Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

12 toradh

 1. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · TRADE|international trade|trade relations|free-trade agreement · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement|economic agreement · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement|association agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations|agreement (EU)|association agreement (EU)|stabilisation and association agreement · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement|cooperation agreement · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations
  grúpa comhairleach baile Tagairt "CoR/EESC-GA bunaithe ar CoR/EESC-EN: Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile (23.5.2023)"
  ga
  Sainmhíniú grúpa ina bhfuil ionadaithe ón tsochaí shibhialta arna bhunú ag gach páirtí i gcomhaontú saorthrádála leis an Aontas Eorpach agus a dtéitear i gcomhairle leis maidir le saincheisteanna eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil faoi théarmaí an chomhaontaithe Tagairt "CoR/EESC-GA bunaithe ar CoR/EESC-EN: Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile (23.5.2023)"
  Interne Beratungsgruppe | Interne beratende Gruppe | DAG | Nationale Beratungsgruppe | Innerstaatliche Beratungsgruppe
  de
  Sainmhíniú Gruppe von Vertretern der Zivilgesellschaft eines Landes, mit dem die EU ein Freihandels- oder Assoziierungsabkommen unterzeichnet hat, bzw. Gruppe von Vertretern der Zivilgesellschaft der EU-Mitgliedstaaten, die zu wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fragen im Zusammenhang mit diesem Abkommen zu konsultieren ist Tagairt EESC/COR-DE
  Nóta "Die Übersetzung des Ausdrucks ""domestic advisory group"" unterscheidet sich von Abkommen zu Abkommen."
  domestic advisory group | DAG
  en
  Sainmhíniú group consisting of civil society representatives that is formed by each party to a free trade agreement with the EU and is consulted on economic, social and environmental issues under the terms of the agreement Tagairt "CoR/EESC JS, based on: Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.127.01.0001.01.ENG#L_2011127EN.01000601 [3.10.2016]"
  groupe consultatif interne | GCI
  fr
  Sainmhíniú groupe de représentants de la société civile constitué par chacune des parties à un accord de libre-échange avec l'UE, qui doit être consulté sur les questions économiques, sociales et environnementales selon les modalités prévues par cet accord Tagairt "EESC/COR-FR, d'après l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et la note interne du CESE du 5.8.2013 sur la participation de la société civile organisée aux accords commerciaux (CES2834-2013_00_00_TRA_TCD)"
  Nóta "Il ne s’agit pas d’organes bilatéraux: les autres parties aux accords de libre-échange conclus avec l’UE disposent de leurs propres GCI, qui conseillent leurs gouvernements nationaux respectifs. Les GCI de l’UE et leurs homologues peuvent organiser des réunions inter-GCI. Le CESE, et plus précisément sa section REX, assure le secrétariat des GCI de l’UE."
 2. GEOGRAPHY|Europe|Western Europe|United Kingdom · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations|agreement (EU)|trade agreement (EU) · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations|agreement (EU)|cooperation agreement (EU) · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Grúpa Comhairleach Baile AE-na Ríochta Aontaithe Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Comhairleach Baile an Aontais Eorpaigh faoin gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe (24.5.2023)"
  ga
  Grúpa Comhairleach Baile an Aontais Eorpaigh faoin gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Comhairleach Baile an Aontais Eorpaigh faoin gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe (24.5.2023)"
  ga
  Sainmhíniú comhlacht oibre ar a bhfuil 30 comhalta ar an iomlán, 24 chomhalta díobh sin ón líonra leathan d’eagraíochtaí sochaí sibhialta na hEorpa agus an seisear eile ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa; tá sé de phríomhchuspóir aige comhairle a chur ar an gCoimisiún maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Trádála agus Comhair ina iomláine agus leas a bhaint as saineolas ó raon leathan geallsealbhóirí, agus cumas na nGrúpaí Comhairleacha Baile feidhmiú faoi luas á áirithiú ag an am céanna Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Comhairleach Baile an Aontais Eorpaigh faoin gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe (24.5.2023)"
  Interne Beratungsgruppe der EU im Rahmen des Handels- und Kooperationsabkommens EU-Vereinigtes Königreich | "Interne Beratungsgruppe ""EU-UK"""
  de
  EU-UK Domestic Advisory Group | EU Domestic Advisory Group under the EU-UK TCA
  en
  Sainmhíniú working body with the primary purpose of advising the Commission on the implementation of the full EU-UK Trade and Cooperation Agreement and harnessing expertise from a wide range of stakeholders, while ensuring the group's ability to operate at pace Tagairt "EESC/COR-EN, based on: EESC website > The EU Domestic Advisory Group under the EU-UK TCA (12.6.2023)."
