Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

20 toradh

 1. ENVIRONMENT|natural environment|climate · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument|international convention|UN convention|UN Framework Convention on Climate Change · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy
  an 15ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil Chóbanhávan ar an Athrú Aeráide Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  COP 15 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  15th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | Copenhagen Conference on climate change | The COP15 Climate Conference | COP 15 | COP15 | United Nations Climate Conference
  en
  Sainmhíniú "2009 Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change ( IATE:886296 )" Tagairt "Ministry of Climate and Energy, The COP15 climate conference, http://kemin.dk/en-US/COP15/COP15/Sider/COP15climateconference.aspx (12.3.2009)"
  Nóta Conference in Copenhagen from 7 to 18 December 2009
  15e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | Conférence de Copenhague sur le changement climatique | CdP15
  fr
  Sainmhíniú Quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue à Copenhague, du 7 au 18 décembre 2009. Tagairt "Site Union interparlementaire, http://www.ipu.org/splz-f/cop15.htm [12.6.2009]"
  Nóta "Cette réunion, désignée par l’abréviation CdP15, a donné lieu à l’adoption d’un nouvel accord (""accord de Copenhague"" [ IATE:3507333 ]) remplaçant le Protocole de Kyoto qui doit venir à expiration en 2012."
  COP15
  mul
 2. ENVIRONMENT
  Comhdháil Durban na Náisiún Aontaithe maidir leis an athrú aeráide Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Comhdháil Durban Tagairt Comhairle-GA
  ga
  17th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | United Nations Conference on Climate Change in Durban, South Africa, COP 17/CMP 7 | Durban Climate Change Conference | Durban conference on Climate Change | COP 17/CMP 7
  en
  Nóta "For COP see [IATE:886296 ] For CMP (Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Protocol) see [IATE:931579 ]"
  dix-septième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP 17 | conférence de Durban sur le changement climatique
  fr
 3. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  21ú Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Bhí 21ú Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (UNFCCC) ar siúl i bPáras ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig 2015.' Tagairt "Rialachán (AE) 2017/2392 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach, CELEX:32017R2392/GA"
  COP21 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ba cheart do MCEI aird ar leith a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt do thionscadail a bhfuil baint ag 2 Bhallstát nó níos mó leo a ullmhú, agus do thionscadail a chuireann le cuspóirí COP21 a bhaint amach.' Tagairt "Rialachán (AE) 2017/2396 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach, CELEX:32017R2396/GA"
  Sainmhíniú cruinniú de pháirtithe UNFCCC i bPáras, faoi chathaoirleacht na Fraince, idir 30 Samhain agus 11 Nollaig 2015 inar glacadh comhaontú domhanda nua maidir leis an athrú aeráide Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
  Nóta "Féach Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide [ IATE:843910 ] agus Comhaontú Pháras [IATE:3567281]"
  21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | COP 21 | Vertragsstaatenkonferenz der VN-Klimarahmenkonvention | Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonvention
  de
  Sainmhíniú "Weltklimakonferenz vom 30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris, auf der das Pariser Übereinkommen IATE:3567281 verabschiedet wurde" Tagairt Council-DE nach Council-EN
  Nóta "siehe auch COP IATE:886296 UNFCCC IATE:843910"
  21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | 21st session of the Conference of the Parties | COP 21 | twenty-first session of the Conference of the Parties | COP21 | COP-21 | COP 21/CMP 11 | COP21/CMP11
  en
  Sainmhíniú meeting of the parties to the UNFCCC 1 chaired and hosted by France from 30.11 to 11.12.2015 in Paris at which a new international climate change agreement 2 aimed at keeping global warming below 2°C was adopted Tagairt "Council-EN, based on: - COP21 website (9.10.2019) - UNFCCC > Processes and meetings > Conferences > Past conferences > Paris climate change conference (9.10.2019)"
