Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

20 toradh

 1. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|defence · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  creatchomhaontú rannpháirtíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  comhaontú idir an tAontas Eorpach agus (tríú stát) lena mbunaítear creat do rannpháirtíocht (tríú stát) in oibríochtaí bainistithe géarchéime an Aontais Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Abkommen zwischen der Europäischen Union und [Drittstaat] über die Schaffung eines Rahmens für die Beteiligung [Drittstaats] an Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen Union | Rahmenbeteiligungsabkommen
  de
  Sainmhíniú Abkommen zur Festlegung der allgemeinen Bedingungen für die Beteiligung eines Drittstaats an EU-Krisenbewältigungsoperationen Tagairt Council-DE, gestützt auf Abkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada über die Schaffung eines Rahmens für die Beteiligung Kanadas an Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen Union, Erwäg.5; ABl. L_315(2005, S.21) CELEX:22005A1201(01)/DE
  Nóta Durch das Abkommen soll ein Rahmen geschaffen werden, um nicht bei einer künftigen Beteiligung des Drittstaats für jede einzelne Operation die Bedingungen neu festlegen zu müssen.
  FPA | framework participation agreement | agreement between the European Union and [third state] establishing a framework for the participation of [third state] in the European Union crisis management operations
  en
  Sainmhíniú agreed arrangements for consultation and cooperation between the European Union and a third state on crisis management Tagairt Council-PL, based on Agreement between the European Union and Canada establishing a framework for the participation of Canada in the European Union crisis management operations, OJ L 315, 1.12.2005, p. 21, CELEX:22005A1201(01)/EN
  Nóta On the basis of this agreement the European Union may invite a third state to participate in an EU crisis management operation. This third state may accept the invitation by the European Union and offer its contribution.
  accord entre l'Union européenne et [État tiers] établissant un cadre pour la participation de [État tiers] aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne | accord-cadre de participation
  fr
  Sainmhíniú arrangements sur la consultation et la coopération entre l'Union européenne et un État tiers en matière de gestion de crises Tagairt Conseil-FR, d'après l'accord entre l'Union européenne et le Canada établissant un cadre pour la participation du Canada aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne - Déclarations
  Nóta Sur la base de cet accord, l'Union européenne peut inviter un État tiers à participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE. Cet État tiers peut accepter l'invitation de l'Union européenne et présenter une offre de contribution.
 2. EUROPEAN UNION|European Union law · TRADE|trade policy|public contract
  comhaontú réime Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  creat-chomhaontú Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil
  ga
  Comhthéacs '... agus de bhua Chinneadh 2001/77/CE ón gComhairle an 22 Nollaig 2000 maidir le prionsabail creat-chomhaontaithe um maoiniú tionscadal a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil ...' Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil
  creatchonradh Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais
  ga
  Comhthéacs "I gcás creatchonarthaí lena ngabhfaidh athoscailt na hiomaíochta, níor cheart aon oibleagáid bheith ann faisnéis mar gheall ar shaintréithe agus bhuntáistí coibhneasta an tairgeora a n-éireoidh leis a chur ar fáil do chonraitheoir nach n-éireoidh leis, ar an mbonn go bhféadfar dochar a dhéanamh don iomaíocht chóir idir na páirtithe sa chreatchonradh céanna dá bhfaighidh siad an fhaisnéis sin gach uair a d’athosclófaí comórtas." Tagairt Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais
  Rahmenvereinbarung | Rahmenvertrag
  de
  Sainmhíniú öffentlicher Auftrag zwischen einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern und einem oder mehreren öffentlichen Auftraggebern, der zum Ziel hat, die Bedingungen für die Einzelverträge, die auf ihm beruhen und die im Laufe eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis und gegebenenfalls die in Aussicht genommene Menge Tagairt Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union
  framework contract | framework agreement
  en
  Sainmhíniú contract between one or more contracting authorities and one or more economic operators, establishing the terms governing a series of specific contracts to be awarded during a given period, in particular as regards prices and the quantities envisaged Tagairt Council-EN, based on: Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, Article 2(31)
  Nóta The framework contract establishes only the general outline of the services or supplies to be delivered, and an additional step has to be taken to make the actual purchase.
  accord-cadre | contrat-cadre
  fr
  Sainmhíniú marché conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs aux fins d’établir les conditions régissant les marchés spécifiques qui en découlent et pouvant être attribués au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées Tagairt Conseil-FR, d'après le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (article 2, point 31)
 3. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · LAW|rights and freedoms|rights of the individual
  Creat-chomhaontú maidir le Cosaint Sonraí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Úsáid sa teanga B'fhearr an réimír 'creat-' a úsáid mar aistriúchán ar an réimír Bhéarla 'framework', mar shampla: "framework agreement".