  Nóta The group has 30 members in total, 24 from the wide network of European civil society organisations and 6 from the European Economic and Social Committee.
  groupe consultatif interne UE - Royaume-Uni | groupe consultatif interne de l’UE au titre de l’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni | GCI UE - Royaume-Uni | GCI UE-RU
  fr
  Sainmhíniú "groupe consultatif interne de l'UE composé de membres du Comité économique et social européen et d’autres organisations de la société civile européenne, chargé de conseiller la Commission européenne au sujet de la mise en œuvre pleine et entière de l’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Le groupe consultatif interne de l’UE au titre de l’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni» (26.5.2023)"
  Nóta Ce GCI de l’UE est le premier à devoir couvrir un champ d’action aussi large, qui va bien au-delà du commerce et du développement durable. Pour cette raison, le groupe se compose de 30 membres au total, dont 24 sont issus du vaste réseau européen des organisations de la société civile et six du Comité économique et social européen.
 3. GEOGRAPHY|America|Latin America|Central America · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement|association agreement · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Grúpa Comhairleach Baile AE-Mheiriceá Láir Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú "grúpa comhairleach baile (23.5.2023) de chuid an Aontais a bunaíodh chun tuairimí a chur in iúl, moltaí a dhéanamh agus comhairle a thabhairt maidir le haon saincheist a bhaineann le Teideal na Trádála agus na Forbartha Inbhuanaithe den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas agus Meiriceá Láir a chur chun feidhme" Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN, mar atá Airteagal 294(4) den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas agus Meiriceá Láir (17.5.2023)"
  Nóta Tá 12 chomhalta i nGrúpa Comhairleach Baile AE-Mheiriceá Láir. Ceaptar triúr acusan as measc chomhaltaí CESE agus is ionadaithe d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta Eorpaí iad na 9 gcomhalta eile.
  "Interne Beratungsgruppe ""EU-Zentralamerika"""
  de
  Sainmhíniú "interne Beratungsgruppe [IATE:3563644 ] der EU, die die Umsetzung des Titels ""Handel und nachhaltige Entwicklung"" des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Zentralamerika beratend begleitet" Tagairt "EESC/CoR TERM-DE nach Artikel 295 Assoziierungsabkommens EU-Zentralamerika (23.6.2023)"
  EU-Central America Domestic Advisory Group | EU Advisory Group for the EU-Central America Association Agreement | EU Advisory Group | DAG Central America | EU-DAG Central America
  en
  Sainmhíniú "EU domestic advisory group set up to express its opinions, make recommendations and advise on any issue related to the implementation of the Trade and Sustainable Development Title of the EU-Central America Association Agreement" Tagairt "COR/EESC-TERM based on: the Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement (22.12.2020)"
  Nóta Trade relations between the EU and the Central American region are determined by an Association Agreement signed in June 2012. The Central American countries involved are Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras and Nicaragua. The trade pillar of the EU-Central America Association Agreement entered into force in 2013 and includes a Trade and Sustainable Development Title. Article 294 of the The Trade and Sustainable Development Title of the EU-Central America Association Agreement envisages that each Party establish a new, or consult an existing Advisory Group on trade and sustainable development. The EU Domestic Advisory Group is composed of EESC members and members of other civil society organisations.
  groupe consultatif interne UE-Amérique centrale | groupe consultatif interne de l’UE dans le cadre de l’accord d'association UE-Amérique centrale | GCI UE-Amérique centrale
  fr
  Sainmhíniú "groupe consultatif interne de l'UE chargé de contrôler la mise en œuvre du chapitre «Commerce et développement durable» de l'accord d'association conclu entre l'UE et l'Amérique centrale" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après l'article 294 de l' accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part"
  Nóta Il s'agit bien d'un groupe consultatif interne à l'UE.