  Nóta "1 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) [ IATE:843910 ] 2 Paris Agreement [ IATE:3567281 ]"
  21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP21 | COP 21
  fr
  Sainmhíniú 21e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, au cours de laquelle a été adopté un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique Tagairt "Conseil-FR, d'après Portail de la modernisation de l'action publique, ""COP21: La modernisation de l'action publique au service du changement climatique"" (11.10.2019)"
  Nóta "Voir aussi: - Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques - Accord de Paris"
 4. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument|international convention|UN convention|UN Framework Convention on Climate Change · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Grúpa <i>ad hoc</i> maidir le Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa ad hoc maidir le COP (24.5.2023)"
  ga
  Grúpa ad hoc maidir le COP Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa ad hoc maidir le COP (24.5.2023)"
  ga
  Sainmhíniú comhlacht oibre de chuid CESE ar a bhfuil comhaltaí ó Ghrúpa na bhFostóirí, ó Ghrúpa na nOibrithe agus ó Ghrúpa Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta, chomh maith le hionadaí don óige, agus é mar aidhm leis an gcomhlacht seo rannpháirtíocht CESE i bpróiseas UNFCCC a thabhairt chun cinn ar shlí a fhágfaidh go mbeidh ról níos straitéisí, níos cuimsithí agus níos buaine aige ann Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa ad hoc maidir le COP (24.5.2023)"
  Ad-hoc-Gruppe zur Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | "Ad-hoc-Gruppe ""COP"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das dessen Beteiligung an den jährlichen Klimakonferenzen der Vereinten Nationen (COP) stärken und für die Einbindung aller relevanten Arbeitsorgane des EWSA sorgen soll Tagairt "EESC/CoR auf der Basis des EWSA-Website (30.6.2023)"
  Ad hoc group on the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | Ad hoc group on the COP
  en
  Sainmhíniú EESC body comprising members of the Employers' Group, the Workers' Group and the Civil Society Organisations' Group, as well as a youth representative, with the aim of making the EESC's involvement in the UNFCCC process more strategic, inclusive and permanent Tagairt "EESC/COR-EN, based on: EESC website > Ad hoc group on COP (12.6.2023)."
  groupe ad hoc sur la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | groupe ad hoc sur la COP
  fr
  Sainmhíniú "groupe ad hoc du Comité économique et social européen (CESE) visant à développer un engagement plus stratégique, inclusif et permanent du CESE dans le processus de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'à renforcer la participation du Comité aux réunions annuelles de la COP" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Groupe ad hoc sur la COP» (11.7.2023)"
 5. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument · ENVIRONMENT|environmental policy · ENVIRONMENT|natural environment|climate · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide Tagairt Comhairle -GA
  ga
  COP Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil na bPáirtithe Tagairt "Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | UNFCCC-COP | Vertragsstaatenkonferenz | COP | UN-Klimakonferenz | Weltklimakonferenz | Weltklimagipfel
  de
  Sainmhíniú "oberstes Entscheidungsgremium des Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen IATE:843910" Tagairt "Council-DE, vgl. Umweltbundesamt (DE), ""Klimaschutzbericht 2022"" (27.10.2023)"
  Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | Conference of the Parties to the UNFCCC | Conference of the Parties | COP | COP 1 | COP 2 | COP 17 | CoP | COP 3
  en
  Sainmhíniú "supreme decision-making body of the UN Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ]" Tagairt "UNFCCC > Processes and Meetings > Bodies > Supreme Bodes > , Conference of the Parties (COP) (9.10.2019)"
  Nóta "The COP meets every year, unless the Parties decide otherwise, and generally in Bonn, the seat of the secretariat (unless a Party offers to host the session). There is a tendency for the venue of the COP to rotate among the five recognised UN regions (Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, Central and Eastern Europe and Western Europe and Others). When referring to the event as a whole, i.e. the sessions of the COP, the CMP and of the subsidiary bodies, the term used is United Nations Climate Change Conference [see IATE:2232294 ]."
  Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP | CdP
  fr
  Sainmhíniú "organe suprême de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), composé des représentants des pays qui ont ratifié la convention ou y ont adhéré" Tagairt "Conseil-FR, d'après la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (10.10.2019)"
  Nóta "Voir aussi: Conférence des parties"
 6. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW · SOCIAL QUESTIONS|migration
  Ionstraim Chríochnaitheach de Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Náisiún Aontaithe ar Stádas Dídeanaithe agus Daoine gan Stát Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons
  en
  Sainmhíniú "Final Act adopted by the United Nations Conference of Plenipotentiaries, which was held in Geneva in 1951 to draft a Convention on the Status of Refugees [ IATE:781335 ]" Tagairt Council-EN
  Acte final de la Conférence de plénipotentiaires des Nations unies sur le statut des réfugiés et des apatrides | Acte final de la Conférence de plénipotentiaires qui ont adopté la Convention de 1951
  fr
  Sainmhíniú "Acte final adopté par la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies qui s’est tenue à Genève en 1951 en vue d’élaborer une Convention régissant le statut juridique des réfugiés [la Convention relative au statut des réfugiés [IATE:781335 ], adoptée le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954]." Tagairt "Doc. du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ""Convention et protocoles relatifs au statut des réfugiés"" http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/basics/opendoc.pdf?tbl=BASICS&id=41a30b9d4 (26/6/2008)"
 7. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument|international convention|UN convention|UN Framework Convention on Climate Change
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide Tagairt "Suíomh na Comhairle > Preaseisiúint 13 Deireadh Fómhair 2017 16:15 > Conclúidí ón gComhairle maidir le Comhaontú Pháras agus an t-ullmhúchán do chruinnithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (13.10.2022)"
  ga
  Konferenz der Vereinten Nationen über Klimaänderungen
  de
  Sainmhíniú "jährlich stattfindende Konferenz, auf der parallel die Tagung der Vertragsparteien (COP) [ IATE:886296 ] des UNFCCC [ IATE:843910 ], die Tagung der Unterzeichnerstaaten des Kyoto-Protokolls (MOP) [ IATE:931579 ] und Tagungen der Nebenorgane SBI [ IATE:884901 ] und SBSTA [ IATE:884904 ] stattfinden" Tagairt "Council-DE nach UNTERM http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/0f99a7d734f48ac385256a07005e48fb/eb55a2242a7f9a7c852576f5006d3f11?OpenDocument [2.6.2014] und Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/UN-Klimakonferenz [2.6.2014]"
  Nóta DIV: AKO 2.4.2014
  United Nations Climate Change Conference | COP/CMP | annual United Nations climate change conference | annual UN Climate Change Conference | COP 27/CMP 17 | COP 26/CMP 16 | COP 25/CMP 15 | COP 24/CMP 14 | COP 23/CMP 13 | COP 22/CMP 12 | COP 21/CMP 11 | COP 20/CMP 10
  en
  Sainmhíniú annual event within the framework of the intergovernmental negotiation process on climate change encompassing sessions of the COP, CMP and subsidiary bodies Tagairt "Council-Terminology Coordination based on:'United Nations Climate Change Conference' (12.10.2022), United Nations Multilingual Terminology Database (UNTERM)"
  Nóta "The intergovernmental negotiation process primarily encompasses the Conference of the Parties (COP), the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP), subsidiary bodies meetings and a series of workshops. The COP is the 'supreme body' of the United Nations Framework Convention on Climate Change. The CMP is the 'supreme body' of the Kyoto Protocol. The Convention established two permanent subsidiary bodies: the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) and the Subsidiary Body for Implementation (SBI)."
