Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

22 toradh

 1. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations
  Ardán Shochaí Shibhialta AE-na Moldóive Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ardán Sochaí Sibhialta AE-na Moldóive Tagairt Suíomh gréasáin CESE (13.1.2021)
  ga
  Sainmhíniú ardán ar a bhfuil comhaltaí de chuid CESE agus ionadaithe thar ceann eagraíochtaí sochaí sibhialta na Moldóive. Bunaíodh an t-ardán faoin gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Mholdóiv. Is fóram atá ann ina dtagann ionadaithe ón tsochaí shibhialta ar an dá thaobh le chéile chun plé a dhéanamh agus faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  EU-Moldova Civil Society Platform
  en
  Sainmhíniú platform composed of representatives of EU and Moldovan civil society, set up to monitor the implementation of the EU-Moldova Association Agreement and to provide a forum for exchanging views Tagairt EESC/COR-EN based on Article 442 of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part (21.12.2020)
  Nóta The EU-Moldova Association Agreement was signed on 27 June 2014 and entered fully into force on 1 July 2016. The EU-Moldova Civil Society Platform was established on 10 May 2016.
  plateforme de la société civile UE-Moldavie
  fr
  Sainmhíniú plateforme composée de représentants de la société civile de l'UE, dont des membres du Comité économique et social européen (CESE), et de représentants de la société civile de Moldavie, instituée par l'accord d'association UE-Moldavie pour leur permettre de se rencontrer et d'échanger leurs points de vue Tagairt EESC/COR-FR, d'après l'article 442 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part
 2. PRODUCTION, TECHNOLOGY AND RESEARCH|technology and technical regulations|technical regulations · TRANSPORT|land transport|land transport
  uillinn chlaonchláir Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  TTA Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Winkel der kippbaren Plattform
  de
  tilt table angle | TTA
  en
  Sainmhíniú angle, measured in tests for the static longitudinal stability of vehicles, at which two-wheel lift occurs Tagairt COM-EN, based on:SEA, Vehicle Dynamics Division. Vehicle Characteristics Measurements Of Recreational Off-Highway Vehicles. Report commissioned by the Consumer Product Safety Commission; Ohio, 2011. http://www.cpsc.gov/PageFiles/96037/rov.pdf [2.9.2013]
  Nóta The TTA test simulates a vehicle operating on a side slope.
  angle d'inclinaison de la plateforme basculante
  fr
  Nóta L'angle d'inclinaison de la plateforme basculante sert d'indicateur de la stabilité statique d'un véhicule. Les essais réalisés sur une plateforme basculante simulent un véhicule fonctionnant en pente.
 3. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU office or agency|European Medicines Agency · SOCIAL QUESTIONS|health|pharmaceutical industry
  Máistirchomhad Teicneolaíochta Ardáin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Tráth a chuirtear isteach an chéad sainchomhad (iomlán) bunaithe ar an teicneolaíocht ardáin, féadfaidh an t-iarratasóir “Máistirchomhad Teicneolaíochta Ardáin” a chur isteach i gcomhthráth lena gcuimsítear na sonraí go léir a bhaineann leis an ardán a bhfuil cinnteacht eolaíoch réasúnta ann ina leith go bhfanfaidh sé gan athrú gan beann ar an antaigin/na hantaiginí nó an ghéin/na géinte spéise a chuirtear leis an ardán.' Tagairt Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/805 lena leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, CELEX:32021R0805/GA
  Plattformtechnologie-Stammdokumentation
  de
  vaccine platform technology master file | Platform Technology Master File | vPTMF
  en
  Sainmhíniú file with all data relative to the platform for which there is reasonable scientific certainty that will remain unchanged regardless of the antigen(s)/gene(s) of interest added to the platform that an applicant may submit together with the first (full) dossier based on the platform technology that must be submitted for the marketing authorisation Tagairt COM-Terminology Coordination, based on: Delegated Regulation (EU) 2021/805 amending Annex II to Regulation (EU) 2019/6
  Nóta The nature of the data to be included in the Platform Technology Master File will depend on the type of platform. Once a Platform Technology Master File is certified, the certificate may be used to fulfil the relevant data requirements in subsequent applications for marketing authorisations based on the same platform and intended for the same target species.
