Gaois

Staff publications

Note: Staff publications are also available on the DCU website.

Michal Boleslav Měchura’s publications can be found here; many relate to Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge projects and only those with co-authors are listed below.

Léacslann and Gaois's technical solutions

Měchura, Michal Boleslav and Ó Raghallaigh, Brian (2010). ‘The Focal.ie National Terminology Database for Irish: software demonstration’, Proceedings of the XIV Euralex International Congress, Leewarden: 937-948.

Terminology

Bhreathnach, Úna, Cloke, Fionnuala and Nic Pháidín, Caoilfhionn (2013). Terminology for the European Union. The Irish Experience: The GA IATE Project. Galway: Cló Iar-Chonnacht.

Bhreathnach, Úna (2013). ‘Term Planning for Irish - and Other Languages’. Terminfo 34, 1: 12–15.

Bhreathnach, Úna (2013) ‘A Best-Practice Model for Term Planning (PhD summary)’, in Hoel, Jan (Ed.), Terminology – responsibility and awareness. The sixth Terminology Summit – Oslo, 11th and 12th October 2012, Språkrådet, Oslo: 148-156

Bhreathnach, Úna (2012). ‘Els models de planificació terminològica i el cas català’, Revista de Llengua i Dret 58: 92-110.

Bhreathnach, Úna (2011). A Best-Practice Model for Term Planning. PhD thesis. DCU.

Bhreathnach, Úna and de Barra-Cusack, Fionnuala (Ed.), TKE 2010 - Presenting Terminology and Knowledge Engineering Resources Online: Models and Challenges. Fiontar, DCU. Table of contents of conference proceedings To order a copy, contact us (tearma@dcu.ie).

Bhreathnach, Úna and Nic Pháidín, Caoilfhionn (2008). ‘Téarmaíocht na Gaeilge: turgnamh in vitro’, Taighde agus Teagasc 6: 1-31

Bhreathnach, Úna (2007). ‘www.focal.ie – A New Resource for Irish’, Translation Ireland 17, 2:11-18

Bhreathnach, Úna, Nic Pháidín, Caoilfhionn, and Uí Bhraonáin, Donla (2006). ‘www.focal.ie Tionscadal Téarmeolaíochta’, XII Euralex Internazionale di Lessicografia. Atti, Vol II: 807-812.

Cloke, Fionnuala and Ó Cleircín, Gearóid (2010). ‘Irish-Language Terms for Legal Translation: Lexicon Extraction from a Parallel Legal Corpus’, in Bhreathnach, Úna and de Barra-Cusack, Fionnuala (Ed.), Presenting Terminology and Knowledge Resources Online: Models and Challenges, Fiontar, DCU: 181-189.

De Barra-Cusack, Fionnuala (2014). A User-Oriented Study of Metadata in Focal.ie. PhD thesis, DCU.

Mag Eacháin, Conchúr (2014). Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana. Dublin: Cois Life.

Mag Eacháin, Conchúr (2013). ‘Téarmaí duáin’. Éigse 38: 187-197.

Nic Pháidín, Caoilfhionn, Ó Cleircín, Gearóid and Bhreathnach, Úna (2010). ‘Building on a terminology resource - the Irish experience’, Proceedings of the XIV Euralex International Congress, Leewarden: 954-965.

Nic Pháidín, Caoilfhionn (2008) ‘Corpus planning for Irish: Dictionaries and Terminology’ in Nic Pháidín, Caoilfhionn and Ó Cearnaigh, Seán (Ed.), A New View of the Irish Language, Dublin: Cois Life, pp. 93-107.

Ní Loingsigh, Katie (2018). '"Brexit means Brexit": A Corpus Analysis of Irish-language BREXIT Neologisms in The Corpus of Contemporary Irish', Proceedings of the XVIII EURALEX international congress: Lexicography in Global Contexts, Ljubliana: 571-581.

Ní Loingsigh, Katie, Ó Raghallaigh, Brian and Ó Cleircín, Gearóid (2017). The Design and Development of Corpas na Gaeilge Comhaimseartha (Corpus of Contemporary Irish). 9th International Corpus Linguistics Conference (CL2017). University of Birmingham. 24-28 July 2017: 113-117.

Folklore

Note: other folklore-related publications can be found on the Dúchas website.

Bhreathnach, Úna, Ó Cleircín, Gearóid and Mag Eacháin, Conchúr (2018). ‘Is doiligh olann a bhaint as gabhar: tráchtaireacht an mhúinteora ar imleabhair Bhailiúchán na Scol’. Béaloideas 85: 122–142.

Mag Eacháin, Conchúr (2011). ‘Scéal ón Fhiodh, Contae Ard Mhacha: Murchadh Beag agus Murchadh Mór’. Béaloideas 79: 60-81.

Ó Cleircín, Gearóid, Mag Eacháin, Conchúr and Bale, Anna (2015). 'Managing the Digitization and Online Publication of Sensitive Heritage Material in the Dúchas Project'. New Review of Information Networking 20.1-2: 194-99.

Ó Cleircín, Gearóid, Bale, Anna and Ó Raghallaigh, Brian (2014). ‘Dúchas.ie: ré nua i stair Chnuasach Bhéaloideas Éireann’, Béaloideas 82: 84-97.

Onomastics

Note: other publications relating to placenames and placenames research can be found on the Logainm website. Publications relating to biographies can be found on the Ainm website.

Dunne, Michelle (2017). ‘Storied Landscapes: The Minor Placename Legends of County Westmeath’. Iarmhí 1: 3–16.