 4. TRADE|international trade|trade relations|free-trade agreement · GEOGRAPHY|America|North America|Canada · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations
  Grúpa Comhairleach Baile AE-Cheanada Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Comhairleach Baile AE-Cheanada (23.5.2023)"
  ga
  Sainmhíniú "grúpa ina bhfuil comhaltaí de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus ionadaithe eile na sochaí sibhialta ó gach páirtí a bhfuil sé mar aidhm leis tuairimí a chur isteach agus moltaí a dhéanamh ar aon ábhar a bhaineann le cur chun feidhme na caibidle maidir le ""Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe"" laistigh den Chomhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála idir an tAontas Eorpach agus Ceanada." Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Comhairleach Baile AE-Cheanada (23.5.2023)"
  "Innerstaatliche Beratungsgruppe ""EU-Kanada""" | "Interne Beratungsgruppe ""EU-Kanada"""
  de
  Sainmhíniú Gremium, das sich aus Mitgliedern des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) und weiteren Vertretern der Zivilgesellschaft der EU zusammensetzt und im Rahmen des Freihandelsabkommens EU-Kanada dessen Umsetzung durch die Erarbeitung von Stellungnahmen und Empfehlungen unterstützend begleitet Tagairt "EWSA/AdR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (27.6.2023)"
  EU-Canada Domestic Advisory Group | EU-CETA DAG | EU DAG for CETA | EU-Canada DAG under CETA
  en
  Sainmhíniú group comprising members of the European Economic and Social Committee and other civil society representatives with the aim of submitting opinions and making recommendations on any matter related to the implementation of the Trade and Sustainable Development Chapter within the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement Tagairt "EESC website > The EU-Canada Domestic Advisory Group (21.12.2020)"
  Nóta The EU-Canada Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) has been provisionally applied since 21 September 2017. The Agreement includes chapters on Trade and Sustainable Development, Trade and Labour and Trade and Environment (chapters 22 to 24). These chapters provide for the establishment by each Party of domestic advisory groups (DAG) composed of representatives of civil society organisations.
  groupe consultatif interne UE-Canada | groupe consultatif interne de l’UE au titre de l’AECG entre le Canada et l’UE | GCI UE-Canada
  fr
  Sainmhíniú "groupe consultatif interne de l'UE composé de membres du Comité économique et social européen et d’autres organisations de la société civile européenne, chargé de soumettre des avis et des recommandations sur toutes questions en lien avec la mise en œuvre du chapitre «Commerce et développement durable» de l’accord économique et commercial global entre l’UE et le Canada" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Le groupe consultatif interne UE-Canada» (26.5.2023)"
 5. TRADE|international trade|trade relations|trade agreement · GEOGRAPHY|America|Latin America|South America|Peru · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations · GEOGRAPHY|America|Latin America|South America|Colombia · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · GEOGRAPHY|America|Latin America|South America|Ecuador · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Grúpa Comhairleach Baile AE-na Colóime/Pheiriú/Eacuadór Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  ga
  Grúpa Comhairleach Baile AE-na Colóime/Pheiriú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú "grúpa comhairleach baile (23.5.2023) a bunaíodh chun tuairimí a chur in iúl, moltaí a dhéanamh agus comhairle a thabhairt maidir le haon saincheist a bhaineann le Teideal Trádála agus Forbartha Inbhuanaithe an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim, Peiriú agus Eacuadór, den pháirt eile, a chur chun feidhme" Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN, mar atá Airteagal 281 den Chomhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cholóim, Peiriú agus Eacuadór, den pháirt eile. (17.5.2023)"
  "Interne Beratungsgruppe ""EU-Kolumbien/Peru/Ecuador""" | Interne Beratungsgruppe EU-Kolumbien/Peru
  de
  Sainmhíniú "interne Beratungsgruppe der EU, die die Umsetzung des Titels ""Handel und nachhaltige Entwicklung"" des Handelsübereinkommens zwischen der EU einerseits und Kolumbien und Peru andererseits beobachtet" Tagairt "EESC/COR TERM-DE nach Artikel 281 des Handelsübereinkommens zwischen der EU einerseits und Kolumbien und Peru andererseits (15.1.2021)"
  Nóta Ecuador ist dem Handelsübereinkommen mit Wirkung vom 1.Januar 2017 beigetreten.