  dossier permanent de la technologie de plateforme
  fr
  Sainmhíniú dossier comprenant toutes les données relatives à une plateforme vaccinale pour lesquelles il existe une certitude scientifique raisonnable qu’elles demeureront inchangées quels que soient les antigènes/gènes d’intérêt ajoutés à la plateforme, qu'un demandeur peut présenter parallèlement au dossier complet qui doit être soumis pour le premier produit fondé sur la technologie de plateforme en vue de l'autorisation de mise sur le marché Tagairt COM-FR, d'après COM-Document interne, SANTE-2020-80966
  Nóta La nature des données à inclure dans le dossier permanent de la technologie de plateforme dépendra du type de plateforme.Une fois qu’un dossier permanent de la technologie de plateforme est certifié, le certificat peut être utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de données dans les demandes d’autorisation de mise sur le marché ultérieures fondées sur la même plateforme et concernant les mêmes espèces de destination.
 4. TRANSPORT · TRANSPORT|organisation of transport
  Mol Iompair Lárnach Phoblacht na Polainne Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Sainmhíniú mol aistrithe paisinéirí agus lastais idir Vársá agus Łódź lena gcomhtháthaítear seirbhísí aeriompair, traenach agus bóthair Tagairt Comhairle-GA
  Hauptverkehrsdrehscheibe | Zentralflughafen Warschau | Solidarity Transport Hub Poland | Flugdrehkreuz Warschau
  de
  Sainmhíniú zwischen Warschau und Łódź geplanter multimodaler Verkehrsknoten, bei dem neben dem Bau eines Flughafens auch der Bau bzw. die Modernisierung bestehender Straßen und Bahngleise geplant ist Tagairt Council-DE gestützt auf https://www.gtai.de/gtai-de/trade/entwicklungsprojekte/polen/bau-des-zentralflughafens-centralny-port-komunikacyjny-port-43842 (14.1.2020)
  Solidarity Transport Hub | Central Transport Hub | Central Communication Port | Central Transport Hub for the Republic of Poland | CPK | STH
  en
  Sainmhíniú proposed transfer hub between Warsaw and Łódź integrating air, rail and road transport Tagairt CPK > About (13.1.2020)
  Nóta Planned project (information as at January 2020).The project includes the construction of the Solidarity Airport 37km west of Warsaw
  plateforme de transport centrale | plateforme centrale de communication de la République de Pologne
  fr
  Sainmhíniú projet de transport multimodal (transports aérien, ferroviaire et routier) entre Varsovie et Lodz Tagairt Conseil-FR, d'après CPK-About (27.1.2020)
 5. ENERGY|energy policy|energy policy · TRANSPORT|land transport|land transport|road transport
  ardán ríomhfhánaíochta Tagairt Togra le haghaidh Rialachán maidir le himscaradh bonneagair breoslaí ionadúla, agus lena n-aisghairtear Treoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, CELEX:52021PC0559/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  ardán le haghaidh fanaíocht feithiclí leictreacha Tagairt Togra le haghaidh Rialachán maidir le himscaradh bonneagair breoslaí ionadúla, agus lena n-aisghairtear Treoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, CELEX:52021PC0559/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú ardán lena nasctar gníomhaithe margaidh, go háirithe cuideachtaí líonra iompair agus oibreoirí pointí athluchtaithe nó athbhreoslaithe, chun seirbhísí eatarthu a chumasú, lena n‑áirítear an ríomhfhánaíocht Tagairt Togra le haghaidh Rialachán maidir le himscaradh bonneagair breoslaí ionadúla, agus lena n-aisghairtear Treoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, CELEX:52021PC0559/GA
  e-Roaming-Plattform
  de
  Sainmhíniú Plattform, die Marktteilnehmer, insbesondere Mobilitätsdienstleister und die Betreiber von Ladepunkten oder Zapfstellen, miteinander verbindet, um zwischen ihnen Dienste, einschließlich e-Roaming, zu ermöglichen Tagairt Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
  e-roaming platform
  en
  Sainmhíniú platform connecting market actors, notably mobility service providers and operators of recharging or refuelling points, to enable services between them, including e-roaming Tagairt Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the deployment of alternative fuels infrastructure, and repealing Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council
  plateforme d’itinérance de la recharge électrique
  fr
  Sainmhíniú plateforme reliant les acteurs du marché, notamment les prestataires de services de mobilité et les exploitants de points de recharge ou de ravitaillement, afin de permettre l’exécution de la prestation de services entre eux, y compris l’itinérance de la recharge électrique Tagairt Proposition de règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE, COM(2021) 559 final
 6. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|communications|communications systems · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|information technology and data processing|data-processing law|computer crime · LAW|criminal law
  seirbhís bútálaí Tagairt Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  bútálaí Tagairt Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Booter-Dienst
  de
  Sainmhíniú Dienst, der angeboten wird, um Webseiten Dritter mittels DDoS-Attacken gezielt anzugreifen und lahmzulegen Tagairt heise online > Security (29.5.2019)
  booter | stresser | booter service | stresser service
  en
  Sainmhíniú service that provides paying customers with distributed denial of service (DDoS) attack capabilities on demand Tagairt COM-Terminology Coordination, based on: webopedia. 'Booter services' (22.3.2019)
  plateforme de prestation d'attaques DDoS | service d'attaque par déni de service distribué | service d'attaques DDoS | plateforme de DDoS à la demande | booter | service de DDoS | plateforme de DDoS | service d'attaque DDoS | stresser
  fr
  Sainmhíniú plateforme offrant à des clients payants un service de prestation d'attaques par déni de service distribué (DDoS) leur permettant d'attaquer le site de leur choix Tagairt COM-FR, d'après: 1. Site Webopedia > Booter services, en anglais uniquement (21.5.2019) 2. Site de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, «Comprendre et anticiper les attaques DDoS» (2015) (21.5.2019)
 7. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · GEOGRAPHY|Africa · LAW|rights and freedoms|human rights
  Clár Oibre na hAfraice agus AE um Idirphlé ar Rialachas agus Cearta an Duine Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Africa-EU Platform for dialogue on Governance and Human Rights
  en
  Sainmhíniú Africa-EU cooperation forum with the aim of promoting the values of democratic governance and human rights, and strengthening cooperation in this area; launched on November 12th 2010 in the run up to the 3rd Africa-EU Summit Tagairt Africa and Europe in Partnership, Africa-EU Platform for dialogue on Governance and Human Rights http://www.africa-eu-partnership.org/node/2080 (24.08.2011)
  Nóta This Platform is the culmination of the extensive work that has taken place within the Joint Africa-EU Strategy, which was adopted at the first Africa-EU Summit in Lisbon in December 2007, and specifically it's Partnership on Democratic Governance and Human Rights.
  plateforme de dialogue AU-UE sur la gouvernance et les droits de l'homme | Plate-forme Afrique-Union européenne pour le dialogue sur la gouvernance et les droits de l'Homme | Plate-forme Afrique-UE pour le dialogue sur la gouvernance et les droits de l'Homme
  fr
  Nóta Cette Plate-forme est la résultante d'un travail important effectué dans le cadre de la Stratégie Commune UE- Afrique adoptée au premier Sommet Afrique- UE à Lisbonne en décembre 2007 et tout particulièrement le Partenariat sur la Gouvernance démocratique et des Droits de l'Homme.
