Gaois

Téarmaí cosúla:

Bailiúchán téarmaí dlí agus reachtaíochta i nGaeilge a baineadh as bunachar ilteangach téarmaí an Aontais Eorpaigh. Breis eolais »

183 toradh

 1. electronics and electrical engineering
  bonn Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sockel
  de
  Sainmhíniú Teil einer Lampe, der sie in einer Fassung haelt und meist auch mit dem Versorgungsstromkreis verbindet Tagairt (CEI Publ.50(1970))
  base | cap
  en
  Sainmhíniú that part of a lamp which holds it in a lampholder and usually provides connection to the electric supply Tagairt IEV 45-45-100
  culot
  fr
  Sainmhíniú partie d'une lampe servant à fixer celle-ci dans une douille et à la relier généralement au circuit électrique d'alimentation Tagairt VEI 45-45-100 ;PH/LCHT(1175)
 2. EU finance
  aisíocaíocht ar bhonn costas aonaid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Erstattung auf der Grundlage von Einheitskosten
  de
  Sainmhíniú eine der Formen der Finanzhilfe nach Artikel 123 der Haushaltsordnung (VO 966/2012 CELEX:32013R0966/DE ) , die als direkter Finanzbeitrag zulasten des EU-Haushalts geht und bei der Einheitskosten erstattet werden Tagairt Council-DE, gestützt auf VO 966/2012 Haushaltsordnung für den Gesamthaushalt der Union, Art. 121 und 123; ABl. L_298/2012, S.1 CELEX:32012R0966/DE
  reimbursement on the basis of unit costs
  en
  Sainmhíniú one type of grant (direct financial contribution) from the EU budget referred to in Article 123 of the Financial Regulation, whereby unit costs (e.g. per person/day) are reimbursed Tagairt COUNCIL-EN based on Articles 121 and 123 of the Financial Regulation and on the EU Commission Press Release of 27.6.2012 What's new for beneficiaries of EU funds?, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-501_en.htm?locale=EN [10.9.2013]
  Nóta Article 181 of the new Rules of Application (Commission Delegated Regulation (EU) No …/..of 29.10.2012 on the rules of application of Regulation (EU) No…/2012 of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union, http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/regulations/c_2012_7507_en.pdf ) defines "unit costs" as "all or certain specific categories of eligible costs which are clearly identified in advance by reference to an amount per unit".
  remboursement sur la base des coûts unitaires
  fr
  Sainmhíniú type de subvention (= contribution financière directe à la charge du budget de l'UE) visé à l'article 123 du Règlement financier Tagairt Conseil-CENTERM, d'après les articles 121 et 123 du Règlement financier, CELEX:32012R0966/fr
 3. international trade · trade policy · tariff policy · competition
  sladghearradh praghais Tagairt Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Maidir le tionchar ar phraghsanna atá ag an díolachán ar phraghas atá níos lú ná an gnáthluach, cuirfear san áireamh ar tharla sé go ndearnadh sladghearradh praghais suntasach de thoradh an díolacháin ar níos lú ná an gnáthluach i gcomparáid le praghas soithí comhchosúla den tionscal de chuid an Aontais nó an bhfuil sé mar thionchar ag an díolachán sin praghsanna a bhrú síos go suntasach nó méaduithe ar phraghsanna, a thitfeadh amach murach sin, a chosc go suntasach.' Tagairt Rialachán (AE) 2016/1035 maidir le cosaint i gcoinne praghsála díobhálaí soithí, CELEX:32016R1035/GA
  an bonn a bhaint de phraghsáil Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil
  ga
  Comhthéacs "maidir leis an MPR a thiocfaidh as úsáid na dteicnící do mhaolú/eisiamh riosca creidmheasa tíre, ní bhainfidh sé an bonn de phraghsáil sa mhargadh príobháideach in imthosca comhchosúla," Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil
  Preisunterbietung
  de
  price undercutting | undercutting
  en
  Sainmhíniú price difference between imported and domestically produced like products Tagairt COM-Terminology Coordination, based on: UN Training Module on the WTO Agreement on Anti-Dumping, New York and Geneva, 2006, http://unctad.org/en/Docs/ditctncd20046_en.pdf [10.5.2017]
  Nóta See also: price underselling [ IATE:3571835 ] (narrower)
  sous-cotation du prix
  fr
  Nóta Mesures antidumping
 4. taxation
  an bonn ar a meastar CBL Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  bonn measúnaithe CBL Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Déantar an acmhainn bunaithe ar Cháin Bhreisluacha a ríomh trí ráta céatadáin sheasta, ar a dtugtar glaoráta CBL, a chur i bhfeidhm maidir le bonn comhchuibhithe measúnaithe CBL gach Ballstáit. Déantar an bonn measúnaithe CBL a chaidhpeáil maidir le hOllioncam Náisiúnta. Ciallaíonn caidhpeáil an bhoinn mheasúnaithe CBL, má sháraíonn bonn measúnaithe CBL Ballstáit céatadán áirithe de bhonn measúnaithe OIN an Bhallstáit sin, ní chuirtear an glaoráta CBL i bhfeidhm i leith an bhoinn mheasúnaithe CBL ach cuirtear i bhfeidhm é i leith chéatadán deireanach an bhoinn mheasúnaithe OIN.' Tagairt 'Rialachán maidir leis an gCóras Eopach Cuntas Náisiúnta agus Réigiúnacha san Aontas Eorpach - Iarscribhinn A - Caibidil 19,' Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=GA&t=PDF&f=PE+77+2012+ADD+19+REV+1 [22.6.2017]