  Scáth-Chomhaontú faoi Chosaint Sonraí Tagairt Comhairle-GA
  ga
  an "Brat-Chomhaontú" faoi Chosaint Sonraí Tagairt PREASEISIÚINT 3319ú cruinniú de chuid na Comhairle Ceartas agus Gnóthaí Baile Lucsamburg, 5 agus 6 Meitheamh 2014 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/jha/143938.pdf
  ga
  Úsáid sa teanga B'fhearr an réimír 'brat-' a choinneáil mar aistriúchán ar an réimír Bhéarla 'blanket' (.i. "blanket agreement")
  Comhthéacs 'Chuir an Coimisiún na hairí ar an eolas faoin gcaidreamh AE-SA maidir le saincheisteanna a bhaineann le Cosaint Sonraí, amhail an "Brat-Chomhaontú" faoi Chosaint Sonraí agus an cinneadh "Cuan Sábháilte".' Tagairt PREASEISIÚINT 3319ú cruinniú de chuid na Comhairle Ceartas agus Gnóthaí Baile Lucsamburg, 5 agus 6 Meitheamh 2014 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/jha/143938.pdf
  Datenschutz-Rahmenabkommen
  de
  Data Protection Umbrella Agreement | data protection "Umbrella Agreement"
  en
  accord-cadre concernant la protection des données | accord-cadre sur la protection des données | accord parapluie | accord-cadre relatif à la protection des donnnées | accord parapluie de protection des données personnelles
  fr
  Sainmhíniú accord international de coopération pénale qui permet de protéger les données personnelles en encadrant leur exportation et leur exploitation Tagairt France Terme > Accord parapluie de protection des données personnelles (28.7.2021)
  Nóta L’accord parapluie a pour but de prévenir ou de réprimer la commercialisation abusive des données personnelles. Il est un élément du bouclier de protection des données personnelles.
 4. FINANCE|monetary economics|Economic and Monetary Union
  an Máistir-Chomhaontú maidir le Saoráid Cúnaimh Airgeadais Tagairt 'An Ghréig: an tríú clár coigeartaithe eacnamaíoch,' an Chomhairle Eorpach, Comhairle an Aontais Eorpaigh, http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/ [26.4.2017] ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  MFAFA | Master Financial Assistance Facility Agreement
  en
  Sainmhíniú agreement concluded between the European Financial Stability Facility [ IATE:3521368 ], a member State experiencing exceptional financial difficulties, a national guarantor and the central bank of said member State, whereby the EFSF makes available to the beneficiary member State a Master Facility (itself composed of up to seven specific facilities as agreed between the parties), with a view to restoring financial stability [ IATE:798011 ] in the beneficiary member State Tagairt Council-EN, based on European Commission > Business, Economy, Euro > Economic and fiscal policy coordination > EU financial assistance > Which EU countries have received assistance? > Financial assistance to Greece, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en [2.8.2017]
  Nóta Agreements of this kind were concluded with Greece, Ireland, Portugal and Spain. The Greek one is currently in force.Not to be confused with "Financial Assistance Facility Agreement" [ IATE:3540459 ].
  accord-cadre d'assistance financière | convention-cadre d'assistance financière
  fr
  Sainmhíniú accord conclu entre le Fonds européen de stabilité financière (FESF), un État membre éprouvant des difficultés financières exceptionnelles, un garant national et la banque centrale dudit État membre, selon lequel le FESF met à disposition de l'État membre bénéficiaire un cadre de financement en vue de restaurer la stabilité financière dans cet État membre Tagairt Conseil-FR, sur la base de la définition du Conseil-EN
  Nóta Voir aussi "fonds européen de stabilité financière" ( IATE:3521368 ) et "stabilité financière" ( IATE:798011 ).À ne pas confondre avec la "convention d'assistance financière" ( IATE:3540459 ).
