291, [ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:FR:PDF ]
 5. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW · PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|research and intellectual property|intellectual property
  Rialacháin Cur Chun Feidhme a ghabhann leis an gCoinbhinsíún um an bPaitinn Eorpach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  AO EPÜ | Ausführungsordnung zum europäischen Patentübereinkommen
  de
  IREPC | Implementing Regulations to the European Patent Convention
  en
  RECBE | règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen | Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens
  fr
 6. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act · EUROPEAN UNION|European Union law|EU law|drafting of EU law|comitology
  Rialachán um Choisteolaíocht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialachán maidir leis an Nós Imeachta Coiste Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung über die Ausschussverfahren | Verordnung zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren | Komitologieverordnung
  de
  Nóta VO (EU) 182/2011 ersetzt Beschl. 1999/468/EG, geändert durch Beschl. 2006/512/EG; DIV: cba, 4.5.11; UPD: cho, 6.9.11
  committology regulation | Comitology Regulation | Regulation on Committee Procedure | comittology regulation | Regulation laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers
  en
  Sainmhíniú Regulation [ CELEX:32011R0182 ] which repeals and replaces the Decision on Committee Procedure [ IATE:786020 ] and establishes committee procedures [ IATE:764862 ] for implementing acts [ IATE:851914 ] adopted by the Commission. Tagairt Council-EN
  Nóta The following procedures established by the Decision remain:- the advisory procedure [ IATE:914346 ] (Article 3 of the Decision, now Article 4 of the Regulation)- the regulatory procedure with scrutiny [ IATE:2229352 ] (Article 5a of the Decision) with regard to existing basic acts making reference thereto (Article 12 of the Regulation).The following new procedures have been introduced:- the examination procedure [ IATE:3531511 ] (Article 5 of the Regulation) - a variant of the 'examination procedure' allowing immediate adoption of acts by the Commission in exceptional urgent cases to avoid disruption of agricultural markets or a risk for the EU's financial interests (Article 7 of the Regulation)- an unnamed procedure (a variant of either the advisory procedure or the examination procedure) to be used for the adoption of provisional anti-dumping or countervailing measures and in other duly justified urgent cases (Article 8 of the Regulation).The following procedures have been abolished and replaced by the examination procedure:- the management procedure [ IATE:914347 ] (Article 4 of the Decision)- the regulatory procedure [ IATE:914348 ] (Article 5 of the Decision)- the safeguard procedure [ IATE:914349 ] (Article 6 of the Decision).
  règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission | règlement comitologie
  fr
  Sainmhíniú règlement qui établit les règles et principes généraux régissant les modalités qui s'appliquent lorsqu'un acte de base de l'UE requiert des conditions uniformes d'exécution et exige que l'adoption d'actes d'exécution par la Commission soit soumise au contrôle des États membres Tagairt Règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, article 1er, JO L 55/2011 CELEX:32011R0182/FR
  Nóta Ce règlement, qui abroge et remplace depuis le 1.3.2011 la décision 1999/468/CE, dite "décision comitologie" [IATE:786020 ], prévoit notamment deux procédures de comité [IATE:764862 ]:- la procédure consultative [IATE:914346 ] et- la procédure d'examen [IATE:3531511 ]Attention: Aux fins des actes de base existants qui font référence à l'art. 5 bis de la décision "comitologie", les effets de cet article (et donc la procédure de réglementation avec contrôle) sont maintenus (cf. art. 12 du règlement n° 182/2011).Pour plus de détails, voir la fiche d'information du Conseil de février 2011 sur l'entrée en vigueur de nouvelles règles de comitologie, doc. ST 7070/11