Finnegan, Aengus, Ó Raghallaigh, Brian and Měchura, Michal Boleslav (2015). The distribution of ecclesiastical elements in Irish placenames/Dáileadh eilimintí eaglasta i logainmneacha na hÉireann. Unpublished poster presentation at: Church and Settlement in Ireland: landscape, life and legacy, 27 April 2015, Dublin.

Finnegan, Aengus (2015). ‘The island names of Lough Ree’. In Murtagh, H. & Cunningham, B. (Ed.). Lough Ree: historic lakeland settlement. Dublin: Four Courts Press.

Finnegan, Aengus (2014). ‘An logainm Whinning, Co. na hIarmhí’. Éigse 39.

Finnegan, Aengus (2014). ‘Inneoin 'anvil' mar eilimint logainmneacha’. Teangeolaíocht na Gaeilge XVI, Maynooth. May 2014.

Finnegan, Aengus (2013). ‘What Kind of Irish was Spoken in Westmeath?’. Ríocht na Midhe XXIV: 294-311.

Finnegan, Aengus (2013). ‘Island Names of Lough Ree and their Chronology’. Áitreabh XVII: 11-12.

Finnegan, Aengus (2012). ‘The Placenames of Bruíon Da Choga or Bryanmore Hill, Co. Westmeath’. Ainm XI: 65-89.

Mag Eacháin, Conchúr and Ó Fionnagáin, Aengus (2019). 'Béitín agus Béiteáil'. Éigse 40: 161-185.

Měchura, Michal Boleslav and Ó Raghallaigh, Brian (2012). ‘The logainm.ie Placenames Database of Ireland: Software demonstration’. Talk given at Placenames Workshop 2012, Dublin (25 August 2012) Published in: Nic Lochlainn, Mairéad and Ó Raghallaigh, Brian (Ed.) (2012). Placenames Workshop 2012: Management and dissemination of toponymic data online. Dublin: Fiontar, DCU.

Nic Lochlainn, Mairéad and Ó Raghallaigh, Brian (Ed.) (2012). Placenames Workshop 2012: Management and dissemination of toponymic data online. Dublin: Fiontar, DCU.

Nic Lochlainn, Mairéad (2012). ‘Many lives, One connection’, History Ireland, January/February 2012: 6-7.

Biography

Bhreathnach, Úna, Burke, Cathal, Mag Fhinn, Jeaic, Ó Cleircín, Gearóid and Ó Raghallaigh, Brian (2019). 'A quantitative analysis of biographical data from Ainm, the Irish-language Biographical Database', Proceedings of Biographical Data in a Digital World 2019, 5-6 September 2019, Varna, Bulgaria.

Ó Raghallaigh, Brian, and Ó Cleircín, Gearóid (2015). 'Ainm.ie: Breathing new life into a canonical collection of Irish-language biographies'. Biographical Data in a Digital World 2015: 20-23.

Other

Mag Eacháin, Conchúr (2019). 'Varia II: Fuaidh sa Nua-Ghaeilge'. Éigse 40: 330-339.

Mag Eacháin, Conchúr (2014). 'Acadamh Énrí Uí Mhuirgheasa: Aighneas idir An Claidheamh Soluis, The Leader agus Nuachtáin Eile'. Léann, Iris Chumann Léann na Litríochta 3: 1-26.

Mag Eacháin, Conchúr (2013). 'Samplaí de chaomhnú an chuimiltigh choguasaigh ghlóraigh i lár agus i ndeireadh focal i nGaeilge Chúige Uladh'. Éigse 38: 173-186.

Mag Eacháin, Conchúr (2013). 'Varia II: Athchuairt ar Muinn ‘we’ in Oirdheisceart Uladh’. Éigse 38: 251-257.

Mag Eacháin, Conchúr (2013). 'Varia III: Tá sé an t-am …'. Éigse 38: 258-265.

Murphy, Jamie (2021). 'An Ghaeilge mar Mhionteanga Iarchoilíneach i gComhthéacs an Aistriúcháin'. Irisleabhar Mhá Nuad 2021: 81-90.

Murphy, Jamie and Mac Murchaidh, Ciarán (2021). 'An Drámaíocht Aistrithe faoin Spotsolas'. Léann, 6: 97-119.

Murphy, Jamie and Mac Murchaidh, Ciarán (2021). 'Translated drama under the spotlight: the case of Irish and other languages'. Translation Ireland, 21 (1): 51-63.

Ní Loingsigh, Katie and Ó Raghallaigh, Brian (2016). 'Starting from Scratch – The Creation of an Irish-language Idiom Database', Proceedings of the XVII EURALEX international congress: Lexicography and Linguistic Diversity, Tbilisi: 726-734.

Ní Loingsigh, Katie (2016). 'Towards a lexicon of Irish-language idioms'. Second Celtic Language Technology Workshop, Paris: 69-78.

Ní Loingsigh, Katie (2016). Tiomsú agus rangú i mbunachar sonraí ar chnuasach nathanna Gaeilge as saothar Pheadair Uí Laoghaire. PhD thesis. DCU.

Rowland, Hugh (2016). 'An choimhlint idé-eolaíochta idir Misneach agus an LFM le linn chomóradh 50 bliain an Éirí Amach'. COMHARTaighde 2.

Welby, Pauline, Ní Chiosáin, Máire and Ó Raghallaigh, Brian (2016). 'Total eclipse of the heart? The production of eclipsis in two speaking styles of Irish', Journal of the International Phonetic Association.