Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

15 toradh

 1. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · GEOGRAPHY|economic geography|ACP countries
  Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Déanfar EUR 400000000 ar a laghad de chumhdach Ráthaíocht CEFI a leithdháileadh ar infheistíochtaí sna tíortha comhpháirtíochta atá incháilithe faoin 11ú Ciste Eorpach Forbraíochta le linn thréimhse cur chun feidhme Ráthaíocht CEFI i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE.' Tagairt "Rialachán (AE) 2017/1601 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI, CELEX:32017R1601/GA"
  an Comhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020, CELEX:32014R0233/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Comhthéacs 'Ba cheart oibríochtaí CEFI a bheith éagsúil go soiléir ó thacaíocht eile, lena n-áirítear na hoibríochtaí iasachta arna ndéanamh faoi shainordú seachtrach an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) agus Tionscnamh Athléimneachta Eacnamaíoch BEI, agus an tSaoráid Infheistíochta a bunaíodh faoi Chomhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, arna shíniú in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 [2] (Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE) (Saoráid Infheistíochta ACC), agus ba cheart d’oibríochtaí CEFI a bheith comhlántach ar an tacaíocht sin.' Tagairt "Rialachán (AE) 2017/1601 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI, CELEX:32017R1601/GA"
  Comhaontú Cotonou Tagairt "'An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála,' http://www.dci.gov.ie/ie/ceard-a-dheanaimid/ce-leis-a-mbimid-ag-obair/eagraiochtai-idirnaisiunta/an-taontas-eorpach/ [30.1.2020]Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Comhthéacs 'Is creat uileghabhálach é Comhaontú Cotonou don chaidreamh idir an tAontas Eorpach agus tíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (Ballstáit ACC).' Tagairt "'An Chomhairle Eorpach,' https://www.consilium.europa.eu/ga/policies/cotonou-agreement/ [30.1.2020]"
  an Comhaontú Comhpháirtíochta idir baill Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC), de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcomhréir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir baill Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC), de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstát, den pháirt eile, [5] arna leasú, bhí comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch (CCEanna) le teacht i bhfeidhm an 1 Eanáir 2008 ar a dhéanaí.' Tagairt "Rialachán (AE) 2016/1076 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin, CELEX:32016R1076/GA"
  Comhaontú ACC-AE Cotonou Tagairt Comhairle AE
  ga
  Sainmhíniú Conradh idir an tAontas agus Stáit ACP chun forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha Stáit ACP a chur chun cinn agus dlús a chur léi, chun rannchuidiú leis an tsíochain agus an tslándáil, agus chun timpeallacht pholaitiúil chobhsaí, dhaonlathach a chur chun cinn Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar an sainmhíniú EN san iontráil seo
  Nóta Bhí comhaontú Cotonou le dul in éag in 2020 ach cuireadh síneadh leis go dtí an 30 Meitheamh 2023 nó go dtí go dtiocfaidh Comhaontú Comhpháirtíochta OACPS i bhfeidhm nó go gcuirfear i bhfeidhm go sealadach é, cibé acu is túisce.
  Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits | AKP-EG-Partnerschaftsabkommen | Cotonou-Abkommen | AKP-EU-Partnerschaftsabkommen
  de
  Sainmhíniú "Abkommen, das den übergreifenden Rahmen für die Beziehungen der EU zu den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten bildet" Tagairt "vgl. consilium.europa.eu: Abkommen von Cotonou (11.7.2019)"
  Nóta "Cotonou (Benin), 23.6.2000 ersetzte das Lomé IV-Abkommen IATE:850499 ; Abkommen zur erstmaligen Änderung des Cotonou-Abkommens IATE:2215548 : Luxemburg, 25.06.2005 ; Abkommen zur zweiten Änderung des Cotonou-Abkommens IATE:3527226 : Ouagadougou (Burkina Faso), 22.06.2010Das Abkommen sollte ursprünglich bis zum 23. Juni 2022 gelten, wurde aber entweder bis zum 23. Juni 2023 oder bis zum Inkrafttreten oder der vorläufigen Anwendung des OAKPS-EU-Partnerschaftsabkommens — je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt — verlängert."
  Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part | ACP-EC Partnership Agreement | Cotonou Agreement | ACP-EU Partnership Agreement | revised ACP-EC Partnership Agreement | revised Cotonou agreement | ACP-EU Cotonou Agreement
  en
  Sainmhíniú treaty between the European Union and the African, Caribbean and Pacific (ACP) States to promote and expedite the economic, social and cultural development of the ACP States, contribute to peace and security, and promote a stable and democratic political environment Tagairt "COM-EN based on: EUROPA > EUR-Lex home > EUR-Lex 22000A1215(01) - Cotonou Agreement - Summary of Partnership agreement 2000/483/EC between ACP countries and the EU (10.11.2022)- Text of the Cotonou Agreement"
  Nóta "Signed in Cotonou on 23 June 2000 and later revised by the first amending agreement signed in Luxembourg on 25 June 2005 and by the second amending agreement signed in Ouagadougou on 22 June 2010.The Cotonou Agreement was due to expire in 2020 but was extended either until 30 June 2023 or until its successor, the OACPS-EU Partnership Agreement, enters into force or is provisionally applied, whichever comes first."
  accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part | accord de partenariat ACP-CE | accord de Cotonou | accord de partenariat ACP-UE | accord ACP-UE de Cotonou | accord de partenariat ACP-CE révisé
  fr
  Sainmhíniú accord signé à Cotonou le 23 juin 2000, pour une période de 20 ans, visant à promouvoir et à accélérer le développement économique, social et culturel des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), à contribuer à la paix et à la sécurité et à promouvoir un environnement politique stable et démocratique Tagairt Conseil-FR
  Nóta "Conformément à son article 95, cet accord peut être révisé tous les cinq ans (à l'exception des dispositions concernant la coopération économique et commerciale). Une première révision a été signée au Luxembourg par l'UE et 76 pays ACP le 25 juin 2005 IATE:2215548 Une deuxième révision a été signée à Ouagadougou le 23 juin 2010 IATE:3527226 .L'accord de Cotonou devait expirer en 2020, mais son application a été prorogée jusqu'au 30 juin 2023 ou jusqu'à l’entrée en vigueur de l'accord de partenariat OEACP-UE ou à l'application provisoire de ce dernier, la date la plus proche étant retenue."
 2. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|trade policy
  an Prótacal Siúcra Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zuckerprotokoll
  de
  Sugar Protocol | ACP/EU Sugar Protocol
  en
  Sainmhíniú intergovernmental agreement signed in 1975 guaranteeing access to the EU market for fixed quantities of ACP sugar at preferential prices over an indefinite period of time Tagairt "EP-Term based on: EEAS, Sugar Protocol: http://eeas.europa.eu/delegations/barbados/eu_barbados/development_coop/sugar_protocol/index_en.htm [31.5.2010]"
  Nóta In October 2009 the sugar protocol between the European Commission and 20 ACP countries came to an end. This meant that sugar exports became free within the limits of a special volume safeguard, which will cease to apply in 2015. After that year sugar will have free access to the EU as any other product under the Economic Partnership Agreement (EPA) signed in 2008.
  protocole sucre
  fr
 3. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations
  Coiste Ambasadóirí ACC-AE Tagairt "Cinneadh (AE) 2022/970 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE, a mhéid a bhaineann le Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) de Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE (10.11.2022)"
  ga
  AKP-EU-Botschafterausschuss | Botschafterausschuss | AKP-EG-Botschafterausschuss | AKP-EWG-Botschafterausschuss
  de
  Sainmhíniú aus den Ständigen Vertretern der Mitgliedstaaten bei der EU und einem Vertreter der Kommission einerseits und den Leitern der Missionen der AKP-Staaten bei der Europäischen Union andererseits bestehendes Gremium Tagairt "AKP-EG-Partnerschaftsabkommen von Cotonou, Art.16 (ABl. L_317/2000) CELEX:22000A1215(01)/DE"
  Nóta "XREF: NICHT identisch mit dem AKP-Botschafterausschuss"
  ACP-EU Committee of Ambassadors | ACP-EC Committee of Ambassadors | ACP-EEC Committee of Ambassadors
  en
  Sainmhíniú committee comprising the permanent representative of each Member State to the European Union and a representative of the Commission and the head of mission of each ACP State to the European Union Tagairt "Article 16 of the Cotonou Agreement IATE:917820 ."