  EU-Colombia/Peru/Ecuador Domestic Advisory Group | Domestic Advisory Group for the EU-Colombia and Peru FTA | EU Domestic Advisory Group for the EU-Colombia and Peru Trade Agreement | EU-Colombia/Peru Domestic Advisory Group | EU DAG UNDER THE EU-COLOMBIA-PERU-ECUADOR FTA
  en
  Sainmhíniú "domestic advisory group set up to express its opinions, make recommendations and advise on any issue related to the implementation of the Trade and Sustainable Development Title of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part" Tagairt "COR/EESC-EN based on the Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Title IX (Article 281) of the EU-Colombia and Peru Trade Agreement (22.12.2020) and Article 281 of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part (12.5.2023)"
  Nóta Negotiations for an EU-Colombia/Peru Trade Agreement were concluded in March 2010 and took effect in 2013. The Trade and Sustainable Development Title of the EU-Colombia and Peru Trade Agreement envisages that each Party establish new, or consult existing Domestic Advisory Groups or committees relevant for matters related to labour, the environment and sustainable development.Ecuador joined the EU-Colombia/Peru Trade Agreement on 1 January 2017
  groupe consultatif interne UE-Colombie/Pérou/Équateur | GCI UE-Colombie/Pérou/Équateur | groupe consultatif interne de l’UE au titre de l’accord commercial avec la Colombie et le Pérou | groupe consultatif interne UE-Colombie/Pérou
  fr
  Sainmhíniú "groupe consultatif interne de l'UE chargé de contrôler la mise en œuvre du chapitre «Commerce et développement durable» de l'accord commercial conclu entre l'UE, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Groupe consultatif interne UE-Colombie/Pérou/Équateur» (20.12.2019), et l'article 281 de l'accord commercial entre l'Union Européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part"
  Nóta Il s'agit bien d'un groupe consultatif interne à l'UE, qui se compose de membres du CESE et de représentants d'autres organisations de la société civile de l'UE. L'Équateur a rejoint l'acord avec la Colombie et le Pérou le 1er janvier 2017.
 6. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations|agreement (EU)|association agreement (EU) · GEOGRAPHY|Europe|Eastern Europe|Caucasus countries|Georgia · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Grúpa Comhairleach Baile AE-na Seoirsia Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú "grúpa comhairleach baile (23.5.2023) a bunaíodh chun comhairle a thabhairt maidir le saincheisteanna a bhaineann le cur chun feidhme na Caibidle maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe de chuid an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia" Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN, mar atá Airteagal 240 den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas agus an tSeoirsia (17.5.2023)"
  "Interne Beratungsgruppe ""EU-Georgien"""
  de
  Sainmhíniú "interne Beratungsgruppe [IATE:3563644 ] der EU, die die Umsetzung des Kapitels ""Handel und nachhaltige Entwicklung"" des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Georgien beratend unterstützt, wobei sie auf eigene Initiative Stellungnahmen zur Umsetzung dieses Kapitels unterbreiten und Empfehlungen dazu abgeben kann" Tagairt "EESC/COR TERM-DE nach Artikel 240 des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Georgien (12.1.2021)"
  EU-Georgia Domestic Advisory Group | DAG Georgia
  en
  Sainmhíniú "domestic advisory group set up to advise on issues relating to the implementation of the Chapter on trade and sustainable development of the EU-Georgia Association Agreement" Tagairt "EESC/COR-EN based on Article 240(4)and (5) of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part (21.12.2020) and the Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement (21.12.2020)."
