Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

7 dtoradh

 1. TRADE · TRADE|international trade · TRADE|international trade|trade relations
  an Mheitheal Ardleibhéil AE/SA um Phoist agus um an bhFás Tagairt "Ráiteas ó Chomhaltaí na Comhairle Eorpaí, 30 Eanáir 2012 (I dtreo comhdhlúthú a chuireann leis an bhfás agus i dtreo an fháis a chuireann le poist) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/127616.pdf"
  ga
  Comhthéacs """Ba cheart don Mheitheal Ardleibhéil AE/SA um Phoist agus um an bhFás breathnú ar na roghanna go léir atá ann chun dlús a chur faoi thrádáil agus infheistíocht AE/SA.""" Tagairt "Ráiteas ó Chomhaltaí na Comhairle Eorpaí, 30 Eanáir 2012 (I dtreo comhdhlúthú a chuireann leis an bhfás agus i dtreo an fháis a chuireann le poist) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ga/ec/127616.pdf"
  an Mheitheal Ardleibhéil AE-SAM um Fhostaíocht agus um Fhás Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Hochrangige Arbeitsgruppe EU-USA zu Wachstum und Beschäftigung
  de
  Sainmhíniú "vom Transatlantischen Wirtschaftsrat IATE:2235011 eingesetzte hochrangige Arbeitsgruppe zur Förderung der Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen den USA und EU für mehr Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum und internationale Wettbewerbsfähigkeit" Tagairt "Council-DE, vgl. Website Europ. Rat http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/eu-and-us-partners-in-strengthening-the-global-economy?lang=de (16.2.12)"
  Nóta gemeinsamer Vorsitz: der US-amerikanische Handelsbeauftragte Ron Kirk und das für Handel zuständige Kommissionsmitglied, Karel De Gucht; DIV: cho, 30.1.2012; UPD: RSZ, 16.2.12
  EU-US High-Level Working Group on Jobs and Growth
  en
  Nóta The Working Group was established at the November 2011 EU-US Summit. It is co-chaired by the European Commissioner for Trade and the U.S. Trade Representative.
  groupe de travail à haut niveau sur l'emploi et la croissance
  fr
  Sainmhíniú groupe créé lors du sommet annuel UE/États-Unis qui s'est tenu à Washington le 28 novembre 2011 Tagairt """UE et États-Unis: partenaires pour renforcer l'économie mondiale"", http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/eu-and-us-partners-in-strengthening-the-global-economy?lang=fr (1/2/2012)"
  Nóta Dirigé par le représentant des États-Unis pour les questions commerciales et le membre de la Commission chargé du commerce.
 2. FINANCE|financial institutions and credit
  an Mheitheal Ardleibhéil maidir le SEÁT Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcomhthráth leis an bplé a rinneadh sa Ghrúpa Saineolaithe, cumhdaíodh na saincheisteanna ar tugadh aghaidh orthu sa togra seo i gcruinnithe chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle, is é sin le rá Meitheal na Comhairle um Sheirbhísí Airgeadais agus an tAontas Baincéireachta agus an Mheitheal Ardleibhéil maidir le SEÁT.' Tagairt "Togra le haghaidh Treoir lena leasaítear Treoir 2014/59/AE a mhéid a bhaineann le bearta luath-idirghabhála, coinníollacha maidir le réiteach agus gníomhaíocht réitigh a mhaoiniú, CELEX:52023PC0227/GA"
  an Mheitheal Ardleibhéil maidir leis an Scéim Eorpach Árachais Taiscí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Nóta <<<_not_supplied_>>>
  Hochrangige Gruppe für das europäische Einlagenversicherungssystem
  de
  High-Level Working Group on EDIS | HLWG on EDIS | High Level Working Group on the European deposit insurance scheme
  en
  Sainmhíniú "intergovernmental forum mandated by the Eurogroup in 2018 to discuss progress on the European deposit insurance scheme (EDIS) and which later broadened its scope of analysis to include the CMDI review, market integration and the regulatory treatment of sovereign exposures and financial stability" Tagairt "COM-EN, based on:Commission Staff Working Document Impact Assessment Report Accompanying the Proposals for a Directive amending Directive 2014/59/EU as regards early intervention measures, conditions for resolution and financing of resolution action, Regulation amending Regulation (EU) 806/2014 as regards early intervention measures, conditions for resolution and financing of resolution action, Directive amending Directive 2014/49/EU as regards the scope of deposit protection, use of deposit guarantee schemes funds, cross-border cooperation, and transparency, Glossary, p. VII"
  groupe de travail de haut niveau sur le SEAD | groupe de travail à haut niveau sur le SEAD
  fr
