Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

10 results

 1. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument
  Comhdháil na bPáirtithe Reference "Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006, CELEX:32014R0517/GAFaomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Context 'Athruithe a dhéantar sna Treoirlínte IPCC arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras, ba cheart iad a léiriú, mar is iomchuí, sna ceanglais tuairiscithe faoin Rialachán seo.' Reference "Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA"
  COP Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vertragsparteien | COP
  de
  Definition im Rahmen eines internationalen Übereinkommens (z.B. der Vereinten Nationen) eingesetzte Instanz, die u.a. regelmäßig die Durchführung des Übereinkommens überpüft und diesbez. Beschlüsse, Entschließungen o.Ä. annimmt Reference "Council-DE vgl. auch Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht, Art.6 http://www.droit-bilingue.ch/rs/lex-19850048-6-de-fr.html (18.9.2014)"
  Comment trifft u.a. auf die Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung, über die biolog. Vielfalt, die Klimakonvention, usw. zu DIV: RSZ 20/11/2002
  Conference of the Parties | COP | CP
  en
  Definition one of the designations for the main negotiating body under an international agreement; it is a policy-making body that meets periodically to take stock of implementation of the agreement and adopt decisions, resolutions, or recommendations for the future implementation of the agreement Reference "Glossary of Terms for Negotiators of Multilateral Environmental Agreements, UNEP 2007, https://www.cbd.int/doc/guidelines/MEAs-negotiator-glossary-terms-en.pdf [21.5.2014]"
  conférence des parties | CdP | COP
  fr
  Definition organe suprême d'une convention ou d'un accord international, qui se réunit régulièrement pour prendre des décisions, négocier et surveiller la mise en œuvre de la convention ou de l'accord en question Reference "Conseil-FR, d'après Site de l'UNESCO - Glossaire (1.8.2019)"
  Comment "Différentes conventions sont dotées d'une conférence des parties: par exemple, Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques [IATE:886296 ], Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, ...."
 2. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  21ú Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Bhí 21ú Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (UNFCCC) ar siúl i bPáras ón 30 Samhain go dtí an 12 Nollaig 2015.' Reference "Rialachán (AE) 2017/2392 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE chun leanúint de na teorainneacha reatha raon feidhme atá ar ghníomhaíochtaí eitlíochta agus chun ullmhúchán a dhéanamh do bheart atá bunaithe ar an margadh domhanda a chur chun feidhme ó 2021 amach, CELEX:32017R2392/GA"
  COP21 Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Ba cheart do MCEI aird ar leith a dhíriú ar thacaíocht a thabhairt do thionscadail a bhfuil baint ag 2 Bhallstát nó níos mó leo a ullmhú, agus do thionscadail a chuireann le cuspóirí COP21 a bhaint amach.' Reference "Rialachán (AE) 2017/2396 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach, CELEX:32017R2396/GA"
  Definition cruinniú de pháirtithe UNFCCC i bPáras, faoi chathaoirleacht na Fraince, idir 30 Samhain agus 11 Nollaig 2015 inar glacadh comhaontú domhanda nua maidir leis an athrú aeráide Reference Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
  Comment "Féach Coinbhinsiún ar an Athrú Aeráide [ IATE:843910 ] agus Comhaontú Pháras [IATE:3567281]"
  21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | COP 21 | Vertragsstaatenkonferenz der VN-Klimarahmenkonvention | Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonvention
  de
  Definition "Weltklimakonferenz vom 30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris, auf der das Pariser Übereinkommen IATE:3567281 verabschiedet wurde" Reference Council-DE nach Council-EN
  Comment "siehe auch COP IATE:886296 UNFCCC IATE:843910"
  21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | 21st session of the Conference of the Parties | COP 21 | twenty-first session of the Conference of the Parties | COP21 | COP-21 | COP 21/CMP 11 | COP21/CMP11
  en
  Definition meeting of the parties to the UNFCCC 1 chaired and hosted by France from 30.11 to 11.12.2015 in Paris at which a new international climate change agreement 2 aimed at keeping global warming below 2°C was adopted Reference "Council-EN, based on: - COP21 website (9.10.2019) - UNFCCC > Processes and meetings > Conferences > Past conferences > Paris climate change conference (9.10.2019)"
  Comment "1 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) [ IATE:843910 ] 2 Paris Agreement [ IATE:3567281 ]"
