Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

4 thoradh

 1. ECONOMICS · FINANCE · SOCIAL QUESTIONS|construction and town planning|housing
  réadmhaoin chónaithe Tagairt Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, CELEX:32013R0575/GA ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs - 'Féadfaidh na húdaráis áitiúla 180 lá a chur in ionad an 90 lá i gcás risíochtaí arna n-urrú ag réadmhaoin chónaithe nó ag réadmhaoin tráchtála FBM in aicme na risíochta ar mhiondíol, chomh maith le risíochtaí ar eintitis na hearnála poiblí. Ní bheidh feidhm ag an 180 lá chun críocha Airteagal 127.'- 'Ta an réadmahoin chónaithe atá áirithe sa tionscnamh seo scaoilte ar bhonn céimithe, agus bhí an seoladh is déanaí ar siúl i mí an Mhárta 2013. Tá praghsanna éagsúla ag gabháil leis an réadmhaoin, a bhfuil tithe leathscoite trí agus ceithre sheomra codlata iontu den chuid is mó, agus iad idir €95,00 agus €410,000 agus iad lonnaithe i 13 chontae ar fud na hÉireann.' Tagairt - Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, CELEX:32013R0575/GA - 'Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2012', An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní, https://www.nama.ie/fileadmin/user_upload/NAMATuarascailBhliantuilagusRaitisAirgeadais2012.pdf [14.4.2016]
  Wohneigentum | Wohnimmobilie
  de
  Sainmhíniú Gebäude oder Gebäudeteile, die ausschließlich oder überwiegend Wohnzwecken dienen; Wohnung oder ein Wohnhaus, die/das vom Eigentümer oder Mieter bewohnt wird, einschließlich des Wohnrechts in Wohnungsgenossenschaften Tagairt Council-DE vgl. börsenNEWS.de http://www.boersennews.de/lexikon/begriff/immobilien/1609 (24.9.2015) Verordnung EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen, Art. 4 Nr. 75 CELEX:32013R0575R(02)/DE (Legaldefinition)
  residential property | RRE | residential real estate | residential real estate property
  en
  Sainmhíniú type of property, containing either a single family or multifamily structure, that is available for occupation for non-business purposes Tagairt 'real estate, residential real estate' http://en.wikipedia.org/wiki/Real_estate [14.12.2015]
  Nóta Residences can be classified by, if, and how they are connected to neighbouring residences and land. Different types of housing tenure can be used for the same physical type. For example, connected residents might be owned by a single entity and leased out, or owned separately with an agreement covering the relationship between units and common areas and concerns. 'real estate, residential real estate' http://en.wikipedia.org/wiki/Real_estate [14.12.2015] See also: - commercial property [ IATE:146464 ] - commercial real estate [ IATE:2213940 ]
  immobilier résidentiel | bien immobilier résidentiel
  fr
  Sainmhíniú bien immeuble destiné à la résidence, au logement Tagairt COM-FR, d'après: TLFi
 2. ECONOMICS|regions and regional policy
  Comhairle Réigiúin na hEorpa Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Rat der Regionen Europas | RRE | Versammlung der Regionen Europas | VRE
  de
  Sainmhíniú unabhängiges Netz, das 270 Regionen aus 33 Ländern sowie 16 interregionale Organisationen verbindet und als Forum interregionaler Kooperation dient und regionale Interessen auf europäischer Ebene vertritt Tagairt Vgl. Website der VRE, "Eine Einführung in Europas führendes Netzwerk der Regionen" http://www.aer.eu/de/ueber-die-vre/aufgaben-und-ziele/an-introduction-to-the-leading-network-of-regions-in-europe.html (11.08.10)
  Nóta UPD: ajs 9.11.09, aka 11.08.10
  AER | Council of European Regions | CER | Assembly of European Regions
  en
  Sainmhíniú independent network of regional authorities in wider Europe, bringing together over 270 regions from 33 countries along with 16 interregional organisations Tagairt Assembly of European Regions website http://www.aer.eu/about-aer/vocation.html [10.09.09]
  Nóta The present name was adopted in 1987.