  Conférence des nations unies sur les changements climatiques
  fr
  Sainmhíniú conférence qui réunit chaque année des dirigeants du monde entier et des spécialistes de l’action climatique afin de débattre des actions à mener pour lutter contre le dérèglement climatique à l’échelle mondiale Tagairt "Conseil-FR, d'après:- site du Conseil de l'UE - Sommet sur les changements climatiques (COP 26) (12.10.2022)- site de la BEI - La BEI à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques - COP25 (12.10.2022)"
 8. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations|UN programmes and funds · ENVIRONMENT
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Chomhshaol agus Forbairt Tagairt "'Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh,' https://op.europa.eu/ga/web/eu-vocabularies/th-concept/-/resource/eurovoc/6083 [24.3.2020]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Cruinniú Mullaigh an Domhain, 1992 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  UNCED Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung | Umweltgipfel von Rio | UNCED | Rio-Konferenz | Erdgipfel
  de
  Sainmhíniú VN-Konferenz von 1992, die als Meilenstein für die Integration von Umwelt- und Entwicklungsbestrebungen gilt Tagairt "Council-DE, vgl. Initiative for a Balanced Water Resource Management, Rio-Konferenz 1992 (11.9.2020)"
  Nóta "Rio de Janeiro, 3.-14. Juni 1992siehe auch Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung"
  United Nations Conference on Environment and Development | Earth Summit | UNCED | UN Conference on Environment and Development | Rio Earth Summit | Rio Summit | Rio Conference
  en
  Sainmhíniú major UN conference held in Rio de Janeiro, Brazil on 3-14 June 1992, to reconcile worldwide economic development with protection of the environment Tagairt "Council-EN, based on:- Britannica > Politics, Law & Government > International Relations > United Nations Conference on Environment and Development (11.9.2020)- United Nations System > Chief Executives Board for Coordination > United Nations Conference on Environment and Development (1992) (11.9.2020)"
  Nóta "The following documents were signed at the outcome of the summit:- the 'Rio Declaration', a statement of broad principles to guide national conduct on environmental protection and development;- treaties on climate change and biodiversity;- a statement of forest principles; and- 'Agenda 21', a massive document presenting detailed workplans for sustainable development, including goals, responsibilities, and estimates for funding.Not to be confused with the June 1999 EU, Latin America and Caribbean Rio Summit (see the Commission Communication on the follow-up to the first summit between Latin America, the Caribbean and the European Union, COM(2000) 670 final)."
  Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement | CNUED | Conférence de l'ONU sur l'environnement et le développement | Sommet de la Terre | Sommet planète Terre | Sommet de Rio | Conférence de Rio | Conférence de la Terre
  fr
  Sainmhíniú conférence décennale des Nations unies organisée à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, vingt ans après la première conférence mondiale sur l'environnement à Stockholm, l'objectif étant de favoriser le développement économique ou la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la dégradation de l'environnement Tagairt "Conseil-FR, d'après:- site des Nations unies > Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (1992) (7.12.2021), 23 mai 1997- site des Nations unies > Conférences > Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, du 3 au 14 juin 1992, Rio de Janeiro (7.12.2021)"
  Nóta "Elle a abouti à la signature de différents textes:- la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,- la déclaration de principes sur les forêts,- le plan d'action Agenda 21 qui définit 115 actions spécifiques en matière de développement durable,- la convention-cadre sur les changements climatiques,- la convention sur la diversité biologique qui incite à la mise en place par les États de programmes de conservation des espèces animales et végétales."
 9. ENERGY · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Fhoinsí Fuinnimh Nua agus In-athnuaite Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vereinten Nationen über neue und erneuerbare Energiequellen
  de
  Nóta Nairobi, Kenia, 10-12. August 1981
  United Nations Conference on New and Renewable Sources of Energy | Conference on New and Renewable Sources of Energy | UNCNRSE | UNERG
  en
  Nóta Nairobi, Kenya; 10 - 12 August 1981. Adopted the Nairobi Programme of Action for the Development and Utilization of New and Renewable Sources of Energy.