 5. FINANCE · FINANCE|financial institutions and credit
  máistir-chomhaontú glanluachála Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, CELEX:32013R0575/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs '... tá an corrlach athrúcháin a fuarthas, tá sé in airgeadra a shonraítear sa chonradh díorthach, lena rialaítear máistir-chomhaontú glanluachála, iarscríbhinn maidir le tacaíocht creidmheasa a ghabhann leis an máistir-chomhaontú glanluachála cáilitheach nó mar a shainmhínítear in aon chomhaontú glanluachála le contrapháirtí lárnach cáilitheach...' Tagairt Rialachán (AE) 2019/876 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, CELEX:32019R0876/GA
  Netting-Rahmenvereinbarung
  de
  Sainmhíniú Schuldumwandlungsvertrag oder andere Aufrechnungsvereinbarung, bei dem/der gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten automatisch so zusammengefasst werden, dass sich bei jeder Schuldumwandlung ein einziger Nettobetrag ergibt und ein einziger rechtsverbindlicher neuer Vertrag geschaffen wird, der die früheren Verträge erlöschen lässt Tagairt vgl. österreichische Finanzmarkaufsicht, Glossar http://www.fma.gv.at/de/footer/glossar.html?tx_devglossarfe_pi1%5Bletter%5D=N&cHash=58850083fd134e36917e92464c6161cc (8.4.2013)
  Nóta dient der Kreditrisikominderung, da sie auch bei Konkurs oder Insolvenz der Gegenpartei rechtlich durchsetzbar bleibt
  master netting agreement
  en
  Sainmhíniú agreement providing for a single net settlement of all financial instruments covered by the agreement in the event of default on, or termination of, any one contract Tagairt HM Revenue & Customs> individuals &, employees, CFM16340 - Accounting for financial instruments: IAS 32 and IAS 39: meaning of master netting agreement http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cfmmanual/cfm16340.htm [6.7.2012]
  Nóta These arrangements are commonly used by financial institutions to provide protection against loss in the event of bankruptcy or other circumstances that result in a counterparty being unable to meet its obligations. HM Revenue & Customs> individuals &, employees, CFM16340 - Accounting for financial instruments: IAS 32 and IAS 39: meaning of master netting agreement http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cfmmanual/cfm16340.htm [6.7.2012]
  convention-cadre de compensation | accord-cadre de compensation
  fr
 6. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  creat-chomhaontú Tagairt Comhairle-GA
  ga
  creat-chomhaontú um chomhar Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenabkommen über Zusammenarbeit
  de
  Sainmhíniú bilaterales Abkommen, dessen wesentliche Bestandteile die Wahrung der Demokratie, die Achtung der Menschenrechte und die Förderung der regionalen Integration sind, das u.a. auf Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Finanzen und Technologie abzielt und in dem sich die Vertragsparteien gegenseitig die Meistbegünstigung gewähren Tagairt Council-DE, gestützt auf Zusammenfassung der Gesetzgebung http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin_america/r14014_de.htm (29.8.12)
  Framework Agreement for Trade and Cooperation | framework agreement for cooperation | Framework Agreement
  en
  Sainmhíniú bilateral agreement based on basic principles including respect for democracy and human rights and the strengthening of regional integration and aimed at developing cooperation relating to trade, investment, finance and technology Tagairt COM-EN, based on:1) EUROPA > Summaries of EU legislation > External relations > Relations with third countries > Latin america. Bilateral framework agreements for cooperation with the Mercosur countries. http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin_america/r14014_en.htm [13.9.2011] and2) Framework Agreement for Cooperation between the European Economic Community and the Federative Republic of Brazil. CELEX:21995A1101(01)/EN
  Nóta In such agreements, the parties usually grant each other most-favoured-nation treatment.
  accord-cadre de coopération
  fr
  Sainmhíniú accord bilatéral fondé sur des principes fondamentaux tels que le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme ainsi que le renforcement de l'intégration régionale et ayant pour objectif de développer la coopération commerciale, économique, scientifique et technique Tagairt D'après:1. Site Europa, "Accords-cadres bilatéraux de coopération avec les pays du Mercosur", http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin_america/r14014_fr.htm [3.11.2011]2. Accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la république fédérative du Brésil, CELEX:21995A1101(01)/FR
  Nóta Dans ce genre d'accord, les parties s'accordent en général mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée.