  ARE | Conseil des régions d'Europe | Assemblée des régions d'Europe
  fr
  Sainmhíniú Plus large réseau indépendant des régions dans la grande Europe, créé en 1985 et fort de plus de 270 régions issues de 33 pays et 16 organisations interrégionales, qui a pour mission de: - promouvoir le principe de subsidiarité et la démocratie régionale, - accroître l'influence politique des régions auprès des Institutions européennes, - soutenir les régions dans le processus de l'élargissement de l'Europe et de la mondialisation, - encourager la coopération interrégionale dans toute l'Europe et au-delà. Tagairt D'après le site de l'ARE http://www.aer.eu/fr/a-propos-de-lare/vocation.html (7.9.2009)
 3. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · EUROPEAN UNION
  an Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill Tagairt Comhairle an Aontais Eorpaigh > Preaseisiúintí (16.2.2021)Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs "Coinneoidh an tAontas a ról ceannasach, cinntitheach chun Comhaontú Pháras a chur chun feidhme. Gabhaimid buíochas le hUachtaránacht na hEastóine as an obair thábhachtach a rinne siad maidir leis an rialachán maidir le comhroinnt díchill." Tagairt Comhairle an Aontais Eorpaigh > Preaseisiúintí (16.2.2021)
  Rialachán (AE) 2018/842 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 | ESR | Lastenteilungsverordnung
  de
  Effort Sharing Regulation | ESR | Regulation (EU) 2018/842 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement | Effort-Sharing Regulation
  en
  Sainmhíniú regulation designed to realise the EU's target of reducing its greenhouse gas emissions by 30% by 2030 compared to 2005 levels in the effort-sharing sectors, which include buildings, agriculture (non-CO2 emissions), waste management, and transport (excluding aviation and international shipping) Tagairt EP-EN, based on: Council of the European Union > Press > Press releases > 'Effort sharing regulation: Council adopts emission reduction targets' (15.10.2019)
  règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 | règlement sur la répartition de l'effort | RRE
  fr
  Sainmhíniú règlement fixant des objectifs contraignants pour parvenir à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici à 2030, par rapport aux niveaux de 2005, dans les secteurs relevant de la répartition de l'effort Tagairt COM-FR, d'après le site du Conseil de l'Union européenne > Presse > Communiqués de presse > Communiqué de presse du 14.5.2018 «Règlement sur la répartition de l'effort: le Conseil adopte des objectifs de réduction des émissions.» (18.10.2019)
  Nóta Les secteurs relevant de la répartition de l'effort sont notamment la construction, l'agriculture (émissions autres que les émissions de CO2), la gestion des déchets, et les transports (à l'exclusion du transport aérien et du transport maritime international). Ces secteurs, qui ne sont pas couverts par le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (secteurs hors SEQE), sont responsables d'environ 60 % des émissions totales de GES de l'UE. Un objectif de -43 % (base 2005) a également été fixé pour les secteurs visés par le SEQE (qui couvrent environ 40 % des émissions totales de GES de l'UE). Voir infographie (18.10.2019).
 4. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy|reduction of gas emissions
  an méid iomlán astaíochtaí faoi chuimsiú an Rialacháin maidir le Comhroinnt Díchill Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  ESR-Gesamtemissionen
  de
  Sainmhíniú unter die Lastenteilungsverordnung (ESR) fallende Emissionen und Treibhausgasemissionen, die den IPCC-Quellenkategorien Energie, Industrieprozesse und Produktverwendung, Landwirtschaft und Abfall gemäß der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 zuzuordnen sind Tagairt COM-DE basierend auf: Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013
  Nóta Treibhausgasemissionen infolge der in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG genannten Tätigkeiten fallen nicht darunter und CO2-Emissionen, die der IPCC-Quellenkategorie „1.A.3.A Zivilluftfahrt“ zuzuordnen sind, werden als Nullemissionen behandelt.
  ESR emissions | total ESR emissions | Effort Sharing Regulation emissions
  en
  Sainmhíniú emissions covered by the Effort Sharing Regulation (ESR) and which are greenhouse gas emissions from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) categories of energy, industrial processes and product use, agriculture and waste as determined pursuant to Regulation (EU) No 525/2013, excluding greenhouse gas emissions from the activities listed in Annex I to Directive 2003/87/EC and excluding CO2 emissions from IPCC source category ‘1.A.3.A civil aviation’ as they are treated as zero Tagairt COM-Terminology Coordination, based on: Art. 2(1) & 2(3) of Regulation (EU) 2018/842 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013
  émissions RRE | émissions totales dans le cadre de la répartition de l'effort
  fr
  Sainmhíniú conformément au règlement sur la répartition de l'effort (RRE), émissions de gaz à effet de serre des catégories de sources de l’énergie, des procédés industriels et de l’utilisation des produits, de l’agriculture et des déchets définies par le GIEC telles qu’elles sont déterminées en vertu du Règlement (UE) no 525/2013, à l’exclusion des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la Directive 2003/87/CE Tagairt COM-FR, d'après: Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris
  Nóta Les émissions concernées par la répartition de l'effort sont:- les émissions totales de gaz à effet de serre pour la zone géographique de l’Union, y compris les émissions indirectes le cas échéant, et cohérentes avec les émissions totales de gaz à effet de serre hors UTCATF;- les émissions totales vérifiées des installations fixes au titre de la Directive 2003/87/CE;- les émissions de CO2 relevant de la catégorie 1.A.3.a Aviation civile.