  groupe consultatif interne UE-Géorgie | GCI UE-Géorgie
  fr
  Sainmhíniú "groupe consultatif interne de l'UE chargé de contrôler la mise en œuvre du chapitre «Commerce et développement durable» de l'accord d'association conclu entre l'UE et la Géorgie" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après l'article 240, paragraphes 4 et 5, de l'accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part"
  Nóta Il s'agit bien d'un groupe consultatif interne à l'UE.
 7. GEOGRAPHY|Asia and Oceania|Far East|Japan · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement|economic agreement · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Grúpa Comhairleach Baile AE-na Seapáine Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Comhairleach Baile AE-na Seapáine (24.5.2023)"
  ga
  Sainmhíniú "grúpa comhairleach baile (24.5.2023) ina bhfuil comhaltaí de chuid Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus ionadaithe eile na sochaí sibhialta ó gach páirtí agus é mar aidhm acu tuairimí a chur isteach agus moltaí a dhéanamh ar aon ábhar a bhaineann le cur chun feidhme na caibidle maidir le ""Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe"" laistigh den Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin" Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Comhairleach Baile AE-na Seapáine (24.5.2023)"
  "Interne Beratungsgruppe ""EU-Japan"""
  de
  Sainmhíniú im Rahmen des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (WPA) zwischen der EU und Japan eingesetztes Arbeitsgremium, das sich aus Mitgliedern des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) und weiteren Vertretern der europäischen organisierten Zivilgesellschaft zusammensetzt und Stellungnahmen und Empfehlungen zur Umsetzung des WPA abgibt Tagairt "EWSA/AdR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (28.6.2023)"
  EU-Japan Domestic Advisory Group | EU-DAG Japan | EU-Japan DAG
  en
  Sainmhíniú "domestic advisory group comprising members of the European Economic and Social Committee and other civil society representatives from each party with the aim of submitting opinions and making recommendations on the implementation of the Trade and Sustainable Development Chapter within the EU-Japan Economic Partnership Agreement" Tagairt "EESC/COR-EN based on:- the EESC website > The EU-Japan Domestic Advisory Group (1.6.2023)- the Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (22.12.2020)"
  Nóta "The EU-Japan Domestic Advisory Group was established in accordance with Article 16.15 of the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership (22.12.2020), which entered into force on 1 February 2019."
  groupe consultatif interne UE-Japon | GCI UE-Japon
  fr
  Sainmhíniú "groupe consultatif interne composé de membres du Comité économique et social européen et d’autres organisations de la société civile européenne, chargé de soumettre des avis et des recommandations sur toutes questions en lien avec la mise en œuvre du chapitre «Commerce et développement durable» de l’accord entre l’UE et le Japon pour un partenariat économique" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Le groupe consultatif interne UE-Japon» (26.5.2023)"
  Nóta Il s'agit bien d'un groupe consultatif interne à l'UE, créé en vertu de l’article 16.15 de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique.
