Léim go dtí an príomhábhar
BUNACHAR TÉARMAÍOCHTA
Scríobh focal nó frása i nGaeilge nó i mBéarla.
Téarmaí cosúla: dismiss, airmiss, sisal

Téarmaíocht IATE

Administrative law · EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
ga dífhostú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
ga foirceannadh fostaíochta TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
fr licenciement | révocation | congédiement
NÓTA destitution, licenciement
Termination of employment
ga iomarcaíocht chomhchoiteann TAGAIRT 'Caidreamh Tionsclaíoch san Eoraip 2010', An Coimisiún Eorpach, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:t-CfcwKxmz0J:ec.europa.eu/social/BlobServlet%3FdocId%3D6839%26langId%3Dga+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ie [6.4.2016] ;<P>Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS 'Cuimsítear <b>iomarcaíochtaí comhchoiteanna</b> faoi na hAchtanna um Chaomhnú Fostaíochta 1977-2007, a éilíonn go dtéitear i gcomhairle leis an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus le hionadaithe na bhfostaithe araon 30 lá ar a laghad roimh aon fhógra faoi iomarcaíocht a thabhairt dóibh. Mura bhfuil an riachtanas seo maidir le próiseas comhairliúcháin 30 lá chomhlíonta ag d’fhostóir is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir um Chearta go bhfuil Alt 9 nó 10 den Acht 1977 maidir le faisnéis agus comhairliúchán le fostaithe sáraithe ag d’fhostóir.' TAGAIRT 'Ceisteanna coitianta maidir le hiomarcaíocht', Faisnéis do Shaoránaigh, http://www.citizensinformation.ie/ga/employment/unemployment_and_redundancy/redundancy/frequently_asked_questions_about_redundancy.html [6.4.2016]
ga oll-dífhostú TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
en collective dismissal | mass redundancy | mass dismissal | collective redundancy
SAINMHÍNIÚ termination of a percentage (usually 10% or more) of an enterprise's employment contracts, or of a predefined number of a company's employment contracts (depending on the laws in force), for economic, technical, organisational or productive reasons, within a limited period of time (usually a few months) TAGAIRT COM-EN, based on:<BR>1) International Labour Organization > Industrial and Employment Relations Department. (Spain) http://www.ilo.org/dyn/eplex/termdisplay.procReqtCollects?p_lang=en&p_country=ES&p_all_years=Y [1.10.2013]<BR>2) Eurofound > Areas of expertise > Industrial relations > EMIRE > GERMANY > Letter M > COLLECTIVE DISMISSAL. http://www.eurofound.europa.eu/emire/GERMANY/COLLECTIVEDISMISSAL-DE.htm [1.10.2013]<BR>3) International Labour Organization > Industrial and Employment Relations Department. (Netherlands). http://www.ilo.org/dyn/eplex/termdisplay.procReqtcollects?p_lang=en&p_country=NL&p_expandcomments=Y [1.10.2013]
fr licenciement collectif | licenciement massif
SAINMHÍNIÚ licenciement survenant pour un motif qui ne concerne pas personnellement un travailleur et affectant un certain nombre de salariés TAGAIRT COM-FR, d'après:<br>Portail belgium.be, Informations et services officiels, Home > Emploi > Contrats de travail > Préavis et licenciement > Licenciement collectif, http://www.belgium.be/fr/emploi/contrats_de_travail/preavis_et_licenciement/licenciement_collectif/ [28.4.2015]
de Massenentlassung | Massenkündigung
SAINMHÍNIÚ eine (anzeigepflichtige) Massenentlassung liegt vor, wenn in einem Betrieb innerhalb von 30 Tagen eine Anzahl von Arbeitnehmern entlassen wird, die bei Betrieben mit mehr als 20 und weniger als 60 Arbeitnehmern 5 übersteigt, bei Betrieben mit 60-499 Arbeitnehmern 10% oder mehr als 25,bei Betrieben mit mindestens 500 Arbeitnehmern mindestens 30. Hierbei werden Arbeitnehmer, denen außerordentlich gekündigt wird, nicht mitgezählt TAGAIRT FRANKL, Wb Sozialrecht
EU institution · Operation of the Institutions · Judicial proceedings
ga díbhe an achomhairc TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
Parliamentary procedure · EU institution
ga an tOmbudsman a chur as Oifig TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
COMHTHÉACS '<b>An tOmbudsman a chur as oifig</b>. <br>Féadfaidh an deichiú cuid den líon Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint a iarraidh <b>go gcuirfear an tOmbudsman as oifig</b> más rud é nach gcomhallann sé a thuilleadh na coinníollacha is gá chun a chuid dualgas a chomhlíonadh nó má tá sé ciontach i mí-iompar tromchúiseach.' TAGAIRT Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa (Iúil 2013): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20130701+0+DOC+PDF+V0//GA&language=GA
Social affairs
ga dífhostú díoltais TAGAIRT Comhad na hEorpa 11/87, lch. 5
ÚSÁID SA TEANGA "dífhostú díoltasach" (COD)
en retaliatory dismissal | retaliatory discharge
SAINMHÍNIÚ discharge that is made in retaliation for the employee's conduct (such as reporting unlawful activity by the employer to the government) and that clearly violates public policy TAGAIRT Black's Law Dictionary, West Group, 1999
NÓTA See also "unfair dismissal" IATE:772814 .
LAW · Social affairs
ga dífhostú éagórach TAGAIRT Foclóir Staidéir Ghnó
en unfair dismissal
SAINMHÍNIÚ Dismissal without valid reason or done unreasonably. TAGAIRT Directgov website http://www.direct.gov.uk/en/Employment/Employees/RedundancyAndLeavingYourJob/DG_10026692
NÓTA Not to be confused with "<u>wrongful</u> dismissal" where the employer breaches the worker's contract in dismissing him, normally by dismissing him without notice or without following a procedure required by the contract. A dismissal can be both wrongful and unfair.<br><br>See also "retaliatory dismissal" IATE:847747 .
Termination of employment
ga dífhostú gan údar maith TAGAIRT Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex

Focal sa Chúirt

Focal sa Chúirt, Ó Catháin, L. (Coiscéim, 2000). Tá mionleasuithe déanta ar ábhar an fhoclóra, lena chur in oiriúint don bhunachar seo.
dífhostú inchiallaithe
constructive dismissal

Téarmaí Dlí

Téarmaí Dlí (Oifig an tSoláthair, 1959). Foclóir dátheangach téarmaí dlí.
dífhostú éagórach (fir)
wrongful dismissal

Achtanna an Oireachtais: Gearrtheidil

Tá an t-ábhar seo á riar ag Rannóg an Aistriúcháin, Oifig Thithe an Oireachtais.
An tAcht um Dhífhostú Éagórach (Leasú), 1993
Unfair Dismissals (Amendment) Act 1993
An tAcht um Dhífhostú Éagórach, 1977
Unfair Dismissals Act 1977
Lógó gaois.ie
gaois.ie