Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

5 thoradh

 1. AGRI-FOODSTUFFS · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural activity|animal health · EUROPEAN UNION · SOCIAL QUESTIONS|health · TRADE|marketing|preparation for market
  coinsíneacht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Partie | Los | Sendung
  de
  Nóta SYN/ANT: Ein Prinzip für die Verwendung des einen oder anderen Terminus ist nicht erkennbar.
  consignment | batch
  en
  lot
  fr
  Sainmhíniú Quantité de marchandise Tagairt JOCE L 9/1993.-38
 2. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|communications · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Tríú Prótacal breise a ghabhann leis an bPrótacal a ghabhann leis an gComhaontú Eorpach maidir le Craoltaí Teilifíse a Chosaint Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sendung | Drittes Zusatzprotokoll zu dem Protokoll zu dem Europäischen Abkommen zum Schutz von Fernsehsendungen
  de
  Nóta Strassburg, 20.04.1989
  Third Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts
  en
  Nóta Signed: Strasbourg, 20.4.1989Entry into force: has not yet entered into force to this date (26.4.2012)European Treaty Series (ETS) No. 131Authentic versions: EN-FR
  Troisième protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision
  fr
  Sainmhíniú troisième protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision prorogeant la date jusqu'à laquelle des États, qui n'étaient pas Parties à la Convention de Rome de 26 octobre 1961, auraient pu devenir Partie à ladite Convention, au 1er janvier 1995 Tagairt site Conseil de l'Europe, résumé du traité, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Summaries/Html/034.htm (2.4.2012)
  Nóta Signature: 20.4.1989 à StrasbourgEntrée en vigueur: pas encore entré en vigueur à cette date (12.4.2012)Conseil de l'Europe; STCE n° 131Versions authentiques: EN-FR
 3. TRANSPORT|land transport|land transport
  coinsíneacht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcás gach coinsíneachta de na catagóirí ainmhithe agus earraí dá dtagraítear in Airteagal 47(1), comhlánóidh an t-oibreoir atá freagrach as an gcoinsíneacht an chuid ábhartha den CHED, lena gcuirfear ar fáil an fhaisnéis is gá chun an choinsíneacht agus a ceann scríbe a aithint láithreach agus ina hiomláine.' Tagairt Rialachán (AE) 2017/625 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla), CELEX:32017R0625/GA
  Sendung
  de
  Sainmhíniú Fracht, die unter einem einzigen Beförderungsvertrag (bzw. Frachtvertrag) befördert wird Tagairt Terminologie des Kombinierten Verkehrs, UN/ECE 2001
  consignment
  en
  Sainmhíniú freight sent under a single contract of carriage Tagairt Commission Regulation (EU) No 1305/2014 of 11 December 2014 on the technical specification for interoperability relating to the telematics applications for freight subsystem of the rail system in the European Union (21.6.2019)
  envoi
  fr
  Sainmhíniú marchandises couvertes par un seul contrat de transport Tagairt Terminologie en Transports Combinés, UN/ECE 2001
 4. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|communications · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|communications|communications industry
  craoladh Tagairt An tAcht Craolacháin, 1968 (16.11.2021)
  ga
  Comhthéacs 'ciallaíonn “craoladh” craoladh trí raidió-theileagrafaíocht ar fhuaimeanna nó amharc-íomhánna atá ceaptha le haghaidh glacadh coiteann (cibé acu a ghlacann nó nach nglacann aon duine na fuaimeanna nó na híomhánna iarbhír), ach ní fholaíonn sé craoladh is teachtaireacht nó comhartha a chuirtear amach i ndáil le loingseoireacht nó chun sábháilteacht a áirithiú;' Tagairt An tAcht Craolacháin, 1968
  clár Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausstrahlung | Sendung | Programm
  de
  Sainmhíniú eine Abfolge von bewegten Bildern mit oder ohne Ton, die unabhängig von ihrer Länge Einzelbestandteil eines von einem Mediendiensteanbieter erstellten Sendeplans oder Katalogs ist, einschließlich Spielfilme, Videoclips, Sportberichte, Sitcoms, Dokumentationen, Kindersendungen und Originalproduktionen Tagairt Legaldefinition in Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10.März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) (kodifizierte Fassung), Art.1 Abs.1 Buchst.b
  programme | broadcast
  en
  Sainmhíniú set of moving images with or without sound constituting an individual item within a schedule or a catalogue established by a media service provider, including feature-length films, videos of short duration, sports events, situation comedies, documentaries, children’s programmes and original drama Tagairt Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive), Article 1(1), point b
 5. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural policy|agricultural policy · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural policy|agricultural policy|plant health legislation
  coinsíneacht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ba cheart seiceálacha doiciméadacha ar na coinsíneachtaí uile a bheith i gceist leis na rialuithe oifigiúla sin agus seiceálacha céannachta agus fisiciúla, i gcás inarb iomchuí seiceálacha trí mheán leictreonach, arna ndéanamh ar mhinicíocht iomchuí ag brath ar an riosca a ghabhann le gach coinsíneacht d’ainmhithe nó d’earraí.' Tagairt Rialachán (AE) 2017/625 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla), CELEX:32017R0625/GA
  Sendung
  de
  Sainmhíniú Menge von Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder sonstigen Gegenständen, die von einem Land in ein anderes verbracht werden und - sofern erforderlich - von einem einzigen Pflanzengesundheitszeugnis begleitet sind Tagairt Sekretariat des Internationalen Pflanzenschutzübereinkommens: Internationale Standards für pflanzengesundheitliche Maßnahmen. ISPM 5. Glossar pflanzengesundheitlicher Begriffe (29.11.2019). FAO 2016
  Nóta „Eine Sendung kann aus einer oder mehreren Warenarten oder Partien bestehen.“
  consignment
  en
  Sainmhíniú quantity of plants, plant products or other articles being moved from one country to another and covered, when required, by a single phytosanitary certificate Tagairt International Plant Protection Convention (IPPC). 'ISPM 5 Glossary of phytosanitary terms' (9.10.2019). International Standards for Phytosanitary Measures, FAO 2016
  Nóta 'a consignment may be composed of one or more commodities or lots'
  envoi
  fr
  Sainmhíniú ensemble de végétaux, de produits végétaux et/ou d’autres articles expédiés d’un pays à un autre et couvert, si nécessaire, par un seul certificat phytosanitaire Tagairt Site de la Convention internationale pour la protection des végétaux > Activités de base > Glossaire des termes phytosanitaires [norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) nº 5)] (4.11.2019)
  Nóta Un envoi peut être composé de plusieurs marchandises ou lots.