 8. INTERNATIONAL ORGANISATIONS · LAW|rights and freedoms|human rights
  ardán idirphlé maidir le gné chearta an duine Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  an Comhlacht Comhairleach maidir le Gné Chearta an Duine Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Beratungsausschusses zur menschlichen Dimension
  de
  Sainmhíniú Plattform des Außenministeriums Kasachstans für den Dialog über Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zwischen der Regierung und Vertretern der Zivilgesellschaft Tagairt Council-DE in Anlehnung an Council-EN, s.a. Delegation der Europäischen Union in Kasachstan, EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2017: Kazakhstan https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/45686/node/45686_mt (27.6.2019)
  Consultative and Advisory Body Dialogue Platform on Human Dimension | Consultative and Advisory body “Dialogue platform on the human dimension” | Consultative Advisory Body on Human Dimension | Dialogue platform on the human dimension
  en
  Sainmhíniú government-controlled platform for dialogue on democracy, rule of law and human rights with civil society Tagairt EP Subcommittee DROI on Human Rights Newsletter, Issue No. 18, First Quarter 2014, http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201406/20140616ATT85472/20140616ATT85472EN.pdf [18.09.2017]
  plateforme de dialogue sur la dimension humaine
  fr
  Sainmhíniú organe consultatif créé par le ministère des affaires étrangères du Kazakhstan afin d’avoir un état des différents avis en matière de droits de l’homme et de faciliter l’adoption des décisions nécessaires dans ce domaine Tagairt Recommandation 42 du doc. E/C.12/KAZ/2 du Conseil économique et social des Nations unies du 13.9.2017, intitulé "Examen des rapports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Deuxièmes rapports périodiques des États parties attendusen 2015, Kazakhstan", http://undocs.org/fr/E/C.12/KAZ/2 [13.9.2018]
  Nóta Cet organe réunit des représentants d'ONG, d'organisations internationales des droits de l'homme accréditées au Kazakhstan, de partis politiques et d'organes de l'État.
 9. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions
  Ardán Sochaí Sibhialta AE-na hAirméine Tagairt EESC/CoR-GA
  ga
  Sainmhíniú comhlacht a bunaíodh faoi scáth na Rannóige um Chaidreamh Seachtrach in CESE chun maoirseacht a dhéanamh ar an gcaidreamh idir na heagraíochtaí sochaí sibhialta san Aontas Eorpach agus san Airméin Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  EU-Armenia Civil Society Platform
  en
  Sainmhíniú body within the EESC's External Relations Section tasked with supervising relations between civil society organisations in the EU and in Armenia Tagairt EESC/COR-TERM
  Nóta The platform is made up of three members of the EESC.
  plateforme de la société civile UE-Arménie
  fr
  Sainmhíniú plateforme de rencontres et d'échange de vues, composée de représentants de la société civile de l’UE, notamment des membres du Comité économique et social européen (CESE), et de représentants des organisations, réseaux et plateformes de la société civile d’Arménie, instituée par l'accord de partenariat global et renforcé entre l'UE et la République d'Arménie Tagairt EESC/COR-FR, d'après l'article 366 de l'accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part
 10. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations|agreement (EU)|association agreement (EU)
  Ardán Sochaí Sibhialta AE-na Seoirse Tagairt Suíomh gréasáin CESE (13.1.2021)
  ga
  Ardán Shochaí Shibhialta AE-na Seoirsia Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú ardán ar a bhfuil comhaltaí de chuid CESE agus ionadaithe thar ceann eagraíochtaí sochaí sibhialta na Seoirse. Bunaíodh an t-ardán faoin gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an tSeoirse. Is fóram atá ann ina dtagann ionadaithe ón tsochaí shibhialta ar an dá thaobh le chéile chun plé a dhéanamh agus faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  EU-Georgia Civil Society Platform
  en
  Sainmhíniú platform composed of civil society representatives from the EU and Georgia, set up to allow both sides to monitor the implementation of the EU-Georgia Association Agreement and exchange their points of view Tagairt EESC/COR-EN based on Article 412 of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part (21.12.2020)
  Nóta The EU-Georgia Association Agreement was signed on 27 June 2014 and fully entered into force on 1 July 2016.