 7. ECONOMICS · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|trade policy
  an Creat-Chomhaontú um Chomhar Tráchtálach agus Eacnamaíoch idir na Comhphobail Eorpacha agus Ceanada Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenabkommen über handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und Kanada
  de
  Framework Agreement for Commercial and Economic Cooperation between the European Communities and Canada
  en
  Sainmhíniú In 1976, the Framework Agreement for Commercial and Economic Cooperation between the European Communities and Canada was concluded: the Community’s first cooperation agreement with an industrialised country. Tagairt European Parliament www site http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=en&id=73&ftuId=FTU_6.4.7.html [31.8.2011]
  Nóta Signed: Ottawa, 6.7.1966 Entry into force: 1.10.1976Since 1976, the EU’s cooperation with Canada has spread far beyond the limited scope of the 1976 Agreement, despite the fact that this agreement still provides the principal legal basis for the formal relationship between the EU and Canada.
  Accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada
  fr
  Sainmhíniú Conclu en 1976, il s'agit du premier accord de coopération de la Communauté avec un pays industrialisé. Tagairt "Relations transatlantiques: les États-unis et le Canada", site du PE, http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=FR&ftuId=FTU_6.4.7.html&id=73 [3.11.2011]
  Nóta Depuis, la coopération de l'UE avec le Canada s'est développée bien au-delà du champ d'application limité de l'accord de 1976, malgré le fait que cet accord offre toujours la base juridique principale des relations formelles entre l'UE et le Canada.
 8. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|international trade
  an Creat-Chomhaontú um Chomhar idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Föderativen Republik Brasilien
  de
  Framework Agreement for cooperation between the European Economic Community and the Federative Republic of Brazil
  en
  Sainmhíniú Agreement between the EU and Brazil to impart renewed vigour to relations between them. To achieve this essential objective, they resolve to promote in particular the development of cooperation relating to trade, investment, finance and technology, taking account of Brazil's special situation as a developing country. Tagairt EEAS Web site http://www.eeas.europa.eu/delegations/brazil/documents/eu_brazil/tech_financial_coop/framework_agreement_for_cooperation_between_the_european_economic_community_and_the_federative_republic_of_brazil_en.pdf [31.8.2011]
  Nóta - Brussels, 18.09.1980; entry into force: 01.10.1982- this agreement replaces the Trade Agreement between the EEC and Brazil ( IATE:868724 )
  Accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et la République fédérative du Brésil
  fr
  Nóta - Bruxelles, 18.09.1980; entrée en vigueur 01.10.1982- cet accord-cadre se substitue à l'accord commercial entre la CEE et le Brésil ( IATE:868724 )
 9. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy
  Creat Thóiceo um Chuntasacht Fhrithpháirteach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  TMAF Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Creat Thóiceo Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenvereinbarung von Tokio über gegenseitige Rechenschaft | Rahmenvereinbarung von Tokio | Tokyo | TMAF | Rahmenvereinbarung von Tokyo
  de
  Sainmhíniú Vereinbarung zur Unterstützung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer nachhaltigen Entwicklung Afghanistans, in der die afghanische Regierung und die internationale Gemeinschaft ihre gegenseitigen Verpflichtungen bekräftigen Tagairt Vgl. Resolution 2096 (2013) des VN-Sicherheitsrats http://www.un.org/depts/german/sr/sr_12-13/sr2096.pdf [24.2.2015]
  Nóta Tokio, 8. Juli 2012
  Tokyo Framework | Tokyo Mutual Accountability Framework | TMAF
  en
  Sainmhíniú agreement to support the sustainable economic growth and development of Afghanistan, in which the Government of Afghanistan and the international community reaffirmed their mutual commitments Tagairt Council-EN, based on:Security Council Resolution 2096 (2013), http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2096.pdf [11.2.2015]
  Nóta The framework was adopted at the Tokyo Conference on 8 July 2012.
