Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

10 dtoradh

 1. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|Council of the European Union · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural policy|common agricultural policy
  an Coiste Speisialta um Thalmhaíocht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  CST Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Sonderausschuss Landwirtschaft | SAL
  de
  Sainmhíniú durch zwischenstaatlichen Beschluss eingesetzter Ausschuss zur Vorbereitung der Tagungen des Rates (Landwirtschaft) Tagairt "Council-DE, s.a. ""50 Jahre Sonderausschuss Landwirtschaft"" http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/10/st13/st13285-re01.de10.pdf"
  Nóta am 12.5.1960 eingesetzt
  Special Committee on Agriculture | SCA
  en
  Comité spécial Agriculture | CSA
  fr
  Sainmhíniú "Ce comité a pour tâche de préparer les décisions du Conseil ""Agriculture""." Tagairt ---
  Nóta UPDATED: ERS 06/03/2003
 2. BUSINESS AND COMPETITION|business organisation
  comhpháirtíocht faoi theorainn scaireanna Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Kommanditgesellschaft auf Aktien | KGaA
  de
  Sainmhíniú "Mischform aus Kommanditgesellschaft (KG) IATE:797502 und Aktiengesellschaft (AG), bei der die Einlage der Kommandit-Aktionäre (Kommanditisten) die Form von Aktien hat" Tagairt "Council-DE, vgl. Gabler Wirtschaftslexikon http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/kommanditgesellschaft-auf-aktien-kgaa.html?referenceKeywordName=KGaA (1.8.13)"
  Nóta "XREF: Kommanditgesellschaft IATE:797502 Ein oder mehrere Gesellschafter haften als Komplementäre, die Übrigen (Kommanditisten, Kommandit-Aktionäre) nur mit ihrer Einlage, die durch die Aktie verbrieft ist."
  limited partnership with share capital | partnership limited by shares | limited equity partnership
  en
  Sainmhíniú partnership entered into between one or more jointly and severally liable partners, known as managing partners, and one or more limited partners, who only bear limited liability specific to their investment amount Tagairt "Partnership limited by shares (SCA/CVA) http://procedures.business.belgium.be/en/managing_your_business/setting_up_your_business/company_types/partnership_limited_by_shares/ [12.9.2018]"
  Nóta "See also: - limited partnership [IATE:797502 ] (generic entry) - (ordinary/common) limited partnership [IATE:789591 ]"
  société en commandite par actions | SCA
  fr
  Sainmhíniú "société commerciale par la forme comprenant les deux catégories d'associés de la société en commandite simple [ IATE:789591 ] (commandités et commanditaires) mais dans laquelle l'apport des commanditaires (dont le nombre ne peut être inférieur à trois), est représenté par des actions" Tagairt G. Cornu, Vocabulaire juridique, 2000
  Nóta "Voir également: - société en commandite [ IATE:797502 ] - société en commandite simple [ IATE:789591 ]"
 3. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|European organisations|European organisation
  an Comhaontú idir Stáit CSTE maidir le hÚdarás Faireacháin agus Cúirt Bhreithiúnais a Bhunú Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Abkommen zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs | Überwachungsbehörde- und Gerichtshofabkommen | ÜGA
  de
  Nóta Porto, 02.05.1992
  Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice | SCA | Surveillance and Court Agreement
  en
  Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice
  fr
  Nóta "AELE à Bruxelles, 286.17.11 - Cf. aussi CELEX:394R3385/FR et CELEX:398R2843/FR ; Signature: 1992.05.02 Porto"
 4. SCIENCE|natural and applied sciences|life sciences · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  muirín mara Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  SCA Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  American sea scallop | sea scallop
  en
  pecten d'Amérique | pétoncle géant | coquille Saint-Jacques | peigne hauturier de l'Atlantique
  fr
  Sainmhíniú mollusque bivalve de l'Atlantique Nord-Ouest Tagairt "Commission Environnement et Biologie subaquatiques, FEY Laurent, RODRIGUEZ Julien, in : DORIS, 10/6/2012 : Placopecten magellanicus (Gmelin, 1791) , http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1857 [29.8.2012]"
  Placopecten magellanicus
  la
  Nóta KBLat (NOV00); AV (OCT08) [03-61]
  SCA
  mul
 5. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural policy|common agricultural policy
  córas comhairleach feirme Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle, CELEX:02013R1306-20140101/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Sainmhíniú córas chun comhairle a thabhairt do thairbhithe i dtaobh bainistiú talún agus bainistiú feirme Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle, CELEX:02013R1306-20140101/GA"