  Nóta "For more information see the official website of the ACP Secretariat http://www.acpsec.org/en/acp-eu_coa.htm [24.06.2011]"
  Comité des ambassadeurs ACP-UE | Comité des ambassadeurs | Comité des ambassadeurs ACP-CE | Comité des ambassadeurs ACP-CEE
  fr
  Sainmhíniú comité composé, d'une part, du représentant permanent de chaque État membre auprès de l'UE et d'un représentant de la Commission et, d'autre part, du chef de mission de chaque État ACP auprès de l'UE Tagairt "site officiel de l'organisation des États ACP > Accord de Cotonou (21.1.2021) [IATE:917820], article 16"
  Nóta "Voir aussi le site officiel du Secrétariat du Groupe ACP (21.1.2021)"
 4. POLITICS · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy|cooperation policy|international cooperation · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · GEOGRAPHY|economic geography|ACP countries
  Comhairle Airí ACC-AE Tagairt "Cinneadh (AE) 2022/970 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh i gCoiste Ambasadóirí ACC-AE, a mhéid a bhaineann le Cinneadh Uimh. 3/2019 ó Choiste Ambasadóirí ACC-AE a leasú chun bearta idirthréimhseacha a ghlacadh de bhun Airteagal 95(4) de Chomhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE (10.11.2022)"
  ga
  Comhairle na nAirí ACC-CE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  AKP-EU-Ministerrat | AKP-EG-Ministerrat | AKP-EWG-Ministerrat | Ministerrat
  de
  Sainmhíniú aus den Mitgliedern des Rates der EU und Mitgliedern der Kommission einerseits und je einem Mitglied der Regierungen der AKP-Staaten andererseits bestehendes Gremium Tagairt "Council-DE, vgl. AKP-EG-Partnerschaftsabkommen von Cotonou, Art.15 Abs.1 (ABl. L_317/2000, S.3) CELEX:22000A1215(01)/DE"
  Nóta "XREF: NICHT identisch mit dem ""AKP-Ministerrat"" IATE:777559 ; DIV: RSZ, 20.7.10, UPD: aih, 22.8.2011"
  ACP-EU Council of Ministers | ACP-EC Council of Ministers | ACP-EEC Council of Ministers | Council of Ministers
  en
  Sainmhíniú Council of Ministers comprising the members of the Council of the European Union and members of the Commission of the European Communities and a member of the government of each ACP State Tagairt Council-EN
  Nóta "Established by Article 15 of the Cotonou Agreement IATE:917820 For more information see the ACP Secretariat's website http://www.acpsec.org/en/acp-eu_council.htm [24.06.2011]"
  Conseil des ministres ACP-UE | Conseil des ministres ACP-CE | Conseil des ministres
  fr
  Sainmhíniú Convention de Lomé; composé, d'une part, des membres du Conseil des Communautés européennes et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, d'un membre du go uvernement de chaque Etat ACP Tagairt RAPPORT GENERAL C.E.1979
 5. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · TRADE|tariff policy
  an Coiste um an gComhar Custaim Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss für Zusammenarbeit im Zollwesen | AKP-EU-Ausschuss | AKP-EG-Ausschuss
  de
  Sainmhíniú Gremium, das sich aus Zollexperten der Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission einerseits und Zollexperten aus den AKP-Staaten oder von regionalen Zusammenschlüssen der AKP-Staaten andererseits zusammensetzt Tagairt "Council-De in Anlehnung an das Protokoll Nr. 1, Art.28 des AKP- EWG-Abkommens von Lomé, ABl. L_25/1976, S.41 CELEX:21976A0130(01)/DE"
  Nóta "arbeitet dem AKP-EU-Botschafterausschuss IATE:759260 zu; UPD: aih, 22.8.2011"
  Customs Cooperation Committee | ACP-EU Customs Cooperation Committee | ACP-EC Customs Cooperation Committee | ACP-EEC
  en
  Comité de coopération douanière
  fr
 6. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · FINANCE
  an Coiste um Chomhar i Maoiniú na Forbraíochta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Ausschuss für Zusammenarbeit bei der Entwicklungsfinanzierung | AKP-EG-Ausschuss für die Zusammenarbeit bei der Entwicklungsfinanzierung | AKP-EU-Ausschuss
  de
  Sainmhíniú "Ministerausschuss nach Art.83 des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens v. 23.6.2000 (Cotonou-Abkommen) IATE:917820" Tagairt Council-DE