  accord-cadre de responsabilité mutuelle de Tokyo | Cadre de Tokyo | Cadre de responsabilité mutuelle de Tokyo
  fr
  Sainmhíniú accord-cadre dans lequel le Gouvernement afghan et la communauté internationale ont réaffirmé leurs engagements mutuels et leur partenariat en faveur de la croissance économique et du développement del’Afghanistan, dans le cadre d’un processus de responsabilité mutuelle visant à la réalisation d’objectifs convenus d’un commun accord Tagairt Conseil-FR, d'après texte de l'accord et de la déclaration de Tokyo, doc. A/66/867–S/2012/532 de l'ONU, http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/AF_120708_Tokyo%20Declaration%20(fr).pdf [16.12.2014]
  Nóta Adopté lors de la Conférence de Tokyo le 8 juillet 2012.
 10. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL RELATIONS|international balance
  Creat-Chomhaontú Ohrid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Ní mór an t-athbhreithniú ar Chreat-Chomhaontú Ohrid a thabhairt chun críche go pras agus na moltaí atá ann a chur chun feidhme.' Tagairt 'Méadú agus an Próiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais,' Comhairle an Aontais Eorpaigh, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15356-2015-INIT/ga/pdf [1.9.2016]
  Comhaontú Ohrid Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Rahmenabkommen von Ohrid | Ohrider | Ohrid-Abkommen | Ohrider Rahmenabkommen
  de
  Sainmhíniú Vereinbarung zur politischen Lösung des Konflikts zwischen slawo-mazedonischer Mehrheit und albano-mazedonischer Minderheit Tagairt Vgl. Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Rahmenabkommen_von_Ohrid (16.03.09)
  Nóta 13.08.2001; mit Hilfe internationaler Vermittler erzielte Einigung ohne Rechtsverbindlichkeit
  OFA | Ohrid Framework Agreement | Ohrid Agreement
  en
  Sainmhíniú peace deal signed by the government of the Republic of Macedonia and ethnic Albanian representatives on 13 August 2001 Tagairt https://en.wikipedia.org/wiki/Ohrid_Agreement [22.10.2015]
  Nóta The agreement (EN text): http://www.ucd.ie/ibis/filestore/Ohrid%20Framework%20Agreement.pdf [22.10.2015]
  accord d'Ohrid | accord-cadre d'Ohrid | accords d'Ohrid
  fr
  Sainmhíniú accord signé le 13 août 2001, sous l'égide de la communauté internationale, pour mettre un terme aux affrontements armés déclenchés en mars entre la guérilla albanaise et les forces fidèles au gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ("République de Macédoine du Nord) depuis l'entrée en vigueur de l'accord de Prespa) Tagairt Conseil-FR, d'après le site du Sénat, Albanie et Macédoine : deux pays des Balkans à ne pas oublier, L'accord-cadre d'ohrid et la stabilisation du pays (21.4.2020)
  Nóta Cet accord tient son nom de la ville d'Ohrid située dans le sud-ouest de la République de Macédoine du Nord, où il a été signé.
 11. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Creat-chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine maidir leis na prionsabail ghinearálta i dtaca le rannpháirtíocht Phoblacht na hAlbáine i gcláir de chuid an Chomhphobail Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Albanien über die allgemeinen Grundsätze der Teilnahme der Republik Albanien an Programmen der Gemeinschaft
  de
  Nóta unterzeichnet am 22.11.2004 in Brüssel in Kraft getreten am 11.7.2005
  Framework Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the general principles for the participation of the Republic of Albania in Community programmes
  en
  Nóta Signed: Brussels, 22.11.2004 Entry into force: 11.7.2005For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=1221 [13.7.2016]
  accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d'Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d'Albanie aux programmes communautaires
  fr
  Sainmhíniú --- Tagairt Signature: Bruxelles, 22.11.2004Entrée en vigueur: 11.7.2005
 12. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an Creat-chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cróite maidir leis na prionsabail ghinearálta i dtaca le rannpháirtíocht Phoblacht na Cróite i gcláir Chomhphobail Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Kroatien über die allgemeinen Grundsätze der Teilnahme der Republik Kroatien an Programmen der Gemeinschaft
  de
  Sainmhíniú unterzeichnet am 22.11.2004 in Brüssel in Kraft getreten am 22.8.2005 Tagairt ---
  Framework Agreement between the European Community and the Republic of Croatia on the general principles for the participation of the Republic of Croatia in Community programmes
  en
  Nóta Signed: Brussels, 22.11.2004 Entry into force: 22.8.2005For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=1361 [13.7.2016]
  accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Croatie établissant les principes généraux de la participation de la République de Croatie aux programmes communautaires
  fr
  Sainmhíniú --- Tagairt Signature: Bruxelles, 22.11.2004Entrée en vigueur: 22.8.2005
 13. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · SCIENCE|natural and applied sciences|space science
  an Creat-chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Gníomhaireacht Spáis na hEorpa Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Creat-chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Weltraumorganisation
  de
  Framework Agreement between the European Community and the European Space Agency
  en
  Nóta Brussels, 25.11.2003
  Accord-cadre entre la Communauté européenne et l'Agence spatiale européenne | Accord cadre entre la CE et l'ASE
  fr
  Nóta Signé à Bruxelles le 25.11.2003.
 14. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy|aid policy · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement
  an creat-chomhaontú airgeadais agus riaracháin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit im Finanz- und Verwaltungsbereich
  de
  FAFA | Financial and Administrative Framework Agreement
  en
  Sainmhíniú agreement signed in 2003, providing the legal, financial and administrative framework for all contracts concluded between the European Commission and the UN, facilitating future cooperation between them for achieving the Millennium Development Goals (MDG) Tagairt COM-EN based on:European Commission > International Cooperation and Development > Financial and Administrative Framework Agreement between the European Union and the United States (22.1.2020)
  accord-cadre financier et administratif | ACFA
  fr
 15. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL RELATIONS|international balance|peace
  Comhaontú Síochána Dayton Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Friedensübereinkommen | Dayton-Friedensübereinkommen | Abkommen von Paris | Allgemeines Rahmenabkommen für den Frieden in Bosnien und Herzegowina | Allgemeines Rahmenübereinkommen für den Frieden in Bosnien und Herzegowina | Dayton-Friedensabkommen | Dayton-Vertrag | Abkommen von Dayton | Dayton-Abkommen
  de
  Sainmhíniú Übereinkommen zwischen Bosnien und Herzegowina, Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien über eine Friedensregelung für Bosnien und Herzegowina Tagairt Wortlaut des Übereinkommens (EN) http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380 <12.10.11>
  Nóta Paris, 14. 12. 1995; UPD: st 12.10.11
  Dayton Agreement | Dayton/Paris Peace Agreement | Dayton Peace Agreement | GFAP | DPA | Dayton/Paris Agreement | General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina
  en
  Nóta Signed on 14 December 1995 at the Paris Peace Conference.
  Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine | accord de paix de Dayton
  fr
  Sainmhíniú accord conclu entre la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la République fédérative de Yougoslavie concernant un règlement de paix pour la Bosnie-Herzégovine Tagairt Conseil-FR, d'après le texte de l'accord, http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1031(1995) [2.10.2017]
  Nóta Signé le 14 décembre 1995 à la Conférence de paix de Paris.Texte de l'accord: http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1031(1995) [2.10.2017]
 16. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|trade policy
  an Creat-chomhaontú Idir-Réigiúnach idir an tAontas Eorpach agus Mercosur Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Creat-chomhaontú Idir-Réigiúnach Comhair idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cómhargadh Theas agus a Stáit Chomhpháirteacha, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Interregionales Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Mercado Común del Sur und seinen Teilnehmerstaaten andererseits | Interregionales Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit zwischen der EG und dem Mercosur
  de
  Nóta unterzeichnet am 15.12.1995 in Madrid in Kraft getreten am 1.7.1999
  Interregional Framework Cooperation Agreement between the European Community and Mercosur | Interregional Framework Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Southern Common Market and its Party States, of the other part
  en
  Nóta Signed: Madrid, 15.12.1995 Entry into force: 1.7.1999 For more information, see EUROPA > European External Action Service > Treaties Office Database, http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=405 [13.7.2016]
  Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Marché commun du Sud et ses États parties, d'autre part | Accord cadre interrégional de coopération CE-Mercosur
  fr