  Conférence des Nations unies sur les sources d'énergie nouvelles et renouvelables | UNERG | CNUSENR
  fr
 10. ENVIRONMENT|environmental policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir le Forbairt Inbhuanaithe Tagairt "Comhairle-GA, bunaithe ar 'Cruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe maidir le Forbairt Inbhuanaithe' in Suíomh Pharlaimint na hEorpa > Tuarascáil maidir le feabhas a chur ar éifeachtacht forbartha agus ar éifeachtúlacht cabhrach (2019/2184(INI)) (22.3.2021)"
  ga
  Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung (2012) | Rio+20 | Rio plus 20
  de
  Sainmhíniú VN-Konferenz, die 2012 in Rio de Janeiro stattfinden wird, auf deren Agenda die Entwicklung einer grüneren Wirtschaft, der Kampf gegen die Armut sowie der institutionelle Rahmen der nachhaltigen Entwicklung stehen Tagairt "vgl. Webseite ICC Deutschland http://www.icc-deutschland.de/index.php?id=66&tx_ttnews%5Btt_news%5D=222&tx_ttnews%5BbackPid%5D=22&cHash=6fe1139c22 [29.06.2010]"
  Nóta "2012 in Rio de Janeiro als Nachfolgekonferenz der VN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (Rio 1992) IATE:854133 und des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung (Rio +10) IATE:922017 ; DIV: cho, 29.6.10, UPD: RSZ, 28.2.12"
  United Nations Conference on Sustainable Development | UN Conference on Sustainable Development | Rio+20 | Rio 20 | UNCSD
  en
  Sainmhíniú high-level UN conference held from 20-22 June 2012 in Rio de Janeiro, focusing on sustainable development Tagairt "Council-EN, based on Official website > About, http://www.uncsd2012.org/about.html [14.1.2016]"
  Nóta "Intended as a follow-up to the 1992 United Nations Conference on Environment and Development [ IATE:870667 ] and the 2002 World Summit on Sustainable Development [ IATE:922017 ]."
  Conférence des Nations unies sur le développement durable 2012 | Conférence Rio+20 | RIO +20 | Rio+20
  fr
  Sainmhíniú "Suivi du Sommet de la terre à Rio en 1992 [ IATE:854133 ] et du Sommet mondial pour le développement durable à Johannesburg en 2002 (""Rio+10"") [ IATE:929331 ]." Tagairt Conseil-FR
  Nóta "Site Internet de la Conférence (site en anglais, mais les documents existent souvent en français) http://www.un.org/esa/dsd/rio20/ (2.7.2010)"
 11. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs · ENVIRONMENT|environmental policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Comhdháil Stócólm Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an Timpeallacht Dhaonna Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz über die Umwelt des Menschen
  de
  United Nations Conference on the Human Environment | Conference on the Human Environment | UNCHE | Stockholm Conference | Earth Summit
  en
  Conférence des Nations unies sur l'environnement humain | Conférence des Nations unies sur l'environnement de l'homme | conférence de Stockholm
  fr
  Nóta Stockholm, 1972.
 12. INTERNATIONAL RELATIONS|defence|arms policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir le gach gné den trádáil aindleathach i mionairm agus in armáin éadroma Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten | Konferenz der Vereinten Nationen über Kleinwaffen
  de
  Nóta "SYN/ANT: auch: VN-Kleinwaffenkonferenz;XREF: s. Kleinwaffe IATE:924690 , leichte Waffe IATE:910139 Fand vom 9.-20.Juli 2001 in New York statt"
  United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects | UN Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects | Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects
  en
  Sainmhíniú conference held in 2001 at which Member States agreed to adopt a Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects Tagairt "Council-EN based on: Review Conference 2012 > Small Arms Review Conference 2006 > Frequently Asked Questions, http://www.un.org/events/smallarms2006/faq.html [18.12.2017]"
  Nóta "See also: - Programme of Action [ IATE:926051 ] - International Tracing Instrument [ IATE:932860 ]"
  Conférence des Nations unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects | Conférence des Nations unies sur le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects
  fr
  Nóta "La conference, qui s'est tenue en 2001, a permis d'adopter le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects.Voir aussi: instrument international de traçage"
 13. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · LAW|international law|public international law|law of the sea
  UNCLOS Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen
  de
  United Nations Conference on the Law of the Sea | UNCLOS | Law of the Sea Conference | UNLOSC
  en
  Sainmhíniú one of three conferences on the law of the sea that took place in 1958, 1960 and 1973-1982, and culminated in the United Nations Convention on the Law of the Sea Tagairt "Niamchay, K., 'The codification of the law of the sea and its implications for the Royal Thai Navy' (12.5.2022), The United Nations - Nippon Foundation Fellowship Programme 2011 - 2012"
  Nóta "Not to be confused with the United Nations Convention on the Law of the Sea."