 8. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations|agreement (EU)|association agreement (EU) · GEOGRAPHY|Europe|Eastern Europe|Moldova · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Grúpa Comhairleach Baile AE-na Moldóive Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú "grúpa comhairleach baile (23.5.2023) a bunaíodh chun comhairle a thabhairt maidir le saincheisteanna a bhaineann le cur chun feidhme na Caibidle maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe de chuid an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Mholdóiv" Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN, mar atá Airteagal 376(4) agus (5) den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile (17.5.2023)"
  "Interne Beratungsgruppe ""EU-Republik Moldau"""
  de
  Sainmhíniú "interne Beratungsgruppe [IATE:3563644 ] der EU, die die Umsetzung des Kapitels ""Handel und nachhaltige Entwicklung"" des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Republik Moldau beratend unterstützt, wobei sie auch auf eigene Initiative Stellungnahmen zur Umsetzung dieses Kapitels unterbreiten und Empfehlungen dazu abgeben kann" Tagairt "EESC/CoR TERM-DE nach Artikel 376 Absätze 4 und 5 des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Republik Moldau (12.1.2021)"
  EU-Moldova Domestic Advisory Group | DAG Moldova
  en
  Sainmhíniú "domestic advisory group set up to advise on issues relating to the implementation of the Chapter on trade and sustainable development of the EU-Moldova Association Agreement" Tagairt "COR/EESC-EN based on Article 376(4) and (5) of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part (21.12.2020) and the Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 376(4)of the EU-Moldova Association Agreement (21.12.2020)."
  Nóta The EU DAG for Moldova was established in mid-2015 and has members from the EESC and from other European CSOs. The first joint meeting between the Moldovan and EU DAGs was held on 7 July 2015 in Chisinau.
  groupe consultatif interne UE-Moldavie | GCI UE-Moldavie
  fr
  Sainmhíniú "groupe consultatif interne de l'UE chargé de contrôler la mise en œuvre du chapitre «Commerce et développement durable» de l'accord d'association conclu entre l'UE et la Moldavie" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après l'article 376, paragraphes 4 et 5, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part"
  Nóta Il s'agit bien d'un groupe consultatif interne à l'UE.
 9. TRADE|international trade|trade relations|free-trade agreement · GEOGRAPHY|Asia and Oceania|Far East|South Korea · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Grúpa Comhairleach Baile AE-Phoblacht na Cóiré Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú comhlacht ar a bhfuil comhaltaí CESE agus ionadaithe ó shochaí sibhialta Phoblacht na Cóiré, a bunaíodh chun faireachán a dhéanamh ar a thuairimí, chun tuairimí a chur in iúl, chun moltaí a dhéanamh agus chun comhairle a thabhairt maidir le haon saincheist a bhaineann leis an gCaibidil maidir le Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe den Chomhaontú Saorthrádála idir an tAontas agus an Chóiré a chur chun feidhme agus a chur chun cinn Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN; féach freisin suíomh gréasáin CESE > Grúpa Comhairleach Baile AE-Phoblacht na Cóiré (23.5.2023)"
  "Nationale Beratungsgruppe ""EU-Republik Korea""" | "Interne Beratungsgruppe ""EU-Republik Korea"""
  de
  Sainmhíniú "Gremium, das sich aus unabhängigen Vertretern der Zivilgesellschaft der EU, die von der Generaldirektion Handel der Europäischen Komission und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) bestellt werden, sowie aus Vertretern der Zivilgesellschaft der Republik Korea zusammensetzt und die Umsetzung des Kapitels ""Handel und nachhaltige Entwicklung"" des Freihandelsabkommens zwischen der EU und der Republik Korea unterstützend begleitet" Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des Freihandlesabkommens zwischen der EU und der Republik Korea (27.6.2023) und dem EWSA-Website (27.6.2023)"
  EU-Republic of Korea Domestic Advisory Group | EU-Korea domestic advisory group | DAG Korea | EU DAG under EU-Korea FTA | EU DAG under the EU-Korea FTA
  en
  Sainmhíniú body comprising EESC members and representatives of civil society from the Republic of Korea, which was set up to monitor, express its opinions, make recommendations and advise on any issue related to the implementation and promotion of the trade and sustainable development chapter of the EU-Korea Free Trade Agreement Tagairt "EESC/COR based on the Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement (22.12.2020)"
  Nóta The EU-Republic of Korea Free Trade Agreement (FTA) entered into force in July 2011 as the first FTA concluded by the EU which includes a trade and sustainable development chapter, i.e. the Parties’ commitments in the area of labour and environment-related matters being of importance for their trade relations. The Trade and Sustainable Development chapter of the EU-Korea Free Trade Agreement (FTA) envisages that each Party shall establish a Domestic Advisory Group (DAG) on sustainable development (environment and labour) with the task of advising on the implementation of this chapter.