  Nóta Signature: Madrid, 15.12.1995 Entrée en vigueur: 1.7.1999
 17. INTERNATIONAL RELATIONS|defence
  Creat-socrú maidir le Slándáil an tSoláthair idir na Ballstáit Rannpháirtíocha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rahmenübereinkunft zur Versorgungssicherheit | Rahmenvereinbarung von 2006 über die Versorgungssicherheit in Situationen, in denen einsatzbedingt Dringlichkeit geboten ist
  de
  Sainmhíniú freiwilliger, unverbindlicher Mechanismus, durch den die gegenseitige Unterstützung der teilnehmenden Mitgliedstaaten in Bezug auf die Versorgungssicherheit verbessert werden soll Tagairt Council-DE, gestützt auf das Security-of-Supply-(SoS)-Portal der EDA http://www.eda.europa.eu/sosweb/ (22.10.14)
  Nóta vom Lenkungsausschuss der EDA am 19.11.2013 angenommen Wortlaut (EN) http://www.eda.europa.eu/docs/default-source/projects/framework-arrangement-for-security-of-supply.pdf (22.10.14)
  Framework Arrangement for Security of Supply between subscribing Member States | Framework Arrangement for Security of Supply between Subscribing Member States (sMS) in Circumstance of Operational Urgency | framework arrangement on security of supply
  en
  Sainmhíniú voluntary, legally non-binding, mechanism for the Member States to enhance mutual support and assistance on security of supply Tagairt European Defence Agency's Security of Supply (SoS) portal, http://www.eda.europa.eu/sosweb/ [2.6.2014]
  Nóta adopted by the EDA Steering Board on 19 November 2013 [source: http://www.eda.europa.eu/projects/projects-search/security-of-supply ]
  accord-cadre pour la sécurité d'approvisionnement entre États membres souscripteurs
  fr
  Sainmhíniú mécanisme volontaire et juridiquement non contraignant permettant aux États membres de renforcer le soutien et l'assistance qu'ils s'apportent mutuellement pour la sécurité d'approvisionnement Tagairt Conseil-FR, d'après l'Agence européenne de défense (AED) http://www.eda.europa.eu/projects/projects-search/security-of-supply [13.6.2014]
  Nóta Adopté par le comité directeur de l'AED le 19 novembre 2013.[source: http://www.eda.europa.eu/projects/projects-search/security-of-supply ]
 18. FINANCE
  Creat-Chomhaontú na Saoráide Eorpaí um Chobhsaíocht Airgeadais Tagairt Comhairle-GA
  ga
  EFSF-Rahmenvertrag
  de
  Sainmhíniú Vertrags zwischen den 16 Euro-Staaten und der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) IATE:3521368 Tagairt Council-DE, nach dem Wortlaut des Vertrags: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_1270/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Europa/20100609-Schutzschirm-Euro-Anlage__1,templateId=raw,property=publicationFile.pdf [8.12.11]
  Nóta unterzeichnet am 7. Juni 2010 in Luxemburg; DIV: cba, 8.12.11
  European Financial Stability Facility Framework Agreement | EFSF Framework Agreement
  en
  Sainmhíniú agreement between euro-area Member States and European Financial Stability Facility (a société anonyme) Tagairt Council-EN, based on the text of the Agreement http://www.efsf.europa.eu/attachments/20111019_efsf_framework_agreement_en.pdf [20.02.2015]
  Nóta Signed in Luxembourg on 7 June 2010.For more about EFSF see http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm [23.02.2015] and IATE:3521368 .
  EFSF | accord sur le FESF | accord-cadre régissant le Fonds européen de stabilité financière | accord-cadre régissant le FESF | Fonds européen de stabilité financière
  fr
  Sainmhíniú Accord-cadre conclu entre les États membres de la zone euro et le Fonds européen de stabilité financière (FESF). Tagairt Conseil-FR
  Nóta Signé le 7.6.2010 à Luxembourg.Cf. site du FESF (en anglais) http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm [13.4.2011] Voir IATE:3521368 ("Fonds européen de stabilité financière").Texte de l'accord: http://www.efsf.europa.eu/attachments/20111019_efsf_framework_agreement_en.pdf [20.12.2011]