Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

5 thoradh

 1. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · LAW|rights and freedoms · POLITICS|political framework|State|rule of law
  an Grúpa <i>ad hoc</i> um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  ga
  FRRL Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  ga
  Sainmhíniú comhlacht de chuid CESE a bhfuil sé de chúram air fóram a chur ar fáil d’eagraíochtaí sochaí sibhialta na hEorpa chun gur féidir dóibh teacht le chéile agus a measúnú ar staid na gceart bunúsach, an daonlathais agus an smachta reachta sna Ballstáit a roinnt le chéile Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > An Grúpa ad hoc um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta (24.5.2023)"
  "Ad-hoc-Gruppe ""Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit""" | GGR | "Gruppe ""Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit""" | "Temporäre Studiengruppe ""Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit"""
  de
  Sainmhíniú bereichsübergreifendes Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das den europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft die Möglichkeit bietet, sich zu treffen und über den aktuellen Stand in Bezug auf Grundrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten auszutauschen Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (29.6.2023)"
  Ad hoc group on Fundamental Rights and the Rule of Law | FRRL | Temporary Study Group on Fundamental Rights and the Rule of Law | FFRR | FFR
  en
  Sainmhíniú EESC body tasked with providing a forum for European civil society organisations to meet and share their assessment on the state of fundamental rights, democracy and the rule of law in the Member States Tagairt "COR/EESC-EN, based on the EESC website > Ad hoc group on Fundamental Rights and the Rule of Law (22.12.2020)"
  Nóta Set up by an EESC Bureau decision of 16 January 2018. Made up of 18 EESC members. Linked to the EESC's SOC Section.
  groupe ad hoc sur les droits fondamentaux et l’état de droit | groupe ad hoc «Droits fondamentaux et état de droit» | groupe «Droits fondamentaux et état de droit» | groupe DFED | groupe d’étude temporaire sur les droits fondamentaux et l’état de droit | groupe d’étude temporaire «Droits fondamentaux et état de droit» | GAH «Droits fondamentaux»
  fr
  Sainmhíniú "groupe ad hoc du Comité économique et social européen (CESE) chargé de débattre et d'organiser des auditions sur les atteintes aux droits fondamentaux et à l'état de droit au sein de l'UE, ainsi que de mener des missions d'information sur ces sujets dans les différents États membres" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Face à la détérioration de la situation des droits de l’homme et de la démocratie, le CESE met en place un groupe d’étude sur les droits fondamentaux et l’État de droit» (6.1.2020)"
  Nóta "Créé en janvier 2018 par le bureau du CESE pour une durée de deux ans et demi et renouvelé en 2020, il se compose de 21 membres du Comité. Il est géré par la section SOC et dépend politiquement du bureau du CESE."
 2. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions
  buanghrúpa staidéir Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'In éineacht leis an gCoimisiún Eorpach, eagróidh an rannóg sin go comhpháirteach an naoú cruinniú den Fhóram Eorpach maidir le Comhtháthú, agusionchur polaitiúil á fháil ón mBuanghrúpa Staidéir de chuid na rannóige SOC maidir le hInimirce agus Comhtháthú. Déanfaidh grúpa comhordúcháin ócáidí éagsúla faoin rannóg SOC mar chuid de Bhliain Eorpach na Saoránach 2013 a eagrú agus déanfaidh sé monatóireacht orthu.' Tagairt "'Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa le linn Uachtaránacht na hÉireann, Eanáir – Meitheamh 2013,' an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-31-12-211-ga-c.pdf [9.11.2018]"
  grúpa staidéir téamach Tagairt EESC/COR-GA
  ga
  buanghrúpa Tagairt "Rialacha Nós Imeachta agus Cód Iompair do Chomhaltaí Choiste Eacnamaíoch Agus Sóisialta na hEorpa (22.2.2023)"
  ga
  Sainmhíniú grúpa laistigh de CESE a chuirtear ar bun le cinneadh ón mBiúró i gcás ina n-éilíonn an cineál ábhair a gcaithfear déileáil leis go ndéanfaí dianfhaireachán ar leith ar an ábhar, ar cuid é de bheartas Eorpach atá an-tábhachtach don tsochaí shibhialta Tagairt 'EESC/COR-GA, bunaithe ar Riail 35(1) agus (2) de Rialacha Nós Imeachta CESE
  ständige Arbeitsgruppe | thematische Studiengruppe | ständige Studiengruppe
  de
  Sainmhíniú Arbeitsgruppe des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), die auf Beschluss des EWSA-Präsidiums eingerichtet wird, wenn das zu behandelnde EU-politische Thema für die Zivilgesellschaft von großer Bedeutung ist und daher besonders aufmerksam verfolgt werden sollte. Tagairt "CoR/EESC TERM-DE basierend auf Art. 35, Geschäftsordnung und Verhaltenskodex der Mitglieder des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (Mai 2022)"
  permanent group | thematic study group | permanent study group | temporary study group
  en
  Sainmhíniú EESC group set up by the Bureau to deal with a subject related to EU policy that is of great importance to civil society and that calls for particularly close monitoring Tagairt "COR/EESC-EN, based on: Rules of Procedure and Code of Conduct for members of the European Economic and Social Committee"
  Nóta The duration of a permanent group may not be longer than until the end of the current mandate.