  groupe consultatif interne UE-République de Corée | GCI UE-République de Corée | groupe consultatif interne de l’UE pour l’accord de libre-échange UE-Corée du Sud | groupe consultatif interne UE-Corée | GCI UE-Corée
  fr
  Sainmhíniú "groupe consultatif interne de l'UE chargé de contrôler la mise en œuvre du chapitre «Commerce et développement durable» de l'accord de libre-échange conclu entre l'UE et la République de Corée" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après l'article 13.12 de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part"
  Nóta Se compose d'au moins 12 membres nommés par le CESE et la Commission pour un mandat de deux ans renouvelable, dont 3 membres du CESE et 9 représentants des organisations de la société civile européenne (règlement intérieur du GCI – CESE 5183/2012). Il s'agit bien d'un groupe consultatif interne à l'UE, la République de Corée ayant de son côté mis en place un organisme similaire.
 10. TRADE|international trade|trade relations|free-trade agreement · GEOGRAPHY|Asia and Oceania|South-East Asia|Singapore · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Grúpa Comhairleach Baile AE-Shingeapór Tagairt EESC/CoR-GA
  ga
  Sainmhíniú comhlacht ina bhfuil comhaltaí de CESE agus d'eagraíochtaí Eorpacha eile de chuid na sochaí sibhialta mar aon le hionadaithe thar ceann shochaí shibhialta Shingeapór. Déanann an comhlacht faireachán ar Chomhaontú Saorthrádála AE-Shingeapór Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  "Interne Beratungsgruppe ""EU-Singapur"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan bestehend aus Mitgliedern des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) und anderen europäischen zivilgesellschaftlichen Organisationen, das eingesetzt wurde, um die Umsetzung des 2019 in Kraft getretenen Freihandelsabkommens EU-Singapur unterstützend zu begleiten Tagairt "EESC/CoR TERM-DE basierend auf dem EWSA-Internetportal (27.6.2023)"
  EU-Singapore Domestic Advisory Group
  en
  Sainmhíniú body comprising members of the EESC and other European civil society organisations and representatives of Singapore's civil society, which was set up to monitor the EU-Singapore Free Trade Agreement Tagairt "EESC/COR-EN, based on: the EESC website >The EU-Singapore Domestic Advisory Group (16.5.2023)"
  Nóta The EU-Singapore Free Trade Agreement entered into force on 21 November 2019. The Agreement includes a chapter on Trade and Sustainable Development (chapter 12). The Trade and Sustainable Development chapter provides for the establishment by each Party of Domestic Advisory Groups (DAGs), composed of representatives of civil society organisations. The EU DAG under the EU-Singapore FTA comprises members of the European Economic and Social Committee and other European civil society organisations.
