Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

1 toradh

 1. EUROPEAN UNION · LAW
  tionscadal ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne Tagairt Leaganacha comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh
  ga
  Úsáid sa teanga Ba cheart an leagan seo a úsáid i gcomhthéacs tagairtí don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
  Comhthéacs "Is inmheasta cabhair dá leithéid seo a leanas a bheith ag luí leis an margadh inmheánach: (...) cabhair chun cuidiú le tionscadal tábhachtach ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne a chur i gcrích nó chun suaitheadh tromchúiseach i ngeilleagar Ballstáit a leigheas;" Tagairt Leaganacha comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh
  tionscadal leasa choitinn Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Úsáid sa teanga Ba cheart an leagan seo a úsáid de ghnáth, seachas i gcomhthéacs tagairtí don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
  Comhthéacs " Ba cheart go gcomhlíonfadh tionscadail leasa choitinn critéir choiteanna, thrédhearcacha agus oibiachtúla i bhfianaise a rannchuidithe leis na cuspóirí beartais fuinnimh." Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
  Vorhaben von gemeinsamem Interesse
  de
  projects of common interest | PCI | projects | project of common interest
  en
  PIC | projet d'intérêt commun
  fr
  Sainmhíniú projet d'infrastructure essentiel, qui aide les États membres à intégrer leurs marchés du transport, des télécommunications ou de l'énergie dans le cadre des réseaux transeuropéens Tagairt COM-FR, d'après: 1. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, art. 171, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT [21.10.2014] 2. Décision n° 1364/2006/CE établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32006D1364 [21.10.2014] 3. Site Europa, Communiqué de presse, «Questions et réponses: projets d’intérêt commun dans le domaine de l’énergie» (14.10.2013), http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-880_fr.htm?locale=FR [21.10.2014]
  Nóta Dans le domaine de l'énergie, les projets d'intérêt commun sont des projets d'infrastructure essentiels, qui aident les États membres à intégrer physiquement leurs marchés de l'énergie, leur permettent de diversifier leurs sources d'énergie et contribuent à mettre un terme à l'isolement énergétique de certains d'entre eux. Ils permettent également au réseau électrique d'absorber la part croissante d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et, partant, contribuent à la réduction des émissions de CO². Source: Site Europa, Communiqué de presse, «Questions et réponses: projets d’intérêt commun dans le domaine de l’énergie» (14.10.2013), http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-880_fr.htm?locale=FR [21.10.2014]