  plateforme de la société civile UE-Géorgie
  fr
  Sainmhíniú plateforme composée de représentants de la société civile de l'UE, dont des membres du Comité économique et social européen (CESE), et de représentants de la société civile de Géorgie, instituée par l'accord d'association UE-Géorgie pour leur permettre de se rencontrer et d'échanger leurs points de vue Tagairt EESC/COR-FR, d'après l'article 412 de l'accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part
 11. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations|agreement (EU)|association agreement (EU)
  Ardán Sochaí Sibhialta AE-na hÚcráine Tagairt Suíomh gréasáin CESE (13.1.2021)
  ga
  Ardán Sochaí Sibhialta Tagairt EESC/CoR-GA
  ga
  Ardán Shochaí Shibhialta AE-na hÚcráine Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ardán na Sochaí Sibhialta Tagairt EESC/CoR-GA
  ga
  Sainmhíniú ardán ar a bhfuil comhaltaí de chuid CESE agus ionadaithe thar ceann eagraíochtaí sochaí sibhialta na hÚcráine. Bunaíodh an t-ardán faoin gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin. Is fóram atá ann ina dtagann ionadaithe ón tsochaí shibhialta ar an dá thaobh le chéile chun plé a dhéanamh agus faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  Civil Society Platform | EU-Ukraine Civil Society Platform
  en
  Sainmhíniú platform composed of EESC members and representatives of Ukrainian civil society, set up under the EU-Ukraine Association Agreement to provide a forum for the civil society representatives of both sides to meet and to monitor the implementation of the Agreement Tagairt EESC/COR-EN based on Article 469 of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part(21.12.2020)
  plateforme de la société civile UE-Ukraine
  fr
  Sainmhíniú plateforme composée de membres du Comité économique et social européen (CESE) et de représentants de la société civile d'Ukraine, instituée par l'accord d'association UE-Ukraine pour leur permettre de se rencontrer et d'échanger leurs points de vue Tagairt EESC/COR-FR, d'après l'article 469 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part
 12. FINANCE
  ardán an Aontais le haghaidh an airgeadais dhigitigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  ardán airgeadais dhigitigh an Aontais Tagairt Comhairle-GA
  ga
  EU-Plattform für das digitale Finanzwesen
  de
  EU digital finance platform
  en
  Sainmhíniú platform to be set up by the European Commission in cooperation with the European Forum of Innovation Facilitators to serve as a channel of interaction between private and public stakeholders in digital finance Tagairt COM-Terminology Coordination, based on: COMMUNICATION on a Digital Finance Strategy for the EU (20.11.2020)
  plateforme de l'Union européenne pour la finance numérique | plateforme de l'UE pour la finance numérique
  fr
  Sainmhíniú plateforme dont la création sera assurée la Commission européenne en coopération avec le Forum européen des facilitateurs de l'innovation et qui sera chargée de faciliter les interactions entre les parties prenantes du secteur de la finance numérique, qu'elles soient privées ou publiques Tagairt COM-FR d'après la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie en matière de finance numérique pour l'UE (COM/2020/591 final)
 13. SOCIAL QUESTIONS|health
  EU-Plattform für Ernährung, Bewegung und Gesundheit | Ernährung, Bewegung und Gesundheit - eine Europäische Aktionsplattform
  de
  Sainmhíniú europäische Plattform zur Prävention von Übergewicht Tagairt 6689/05, S.1
  Diet, Physical Activity and Health – a European Platform for Action | EU Platform on Diet, Physical Activity and Health | EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health
  en
  Sainmhíniú Forum led by the European Commission committed to action to tackle nutrition and obesity-related health issues Tagairt European Commission, Public Health http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform_en.htm (13.2.2009)
  Nóta Formally launched on 15 March 2005.