  21e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP21 | COP 21
  fr
  Definition 21e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, qui s'est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, au cours de laquelle a été adopté un nouvel accord international de lutte contre le changement climatique Reference "Conseil-FR, d'après Portail de la modernisation de l'action publique, ""COP21: La modernisation de l'action publique au service du changement climatique"" (11.10.2019)"
  Comment "Voir aussi: - Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques - Accord de Paris"
 3. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument|international convention|UN convention|UN Framework Convention on Climate Change · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Grúpa <i>ad hoc</i> maidir le Comhdháil Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Reference "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa ad hoc maidir le COP (24.5.2023)"
  ga
  Grúpa ad hoc maidir le COP Reference "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa ad hoc maidir le COP (24.5.2023)"
  ga
  Definition comhlacht oibre de chuid CESE ar a bhfuil comhaltaí ó Ghrúpa na bhFostóirí, ó Ghrúpa na nOibrithe agus ó Ghrúpa Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta, chomh maith le hionadaí don óige, agus é mar aidhm leis an gcomhlacht seo rannpháirtíocht CESE i bpróiseas UNFCCC a thabhairt chun cinn ar shlí a fhágfaidh go mbeidh ról níos straitéisí, níos cuimsithí agus níos buaine aige ann Reference "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa ad hoc maidir le COP (24.5.2023)"
  Ad-hoc-Gruppe zur Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | "Ad-hoc-Gruppe ""COP"""
  de
  Definition Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das dessen Beteiligung an den jährlichen Klimakonferenzen der Vereinten Nationen (COP) stärken und für die Einbindung aller relevanten Arbeitsorgane des EWSA sorgen soll Reference "EESC/CoR auf der Basis des EWSA-Website (30.6.2023)"
  Ad hoc group on the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | Ad hoc group on the COP
  en
  Definition EESC body comprising members of the Employers' Group, the Workers' Group and the Civil Society Organisations' Group, as well as a youth representative, with the aim of making the EESC's involvement in the UNFCCC process more strategic, inclusive and permanent Reference "EESC/COR-EN, based on: EESC website > Ad hoc group on COP (12.6.2023)."
  groupe ad hoc sur la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | groupe ad hoc sur la COP
  fr
  Definition "groupe ad hoc du Comité économique et social européen (CESE) visant à développer un engagement plus stratégique, inclusif et permanent du CESE dans le processus de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'à renforcer la participation du Comité aux réunions annuelles de la COP" Reference "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Groupe ad hoc sur la COP» (11.7.2023)"
 4. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument · ENVIRONMENT|environmental policy · ENVIRONMENT|natural environment|climate · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Comhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto Reference "Comhairle-GA, bunaithe ar 3571350 agus ar 'Comhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe do Phrótacal Kyoto' in Rialachán (AE) Uimh. 517/2014"
  ga
  als Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls dienende Konferenz der Vertragsparteien | CMP
  de
  Definition höchstes Gremium des Kyoto-Protokolls Reference Council-DE
  Comment "XREF: Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen IATE:886296 ; DIV: aih,27.9.2010"
  Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol | CMP | CoP | COP 17 | COP 1 | COP 2 | COP 3 | Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties | COP/MOP
  en
  Definition body that reviews the implementation of the Kyoto Protocol and takes decisions to promote its effective implementation Reference "Council-EN based on:UNFCCC > Paris COP 21 Information Hub > Negotiating Bodies, http://newsroom.unfccc.int/cop21parisinformationhub/cop-21cmp-11-information-hub-negotiating-bodies/ [2.2.2017]"
  Comment "The CMP meets once a year during the same period as the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change [ IATE:886296 ] to reduce costs and improve coordination between the Convention and the Protocol. Parties to the Convention that are not Parties to the Protocol are able to participate in the CMP as observers, but without the right to take decisions. The functions of the CMP relating to the Protocol are similar to those carried out by the COP for the Convention.Reference:- UNFCCC website > Essential Background > Glossary of climate change acronyms, http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php [21.5.2014]- UNFCCC website, Fact sheet: UNFCCC terminology, http://unfccc.int/files/press/backgrounders/application/pdf/unfccc_terminology.pdf [21.5.2014]"