  Sainmhíniú "forum intergouvernemental mandaté par l’Eurogroupe en 2018 pour discuter des progrès réalisés en ce qui concerne le système européen d’assurance des dépôts (SEAD) et qui a ensuite élargi son champ d’analyse pour y inclure l’examen du cadre pour la gestion des crises bancaires et la garantie des dépôts, l’intégration des marchés et le traitement réglementaire des expositions souveraines et la stabilité financière" Tagairt "COM-FR, d'après:Commission Staff Working Document Impact Assessment Report Accompanying the Proposals for a Directive amending Directive 2014/59/EU as regards early intervention measures, conditions for resolution and financing of resolution action, Regulation amending Regulation (EU) 806/2014 as regards early intervention measures, conditions for resolution and financing of resolution action, Directive amending Directive 2014/49/EU as regards the scope of deposit protection, use of deposit guarantee schemes funds, cross-border cooperation, and transparency, Glossary, p. VII"
 3. EUROPEAN UNION · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  Meitheal ad hoc maidir leis an Sásra Aonair Réitigh Tagairt "Comhairle-GA, bunaithe ar IATE:3545346 agus IATE:3547547 ;"
  ga
  an Mheitheal Ardleibhéil maidir leis an Sásra Réitigh Aonair Tagairt "Comh-GA, bunaithe ar IATE:3547547 agus ar na Conclúidí ón gComhairle Eorpach (18/19 Feabhra 2016) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2016-INIT/ga/pdf"
  ga
  Comhthéacs """Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010""" Tagairt "Conclúidí ón gComhairle Eorpach (18/19 Feabhra 2016) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2016-INIT/ga/pdf"
  "Hochrangige Gruppe ""Einheitlicher Abwicklungsmechanismus"" (SRM)" | "Ad-hoc-Gruppe ""Einheitlicher Abwicklungsmechanismus"""
  de
  Nóta "XREF: einheitlicher Abwicklungsmechanismus IATE:3547547"
  High Level Working Party on the Single Resolution Mechanism (SRM) | Ad hoc Working Party on the Single Resolution Mechanism | Ad Hoc Working Party on the SRM | AHWP on SRM
  en
  Nóta "See also Single Resolution Mechanism (SRM) [ IATE:3547547 ]"
  groupe de haut niveau sur le mécanisme de résolution unique (MRU) | Groupe ad hoc sur le mécanisme de résolution unique
  fr
  Nóta "Voir aussi: mécanisme de résolution unique (MRU), IATE:3547547"
 4. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|Council of the European Union · FINANCE|taxation · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  an Mheitheal Ardleibhéil um Cheisteanna Cánach Tagairt "Comhairle an Aontais Eorpaigh > Comhlachtaí Ullmhúcháin > Meitheal Ardleibhéil um Cheisteanna Cánach (HLWP)https://www.consilium.europa.eu/ga/council-eu/preparatory-bodies/high-level-working-party-tax-questions/ Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  an Mheitheal Ardleibhéil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  hochrangige Gruppe | Steuerfragen | Arbeitsgruppe | Besteuerung | Zinserträge | für Steuerfragen zuständige hochrangige Gruppe
  de
  Sainmhíniú aus hochrangigen Vertretern der Mitgliedstaaten bestehende Arbeitsgruppe, die 2001 eingerichtet wurde, um die Arbeiten am Steuerpaket zu koordinieren und voranzubringen Tagairt "Council-DE; vgl. Website des Rates http://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/preparatory-bodies/high-level-working-party-tax-questions/ (1.4.2016)"
  High-level Working Party | Taxation of Savings | HLWP | High Level Working Party for tax issues | High Level Working Party on Tax Questions | High Level Working Party on Taxation
  en
  Sainmhíniú working party, established in 2001 and dealing with selected tax issues (such as taxation of savings, of the financial sector and of interest and royalty payments, the Common Corporate Consolidated Tax Base (CCCTB), the fight against tax evasion and fraud etc.); the aim is to have a discussion on a higher level than the level of delegates attending other taxation working parties Tagairt "CENTERM, based on: – Irish EU Presidency, The EU Explained : Council Working Parties. http://eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/abouttheeu/theeuexplained/councilworkingparties/ [21.3.2016], – Decision of the Committee of Permanent Representatives of 13 June 2001 setting up a high-level working party, CELEX:42001D0629(01)/EN , and – High Level Working Party on Tax Questions (HLWP), Council of the European Union website, http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/high-level-working-party-tax-questions/ [21.3.2016]"
  groupe à haut niveau | groupe à haut niveau sur les questions fiscales
  fr
  Sainmhíniú groupe institué en vue d'assurer la coordination des travaux et de réaliser des progrès parallèles sur le paquet fiscal Tagairt "Décision du Comité des représentants permanents du 13 juin 2001 instituant un groupe de haut niveau"
  Nóta "Avant la décision du Coreper, on parlait du ""groupe à haut niveau sur les questions fiscales"". Le 4 juillet 1990, le Coreper avait institué le groupe à haut niveau ""Harmonisation fiscale"". Quant au groupe à haut niveau ""Fiscalité"", institué par le sommet d'Helsinki, il a terminé ses travaux et n'existe plus."
