Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: druga, UGA, d/a, da, DG

Téarmaíocht IATE

Preparation for market
ga admháil duga TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Preparation for market
ga barántas duga TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga barántas trádstórais TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en dock warrant | warehouse warrant | warehouse receipt | negotiable warehouse receipt | WR | warehouse release | warrant
SAINMHÍNIÚ an instrument issued by warehousekeepers,licensed by the state to traders who deposit goods with them.One part,the "warrant" is a pledge paper which,detached from the "récépissé",can be used to obtain credit TAGAIRT Internat.Account.Lex.,UEC-Group Accounts
fr récépissé-warrant | warrant-cédule | warrant | récépissé d'entrepôt | certificat d'entrepôt
SAINMHÍNIÚ titre délivré par les magasins généraux aux commerçants qui y déposent des marchandises TAGAIRT Internat.Accounting Lex.,UEC-Comptes de groupe
de Lagerempfangsschein | Lagerschein
SAINMHÍNIÚ Zweischein-Papier, das den Kaufleuten für hinterlegte Ware von den Lagerhäusern ausgehändigt wird. Der "warrant" ist ein besonderer Verpfändungsschein, der nach Abtrennung des "récépissé" auf z.B.eine Bank indossiert, dem kreditsuchenden Einkäufer zur Bezahlung seiner Waren dienen kann TAGAIRT International Accounting Lexicon(U.E.C.)-Konzernrechnungslegung
International agreement · UN specialised agency
ga Coinbhinsiún maidir le hIarmhairtí Sóisialta na Modhanna Nua um Láimhseáil Lasta i nDugaí TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en Convention concerning the Social Repercussions of New Methods of Cargo Handling in Docks | Dock Work Convention, 1973
NÓTA Date of adoption: 25.06.1973 <br>Date of entry into force: 24.07.1975 <br> C 137
de Übereinkommen über die sozialen Auswirkungen neuer Umschlagmethoden in Häfen
NÓTA CONTEXT: Kontext: Internationale Arbeitsorganisation (IAO).;MISC: Genf, 25.06.1973.
Maritime and inland waterway transport · Public works
ga duga grábhála TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga duga tirim TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en graving dock | dry dock
SAINMHÍNIÚ narrow basin into which a single vessel is received, and from which the water is then pumped or let out, leaving the vessel dry for the purpose of repair TAGAIRT Oxford English Dictionary > dry or graving dock, http://dictionary.oed.com/cgi/entry/50068024/50068024se2?query_type=word&queryword=graving+dock&first=1&max_to_show=10&sort_type=alpha&result_place=1&search_id=x2kn-lhp1wJ-7799&hilite=50068024se2 [4.11.2010]
NÓTA Sometimes also used for building ships.
de Trockendock | Reparaturdock
SAINMHÍNIÚ Bassin, das sich von der übrigen Wasserfläche abgesperren lässt, so dass ein darin befindliches Schiff durch Absenken des Wasserspiegels trockengelegt werden kann TAGAIRT vgl. Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Dock_(Schifffahrt) [27.2.2015]
LAW · Natural resources
ga muirir agus dleachtanna duga TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

Téarmaí as Ionstraimí Reachtúla

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX.
Fóillíocht & Spóirt/Leisure & Sports
Gnó › Iompar/Business › Transport
gu duga, iol dugaí
(port)
In aon duga, caladh nó cé nó aige nó uaidh nó aici nó uaithi. · In, at or from any dock, wharf or quay.
Spóirt/Sports
Muirí/Marine
Bóithre/Roads
gu duga, iol dugaí
gu calaidh, iol calaí
For the use of any wharf, pier or quay for the launching, lifting out, repairing, fitting or servicing of vessels, per period of seven days or part thereof ... · Ar úsáid aon chaladh, piara nó cé chun soithí a lansáil, a ardú amach, a dheisiú, a fheistiú nó chun seirbhís a sholáthar dóibh ar thréimhse seacht lá nó cuid di ...
Gnó › Riarachán/Business › Administration
Gnó › Airgeadas/Business › Finance
Is é is éifeacht don Ordú seo a údarú do Bhord Calafoirt agus Duganna Bhaile Átha Cliath ráta uasta leasuithe a mhuirearú as earraí dainséaracha nó indóite a fhaire i gCalafort Bhaile Átha Cliath. · The effect of this Order is to authorise the Dublin Port and Docks Board to charge a revised maximum rate for watching dangerous or combustible goods at the Port of Dublin.
Spóirt › Spóirt Uisce/Sports › Water Sports
Muirí/Marine
Ar gach árthach seachas árthach inneallghluaiste a bheidh ag trádáil in Abhainn na Sionainne nó ar Abhainn na Sionainne, ar gach teacht chuig na céanna nó sa Duga Fliuch, suim nach mó ná leath an ráta a bheadh in mhuirir dá mba árthach inneallghluaiste an t-árthach. · For every vessel other than a mechanically propelled vassel trading in or upon the River Shannon, for every arrival at the quays or in the Wet Dock, a sum not exceeding one-half of the rate which would be charge- able if the vessel were a mechanically propelled vessel.
Teicneolaíocht Loinge agus Longthógáil/Ship Technology and Shipbuilding
Spóirt/Sports
a narrow basin or vessel that can be flooded to allow a load to be floated in, then drained to allow that load to come to rest on a dry platform
Suirbhéireacht ar longa i nduga tirim roimh dheimhniú sábháilteachta ginearálta faoin Merchant Shipping Act, 1894, a eisiúint. · Survey of ships in dry dock prior to issue of general safety certificate under the Merchant Shipping Act, 1894.

Téarmaí Dlí

Téarmaí Dlí (Oifig an tSoláthair, 1959). Foclóir dátheangach téarmaí dlí.
duga (fir4, gu: duga, ai: dugaí, gi: dugaí)
dock
Lógó gaois.ie
gaois.ie