  Nóta UPD: st 13.5.09; aih, 22.8.2011
  Development Finance Cooperation Committee | ACP-EU Development Finance Cooperation Committee | ACP-EC Development Finance Cooperation Committee | ACP-EEC Development Finance Cooperation Committee | DFCC
  en
  Comité de coopération pour le financement du développement | CCFD
  fr
 7. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international affairs|international relations · GEOGRAPHY|economic geography|ACP countries · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · POLITICS|politics and public safety|trends of opinion|civil society
  Coiste Leantach AE-ACC Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú comhlacht atá comhdhéanta den áirithe chéanna comhaltaí ó CESE agus ionadaithe ó ghrúpaí sainleasa eacnamaíocha agus sóisialta san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) agus tá sé freagrach as gníomhaíochtaí éagsúla a eagrú leis na grúpaí sin Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  "Begleitausschuss ""EU-AKP"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan, das aus Mitgliedern des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) sowie Vertretern wirtschaftlicher und sozialer Interessengruppen aus Afrika, der Karibik und dem Pazifik (AKP-Staaten) besteht und gemäß dem Cotonou-Partnerschaftsabkommen Konsultationstreffen und Sitzungen der wirtschaftlichen und sozialen Akteure der EU und der AKP-Staaten veranstaltet Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (27.6.2023)"
  EU-ACP Follow-up Committee | ACP-EU Follow-Up Committee
  en
  Sainmhíniú body composed of an equal number of EESC members and representatives of African, Caribbean and Pacific (ACP) economic and social interest groups, responsible for organising various activities with these groups Tagairt "COR/EESC-TERM based on the EESC website > The EU-ACP Follow-up Committee (22.12.2020)"
  Nóta "The committee was set up in accordance with Protocol 1, Article 4 of the Cotonou Partnership Agreement: ""Consultation meetings and meetings of ACP-EU economic and social operators shall be organised by the Economic and Social Committee of the European Union."""
  comité de suivi UE-ACP | comité de suivi ACP-UE
  fr
  Sainmhíniú "organe composé de membres du Comité économique et social européen et de représentants des milieux économiques et sociaux des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), servant d'espace de rencontre et de consultation entre les milieux économiques et sociaux de l'UE et des pays ACP" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Le comité de suivi ACP-UE» (17.12.2019) et «Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP)» (16.6.2023)"
 8. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations|joint body (EU)|ACP-EU institution · INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy · POLITICS|parliament|interparliamentary relations · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations
  Comhthionól Parlaiminteach ACC-AE Tagairt EP reference database Codict
  ga
  Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU | Paritätische Parlamentarische Versammlung | Paritätische Versammlung AKP-EU | Paritätische AKP-EG-Versammlung | Paritätische Versammlung
  de
  Nóta "1) XREF: Cotonou-Abkommen IATE:917820 2) XREF: ""Paritätische Parlamentarische Versammlung"" (A327803);MISC: die Paritätische Versammlung heisst seit dem Abschluss des Cotonou-Abkommens ""Paritätische Parlamentarische Versammlung"";UPDATED: RSZ 10/09/2001"
  ACP-EU Joint Parliamentary Assembly | ACP-EU Joint Assembly | Joint Parliamentary Assembly
  en
  Sainmhíniú "consultative body provided for under the Cotonou agreement [ IATE:917820 ] and composed of equal numbers of EU and ACP representatives" Tagairt "Partnership agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, CELEX:22000A1215(01)/en"
  Nóta One of the three institutions established by the Cotonou Agreement.
  Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE | Assemblée paritaire ACP-UE
  fr
  ACP
  mul
 9. EUROPEAN UNION|European construction|EU relations
  an Fochoiste um Chomhar Trádála Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Unterausschuss für handelspolitische Zusammenarbeit | AKP-EU-Ausschuss | AKP-EG-Ausschuss
  de
  Sainmhíniú "Unterausschuss zur Unterstützung des AKP-EU-Botschafterausschusses IATE:759260" Tagairt Council-DE
  Nóta UPD: aih, 22.8.2010
  Subcommittee on Trade Cooperation | ACP-EU Subcommittee on Trade Cooperation | ACP-EC Subcommittee on Trade Cooperation
  en
  Sainmhíniú "subcommittee assisting the ACP-EU Committee of Ambassadors IATE:759260" Tagairt ---
  sous-comité de coopération commerciale | sous-comité de coopération commerciale ACP-UE | sous-comité de coopération commerciale ACP-CE
  fr
  Sainmhíniú "sous-comité assistant le Comité des ambassadeurs ACP-UE IATE:759260" Tagairt ---
 10. INTERNATIONAL RELATIONS|cooperation policy|cooperation policy · ENVIRONMENT|environmental policy
  Saoráid Uisce ACC-AE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  AKP-EU-Wasserfazilität
  de
  ACP-EU Water Facility | ACP-EU WF
  en
  Sainmhíniú water facility set up in 2004 by the ACP-EU Council of Ministers, with the principal objective of providing water and basic sanitation to the poor, and improving water management governance in African Caribbean and Pacific (ACP) countries Tagairt "COM-EN based on:European Commission > EuropeAid > Where we work > Africa, Caribbean, Pacific > Regional cooperation > Water facility, http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/water/index_en.htm [20.5.2010]"
  Nóta "The Water Facility was set up to meet two specific targets of the seventh UN Millennium Development Goal:(i) reducing by half the proportion of people without sustainable access to safe drinking water(ii) reducing by half the proportion of people without sustainable access to improved sanitationFor further information, please refer to:European Investment Bank (EIB) > Projects > Maputo Water Supply project (Mozambique), http://www.eib.org/projects/news/maputo-water-supply-project-mozambique.htm [20.5.2010]"
  Facilité ACP-UE pour l'eau
  fr
 11. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|European Parliament · POLITICS|parliament|interparliamentary relations
  an Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE Tagairt EP reference database Codict
  ga
  Delegation in der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU
  de
  Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
  en
  Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
  fr
  DACP
  mul
 12. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations
  Rialacha Nós Imeachta Choiste Ambasadóirí ACC-AE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rialacha Nós Imeachta Choiste Ambasadóirí ACC-CE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Geschäftsordnung des AKP-EU-Botschafterausschusses | Geschäftsordnung des AKP-EG-Botschafterausschusses
  de
  Nóta "mit dem Beschluss Nr. 2/2001 des AKP-EG-Botschafterausschusses v. 30.1.2001 CELEX:22001D0214(02)/DE angenommen und durch Beschluss Nr. 3/2005 des AKP-EG-Ministerrates geändert CELEX:22005D0299/DE ; XREF: Botschafterausschuss IATE:759260 ; UPD: aih, 22.8.2011"
  Rules of Procedure of the ACP-EU Committee of Ambassadors | Rules of Procedure of the ACP-CE Committee of Ambassadors
  en
  Nóta "Adopted by Decision No 2/2001 of 30 January 2001 of the ACP-EC Committee of Ambassadors, and subsequently amended by Decision No 3/2005 of the ACP-EC Council of Ministers of 8 March 2005 CELEX:22005D0299 For the Committee of Ambassadors see IATE:759260 and for a detailed description of the Committee of Ambassadors' tasks on official website of the Secretariat of the African, Caribbean and Pacific Group of States http://www.acpsec.org/en/acp-eu_coa.htm [24.6.2011]"
  Règlement intérieur du Comité des ambassadeurs ACP-UE | Règlement intérieur du Comité des ambassadeurs | Règlement intérieur du Comité des ambassadeurs ACP-CE
  fr
  Nóta "Voir aussi ""comité des ambassadeurs"" IATE:759260"
 13. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · LAW
  Rialacha Nós Imeachta Chomhairle na nAirí ACC-AE Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Geschäftsordnung des AKP-EU-Ministerrates | Geschäftsordnung des AKP-EG-Ministerrates
  de
  Nóta "XREF: AKP-EU-Ministerrat IATE:777560 ; DIV: aih, 22.8.2011"
  Rules of Procedure of the ACP-EU Council of Ministers | Rules of Procedure of the ACP-EC Council of Ministers
  en
  Sainmhíniú Rules of Procedure of the ACP-EU Council of Ministers which regulate: dates and locations of meetings, the agenda of meetings, the proceedings, the Committees and Working Parties, Ministerial Committees and sub-groups, communications and minutes of meetings, dialogue with non-governmental actors, regional and sub-regional organisations, the Presidency, the Committee, the Secretariat and Participation in the Joint Parliamentary Assembly. Tagairt "CELEX:22005D0297"
  Nóta "See IATE:777560 for the ""ACP-EU Council of Ministers""."
  règlement intérieur du Conseil des ministres ACP-UE | règlement intérieur du Conseil des ministres ACP-CE | règles de procédure
  fr
  Nóta "Voir aussi ""Conseil des ministres ACP-UE"" IATE:777560"