  landwirtschaftliche Betriebsberatung
  de
  farm advisory system | FAS
  en
  Sainmhíniú system of advising farmers on land and farm management operated by one or more designated authorities or by private bodies Tagairt "COM-Terminology Coordination, based on:Regulation (EU) No 1306/2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008, Art. 12, CELEX:02013R1306-20140101/EN"
  système de conseil agricole | SCA
  fr
  Sainmhíniú Système mis en place suite à la réforme de la PAC de 2003 afin d'aider les agriculteurs à comprendre et à respecter les règles de l'UE en ce qui concerne l'environnement, la santé publique et animale, le bien-être des animaux et le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Tagairt "Commission européenne > Agriculture et développement rural > Soutien direct > Conditionnalité > Système de conseil agricole, http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/cross-compliance/farm-advisory-system/index_fr.htm (28.6.2012)"
 6. ECONOMICS · FINANCE|monetary relations · FINANCE|monetary economics
  suim chúiteach airgid Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  SCA Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Währungsausgleichsbetrag | WAB
  de
  monetary compensatory amount | MCA
  en
  Sainmhíniú a border adjustment used to even out the differences between green currencies and the actual foreign exchange value of EC currencies.It is calculated weekly.The MCA acts as a subsidy on food imports for a country with a weak currency,since it brings prices down from the high green currency level to the lower foreign exchange or real value.By the same token,it makes farm exports from such countries dearer.For countries with strong currencies,exports are cheaper and imports dearer but it also ensures prices paid to farmers in those countries do not fall Tagairt International Economic and Financial Terms,p139,Longman,1988
  montant compensatoire monétaire | MCM
  fr
  Sainmhíniú montant qui permet aux échanges agricoles de s'effectuer librement sans que les fluctuations monétaires ne remettent en cause les principes de l'unicité des prix communautaires et de la libre circulation des produits Tagairt Gloss.économie,BTB
 7. FINANCE|financial institutions and credit|banking · FINANCE|financial institutions and credit|financial services · FINANCE|free movement of capital|financial market|financial transaction|payment system
  fíordheimhniú láidir custaiméara Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Le Treoir (AE) 2015/2366 tugadh isteach diancheanglais slándála i dtaca le tionscnamh agus próiseáil íocaíochtaí leictreonacha. Laghdaigh na ceanglais sin an riosca calaoise i dtaca leis na modhanna íocaíochta nua agus traidisiúnta uile, íocaíochtaí ar líne go háirithe. Tá sé de cheangal ar sholáthraithe seirbhíse íocaíochta fíordheimhniú láidir custaiméara, mar a thugtar air, a chur i bhfeidhm, próiseas fíordheimhnithe lena mbailíochtaítear céannacht úsáideora seirbhíse íocaíochta nó idirbhirt íocaíochta.' Tagairt "Rialachán (AE) 2018/302 maidir le haghaidh a thabhairt ar gheobhlocáil nach bhfuil údar léi agus ar chineálacha eile idirdhealaithe bunaithe ar náisiúntacht, áit chónaithe nó áit bhunaithe custaiméirí laistigh den mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2006/2004 agus (AE) 2017/2394 agus Treoir 2009/22/CE, CELEX:32018R0302/GA"
  starke Kundenauthentifizierung
  de
  Sainmhíniú Verfahren, das einem Zahlungsdienstleister die Überprüfung der Identität eines Kunden ermöglicht und das auf der Verwendung zweier oder mehrerer Elemente basiert, die als Wissen, Besitz und Inhärenz kategorisiert werden Tagairt "Europäische Bankenaufsichtsbehörde: Leitlinien zur Sicherheit von Internetzahlungen, https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1004450/EBA_2015_DE+Guidelines+on+Internet+Payments.pdf/eff847ff-f1ed-4589-8efc-900cd78e2707 (17.1.2017)"
  Nóta Verfahren basiert auf folgenden Elementen: i) etwas, das nur der Nutzer weiß, z. B. ein statisches Kennwort, ein Code, eine persönliche Identifikationsnummer, ii) etwas, das nur der Nutzer besitzt, z. B. ein Token, eine Smartcard, ein Mobiltelefon, iii) eine Eigenschaft des Nutzers, z. B. ein biometrisches Merkmal, etwa ein FingerabdruckQuelle: siehe Definition
  strong customer authentication | SCA
  en