  Conférence des Nations unies sur le droit de la mer | CNUDM | UNCLOS
  fr
  Sainmhíniú Il y a eu plusieurs conférences sur le droit de la mer:- la première a eu lieu en 1958 et a adopté les quatre conventions de Genève;- la deuxième a eu lieu en 1960;- la troisième, initiée en 1973, a connu plusieurs sessions jusqu'en 1982, et s'est conclue par la signature à Montego Bay de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Tagairt "Conseil-FR, d'après Les conventions de Genève sur le droit de la mer, Tullio Treves, http://legal.un.org/avl/pdf/ha/gclos/gclos_f.pdf [21.11.2017]"
  Nóta "Ne pas confondre ""Conférence..."" et ""Convention ..."".Voir aussi: ""Convention des Nations unies sur le droit de la mer"" IATE:777920 ."
 14. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations|UN programmes and funds
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis na Tíortha is Lú Forbairt Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder
  de
  United Nations Conference on the Least Developed Countries | United Nations Conference on Least Developed Countries | LDC Conference
  en
  Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés | Conférence PMA
  fr
  Nóta PMA III: Bruxelles, mai 2001
 15. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations|UN programmes and funds
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt Tagairt Comhad na hEorpa, 10/90, lch. 10 ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Chun go bhforbrófaí staidreamh IDC arna bhunú ar choincheap na húinéireachta deiridh agus staidreamh IDC lena ndéantar idirbhearta IDC úrnua a idirdhealú ó IDC ar táthcheangail, nach mbíonn méadú ar an ollfhoirmiú caipitil sna Ballstáit, a bhíonn mar thoradh orthu, don chuid is mó, ar feadh tréimhse ar leith, ba cheart an mhodheolaíocht iomchuí sna réimsí sin a fhorbairt agus a fheabhsú. Ba cheart an méid sin a dhéanamh i gcomhar le geallsealbhóirí ábhartha amhail an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt.' Tagairt "Rialachán (AE) 2016/1013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 184/2005 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le comhardú íocaíochtaí, le trádáil idirnáisiúnta i seirbhísí agus le hinfheistíocht dhíreach ón gcoigríoch, CELEX:32016R1013/GA"
  UNCTAD Tagairt Comhad na hEorpa, 10/90, lch. 10 ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen | Welthandelskonferenz | Unctad | UNCTAD
  de
  Sainmhíniú VN-Organisation mit dem Ziel, den internationalen Handel und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, entsprechende Grundsätze und Politiken zu entwickeln und die Handelspolitik mit der Entwicklungspolitik zu koordinieren und zu harmonisieren Tagairt "Bundeszentrale für politische Bildung (DE) > Lexikon der Wirtschaft > Welthandelskonferenz (21.10.2022)"
  Nóta 1964 gegründet; Sitz: Genf
  United Nations Conference on Trade and Development | UNCTAD
  en
  Sainmhíniú organisation promoting the development-friendly integration of developing countries into the world economy Tagairt "About UNCTAD, UN Conference on Trade and Development, http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1530&lang=1 (17.8.2011)"
  Nóta Established in 1964
  Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement | Cnuced
  fr
  Sainmhíniú organe intergouvernemental permanent créé en 1964 pour aider les pays pauvres à adopter des politiques qui leur permettraient de s’intégrer dans l’économie mondiale et d’accéder à une plus grande prospérité Tagairt "Site de la CNUCED, L’OCDE et la CNUCED concluent un partenariat pour faciliter la réalisation du programme de développement durable à l’horizon 2030 (24.1.2022)"
 16. INTERNATIONAL RELATIONS|defence|arms policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Comhdháil na Náisiún Aontaithe chun athbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme an chláir gníomhaíochta chun gach gné den trádáil aindleathach i mionairm agus in armáin éadroma a chosc, a chomhrac agus a dhíothú Tagairt Comhairle-GA
  ga
  an chomhdháil athbhreithnúcháin ar an gclár gníomhaíochta maidir le mionairm agus armáin éadroma Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Konferenz der Vereinten Nationen zur Überprüfung der Fortschritte bei der Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten
  de
  United Nations Conference to Review Progress Made in the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects | Review Conference on the Programme of Action on small arms and light weapons | Review Conference on the Programme of Action | RevCon
  en
  Sainmhíniú conference held periodically to review the implementation of the 2001 UN Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects Tagairt "Council-EN, based on: UN > UN Small Arms Review Conference 2006, http://www.un.org/events/smallarms2006/ [20.12.2017]"
  Nóta "The first conference ('RevCon1') was held in 2006, the second ('RevCon2') in 2012, and the third conference ('RevCon3') is scheduled for 2018.Council-EN based on:- Small Arms Review Conference 2006 > Report of the Meeting, http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/rc.9-e.pdf [15.12.2017]- Review Conference 2012 > Essential documents > Report of Review Conference, http://www.poa-iss.org/RevCon2/Documents/RevCon-DOC/Outcome/PoA-RevCon2-Outcome-E.pdf [15.12.2017]- UNODA > Conventional Arms > Third Review Conference on the Programme of Action, https://www.un.org/disarmament/convarms/revcon3/#collapse1 [15.12.2017]See also:- Programme of Action [ IATE:926051 ]- International Tracing Instrument [ IATE:932860 ]- Biennial Meeting of States (BMS) [ IATE:3574855 ]"
  Conférence des Nations Unies chargée d'examiner les progrès accomplis dans l'exécution du Programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects | Conférence d'examen sur les armes légères
  fr
  Sainmhíniú conférence tenue périodiquement pour examiner la mise en œuvre du programme d'action des Nations unies de 2001 sur les armes légères et de petit calibre Tagairt Conseil-FR
  Nóta "Adopté par consensus lors de la Conférence des Nations unies sur les armes légères de juillet 2001, le Programme d'action [ IATE:926051 ] fournit le cadre général de l’ensemble des initiatives internationales et régionales engagées pour prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre.Source: site du ministère des affaires étrangères, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/la-france-et-le-desarmement-4873/article/maitrise-des-armements-classiques [6.2.2014] La première conférence s'est tenue en 2006, la deuxième en 2012, la troisième est prevue pour 2018. voir aussi: - instrument international de traçage [ IATE:932860 ]- réunion biennale des États pour l’examen de la mise en oeuvre du Programme d’action [ IATE:3574855 ]"
 17. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Comhdháil Monterrey Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil Idirnáisiúnta um Maoiniú Forbraíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Internationale Konferenz über Entwicklungsfinanzierung | Konferenz von Monterrey | Entwicklungsfinanzierungskonferenz
  de
  Nóta Die erste Konferenz fand vom 18.-22.3.2002 in Monterrey, Mexiko, statt, die dritte vom 13.-16.7.2015 in Addis Abeba.
  International Conference on Financing for Development | United Nations International Conference on Financing for Development | Monterrey Conference | ICFD
  en
  Sainmhíniú Held from 18-22 March 2002 in Monterrey, N.L., Mexico. ; Tagairt "UN http://www.un.org/esa/ffd/overview/index.htm ;"
  Nóta "Monterrey Conference: 18-22 March 2002Doha Conference: 29 November - 2 December 2008 Addis Ababa Conference: 13-16 July 2015For more details see: United Nations Department of Economic and Social Affairs, http://www.un.org/esa/ffd/overview/mission-statement.html [29.5.2015]"
  Réunion intergouvernementale de haut niveau sur le financement du développement | Conférence des Nations unies sur le financement du développement | Conférence internationale sur le financement du développement | Sommet des Nations unies sur le financement du développement | Conférence de Monterrey
  fr
  Sainmhíniú Première réunion au sommet consacrée aux questions financières et connexes majeures pour le développement mondial. Tagairt "Site de la conférence http://www.un.org/french/esa/ffd2002/brochure.html"
  Nóta "Annoncée initialement sous le terme de ""réunion"" dans la Déclaration du Millénaire; maintenant appelée ""Conférence"", dont la première session s'est tenue à Monterrey, Mexique, du 18 au 22 mars 2002."
