Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

3 results

 1. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16, chun na sainmhínithe atá i mír 1 den Airteagal seo a leasú nó a scriosadh, nó sainmhínithe nua a chur léi, chun an mhír sin a chur in oiriúint d’fhorbairtí eolaíochta nó do dhul chun cinn teicniúil agus chun a áirithiú go mbeidh comhsheasmhacht idir na sainmhínithe sin agus aon athruithe ar na sainmhínithe ábhartha i dTreoirlínte IPCC faoi mar a glacadh iad ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras.' Reference "Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA"
  CMA Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  als Tagung der Vertragsparteien des Übereinkommens von Paris dienende Konferenz der Vertragsparteien
  de
  Comment "XREF: Übereinkommen von Paris IATE:3567281"
  Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement | CMA
  en
  Definition negotiating body that oversees the implementation of the Paris Agreement and takes decisions to promote its effective implementation Reference "Council-EN, based on: United Nations Framework Convention on Climate Change, (Home > Bodies > Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)), http://unfccc.int/bodies/body/9968.php [4.1.2017]"
  Comment "See also: - Conference of the Parties [ IATE:884905 ]- Paris Agreement [ IATE:3567281 ]"
  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris | CMA
  fr
  Definition organe qui supervise la mise en œuvre de l'accord de Paris et prend des décisions en vue de promouvoir cette mise en œuvre Reference "Conseil-FR, d'après le site de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, http://unfccc.int/bodies/body/9968.php [20.1.2017] et http://newsroom.unfccc.int/fr/actualités/l-accord-historique-sur-le-climat-sur-le-point-d-entrer-en-vigueur/ [13.9.2017]"
 2. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument · ENVIRONMENT|environmental policy · ENVIRONMENT|natural environment|climate · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Comhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto Reference "Comhairle-GA, bunaithe ar 3571350 agus ar 'Comhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe do Phrótacal Kyoto' in Rialachán (AE) Uimh. 517/2014"
  ga
  als Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls dienende Konferenz der Vertragsparteien | CMP
  de
  Definition höchstes Gremium des Kyoto-Protokolls Reference Council-DE
  Comment "XREF: Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen IATE:886296 ; DIV: aih,27.9.2010"
  Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol | CMP | CoP | COP 17 | COP 1 | COP 2 | COP 3 | Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties | COP/MOP
  en
  Definition body that reviews the implementation of the Kyoto Protocol and takes decisions to promote its effective implementation Reference "Council-EN based on:UNFCCC > Paris COP 21 Information Hub > Negotiating Bodies, http://newsroom.unfccc.int/cop21parisinformationhub/cop-21cmp-11-information-hub-negotiating-bodies/ [2.2.2017]"
  Comment "The CMP meets once a year during the same period as the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change [ IATE:886296 ] to reduce costs and improve coordination between the Convention and the Protocol. Parties to the Convention that are not Parties to the Protocol are able to participate in the CMP as observers, but without the right to take decisions. The functions of the CMP relating to the Protocol are similar to those carried out by the COP for the Convention.Reference:- UNFCCC website > Essential Background > Glossary of climate change acronyms, http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php [21.5.2014]- UNFCCC website, Fact sheet: UNFCCC terminology, http://unfccc.int/files/press/backgrounders/application/pdf/unfccc_terminology.pdf [21.5.2014]"
  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto | Conférence des Parties | COP/MOP | CdP/RdP | CMP | CRP
  fr
  Definition organe suprême du Protocole de Kyoto, rassemblant uniquement les parties signataires dudit Protocole - les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au Protocole pouvant participer en qualité d'observateurs Reference Conseil-FR, d'après Bancal, Jean-Charles, Julia Kalfon et Yang Liu, Droit et pratique du mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto, Bruylant 2010
  Comment "La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto est assistée de plusieurs entités qui l'appuient dans sa mission:- le Comité de supervision de la mise en oeuvre conjointe (MOC [IATE:886796 ]);- le Conseil exécutif du MDP [IATE:905869 ] ;- le Comité de respect des dispositions [IATE:1876168 ].Source:Bancal, Jean-Charles, Julia Kalfon et Yang Liu, Droit et pratique du mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto, Bruylant 2010"
 3. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  COP/MOP Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien dient | als Tagung der Vertragsparteien dienende Konferenz der Vertragsparteien | COP/MOP
  de
  Comment "XREF: Konferenz der Vertragsparteien IATE:884905 Tagung der Vertragsparteien IATE:909652"
  COP/MOP | Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
  en
  Definition "Conference of the Parties to a Convention serving as Meeting of the Parties to a Protocol (e.g. ""Biosafety Protocol COP/MOP"")" Reference "Glossary of Terms for Negotiators of Multilateral Environmental Agreements, UNEP, 2007, https://www.cbd.int/doc/guidelines/MEAs-negotiator-glossary-terms-en.pdf [21.5.2014]"
  Comment "See also ""Conference of the Parties"" IATE:884905 and ""Meeting of the Parties"" IATE:909652"
  Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties | COP/MOP | CdP/RdP
  fr
  Comment "Voir aussi:- Conférence des Parties [IATE:884905 ], et - Réunion des Parties [IATE:909652 ]"