Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

1 result

 1. TRADE · TRADE|trade policy|import policy
  bearta réamhfhaireachais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Chun an clásal coimirce déthaobhach agus an sásra cobhsaíochta do bhananaí dá bhforáiltear sa Chomhaontú a chur chun feidhme, éilítear coinníollacha comhionanna maidir le bearta coimirce sealadacha agus bearta coimirce cinntitheacha a ghlacadh, maidir le bearta réamhfhaireachais a fhorchur, maidir le himscrúdú a fhoirceannadh gan bearta a dhéanamh agus maidir le fionraí shealadach na dleachta custaim fabhraí arna bunú faoin sásra cobhsaíochta do bhananaí atá comhaontaithe leis an gColóim agus le Peiriú.' Reference "Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, CELEX:32013R0019/GA"
  réamhfhaireachas an Aontais Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'I gcás ina gcuirfear réamhfhaireachas an Aontais i bhfeidhm, is faoi réir doiciméad faireachais a thíolacadh a chomhlíonann critéir aonfhoirmeacha ba cheart na táirgí lena mbaineann a scaoileadh chun saorchúrsaíochta.' Reference "Rialachán (AE) 2015/478 maidir le comhrialacha d'allmhairí, CELEX:32015R0478/GA"
  vorherige Überwachung durch die Union | Mechanismus der vorherigen Überwachung | Maßnahmen zur vorherigen Überwachung
  de
  prior Union surveillance | prior surveillance mechanism | prior surveillance system | prior surveillance measures | prior surveillance regime
  en
  Definition set of measures, which the European Commission can impose when the interests of the European Union so require or when there is a trend in third country product imports that could cause injury to European Union producers, requiring third country product imports to have a surveillance document meeting uniform criteria Reference " COM-EN, based on: Regulation (EU) 2015/478 on common rules for imports "
  Comment Prior surveillance is usually imposed when an increase in imports is likely to occur, but has not started yet.
  surveillance préalable de l'Union | mécanisme de surveillance préalable | système de surveillance préalable | mesures de surveillance préalable
  fr
  Definition ensemble de mesures que la Commission européenne peut imposer si les intérêts de l'Union l'exigent ou lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire d'un pays tiers menace de causer un dommage aux producteurs de l'Union et qui requiert la présentation d'un document de surveillance répondant à des critères uniformes Reference "COM-FR, d'après: Règlement (UE) 2015/478 relatif au régime commun applicable aux importations"