  groupe consultatif interne UE-Singapour | groupe consultatif interne de l’UE au titre de l’accord de libre-échange entre l’UE et Singapour | GCI UE-Singapour
  fr
  Sainmhíniú "groupe consultatif interne de l'UE composé de membres du Comité économique et social européen et d'autres organisations de la société civile de l'UE, chargé de contrôler la mise en œuvre du chapitre «Commerce et développement durable» de l'accord de libre-échange conclu entre l'UE et la République de Singapour" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après:- le site internet du CESE: «Le groupe consultatif interne de l’UE au titre de l’accord de libre-échange entre l’UE et Singapour» (26.5.2023)- l'article12.15, paragraphe 5, de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République de Singapour- le document de la section REX du CESE: «Qui siège dans les organes de la section REX?» (EESC-2020-05063-00-00-TCD)"
 11. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations|agreement (EU)|association agreement (EU) · GEOGRAPHY|Europe|Eastern Europe|Ukraine · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Grúpa Comhairleach Baile AE-na hÚcráine Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Grúpa Comhairleach AE-na hÚcráine Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Comhairleach AE-na hÚcráine (17.5.2023)"
  ga
  Sainmhíniú "grúpa comhairleach baile (23.5.2023) de chuid an Aontais Eorpaigh a bunaíodh in 2016 chun comhairle a thabhairt maidir le saincheisteanna a bhaineann leis an gCaibidil maidir le Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin" Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN, mar atá Airteagal 299 den Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile (17.5.2023)"
  "Beratungsgruppe ""EU-Ukraine"""
  de
  Sainmhíniú "interne Beratungsgruppe [IATE:3563644 ] der EU, die die Umsetzung des Kapitels ""Handel und nachhaltige Entwicklung"" des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine beratend unterstützt" Tagairt "EESC/COR-TERM DE nach Artikel 299 des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine (23.6.2023)"
  EU-Ukraine Domestic Advisory Group | EU-Ukraine DAG
  en
  Sainmhíniú "EU domestic advisory group set up in 2016 to advise on issues relating to the Trade and Sustainable Development Chapter of the EU-Ukraine Association Agreement" Tagairt "COR/EESC-EN based on Article 299 of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part (21.12.2020) (21.12.2020)"
  groupe consultatif interne UE-Ukraine | GCI UE-Ukraine
  fr
  Sainmhíniú "groupe consultatif interne de l'UE chargé de contrôler la mise en œuvre du chapitre «Commerce et développement durable» de l'accord d'association conclu entre l'UE et l'Ukraine" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après l'article 299 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part"
  Nóta Il s'agit bien d'un groupe consultatif interne à l'UE.
 12. TRADE|international trade|trade relations|free-trade agreement · GEOGRAPHY|Asia and Oceania|South-East Asia|Vietnam · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations
  Grúpa Comhairleach Baile AE-Vítneam Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Comhairleach Baile AE-Vítneam (24.5.2023)"
  ga
  Sainmhíniú comhlacht ar a bhfuil comhaltaí ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus ó eagraíochtaí eile de chuid shochaí shibhialta na hEorpa; is éard is príomhchuspóir dó comhairle a thabhairt maidir le cur chun feidhme na caibidle maidir le Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe, trí thuairimí nó moltaí a chur faoi bhráid na bPáirtithe Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Comhairleach Baile AE-Vítneam (24.5.2023)"
  "Interne Beratungsgruppe ""EU-Vietnam"""
  de
  Sainmhíniú "im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen der EU und der Sozialistischen Republik Vietnam (30.6.2023) eingerichtetes Arbeitsorgan, das sich aus Mitgliedern des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusse (EWSA) und Vertretern anderer europäischer zivilgesellschaftlicher Organisationen zusammensetzt und die Umsetzung des Kapitels über Handel und nachhaltige Entwicklung des Freihandelsabkommens unterstützend begleitet und Stellungnahmen oder Empfehlungen dazu vorlegt" Tagairt "EESC/CoR auf der Basis des EWSA-Website (30.6.2023)"
  EU-Vietnam Domestic Advisory Group
  en
  Sainmhíniú body comprising members of the European Economic and Social Committee and other European civil society organisations, whose primary purpose is to advise on the implementation of the Trade and Sustainable Development chapter of the EU-Vietnam Free Trade Agreement, by submitting views or recommendations to the parties Tagairt "EESC/COR-TERM, based on: The EU-Vietnam Domestic Advisory Group (12.6.2023)."
  groupe consultatif interne UE-Viêt Nam | GCI UE-Viêt Nam
  fr
  Sainmhíniú "groupe consultatif interne de l'UE composé de membres du Comité économique et social européen et d’autres organisations de la société civile européenne, chargé de soumettre des avis et des recommandations sur toutes questions en lien avec la mise en œuvre du chapitre «Commerce et développement durable» de l’accord de libre-échange conclu entre l’Union européenne et le Viêt Nam" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après:- le site internet du CESE: «Le groupe consultatif interne UE-Viêt Nam» (26.5.2023)- l'article 13.15, paragraphe 4, de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam"