Gaois

Foinsí breise

Ceadaíodh foinsí breise áirithe agus an bailiúchán á réiteach d'fhonn iontaofacht na sonraí a chinntiú agus breis faisnéise a chur leo. I ngeall ar na cineálacha éagsúla saothar a taifeadadh mar shamplaí breise sa bhunachar nathanna, luadh an cineál saothair i dtús iontrálacha áirithe ann, i.e. alt, lámhscríbhinn etc. chun bunús an tsaothair a shoiléiriú don úsáideoir. Breis eolais »