Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.

Téarmaíocht IATE

International agreement · Intellectual property
ga Coinbhinsiún Pháras chun Maoin Tionscail a Chosaint TAGAIRT Láithreán gréasáin Oifig na bPaitinní <br> http://www.patentsoffice.ie/ga/patents_priority.aspx
COMHTHÉACS 'Sa chás gur comhdaíodh iarratas maidir leis an aireagán céanna suas chomh fada siar le tréimhse 12 mhí níos luaithe in Éirinn, in Oifig na bPaitinní Eorpacha nó i dtír atá faoi chomaoin ag <b>Coinbhinsiún Pháras chun Maoin Tionscail a Chosaint</b>, aistrítear dáta comhdaithe an iarratais is luaithe go “dáta tosaíochta” an iarratais nua. TAGAIRT Láithreán gréasáin Oifig na bPaitinní <br> http://www.patentsoffice.ie/ga/patents_priority.aspx
en Paris Convention | Paris Convention for the Protection of Industrial Property
NÓTA Done at Paris, 20 March 1883, <br>revised at Brussels on 14 December 1900, <br>at Washington on 2 June 1911, <br>at The Hague on 6 November 1925, <br>at London on 2 June 1934, <br>at Lisbon on 31 October 1958, <br>and at Stockholm on 14 July 1967, <br>and as amended on 28 September 1979 <br> <br> See also: <br>-<i> Union of Paris for the Protection of Industrial Property</i> [IATE:791328 ] <br>- <i>industrial property </i> [IATE:775593]
fr Convention de l'Union de Paris | Convention de Paris | Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
NÓTA Signée à Paris le 20 mars 1883,<br>révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900,<br>à Washington le 2 juin 1911,<br>à La Haye le 6 novembre 1925,<br>à Londres le 2 juin 1934,<br>à Lisbonne le 31 octobre 1958<br>et à Stockholm le 14 juillet 1967,<br>et modifiée le 28 septembre 1979.<hr>Voir aussi:<br>- <i>Union de Paris</i> IATE:791328 <br>- <i>propriété industrielle</i> IATE:775593 .
de Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums | Pariser Verbandsübereinkunft
SAINMHÍNIÚ völkerrechtlicher Vertrag zwischen mehr als 150 Staaten zur Regelung des internationalen Patent-, Geschmacks- und Gebrauchsmuster-, Marken- und Firmen-(schutz-) Rechts und zum Schutz gegen unlauteren Wettbewerb TAGAIRT Wissen-Lexikon > Pariser Übereinkunft, http://www.wissen.de/lexikon/pariser-uebereinkunft [29.04.09]
NÓTA Paris, 20.3.1883; Pariser Unionsvertrag, revidiert 1900 (Brüssel), 1911 (Washington), 1925 (Den Haag), 1934 (London), 1958 (Lissabon), 1967 (Stockholm) und 1979
International agreement · ENVIRONMENT
ga an Coinbhinsiún maidir le truailliú na farraige ó fhoinsí ar talamh a chosc TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga Coinbhinsiún Pháras TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources | Paris Convention
SAINMHÍNIÚ convention aimed at combating pollution of the sea from land-based sources TAGAIRT Council-EN, based on:<br> Article 1(2) of the Convention, Center for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University, http://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/texts/marine.pollution.land.based.sources.1974.html [13.4.2016]
NÓTA Signed: Paris, 4.6.1974 <br>Entry into force: 6.5.1978<br><br><B> Replaced </B> - together with the Oslo Convention [ IATE:778011 ] - <B>by the OSPAR convention</B> [ IATE:873938 ], which builds on both.
fr Convention de Paris | Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique
NÓTA Signature: 4.6.1974, Paris.<br>Entrée en vigueur: 6.5.1978.<br>Approuvée au nom de la Communauté par la décision 75/437/CEE du 3.3.1975, JO L 194 du 25.7.1975, p.5.<br>Amendée par un protocole conclu à Paris le 26.3.1986 [IATE:872768 ] qui a étendu la portée de la convention à la prévention de la pollution transatmosphérique de la zone maritime.<br><br>La Convention de Paris et la Convention d'Oslo (<i>Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs</i>) [IATE:778011 ] ont été remplacées par la <i><b>Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est</i></b>, dite <i><b>Convention OSPAR</i></b> [IATE:873938 ], entrée en vigueur en mars 1998.
de Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung vom Lande aus | Pariser Übereinkommen
NÓTA Paris, 04.06.1974<p>ersetzt durch das Übereinkommen vom 22.09.1992 zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks (<b>OSPAR-Übereinkommen</b>) IATE:873938
International agreement · Nuclear energy
de Zusatzübereinkommen zum Übereinkommen über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie
NÓTA CONTEXT: Kontext: Organisation f. wirtschaftl. Zusammenarbeit u. Entwicklung (OECD).;MISC: Brüssel, 31.01.1963.
International agreement · Nuclear energy
ga an Coinbhinsiún maidir le Dliteanas Tríú Páirtí i réimse an Fhuinnimh Núicléigh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr Convention de Paris | Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
NÓTA Signature: 29.7.1960, Paris.<br>Entrée en vigueur: 1.4.1968.<br>Amendements le 28.1.1964 et le 16.11.1982.<br>Conclue dans le cadre de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire.
de Pariser Übereinkommen | Übereinkommen über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie | Pariser Atomhaftungs-Übereinkommen
NÓTA XREF: Geändert durch das Zusatzprotokoll vom 28.01.1964. Siehe auch Brüsseler Zusatzübereinkommen vom 31.01.1963 und Zusatzprotokoll dazu vom 28.01.1964.;MISC: Paris, 29.07.1960.
International agreement · EU relations · Environmental protection
ga Coinbhinsiún OSPAR TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga an Coinbhinsiún maidir le cosaint mhuirthimpeallacht an Atlantaigh Thoir Thuaidh TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Oslo-Paris Convention | OSPAR Convention | Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic
NÓTA Signed: Paris, 22.9.1992 <br>Entry into force: 25.3.1998<br><br>OSPAR replaces the Oslo Convention [ IATE:778011 ] and the Paris Convention [ IATE:778012 ]
fr Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est | convention OSPAR
NÓTA Signature: Paris, 22.9.1992<br>Entrée en vigueur: 25.3.1998<br><br>La Convention OSPAR a remplacé la Convention d'Oslo (<i>Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs</i>) [IATE:778011 ] et la Convention de Paris (<i>Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique</i>) [IATE:778012 ].
de OSPAR-Übereinkommen | Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks | OSPAR
SAINMHÍNIÚ Paris, 22.9.2008
NÓTA ersetzt die Übereinkommen vom 15.2.1972 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen durch Schiffe und Luftfahrzeuge ( IATE:778011 ) und vom 4.6.1974 zur Verhütung der Meeresverschmutzung vom Lande aus ( IATE:778012 ); XREF: OSPAR-Kommission IATE:913032 ; OSPAR IATE:914448 ; UPD: cba, 6.11.2008
International agreement · Climate change policy
ga Comhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]
COMHTHÉACS "Is díol sásaimh don Chomhairle <b>Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide</b>, ar suntasach an t-éacht é don chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide agus don iltaobhachas." TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]
ga Comhaontú Pháras TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]
COMHTHÉACS "Comhaontú uaillmhianach, cothrom, cothromasach atá ceangailteach ó thaobh dlí de is ea <b>Comhaontú Pháras</b>." TAGAIRT Conclúidí ón gComhairle (15 Feabhra 2016) : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6061-2016-INIT/ga/pdf [26.9.2016]
ga Comhaontú Pháras faoi Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar "Ag dul i ngleic leis an athrú aeráide ..." http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/climate-change [26.9.2016]
COMHTHÉACS "Bhí sé ar cheann de na príomhpháirtithe i bhforbairt <b>Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC)</b> agus Phrótacal Kyoto agus le gairid <b>Comhaontú Pháras</b> maidir leis an athrú aeráide." TAGAIRT Suíomh gréasáin na Comhairle : http://www.consilium.europa.eu/ga/policies/climate-change [26.9.2016]
SAINMHÍNIÚ comhaontú idirnáisiúnta a glacadh ag COP21, lena mbunaítear bearta chun astaíochtaí dé-ocsaíd charbóin a laghdú, a mbeidh feidhm aige ó 2020 ar aghaidh agus arb é is cuspóir leis meánmhéadú domhanda na teochta a choinneáil go láidir faoi bhun 2 °C níos airde ná na leibhéil réamhthionsclaíocha TAGAIRT Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
NÓTA COP21, féach IATE:3568046
en Paris climate agreement | Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change | Paris Agreement on climate change | Paris Agreement
SAINMHÍNIÚ international agreement adopted at COP21<sup>1</sup> establishing carbon dioxide reduction measures applicable from 2020, in order to hold the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels TAGAIRT Council-EN, based on:<br>UNFCCC > Newsroom > Paris Agreement adopted > Adoption of the Paris Agreement, 12 December 2015, http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf [14.12.2015]
NÓTA <sup>1</sup> <i>21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change</i> [ IATE:3568046 ]
fr accord de Paris sur le climat | accord de Paris
SAINMHÍNIÚ accord international adopté lors de la COP21 dans le cadre de la CCNUCC [ IATE:843910 ] et visant à renforcer la lutte contre le changement climatique pour contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre leur action pour limiter la hausse à 1,5°C TAGAIRT Conseil-FR d'après le dossier d'actualité "COP 21: l'essentiel de l'accord de Paris"; http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/cop21-paris-2015/cop-21-essentiel-accord-paris.html [21.1.2016] et JO L 282, CELEX:22016A1019(01)/fr
NÓTA L'accord de Paris doit succéder au protocole de Kyoto [ IATE:906420 ] à partir de 2020.<br>Texte de l'accord: https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_french_.pdf [6.3.2017]
de Pariser Übereinkommen | Übereinkommen von Paris | Pariser Klimaschutzübereinkommen
SAINMHÍNIÚ Übereinkommen, in dem sich alle Staaten verbindliche Minderungsziele setzen und das neben der Minderung von Treibhausgasemissionen auch Anpassung an den Klimawandel, finanzielle Unterstützung von Entwicklungsländern, Technologie, Kapazitätsaufbau sowie Transparenz über Klimaschutzmaßnahmen und Unterstützungsleistungen umfasst TAGAIRT vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/internationale-klimapolitik/pariser-abkommen/#c33180 (28.9.17)
NÓTA Geschlossen: 12.12.2015 <br>(21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, COP 21 IATE:3568046 ),<br>Inkrafttreten: 4. November 2016 <p> Wortlaut des Übereinkommens: CELEX:22016A1019(01)/DE
Lógó gaois.ie
gaois.ie