  groupe permanent | groupe d’étude thématique | groupe d’étude temporaire | groupe d’étude permanent
  fr
  Sainmhíniú groupe interne du CESE créé sur décision du bureau du Comité pour assurer le suivi approfondi d'une thématique qui relève d'une politique de l'Union présentant une grande importance pour la société civile Tagairt "EESC/COR-FR, d'après l'article 35, paragraphes 1 et 2, du Règlement intérieur et code de conduite des membres du Comité économique et social européen (MAI 2022)"
  Nóta La durée d'un groupe permanent ne peut pas s'étendre au-delà du terme du mandat en cours.
 3. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions
  an Buanghrúpa um Chórais Bhia Inbhuanaithe Tagairt EESC/CoR-GA
  ga
  an Grúpa Staidéir Téamach um Chórais Bhia Inbhuanaithe Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  ga
  an Buanghrúpa Staidéir um Chórais Bhia Inbhuanaithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú buanghrúpa de chuid CESE a bunaíodh chun faireachán a dhéanamh ar réimsí beartais a bhaineann le táirgeadh agus tomhaltas bia inbhuanaithe agus leis an tslándáil bia. Éascaíonn an grúpa freisin an teagmháil idir na geallsealbhóirí éagsúla atá sa bhiashlabhra Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  "Ständige Arbeitsgruppe ""Nachhaltige Lebensmittelsysteme""" | "Thematische Studiengruppe ""Nachhaltige Lebensmittelsysteme""" | "Temporäre Studiengruppe ""Nachhaltige Lebensmittelsysteme""" | "Ständige Studiengruppe ""Nachhaltige Lebensmittelsysteme""" | "Ständige Studiengruppe ""Ernährungssicherheit"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das den Dialog zwischen verschiedenen Interessenträgern der Lebensmittelversorgungskette, u. a. Landwirten, Arbeitnehmern, Lebensmittelverarbeitungsbetrieben, Einzelhandel und Verbrauchern, zu Themen wie Gewährleistung der Ernährungssicherheit und Förderung nachhaltigerer, resilienterer, gesünderer und gerechter Lebensmittelsysteme fördert Tagairt "EESC-TERM DE auf der Basis des EWSA-Website (29.6.2023)"
  Permanent Group on Sustainable Food Systems | Thematic Study Group on Sustainable Food Systems | Permanent Study Group on Food Security | Temporary Study Group on Sustainable Food Systems | Permanent Study Group on Sustainable Food Systems
  en
  Sainmhíniú "EESC permanent group set up to cover policy areas relating to sustainable food production and consumption and food security, while facilitating and promoting dialogue among various stakeholders along the food chain" Tagairt "COR/EESC-EN based on the EESC website > Thematic Study Group on Sustainable Food Systems (22.12.2020)"
  groupe permanent sur des systèmes alimentaires durables | groupe permanent «Systèmes alimentaires durables» | groupe d’étude thématique sur des systèmes alimentaires durables | groupe d’étude thématique «Systèmes alimentaires durables» | groupe d’étude permanent sur des systèmes alimentaires durables | groupe d’étude permanent «Systèmes alimentaires durables» | groupe d’étude permanent sur la sécurité alimentaire | groupe d’étude permanent «Sécurité alimentaire»
  fr
  Sainmhíniú "groupe permanent du Comité économique et social européen (CESE) chargé d'analyser la situation dans différents domaines de la politique de sécurité alimentaire et de promouvoir une production agricole durable" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, «Groupe d'étude thématique sur des systèmes alimentaires durables» (18.12.2019), et la note à l'attention du bureau du CESE pour sa 640e réunion du 12 juillet 2016 (EESC-2016-03689-10-00-NB-TRA)"
  Nóta "Ce groupe permanent travaille sous la responsabilité de la section NAT."
 4. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  an Buanghrúpa Staidéir um an gClár Oibre Digiteach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Ständige Studiengruppe ""Digitale Agenda"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), dessen Arbeitsschwerpunkt auf der Erarbeitung und Umsetzung der Digitalen Agenda liegt Tagairt EESC-TERM DE
  Permanent Study Group on the Digital Agenda | temporary study group on the digital agenda
  en
  Sainmhíniú body comprising EESC members set up to focus on the development and execution of the Digital Agenda Tagairt COR/EESC-EN based on report on TEN section permanent study groups (f_ces8960-2010_tcd_en.doc).
  Nóta "See also EESC website, http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.information-society-permanent-study-group [3.5.2016]"
  groupe d'étude permanent sur la stratégie numérique | groupe d'étude permanent «Stratégie numérique»
  fr
  Sainmhíniú "groupe d'étude permanent [IATE:3568889 ] du CESE qui se concentre sur les questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie numérique" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, page consacrée à la présentation de ce groupe d'étude: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.information-society-permanent-study-group (12.5.2016)"
 5. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  an Buanghrúpa um Iompar Tagairt EESC/CoR-GA
  ga
  an Grúpa Staidéir Téamach um Iompar Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Staidéir Téamach um Iompar (24.5.2023)"
  ga
  an Buanghrúpa Staidéir um Chur Chun Feidhme an Pháipéir Bháin maidir le hIompar Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú buanghrúpa de chuid CESE a bunaíodh mar mheitheal mhachnaimh inmheánach de chuid Rannóg TEN agus é de chúram air saincheisteanna iompair a phlé, idirphlé a chur ar bun le húdaráis, le geallsealbhóirí agus leis an tsochaí shibhialta agus machnamh a dhéanamh ar smaointe nua, ar dhúshláin atá ag teacht chun cinn agus ar ról CESE maidir le todhchaí iompair na hEorpa a mhúnlú Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Staidéir Téamach um Iompar (24.5.2023)"
  "Ständige Arbeitsgruppe ""Verkehr""" | "Thematische Studiengruppe ""Verkehr""" | "Ständige Studiengruppe ""Umsetzung des Weißbuchs Verkehr"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das als interne Denkfabrik in Verkehrsfragen fungiert, neue Herausforderungen antizipiert und neue Ideen und Konzepte in diesem Bereich entwickelt und prüft sowie Überlegungen dazu anstellt, welche Perspektiven und Ideen der EWSA als Vertreter der europäischen Zivilgesellschaft hinsichtlich der Gestaltung der Zukunft Europas im Verkehrsbereich beisteuern und welche Rolle er dabei spielen kann Tagairt "EESC-TERM DE auf der Basis des EWSA-Website (29.6.2023)"
  Permanent Group on Transport | Thematic Study Group on Transport | Permanent Study Group on the Implementation of the White Paper on Transport | TEN Temporary Study Group on Transport | permanent study group on Transport | TEN Thematic Study Group on Transport
  en
  Sainmhíniú "EESC permanent group set up to act as an internal think tank to the TEN section on transport issues, establishing dialogue with authorities, stakeholders and civil society and reflecting on new ideas, challenges and the EESC's role in shaping Europe's transport future" Tagairt "COR/EESC-EN, based on: the EESC website > Permanent Group on Transport (5.6.2023)."
  groupe permanent sur les transports | groupe permanent «Transports» | groupe d’étude thématique sur les transports | groupe d’étude thématique «Transports» | groupe d’étude permanent sur la mise en œuvre du livre blanc sur les transports | groupe d’étude permanent «Mise en œuvre du livre blanc sur les transports»
  fr
  Sainmhíniú "groupe permanent du Comité économique et social européen (CESE) chargé d’établir un dialogue entre les autorités, les parties prenantes et la société civile sur les questions relatives aux transports, d’anticiper les nouveaux défis, d’élaborer et d’examiner de nouvelles idées et concepts, ainsi que de mener des réflexions sur les perspectives dans ce secteur et sur le rôle du CESE s’agissant de façonner l’avenir des transports en Europe" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Groupe d’étude thématique sur les transports» (22.12.2020)"
  Nóta "Ce groupe permanent travaille sous la responsabilité de la section TEN."