  Plateforme de l'Union européenne relative à l'alimentation, l'activité physique et la santé | Alimentation, activité physique et santé - Une plate-forme d’action européenne | Alimentation, activité physique et santé - Une plateforme d’action européenne
  fr
 14. EUROPEAN UNION|European construction|European Union|common foreign and security policy · INTERNATIONAL RELATIONS|defence|arms policy · INTERNATIONAL RELATIONS|international balance|international security
  Ardán Faireacháin ar Fhoréigean Armtha Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Plattform für das Monitoring bewaffneter Gewalt
  de
  Sainmhíniú Online-Plattform der SEESAC IATE:929006 zur Zusammenstellung von Daten über Vorfälle im Zusammenhang mit Feuerwaffen IATE:1442422 in Südosteuropa Tagairt Council-DE in Anlehnung an SEESAC > Armed Violence Monitoring Platform > About the Platform (27.11.2019)
  Nóta URL: http://www.seesac.org/AVMP/ ---Erfasst werden seit 2014 Albanien, Bosnien und Herzegowina, das Kosovo*, Moldau, Montenegro, Serbien und die Republik Nordmazedonien. *im Sinne der Resolution 1244 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
  AVMP | Armed Violence Monitoring Platform
  en
  Sainmhíniú platform established by SEESAC to monitor firearms-related incidents happening in South East Europe Tagairt Council-FR and Council-EN, based on SEESAC website > Armed Violence Monitoring Platform > About the platform (27.11.2019)
  plateforme de suivi de la violence armée
  fr
  Sainmhíniú outil numérique à destination des citoyens et des experts servant à suivre les actes de violence impliquant des armes à feu qui se produisent chaque jour en Europe du Sud-Est et de l'Est Tagairt Conseil-FR, d'après le site des Nations unies, 73 e session de l'Assemblé générale, doc. A/73/119 "Éducation en matière de désarmement et de non-prolifération - Rapport du Secrétaire général" (27.11.2019)
  Nóta plateforme mise en place par le SEESAC dans le cadre de l'aide apportée par l'UE à la lutte contre les armes légères et de petit calibre (ALPC)
 15. EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
  an tArdán Eorpach chun feabhas a chur ar an gcomhar maidir le dul i ngleic le hobair neamhdhearbhaithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europäische Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Prävention und Abschreckung von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit | Europäische Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit
  de
  Sainmhíniú Plattform mit dem Ziel, den Austausch von bewährten Verfahren und Informationen und die operative Koordinierung von Maßnahmen im Hinblick auf die Bekämpfung nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit in der EU zu erleichtern Tagairt Council-DE, vgl. Vorschlag COM/2014/0221 final Einrichtung einer Europäischen Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Prävention und Abschreckung von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit, Erw.11 CELEX:52014PC0221/DE
  Nóta XREF: nicht angemeldete Erwerbstätigkeit / Schwarzarbeit IATE:787291
  platform against undeclared work | European Platform to enhance cooperation in tackling undeclared work | European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work
  en
  Sainmhíniú platform to encourage cooperation between EU Member States in respect of tackling the problem of undeclared work, by means of exchange of best practice and information, development of expertise and analysis, facilitatation innovative approaches and contribution to a horizontal understanding of the issues Tagairt Council-EN based on:Council document PE-CONS 64/15, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-64-2015-INIT/en/pdf [17.2.2016]
  plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré | plateforme européenne visant à lutter contre le travail non déclaré | plateforme européenne afin de renforcer la coopération dans la lutte contre le travail non déclaré
  fr