  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto | Conférence des Parties | COP/MOP | CdP/RdP | CMP | CRP
  fr
  Definition organe suprême du Protocole de Kyoto, rassemblant uniquement les parties signataires dudit Protocole - les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au Protocole pouvant participer en qualité d'observateurs Reference Conseil-FR, d'après Bancal, Jean-Charles, Julia Kalfon et Yang Liu, Droit et pratique du mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto, Bruylant 2010
  Comment "La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto est assistée de plusieurs entités qui l'appuient dans sa mission:- le Comité de supervision de la mise en oeuvre conjointe (MOC [IATE:886796 ]);- le Conseil exécutif du MDP [IATE:905869 ] ;- le Comité de respect des dispositions [IATE:1876168 ].Source:Bancal, Jean-Charles, Julia Kalfon et Yang Liu, Droit et pratique du mécanisme pour un développement propre du Protocole de Kyoto, Bruylant 2010"
 5. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16, chun na sainmhínithe atá i mír 1 den Airteagal seo a leasú nó a scriosadh, nó sainmhínithe nua a chur léi, chun an mhír sin a chur in oiriúint d’fhorbairtí eolaíochta nó do dhul chun cinn teicniúil agus chun a áirithiú go mbeidh comhsheasmhacht idir na sainmhínithe sin agus aon athruithe ar na sainmhínithe ábhartha i dTreoirlínte IPCC faoi mar a glacadh iad ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras.' Reference "Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA"
  CMA Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  als Tagung der Vertragsparteien des Übereinkommens von Paris dienende Konferenz der Vertragsparteien
  de
  Comment "XREF: Übereinkommen von Paris IATE:3567281"
  Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement | CMA
  en
  Definition negotiating body that oversees the implementation of the Paris Agreement and takes decisions to promote its effective implementation Reference "Council-EN, based on: United Nations Framework Convention on Climate Change, (Home > Bodies > Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)), http://unfccc.int/bodies/body/9968.php [4.1.2017]"
  Comment "See also: - Conference of the Parties [ IATE:884905 ]- Paris Agreement [ IATE:3567281 ]"
  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris | CMA
  fr
  Definition organe qui supervise la mise en œuvre de l'accord de Paris et prend des décisions en vue de promouvoir cette mise en œuvre Reference "Conseil-FR, d'après le site de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, http://unfccc.int/bodies/body/9968.php [20.1.2017] et http://newsroom.unfccc.int/fr/actualités/l-accord-historique-sur-le-climat-sur-le-point-d-entrer-en-vigueur/ [13.9.2017]"
 6. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument · ENVIRONMENT|environmental policy · ENVIRONMENT|natural environment|climate · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide Reference Comhairle -GA
  ga
  COP Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil na bPáirtithe Reference "Rialachán (AE) 2018/841 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE, CELEX:32018R0841/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen | UNFCCC-COP | Vertragsstaatenkonferenz | COP | UN-Klimakonferenz | Weltklimakonferenz | Weltklimagipfel
  de
  Definition "oberstes Entscheidungsgremium des Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen IATE:843910" Reference "Council-DE, vgl. Umweltbundesamt (DE), ""Klimaschutzbericht 2022"" (27.10.2023)"
  Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change | Conference of the Parties to the UNFCCC | Conference of the Parties | COP | COP 1 | COP 2 | COP 17 | CoP | COP 3
  en
  Definition "supreme decision-making body of the UN Framework Convention on Climate Change [ IATE:843910 ]" Reference "UNFCCC > Processes and Meetings > Bodies > Supreme Bodes > , Conference of the Parties (COP) (9.10.2019)"
  Comment "The COP meets every year, unless the Parties decide otherwise, and generally in Bonn, the seat of the secretariat (unless a Party offers to host the session). There is a tendency for the venue of the COP to rotate among the five recognised UN regions (Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, Central and Eastern Europe and Western Europe and Others). When referring to the event as a whole, i.e. the sessions of the COP, the CMP and of the subsidiary bodies, the term used is United Nations Climate Change Conference [see IATE:2232294 ]."
  Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques | COP | CdP
  fr
  Definition "organe suprême de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), composé des représentants des pays qui ont ratifié la convention ou y ont adhéré" Reference "Conseil-FR, d'après la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (10.10.2019)"
  Comment "Voir aussi: Conférence des parties"
 7. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · ENVIRONMENT
  Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiún maidir leis an mBithéagsúlacht Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context Déanfaidh an Coimisiún gach uirlis i dtaca le gníomh seachtrach agus comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta a shlógadh le haghaidh Creat Bithéagsúlachta Domhanda uaillmhianach nua de chuid na Náisiún Aontaithe ag Comhdháil na bPáirtithe sa Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht in 2021. Reference "An Coimisiún Eorpach > Comhaontú Glas don Eoraip > Gníomhaíochtaí atá á ndéanamh ag an Aontas > Straitéis Bhithéagsúlachta an Aontais do 2030 (16.2.2021)"
  CP-CB Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt | CBD COP | CBD-Vertragsstaatenkonferenz | Vertragsstaatenkonferenz | UN-Biodiversitätskonferenz
  de
  Definition mit dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt eingesetztes Gremium, das regelmäßig Tagungen abhält und die Durchführung des Übereinkommens prüft und fördert Reference "Council-DE nach Übereinkommen über die biologische Vielfalt (+ Erklärungen), Art.23 (ABl. L_309/1993, S.3) CELEX:21993A1213(01)/DE"
  Comment "XREF: Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD)"
  Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity | COP-CBD | COP CBD | COP/CBD | COP | Conference of the Parties to the CBD | Conference of the Parties | UN Biodiversity Conference
  en
  Definition "governing body of the Convention on Biological Diversity that has the task of advancing implementation of the Convention through the decisions it takes at its periodic meetings" Reference "UNTERM, 'Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/WebView/D71E88F8D9772C08852569FA0000269D?OpenDocument,"
  Comment To date (2020) the Conference of the Parties has held 14 ordinary meetings, and one extraordinary meeting (the latter, to adopt the Biosafety Protocol, was held in two parts). From 1994 to 1996, the Conference of the Parties held its ordinary meetings annually. Since then these meetings have been held somewhat less frequently and, following a change in the rules of procedure in 2000, will now be held every two years. The Fifteenth meeting of the Conference of the Parties (COP 15) will be held in Kunming, China.
  Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique | CdP-CDB | COP-CDB | Conférence des Parties à la CDB
  fr
  Definition "organe directeur de la Convention sur la diversité biologique, chargé de faire progresser la mise en œuvre de la Convention par des décisions prises lors de ses réunions périodiques" Reference "Site de la Convention sur la diversité biologique, Accueil > Convention > Organes de la Convention > Conférence des Parties (8.12.2020)"
 8. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL RELATIONS|defence · ENERGY|electrical and nuclear industries|nuclear energy
  an Chomhdháil Athbhreithnithe NPT Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil Athbhreithnithe de chuid na bPáirtithe sa Chonradh maidir le Neamhleathadh Arm Núicléach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil Athbhreithnithe an Chonartha maidir le Neamhleathadh Arm Núicléach Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen | Konferenz zur Überprüfung des Nichtverbreitungsvertrags | NPT-Überprüfungskonferenz | NVV-Überprüfungskonferenz
  de
  Definition "alle 5 Jahre stattfindende Konferenz zur Überprüfung des Nichtverbreitungsvertrags IATE:791407" Reference Council-DE
  Comment "XREF: Konferenz zur Überprüfung und Verlängerung des Nichtverbreitungsvertrags IATE:907530"
  NPT Review Conference | Nuclear Non-Proliferation Treaty Review Conference | Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
  en
  Definition "meeting held every five years to review the operation of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons [ IATE:791407 ]" Reference "Council-EN, based on United Nations > 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), 27 April to 22 May 2015, http://www.un.org/en/conf/npt/2015/ [2.8.2016]"
  conférence d'examen du TNP | conférence des parties chargée de l'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
  fr
  Definition conférence qui se tient tous les cinq ans afin d'examiner le fonctionnement du traité et qui s'efforce d'aboutir à un accord sur une déclaration finale dressant le bilan de l'application de ses dispositions et contenant des recommandations sur les mesures à prendre afin de le consolider Reference "Conseil-FR d'après le site de l'ONU http://www.un.org/fr/conf/npt/2015/background.shtml [19.9.2017]"
 9. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · ENERGY|electrical and nuclear industries|nuclear energy
  Comhdháil na bPáirtithe sa Chonradh maidir le Neamhleathadh Arm Núicléach chun athbhreithniú a dhéanamh air agus síneadh a chur leis Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung und Verlängerung des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
  de
  Definition "Konferenz von 1995, auf der u.a. die uneingeschränkte Verlängerung des Nichtverbreitungsvertrags IATE:791407 beschlossen wurde" Reference "Council-DE, siehe: https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/assets/WMD/Nuclear/1995-NPT/pdf/NPT_CONF199503.pdf (EN) (1.8.18)"
  Comment "XREF: Konferenz zur Überprüfung des Nichtverbreitungsvertrags IATE:893834"
  Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons | NPT Review and Extension Conference
  en
  Definition "meeting held in 1995 at which the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons [ IATE:791407 ] was extended for an indefinite period of time" Reference "Council-EN, based on International Atomic Energy Agency (IAEA) > News Centre > Topics in Focus > IAEA and NPT > NPT Review Conferences, https://www.iaea.org/newscenter/focus/npt/npt-review-conferences [6.9.2017]"
  Comment "See also NPT Review Conference [ IATE:893834 ]."
  conférence des parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires chargée d'examiner le traité et la question de sa prorogation | conférence d'examen et de prorogation du TNP
  fr
  Definition "conférence tenue en 1995, au cours de laquelle le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires [ IATE:791407 ] a été prorogé pour une durée indéterminée" Reference "Conseil-FR, d'après le site de l'ONU http://www.un.org/fr/conf/npt/2010/npttext.shtml [19.9.2017]"
 10. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international instrument · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  COP/MOP Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung der Vertragsparteien dient | als Tagung der Vertragsparteien dienende Konferenz der Vertragsparteien | COP/MOP
  de
  Comment "XREF: Konferenz der Vertragsparteien IATE:884905 Tagung der Vertragsparteien IATE:909652"
  COP/MOP | Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties
  en
  Definition "Conference of the Parties to a Convention serving as Meeting of the Parties to a Protocol (e.g. ""Biosafety Protocol COP/MOP"")" Reference "Glossary of Terms for Negotiators of Multilateral Environmental Agreements, UNEP, 2007, https://www.cbd.int/doc/guidelines/MEAs-negotiator-glossary-terms-en.pdf [21.5.2014]"
  Comment "See also ""Conference of the Parties"" IATE:884905 and ""Meeting of the Parties"" IATE:909652"
  Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties | COP/MOP | CdP/RdP
  fr
  Comment "Voir aussi:- Conférence des Parties [IATE:884905 ], et - Réunion des Parties [IATE:909652 ]"