  Bemessungsgrundlage für die MwSt-Eigenmittel | Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage | MwSt.-Bemessungsgrundlage
  de
  Sainmhíniú Größe, auf die der Mehrwertsteuertarif angewandt wird Tagairt Council-DE, vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, Bemessungsgrundlage (Steuerrecht) (4.2.2020)
  VAT base | VAT assessment base | basis for assessing VAT | basis of assessment for VAT
  en
  Sainmhíniú value of all assets to which VAT [ IATE:791286 ] may be applied Tagairt Council-EN, based on 'tax base'. Farlex Financial Dictionary, 2012, Farlex, Inc. (23.7.2019)
  assiette TVA | base d'imposition à la TVA | assiette de la TVA | assiette de la taxe sur la valeur ajoutée
  fr
  Sainmhíniú montant sur lequel la TVA est exigible Tagairt site web de la Commission européenne > Fiscalité et Union douanière > Entreprises > TVA > Règles de l’UE en matière de TVA par thème > Base d’imposition (14.11.2019)
 5. European construction · criminal law · international agreement
  an Coinbhinsiún ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coinbhinsiún Europol Tagairt 7037/5/95 ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europol-Übereinkommen | Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über die Errichtung eines Europäischen Polizeiamts
  de
  Nóta Brüssel, 26.07.1995.
  Europol Convention | Convention based on article K.3 of the Treaty on European Union, on the Establishment of a European Police Office
  en
  convention Europol | Convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, portant création d'un Office européen de police
  fr
  Nóta Signature: 26.07.1995 Brussel/Bruxelles
 6. tariff policy · information technology and data processing · international agreement
  an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid theicneolaíocht an eolais chun críoch custaim Tagairt 7256/2/95
  ga
  Zollinformation | Zollinformationsübereinkommen | Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich | ZIS-Übereinkommen
  de
  Nóta Brüssel, 26.07.1995 Das ZIS-Übereinkommen wurde mit Geltung ab 27.Mai 2011 ersetzt durch den Beschluss 2009/917/JI des Rates über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich, ABl. L_323/2009, S.20 CELEX:02009D0917-20091230/DE
  CIS Convention | Intergovernmental Convention on the CIS | Customs Information System Convention | Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the Use of Information Technology for Customs Purposes | Intergovernmental Convention on the CIS system | Convention on the use of information technology for customs purposes
  en
  Nóta The Convention has been replaced by Council Decision 2009/917/JHA of 30 November 2009 on the use of information technology for customs purposes CELEX:32009D0917/EN
  Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes | convention SID
  fr
  Nóta La convention a été remplacée par la décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, CELEX:32009D0917/FR (cf. art. 34)
 7. international agreement · European Union
  Coinbhinsiún PIF Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Coinbhinsiún arna Dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le Leasanna Airgeadais na gComhphobal Eorpach a Chosaint Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften | Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Union über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften
  de
  Nóta UPD: aih, 31.1.2014
  Convention on the Protection of the European Communities' Financial Interests | PIF | Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the Protection of the European Communities' Financial Interests | PFI Convention | Convention on the protection of the Communities' financial interests | PIF Convention
  en
  Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes | convention PIF
  fr
  Nóta Signature: 1995.07.26 Brussel/Bruxelles
 8. LAW · trade policy · international agreement · European Union
  an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó tráchtála a sheirbheáil i mBallstáit an Aontais Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Úsáid sa teanga D'ainneoin an teidil, moltar, san úsáid ghinearálta, dhá shéimhiú a úsáid, .i. "ábhair shibhialta agus thráchtála"
  Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
  de
  Nóta XREF: dazu gehören: "Protokoll aufgrund von Artikel K.3 ... betreffend die Auslegung des Übereinkommens ... durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften" (ABl. C 261/97, S.18) und der "Rechtsakt des Rates vom 26. Mai 1997 über die Ausarbeitung des Protokolls (ABl. C 261/97, S.17);MISC: Das Übereinkommen ist nicht in Kraft getreten. An dessen Stelle tritt - nach der Vergemeinschaftung dieses Bereichs durch den Vertrag von Amsterdam - die am 31.5.2001 in Kraft tretende Verordnung v. 29.5.2000 über die Zustellung gerichtlicher u. außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (s. Karte);UPDATED: mt 2.2.01
  Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the service in the Member States of the European Union of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters
  en
  Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la signification et à la notification dans les Etats membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
  fr
  Sainmhíniú Cette convention n'est jamais entrée en vigueur en raison de la communautarisation de la matière du fait de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Son contenu est repris dans le règlement n°1348/2000 (JO L 160/2000, p. 37). Tagairt ---
  Nóta XREF: A330063 pour le règlement,A306287 pour le protocole;MISC: Il existe aussi un protocole sur l'interprétation de cette convention par la Cour de justice.;UPDATED: FF 03/07/2002
 9. international agreement · administrative law · United Nations
  an Coinbhinsiún maidir le Cosc agus le Pionósú Coireanna in aghaidh Daoine atá Cosanta ar Bhonn Idirnáisiúnta, lena n-áirítear Gníomhairí Taidhleoireachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Coinbhinsiún maidir le Gníomhairí Taidhleoireachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völkerrechtlich geschützte Personen einschliesslich Diplomaten | Diplomatenschutzkonvention
  de
  Nóta CONTEXT: Kontext: Vereinte Nationen.;MISC: New York, 14.12.1973.
  Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents | Diplomatic Agents Convention
  en
  Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques
  fr
  Nóta MISC: Signature: 1973.12.14 New York
 10. criminal law · LAW · international agreement
  an Coinbhinsiún, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a bhaineann le heiseachadadh idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über die Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union | Verbesserung | Übereinkommen über die Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
  de
  Nóta seit dem 1.1.2004 ersetzt durch den Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten IATE:933846
  Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, relating to extradition between the Member States of the European Union | Convention relating to extradition between the Member States of the European Union | Convention of 27 September 1996 relating to extradition between the Member States of the European Union
  en
  Nóta See also the Convention on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union IATE:886554 .
  convention relative à l'amélioration de l'extradition entre les États membres de l'Union | convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne | convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne
  fr
  Nóta Dans les relations entre les États membres de l'UE, cette convention est remplacée depuis le 1.1.2004 par la décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.
 11. criminal law · international agreement · European Union
  an Coinbhinsiún, arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le nós imeachta simplithe eiseachadta idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Coinbhinsiún, arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le nós imeachta simplithe eiseachadta idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh Tagairt 5130/95 lch. 1
  ga
  Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über das vereinfachte Auslieferungsverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union | Übereinkommen über die Erleichterung der Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
  de
  Nóta seit dem 1.1.2004 ersetzt durch den Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten IATE:933846
  Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union | Convention on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union
  en
  Nóta See also Convention relating to extradition between the Member States of the European Union IATE:895607 .
  Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne
  fr
  Nóta XREF: Voir aussi fiche A266780.;MISC: Signature: 1995.03.10 Brussel/Bruxelles Rapport explicatif sur cette convention: JO C 357/96, p. 4. Dans les relations entre les États membres de l'UE, cette convention est remplacée depuis le 1.1.2004 par la décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres;UPDATED: FF 19/07/2004
 12. ECONOMICS · means of transport · international agreement · technical regulations · land transport · EU law · United Nations
  Comhaontú maidir le glacadh saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha d'fheithiclí rothacha, do threalamh agus do pháirteanna is féidir a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus ar na coinníollacha chun ceadanna bunaithe orthu sin a aithint go c Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Comhaontú maidir le glacadh saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha d'fheithiclí rothacha, do threalamh agus do pháirteanna is féidir a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus ar na coinníollacha maidir le ceadanna arna ndeonú ar bhonn na saintreoracha sin a aithint go frithpháirteach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden
  de
  Nóta CONTEXT: Wirtschaftskommission für Europa (ECE).;XREF: Übersicht über die Regelungen nach dem Übereinkommen, s. Fundstellennachweis B zum BGBl.;MISC: Genf, 20.3.1958.
  Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions
  en
  Nóta CONTEXT: UN Economic Commission for Europe
  Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions
  fr
  Nóta MISC: Signature: 1958.03.20 à Genève, sous l'intitulé "Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur". Nom modifié après amendement (New York 1995).;UPDATED: nen 23/07/2002
 13. international agreement · European Union
  an Comhaontú maidir leis an gCoinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid Teicneolaíocht Faisnéise chun Críoch Custaim a chur i bhfeidhm go sealadach idir Bhallstáit áirithe den Aontas Eorpach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Agreement on provisional application between certain Member States of the European Union of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the use of information technology for customs purposes
  en
  Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes
  fr
 14. labour market
  an Córas Eorpach chun Folúntais agus Iarratais ar Fhostaíocht a Imréiteach ar Bhonn Idirnáisiúnta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europäisches System für die Übermittlung von Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen im internationalen Ausgleich
  de
  European System for the International Clearing of Vacancies and Applications for Employment | SEDOC
  en
  Sainmhíniú system established in 1972 to enable European Community Member States to exchange information on job opportunities for migrant workers Tagairt EURES (European Employment Services) – Report on the period 1994-1995, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0003:FIN:EN:PDF
  Nóta Replaced in 1994 by EURES (European Employment Services) [ IATE:874263 ].
  SEDOC | Système européen de diffusion des offres et des demandes d'emploi enregistrées en compensation internationale
  fr
  Nóta Remplacé depuis 1993 par le réseau EURES IATE:874263
 15. social affairs
  SEDOC Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Córas Eorpach chun Folúntais agus Iarratais ar Fhostaíocht a Imréiteach ar Bhonn Idirnáisiúnta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  SEDOC | Europäisches System für die Übermittlung von Stellen- und Bewerbeangeboten im internationalen Ausgleich | Europäisches System für die Übermittlung von Stellen- und Bewerberangeboten im internationalen Ausgleich
  de
  SEDOC | European System for the International Clearing of Vacancies and Applications for Employment
  en
  Nóta XREF: Replaced by EURES ("European Employment Services") as from 1.1.1993.;UPDATED: DON 10/07/1997
  Système européen de diffusion des offres et des demandes d'emploi enregistrées en compensation internationale | SEDOC
  fr
  Nóta XREF: EURES (A209835);MISC: remplacé par EURES (Réseau européen d'emploi)
 16. criminal law · international agreement · European Union
  an Dara Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Ariteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zweites Protokoll aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften | Zweites Protokoll zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften
  de
  Nóta behandelt u.a. die Geldwäsche und die Verantwortlichkeit von juristischen PersonenDIV: ml 24.6.97; UPD: do, 5.2.2014
  Second Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities' financial interests
  en
  Deuxième protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
  fr
  Nóta signature: Bruxelles, 19.06.1997
 17. information technology and data processing · international agreement
  an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le léiriú, trí réamhrialuithe, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar an gCoinbhinsiún maidir le húsáid teicneolaíochta faisnéise chun críoch custaim Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union betreffend die Auslegung des Übereinkommens über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im Wege der Vorabentscheidung
  de
  Protocol drawn up on the basis of article K.3 of the Treaty on the European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the use of information technology for customs purposes
  en
  Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes
  fr
 18. criminal law · international agreement · European Union
  an Prótacal arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal 43(1) den Choinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol) lena leasaítear an Coinbhinsiún sin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Protokoll aufgrund von Artikel 43 Absatz 1 des Übereinkommens über die Errichtung eines Europäischen Polizeiamts (Europol-Übereinkommen) zur Änderung dieses Übereinkommens
  de
  Protocol drawn up on the basis of Article 43(1) of the Convention on the Establishment of a European Police Office (Europol Convention), amending that Convention
  en
  Protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol), modifiant ladite convention
  fr
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.