  Sainmhíniú plateforme ayant pour mission de - procéder à l’échange de bonnes pratiques et d’informations;- développer l’expertise et l’analyse; et- coordonner les actions opérationnelles transfrontièresentre les différentes autorités nationales des États membres afin de lutter contre le travail non déclaré Tagairt Conseil-FR, d'après COM(2014), 221 final, art. 3, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2014:221:FIN&rid=2
 16. SOCIAL QUESTIONS|health|illness|epidemic
  an tArdán Eorpach maidir le Sonraí COVID-19 Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Europäische COVID-19-Datenplattform
  de
  European COVID-19 data platform
  en
  Sainmhíniú dedicated data platform deployed by the European Commission, EMBL’s European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), EU Member States and research partners, to respond to the COVID-19 pandemic by enabling the rapid collection and comprehensive data sharing of available research data from different sources for the European and global research communities Tagairt COM-EN, based on:EMBL’s European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) > COVID-19 Data Portal (21.4.2020)
  Nóta The European COVID-19 Data Platform consists of two connected components:1. SARS-CoV-2 Data Hubs – organises the flow of SARS-CoV-2 outbreak sequence data and provide comprehensive open data sharing for the European and global research communities2. COVID-19 Data Portal – brings together and continuously update relevant COVID-19 datasets and tools, hosts sequence data sharing and facilitates access to other SARS-CoV-2 resources
  plateforme européenne de données sur la COVID-19
  fr
 17. EDUCATION AND COMMUNICATIONS|education
  Ardán-LLL Tagairt COR/EESC-GA
  ga
  Ardán don Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil Tagairt COR/EESC-GA
  ga
  Sainmhíniú brateagraíocht a dtugtar le chéile faoina scáth breis agus 40 eagraíocht Eorpach atá gníomhach i réimsí an oideachais, na hoiliúna agus na hóige arb as don Eoraip dóibh agus as áiteanna lasmuigh di Tagairt EESC-COR/TERM bunaithe ar: http://lllplatform.eu/ [27.04.2018]
  LLL-Plattform | Plattform für lebenslanges Lernen
  de
  Sainmhíniú 2005 gegründeter Dachverband, der über 40 europäische Organisationen vertritt, die in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie Jugend tätig sind Tagairt EESC/CoR TERM-DE
  Lifelong Learning Platform | European Civil Society Platform on Lifelong Learning | LLLPlatform | EUCIS-LLL
  en
  Sainmhíniú umbrella network gathering together more than 40 European organisations active in the field of education, training and youth, coming from all over Europe and beyond Tagairt EESC-COR/TERM on the basis of the Lifelong Learning Platform website: http://lllplatform.eu [7.3.2018]
  Plateforme LLL | Plateforme européenne de la société civile pour l'éducation et la formation tout au long de la vie | EUCIS-LLL | LLLPlatform | Lifelong Learning Platform
  fr
  Sainmhíniú association rassemblant des réseaux européens actifs dans le domaine de l'éducation tout au long de la vie et promouvant une coopération paneuropéenne de la société civile en la matière Tagairt EESC/COR-FR, d'après la brochure de présentation de la plateforme: http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2015/11/LLL-Platform_presententaion_FR.pdf [17.5.2018]
 18. LAW
  an tArdán Cibearchoireachta Eorpach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  European Cybercrime Platform | ECCP
  en
  Nóta Originates from the proposal by the French Presidency of the EU in 2008,in which Europol was invited to coordinate a European response to Internet-related crime by creating the ECCP for reporting offences noted on the Internet.Source: Europol submission to the House of Lords http://www.parliament.uk/documents/upload/Europolevidence251109.pdf (12.01.2010)
  plate-forme européenne de lutte contre la cybercriminalité | plateforme européenne de lutte contre la cybercriminalité | plateforme européenne de la cybercriminalité
  fr