 18. INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations · ENVIRONMENT · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international meeting|international conference|UN Conference
  Comhdháil Uisce 2023 na Náisiún Aontaithe Tagairt "Cruinniú den Chomhairle Eorpach (23 Márta 2023) – Conclúidí"
  ga
  Wasserkonferenz der Vereinten Nationen 2023 | UN-Wasserkonferenz
  de
  Sainmhíniú VN-Konferenz zur Halbzeitüberprüfung der Verwirklichung der Ziele der Internationalen Aktionsdekade „Wasser für nachhaltige Entwicklung“ 2018-2028 Tagairt "Resolution der VN-Generalversammlung vom 20.12.2018: Umfassende Halbzeitüberprüfung der Durchführung der Internationalen Aktionsdekade „Wasser für nachhaltige Entwicklung“ 2018-2028, A/RES/73/226 (15.5.2023)"
  Nóta "Auf der Konferenz, die vom 22. bis 24. März 2023 in New York stattfand, sollte einerseits eine Zwischenbilanz der UN-Wasserdekade sowie der Umsetzung der wasserrelevanten Ziele der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung, insbesondere des Ziels 6 ""Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen"" gezogen werden; zum anderen sollten Wege zu einer beschleunigten Umsetzung dieser Ziele aufgezeigt werden."
  UN Water Conference | UN 2023 Water Conference | United Nations Water Conference | United Nations Conference on the Midterm Comprehensive Review of the Implementation of the Objectives of the International Decade for Action “Water for Sustainable Development”, 2018–2028
  en
  Sainmhíniú international conference to conduct a mid-term review of the implementation of the objectives of the 'Water for Sustainable Development' international decade for action 2018-2028 Tagairt "Council-EN based on United Nations General Assembly Resolution on the Midterm comprehensive review of the implementation of the International Decade for Action, Water for Sustainable Development, 2018–2028 (21.3.2023), A/RES/73/226, paragraph 4"
  Nóta "New York, 22 to 24 March 2023.The proceedings of the Conference will be summarised in an outcome document intended to feed into the High-level Political Forum on Sustainable Development.The first United Nations Water Conference was held in Argentina in 1977."
  Conférence des Nations unies sur l'eau | Conférence de l'ONU sur l'eau | Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023 | Conférence des Nations Unies consacrée à l’examen approfondi à mi-parcours de la réalisation des objectifs de la Décennie internationale d’action sur le thème « L’eau et le développement durable » (2018-2028)
  fr
  Sainmhíniú conférence internationale consacrée à l’examen approfondi à mi-parcours de la réalisation des objectifs de la Décennie internationale d’action sur le thème « L’eau et le développement durable » (2018-2028) Tagairt "Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 2018 sur l'examen approfondi à mi-parcours des activités relatives à la Décennie internationale d’action sur le thème « L’eau et le développement durable » (2018-2028) (24.3.2023), A/RES/73/226, paragraphe 4"
  Nóta "Les objectifs de la Décennie internationale d'action sur le thème « L'eau et le développement durable » (2018-2028) sont :- insister davantage sur le développement durable et la gestion intégrée des ressources en eau à des fins sociales, économiques et environnementales; - appliquer et promouvoir des programmes et projets connexes; - renforcer la coopération et les partenariats à tous les niveaux afin de contribuer à la réalisation des objectifs et cibles relatifs à l'eau arrêtés au niveau international, y compris ceux qui figurent dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030.Le document final de le conférence prendra la forme d'un résumé établi par la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies, sur lequel les participants au Forum politique de haut niveau pour le développement durablepourront s'appuyer."