  Sainmhíniú authentication based on the use of two or more elements categorised as knowledge (something only the user knows), possession (something only the user possesses) and inherence (something the user is) that are independent, in that the breach of one does not compromise the reliability of the others, and is designed in such a way as to protect the confidentiality of the authentication data Tagairt "Article 4(30) of Directive (EU) 2015/2366 on payment services in the internal market, CELEX:32015L2366/EN"
  Nóta "At least one of the elements should be non-reusable and non-replicable (except for inherence), and not capable of being surreptitiously stolen via the internet.Source: European Central Bank, Recommendations for the security of internet payments, January 2013, http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationssecurityinternetpaymentsoutcomeofpcfinalversionafterpc201301en.pdf?ea09bd2b9f5008bf6308c8ebd5a74156 [15.9.2017]"
  authentification forte du client
  fr
  Sainmhíniú "procédure de validation de l'identification d'une personne physique ou morale reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories ""connaissance"" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), ""possession"" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et ""inhérence"" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification" Tagairt "Directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, CELEX:32015L2366/FR"
 8. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution|Council of the European Union · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure
  an Stiúrthóireacht um Thalmhaíocht (CST - an Coiste Speisialta um Thalmhaíocht) Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Stiúrthóireacht 1 - Talmhaíocht (CST - an Coiste Speisialta um Thalmhaíocht) agus Beartas Sóisialta Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Ard-Stiúrthóireacht 1 - Eagrú na Margaí, Ceisteanna Tréidliachta agus Zóiteicniúla Tagairt Comhairle-GA
  ga
  an Stiúrthóireacht um Eagrú Margaí agus um Ceisteanna Tréidliachta agus Zóiteicniúla, lena n-áirítear gnéithe idirnáisiúnta Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Sainmhíniú "ceann den dá stiúrthóireacht atá san Ard-Stiúrthóireacht um Thalmhaíocht, Iascach, Gnóthaí Sóisialta agus Sláinte [ IATE:894843 ]" Tagairt Comhairle-GA, bunaithe ar an mBéarla
  Direktion Landwirtschaft (SAL - Sonderausschuss Landwirtschaft) | Direktion Landwirtschaft (SAL - Sonderausschuss Landwirtschaft) und Sozialpolitik | Direktion 1 - Landwirtschaft (SAL - Sonderausschuss Landwirtschaft) und Sozialpolitik | Direktion 1 - Landwirtschaft (SAL - Sonderausschuss Landwirtschaft) | Direktion 1 - Marktorganisation, Veterinär-und Tierzuchtfragen einschließlich internationaler Aspekte | Direktion I für horizontale und internationale Aspekte
  de
  Nóta "Direktion innerhalb der Generaldirektion Landwirtschaft, Fischerei, Soziales und Gesundheit des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union;für das entsprechende Vorbereitungsgremium des Rates siehe Sonderausschuss für Landwirtschahft "
  Agriculture (SCA - Special Committee on Agriculture) Directorate | Agriculture (SCA - Special Committee on Agriculture) | Agriculture (SCA - Special Committee on Agriculture) and Social Policy Directorate | Directorate Agriculture (SCA - Special Committee on Agriculture) and Social Policy | Directorate for Agriculture (SCA - Special Committee on Agriculture) and Social Policy | Directorate 1 - Agriculture (SCA - Special Committee on Agriculture) and Social Policy | Directorate 1 - Organisation of markets, veterinary and zootechnical questions, including international aspects | Directorate for organisation of markets, veterinary and zootechnical questions, including international aspects | Directorate 1 - Agriculture (SCA - Special Committee on Agriculture)
  en
  Nóta "Directorate within the Directorate-General for Agriculture, Fisheries, Social Affairs and Health in the General Secretariat of the Council.For the related Council preparatory body see Special Committee on Agriculture."
  direction Agriculture (CSA - Comité spécial Agriculture) | Agriculture (CSA - Comité spécial Agriculture) | direction Agriculture (CSA - Comité spécial Agriculture) et politique sociale | Direction 1 - Agriculture (CSA - Comité spécial Agriculture) et politique sociale | Direction 1 - Agriculture (CSA - Comité spécial Agriculture)
  fr
  Sainmhíniú "l'une des cinq directions qui composent la direction générale Agriculture, pêche, affaires sociales et santé au sein du secrétariat général du Conseil" Tagairt Conseil-FR
  Nóta "Voir également: - direction Pêche LIFE.2- direction Questions vétérinaires et phytosanitaires, alimentation et sylviculture LIFE.3- direction Emploi, politique sociale et santé LIFE.4- direction Santé LIFE.5"
  LIFE.1
  mul