  Sainmhíniú "La Présidence française du Conseil de l'Union européenne propose la création d'une plateforme européenne de signalement des infractions relevées sur l'internet. Hébergée par EUROPOL, cette structure serait appelée à recevoir les signalements d'infractions en provenance des plateformes nationales des Etats membres de l'Union européenne. (…) En parallèle, les Etats membres qui ne sont pas encore dotés d'une telle plateforme à l'échelon national sont invités à le faire." Tagairt Doc. du Conseil 11784/08 en date du 11/7/2008, http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st11/st11784.fr08.pdf (2/2/2010)
 19. EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS · SOCIAL QUESTIONS
  Ardán an Aontais Eorpaigh le haghaidh cairteacha um an éagsúlacht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  EU-Plattform der Chartas der Vielfalt
  de
  EU Platform of Diversity Charters
  en
  Sainmhíniú platform, created in 2010 under the initiative of and with funding from the European Commission, offering a place for existing European Diversity Charters to exchange and share experience and good practices more easily through Platform meetings, expert seminars and annual high level forums Tagairt European Commission > What we do > Policies by topic – Justice and fundamental rights > Combatting Discrimination > Tackling discrimination > Diversity management > EU Platform of Diversity Charters (5.3.2020)
  plateforme européenne des chartes de la diversité
  fr
  Sainmhíniú plateforme créée en 2010 à l'initiative de la Commission européenne afin de permettre aux chartes de la diversité existantes d'échanger et de partager leur expérience et leurs bonnes pratiques grâce à des réunions, des séminaires et des forums de haut niveau Tagairt COM-FR d'après European Commission > What we do > Policies by topic – Justice and fundamental rights > Combating Discrimination > Tackling discrimination > Diversity management > EU Platform of Diversity Charters (en anglais uniquement)
 20. SOCIAL QUESTIONS · SOCIAL QUESTIONS|health
  an Mol Domhanda Taighde agus Forbartha sa Fhrithsheasmhacht Fhrithmhiocróbach Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Global AMR R&D Hub
  de
  Sainmhíniú internationale Initiative von Regierungs- und Nicht-Regierungsfördergeldgebern im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) zu antimikrobiellen Resistenzen (AMR) Tagairt Bundesministerium für Bildung und Forschung > Internationale Kooperation > F&E zu Antimikrobiellen Resistenzen (AMR) (20.1.2020)
  Nóta Hauptziel des Hubs ist es, umfassende Informationen bereitzustellen, um die internationalen F&E-Fördergeldgeber bei einem effizienten Einsatz ihrer Mittel zu unterstützen.
  Global AMR R&D Hub | Global Antimicrobial Resistance Research and Development Hub
  en
  Sainmhíniú R&D hub aimed at further improving the coordination of international efforts and initiatives to tackle antimicrobial resistance while further increasing investments into R&D for antimicrobial resistance Tagairt COUNCIL-EN based on Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR), https://www.jpiamr.eu/launch-of-global-amr-rd-hub/ (15.7.2019)
  Pôle mondial de recherche et de développement en matière de résistance aux antimicrobiens | Centre mondial de R et D sur la RA | Pôle mondial de recherche-développement sur la résistance aux antimicrobiens | Centre mondial de recherche et développement dans le domaine de la RAM | plateforme mondiale de recherche et de développement sur la résistance aux antimicrobiens
  fr
  Sainmhíniú centre de recherche et développement visant à améliorer la coordination des initiatives internationales pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens tout en accroissant les investissements dans ce domaine Tagairt Conseil-FR, d'après site de la JPIAMR (initiative de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens), Launch of Global AMR R&D Hub (18.7.2019)
  Nóta Voir aussi: résistance aux antimicrobiens (12.7.2019)
Gaois

Ár leithscéal

Níl an suíomh seo comhoiriúnach leis an mbrabhsálaí gréasáin Microsoft Internet Explorer. Bain úsáid as Chrome, Edge, Firefox, Opera, nó brabhsálaí nua-aimseartha eile chun teacht ar ábhar an tsuímh.

Déan teagmháil linn ag gaois@dcu.ie sa chás go mbíonn aon cheist agat.