 5. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|Council of the European Union · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  an Mheitheal Ardleibhéil um Iomaíochas agus Fás Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Hochrangige Gruppe ""Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum"""
  de
  High Level Working Group on Competitiveness and Growth | COMPCRO HLG
  en
  Sainmhíniú high level permanent body set up to support COREPER in the policy coordination for competitiveness and growth and whose mandate is to carry out the following non-legislative tasks:- monitor the state of Single Market integration and discuss the policy priorities set out in the relevant documents, including within the European Semester, providing guidance in that regard for EU action and promoting exchange of information and best practices among Member States;- support the Council in its reinforced role of monitoring and mainstreaming competitiveness, in particular industrial competitiveness, across all relevant policy initiatives, particularly those based on Articles 114 and 173 TFEU. Tagairt "Council document ST 15006/14, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15006-2014-INIT/en/pdf"
  Nóta "Not to be confused with the Working Party on Competitiveness and Growth IATE:929450"
  groupe de travail de haut niveau sur la compétitivité et la croissance
  fr
  Sainmhíniú "instance préparatoire des travaux du Conseil ""Compétitivité"", dont le mandat consistait:- à surveiller l'état de l'intégration du marché unique et débattre des priorités stratégiques énoncées dans les documents pertinents, y compris dans le cadre du Semestre européen, en fournissant à cet égard des orientations pour l'action de l'UE et en promouvant l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les États membres;- à apporter son soutien au Conseil au vu du rôle accru qu'il joue en matière de surveillance et d'intégration de la compétitivité, notamment la compétitivité industrielle, dans toutes les initiatives pertinentes, en particulier celles qui sont fondées sur les articles 114 et 173 du TFUE." Tagairt "Conseil-FR, d'après:- Site du Conseil de l'UE, document ST 15758/14 ""Préparation de la session du Conseil ""Compétitivité"" des 4 et 5 décembre 2014 Compétitivité industrielle - un programme pour la croissance et l'emploi - Débat d'orientation"" (19.5.2021)- Site du Conseil de l'UE, document 15006/14 ""Establishment of a High Level Working Group on Competitiveness and Growth"" (19.5.2021)"
  Nóta "À ne pas confondre avec le groupe ""Compétitivité et croissance"" IATE:929450"
 6. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|Council of the European Union · SOCIAL QUESTIONS|migration · LAW|international law|private international law|rights of aliens|admission of aliens|political asylum · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  an Mheitheal um Ghnéithe Seachtracha de Thearmann agus Imirce Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tá an Mheitheal um Ghnéithe Seachtracha de Thearmann agus Imirce freagrach as plé a dhéanamh ar chur chuige an Aontais maidir le tíortha agus réigiúin tionscnaimh agus idirthurais iarrthóirí tearmainn agus imirceach, chomh maith le tríú tíortha ina nglactar dídeanaithe, gan teorainn gheografach.' Tagairt "'An Mheitheal um Ghnéithe Seachtracha de Thearmann agus Imirce,' an Chomhairle Eorpach, https://www.consilium.europa.eu/ga/council-eu/preparatory-bodies/working-party-on-external-aspects-of-asylum-and-migration/ [8.2.2022]"
  EMWP Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Mheitheal Ardleibhéil um Thearmann agus Imirce Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Gruppe „Externe Aspekte der Asyl- und Migrationspolitik“ | EMWP | "Hochrangige Gruppe ""Asyl und Migration"""
  de
  Working Party on External Aspects of Asylum and Migration | EMWP | External Migration Working Party | High-Level Working Group on Asylum and Migration | High Level Group on Asylum and Migration | HLWG
  en
  "groupe ""Aspects extérieurs de l'asile et de la migration""" | "Groupe à haut niveau ""Asile et migration""" | GHN | GHNAM
  fr
 7. EUROPEAN UNION · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  an Mheitheal um Chumarsáid Leictreonach (Grúpa Ardleibhéil de Chomhordaitheoirí SESAME) Tagairt Comhairle-GA
  ga
  "Gruppe ""Elektronische Kommunikation"" (Gruppe der hochrangigen Koordinatoren für SESAME)"
  de
  Nóta "ersetzt durch den CIS-Koordinierungsausschuss IATE:3527855 ; DIV: RSZ, 9.2.11"
  Working Party on Electronic Communications (SESAME High Level Coordinators Group)
  en
  Nóta "No longer exists (25.1.2011) Has been replaced by the Coordination Committee for CIS [IATE:3527855 ]"
  "Groupe ""Communications électroniques"" (Groupe à haut niveau de coordinateurs SESAME)"
  fr
  Nóta UPDATED: ERS 18/07/2005