Gaois

Téarmaí cosúla:

Bailiúchán de théarmaí ilghnéitheacha, ó Ionstraimí Reachtúla, ag eascairt as tionscadal LEX. Breis eolais »

16 toradh

  • Seandálaíocht Archaeology

  #2473

  iascach fir1
  ga
  gu iascaigh

  Beidh teideal ag duine ar áititheoir rátaithe iascaigh é vótáil ar son iarrthóra dá aicme féin i dtoghchán ar chomhaltaí den bhord réigiúnach ar laistigh dá réigiún iascaigh atá an t-iascach suite, más rud é, ach más rud é go heisiach, go mbeidh an ráta iascaigh ina leith don bhliain iascaigh díreach roimh an mbliain iascaigh ina mbeidh an toghchán, íoctha aige.

  A person who is the rated occupier of a fishery shall be entitled to vote at an election of members of the regional board within whose fisheries region the fishery is situate for a candidate of that class, if, but only if, he has paid the fishery rate in respect thereof for the fishery year immediately preceding the fishery year in which the election takes place.

  • Rialtas Government
  • Eagraíochtaí Organisations

  #465

  Déanfar aon tuairisceán a sholáthrófar don Aire a chur go dtí An Rúnaí, An Roinn Iascaigh agus Foraoiseachta, Baile Átha Cliath, 2.

  A return furnished to the Minister in pursuance of the requirements of this Regulation shall be addressed to the Secretary, Department of Fisheries and Forestry, Dublin 2.

  • Rialtas › Comhlachtaí Feidhmiúcháin Rialtais Government › Government Executive Bodies
  • Talmhaíocht, Iascaireacht Agriculture, Fishing

  #1507

  Foráil a dhéanamh go n-íocfar an tobhach leis an Aire Iascaigh agus Foraoiseachta agus go seolfar ar aghaidh tuairisceáin maidir leis an tobhach chuig an Aire agus chuig an mbord iascaigh iomchuí.

  Make provision for the payment of the levy to the Minister for Fisheries and Forestry and for the forwarding of returns concerning the levy to both the Minister and the appropriate fishery board.

  • Gnó Business
  • Eagraíochtaí Organisations

  #2499

  BHÍ/NÍ RAIBH ceadúnas iascaireachta bradán ar seilbh agam a d'eisigh Coimisiún Iascaigh an Fheabhail sna blianta ó 1968 go dtí seo.

  I HAVE/HAVE NOT held a salmon fishing licence issued by the Foyle Fisheries Commission during the years 1968 to date.

  • Seandálaíocht Archaeology

  #6217

  Uimh. 13 nó Ceantar Bhéal Átha Seanaidh tagairt don limistéar lena mbaineann Fodhlí Líontóireachta Cheantar Bhéal Átha Seanaigh Uimh. 501,1959, ná don chora iascaireachta lena mbaineann an tOrdú um Oibriú Cora Iascaigh (Uimh. 4), 1960 (I.R. Uimh. 164 de 1960).

  A reference in this Order to the No. 13 or Ballyshannon District does not include a reference to the area to which the Ballyshannon District Netting Bye-Law No. 501, 1959, applies or to the fishing weir to which the Fishing Weir Operation (No. 4) Order, 1960 ( S.I. No. 164 of 1960 ), applies.

  • Iascaireacht Fishing

  #6612

  Déantar an tOrdú Iascaigh Mhara (Caomhnú agus Saothrú Réasúnach) (Uimh. 3), 1978 (I.R. Uimh. 187 de 1978), arna leasú leis an Ordú Iascaigh Mhara (Caomhnú agus Saothrú Réasúnach) (Uimh. 6), 1978 (I.R. Uimh. 280 de 1978), leis an Ordú Iascaigh Mhara (Caomhnú agus Saothrú Réasúnach) (Uimh. 8), 1978 (I.R. Uimh. 372 de 1978) agus leis an Ordú Iascaigh Mhara (Caomhnú agus Saothrú Réasúnach) (Uimh. 3), 1979 (I.R. Uimh. 421 de 1979) a leasú leis seo trí "an 31ú lá d'Eanáir, 1981," a chur in ionad "an 31ú lá de Nollaig, 1980", in Airteagail 3 agus 4.

  The Sea Fisheries (Conservation and Rational Exploitation) (No. 3) Order, 1978 ( S.I. No. 187 of 1978 ), as amended by the Sea Fisheries (Conservation and Rational Exploitation) (No. 6) Order, 1978 ( S.I. No. 280 of 1978 ), the Sea Fisheries (Conservation and Rational Exploitation) (No. 8) Order, 1978 ( S.I. No. 372 of 1978 ), and the Sea Fisheries (Conservation and Rational Exploitation) (No. 3) Order, 1979 ( S.I. No. 421 of 1979 ), is hereby amended by the substitution of "31st day of January, 1981" for "31st day of December, 1980" in Articles 3 and 4.

  • Eagraíochtaí Organisations

  #2670

  Áirítear ar na hailt a thiocfaidh i ngníomh an lá ceaptha na hailt sin lena bhforáiltear na Boird Choimeádaithe agus an tIontaobhas Iascaigh Intíre a dhíscaoileadh agus an Príomh-Bhord Iascaigh a bhunú.

  Among the sections which come into operation on the appointed day are those which provide for the dissolution of the Boards of Conservators and the Inland Fisheries Trust and the establishment of the Central Fisheries Board.

  • Talmhaíocht, Iascaireacht › Feirmeoireacht Éisc Agriculture, Fishing › Fish farming

  #4874

  An tOrdú um Líonta Iascaigh (Mogall a Rialáil), 1978, is teideal don Ordú seo.

  This Order may be cited as the Fishing Nets (Regulation of Mesh) Order, 1978.

  • Iascaireacht Fishing
  • Rialtas › Comhlachtaí Poiblí Government › Public Bodies

  #2148

  Áirítear ar na hailt a thiocfaidh i ngníomh an lá ceaptha na hailt sin lena bhforáiltear na Boird Choimeádaithe agus an tIontaobhas Iascaigh Intíre a dhíscaoileadh agus an Príomh-Bhord Iascaigh a bhunú.

  Among the sections which come into operation on the appointed day are those which provide for the dissolution of the Boards of Conservators and the Inland Fisheries Trust and the establishment of the Central Fisheries Board.

Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.