Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

2 thoradh

 1. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · GEOGRAPHY|economic geography|ACP countries
  Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Déanfar EUR 400000000 ar a laghad de chumhdach Ráthaíocht CEFI a leithdháileadh ar infheistíochtaí sna tíortha comhpháirtíochta atá incháilithe faoin 11ú Ciste Eorpach Forbraíochta le linn thréimhse cur chun feidhme Ráthaíocht CEFI i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE.' Tagairt "Rialachán (AE) 2017/1601 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI, CELEX:32017R1601/GA"
  an Comhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020, CELEX:32014R0233/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Comhthéacs 'Ba cheart oibríochtaí CEFI a bheith éagsúil go soiléir ó thacaíocht eile, lena n-áirítear na hoibríochtaí iasachta arna ndéanamh faoi shainordú seachtrach an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) agus Tionscnamh Athléimneachta Eacnamaíoch BEI, agus an tSaoráid Infheistíochta a bunaíodh faoi Chomhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, arna shíniú in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 [2] (Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE) (Saoráid Infheistíochta ACC), agus ba cheart d’oibríochtaí CEFI a bheith comhlántach ar an tacaíocht sin.' Tagairt "Rialachán (AE) 2017/1601 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI, CELEX:32017R1601/GA"
  Comhaontú Cotonou Tagairt "'An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála,' http://www.dci.gov.ie/ie/ceard-a-dheanaimid/ce-leis-a-mbimid-ag-obair/eagraiochtai-idirnaisiunta/an-taontas-eorpach/ [30.1.2020]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Comhthéacs 'Is creat uileghabhálach é Comhaontú Cotonou don chaidreamh idir an tAontas Eorpach agus tíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (Ballstáit ACC).' Tagairt "'An Chomhairle Eorpach,' https://www.consilium.europa.eu/ga/policies/cotonou-agreement/ [30.1.2020]"
  an Comhaontú Comhpháirtíochta idir baill Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC), de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcomhréir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir baill Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC), de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstát, den pháirt eile, [5] arna leasú, bhí comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch (CCEanna) le teacht i bhfeidhm an 1 Eanáir 2008 ar a dhéanaí.' Tagairt "Rialachán (AE) 2016/1076 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin, CELEX:32016R1076/GA"
  Comhaontú ACC-AE Cotonou Tagairt Comhairle AE
  ga
  Sainmhíniú Conradh idir an tAontas agus Stáit ACP chun forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha Stáit ACP a chur chun cinn agus dlús a chur léi, chun rannchuidiú leis an tsíochain agus an tslándáil, agus chun timpeallacht pholaitiúil chobhsaí, dhaonlathach a chur chun cinn Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar an sainmhíniú EN san iontráil seo
  Nóta Bhí comhaontú Cotonou le dul in éag in 2020 ach cuireadh síneadh leis go dtí an 30 Meitheamh 2023 nó go dtí go dtiocfaidh Comhaontú Comhpháirtíochta OACPS i bhfeidhm nó go gcuirfear i bhfeidhm go sealadach é, cibé acu is túisce.
  Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits | AKP-EG-Partnerschaftsabkommen | Cotonou-Abkommen | AKP-EU-Partnerschaftsabkommen
  de
  Sainmhíniú "Abkommen, das den übergreifenden Rahmen für die Beziehungen der EU zu den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten bildet" Tagairt "vgl. consilium.europa.eu: Abkommen von Cotonou (11.7.2019)"
  Nóta "Cotonou (Benin), 23.6.2000 ersetzte das Lomé IV-Abkommen IATE:850499 ; Abkommen zur erstmaligen Änderung des Cotonou-Abkommens IATE:2215548 : Luxemburg, 25.06.2005 ; Abkommen zur zweiten Änderung des Cotonou-Abkommens IATE:3527226 : Ouagadougou (Burkina Faso), 22.06.2010Das Abkommen sollte ursprünglich bis zum 23. Juni 2022 gelten, wurde aber entweder bis zum 23. Juni 2023 oder bis zum Inkrafttreten oder der vorläufigen Anwendung des OAKPS-EU-Partnerschaftsabkommens — je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt — verlängert."
  Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part | ACP-EC Partnership Agreement | Cotonou Agreement | ACP-EU Partnership Agreement | revised ACP-EC Partnership Agreement | revised Cotonou agreement | ACP-EU Cotonou Agreement
  en
  Sainmhíniú treaty between the European Union and the African, Caribbean and Pacific (ACP) States to promote and expedite the economic, social and cultural development of the ACP States, contribute to peace and security, and promote a stable and democratic political environment Tagairt "COM-EN based on: EUROPA > EUR-Lex home > EUR-Lex 22000A1215(01) - Cotonou Agreement - Summary of Partnership agreement 2000/483/EC between ACP countries and the EU (10.11.2022)- Text of the Cotonou Agreement"
  Nóta "Signed in Cotonou on 23 June 2000 and later revised by the first amending agreement signed in Luxembourg on 25 June 2005 and by the second amending agreement signed in Ouagadougou on 22 June 2010.The Cotonou Agreement was due to expire in 2020 but was extended either until 30 June 2023 or until its successor, the OACPS-EU Partnership Agreement, enters into force or is provisionally applied, whichever comes first."
  accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part | accord de partenariat ACP-CE | accord de Cotonou | accord de partenariat ACP-UE | accord ACP-UE de Cotonou | accord de partenariat ACP-CE révisé
  fr
  Sainmhíniú accord signé à Cotonou le 23 juin 2000, pour une période de 20 ans, visant à promouvoir et à accélérer le développement économique, social et culturel des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), à contribuer à la paix et à la sécurité et à promouvoir un environnement politique stable et démocratique Tagairt Conseil-FR
  Nóta "Conformément à son article 95, cet accord peut être révisé tous les cinq ans (à l'exception des dispositions concernant la coopération économique et commerciale). Une première révision a été signée au Luxembourg par l'UE et 76 pays ACP le 25 juin 2005 IATE:2215548 Une deuxième révision a été signée à Ouagadougou le 23 juin 2010 IATE:3527226 .L'accord de Cotonou devait expirer en 2020, mais son application a été prorogée jusqu'au 30 juin 2023 ou jusqu'à l’entrée en vigueur de l'accord de partenariat OEACP-UE ou à l'application provisoire de ce dernier, la date la plus proche étant retenue."
 2. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · GEOGRAPHY|economic geography|ACP countries
  Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union einerseits und den Mitgliedern der Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten andererseits | OAKPS-EU-Partnerschaftsabkommen | Cotonou-Nachfolgeabkommen | Nachfolgeabkommen zum Cotonou-Abkommen | Post-Cotonou-Abkommen
  de
  Sainmhíniú "Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und der Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten, das das auslaufende Cotonou-Abkommen ersetzen soll" Tagairt "Europäische Kommission > Presseraum > Pressemitteilung vom 15. April 2021, Post-Cotonou-Verhandlungen für das neue Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten abgeschlossen (25.8.2021)"
  Nóta "Das Vorgängerabkommen (Cotonou-Abkommen) sollte ursprünglich bis zum 23. Juni 2022 gelten, wurde aber entweder bis zum 23. Juni 2023 oder bis zum Inkrafttreten oder der vorläufigen Anwendung des OAKPS-EU-Partnerschaftsabkommens — je nachdem welches Ereignis zuerst eintritt — verlängert."
  Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Members of the Organisation of the African, Caribbean and Pacific States, of the other part | OACPS-EU Partnership Agreement | post-Cotonou agreement | Partnership Agreement between the European Union, of the one part, and the members of the Organisation of African, Caribbean and Pacific (OACPS) States, of the other part | EU/Africa-Caribbean-Pacific Partnership Agreement
  en
  Sainmhíniú "international agreement between the EU and the Organisation of African, Caribbean and Pacific States based on six key priority areas (human rights, democracy and governance; peace and security; human and social development; environmental sustainability and climate change; inclusive sustainable economic growth and development; migration and mobility) to address the main challenges throughout the next decades" Tagairt "COM-Terminology Coordination, based on:European Commission: Questions and answers: Reaching a political deal at chief negotiators' level on the EU's new Partnership Agreement with members of the OACPS (9.3.2021). 3 December 2020."
  Nóta "The draft text of the Agreement was initialled on 15 April 2021 but has not yet entered into force.Its predecessor, the Cotonou Agreement, has been extended either until the new Agreement enters into force or is provisionally applied, or until 30 June 2023, whichever comes first. Any transitional measures that may be required must be adopted by the Council until the new Agreement comes into force."
  accord de partenariat entre l’Union européenne et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique | accord de partenariat OEACP-UE | accord post-Cotonou | nouvel accord de partenariat UE - Afrique-Caraïbes-Pacifique | accord de partenariat UE - Afrique-Caraïbes-Pacifique | accord de l'après-Cotonou
  fr
  Sainmhíniú "accord conclu entre l’Union européenne et les membres de l’Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) qui jette les bases pour la création d'alliances et d'actions mieux coordonnées sur la scène internationale, notamment dans les domaines prioritaires suivants:1) les droits de l'homme, la démocratie et la gouvernance2) la paix et la sécurité3) le développement humain et social4) la durabilité environnementale et le changement climatique5) la croissance et le développement économiques durables et inclusifs 6) la migration et la mobilité" Tagairt "COM-FR, d'après:- Communiqué de presse de la Commission européenne (IP/21/1552) du 15.4.2021- Conclusion des négociations post-Cotonou sur un nouvel accord de partenariat UE - Afrique-Caraïbes-Pacifique- Proposition de Décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat entre l’Union européenne, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), d’autre part (COM/2021/312 final)"
  Nóta "L'accord a été paraphé le 15 avril 2021, mais n'est pas encore entré en vigueur. L'application de son prédécesseur, l'accord de Cotonou, a été prorogée jusqu'au 30 juin 2023 ou jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord (accord post-Cotonou) ou à l'application provisoire de ce dernier, la date la plus proche étant retenue. Le Conseil arrête les mesures transitoires nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord."