Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

2 thoradh

 1. SCIENCE|natural and applied sciences|earth sciences|hydrology · ENVIRONMENT|natural environment|geophysical environment|watercourse
  abhainn saorchúrsála Tagairt "Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt"
  ga
  Comhthéacs 'agus aird ar leith á tabhairt ar aibhneacha saorchúrsála nach bhfuil aon chlaochlú rómhór imithe orthu agus a d'fhéadfadh a bheith ina n-ábhar do bhearta sonracha dá thoisc sin;' Tagairt "Rialacháin (AE) Uimh. 1315/2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt"
  abhainn atá ag sreabhadh go saor Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'I gcomhréir le hAirteagal 4 de Threoir 2000/60/CE agus go háirithe mír 7 den Airteagal sin, roimh fhoirgníocht, déantar measúnú tionchair ar an tionscadal chun measúnú a dhéanamh ar na tionchair a d’fhéadfadh a bheith aige ar stádas na ndobharlach laistigh den abhantrach céanna agus ar ghnáthóga agus ar speiceas cosanta atá ag brath go díreach ar an uisce, agus conairí imirce, aibhneacha atá ag sreabhadh go saor nó éiceachórais gar do choinníollacha nach bhfuil cur isteach orthu á gcur san áireamh go háirithe.' Tagairt "Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí na critéir scagtha theicniúla a bhunú chun na coinníollacha a chinneadh faoina bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch cáilithe mar rannchuidiú substaintiúil le maolú ar an athrú aeráide nó le hoiriúnú don athrú aeráide agus chun a chinneadh cé acu a dhéantar nó nach ndéantar dochar suntasach leis an ngníomhaíocht eacnamaíoch sin d’aon cheann de na cuspóirí comhshaoil eile,CELEX:32021R2139/GA"
  abhainn saorshreafa Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  frei fließender Fluss
  de
  free-flowing river | FFR
  en
  Sainmhíniú river or other surface water body (e.g. lake) that is not impaired by artificial barriers and not disconnected from its floodplain Tagairt "COM-Terminology Coordination, based on:European Commission, 'Biodiversity Strategy 2030. Barrier Removal for River Restoration' (28.10.2022), December 2021"
  Nóta Given the characteristics of Europe’s river network, the high population density in some areas and the multiple demands on EU waters for different services, it would be very difficult to remove artificial obstacles along a river’s entire course. This would also likely be incompatible with the maintenance of important river uses. The Commission thus intends to focus on stretches of rivers that can be restored to a free-flowing state, for the benefit of related habitats and species.
  cours d'eau à courant libre | rivière à courant libre | fleuve à courant libre
  fr
  Sainmhíniú cours d'eau ou autre masse d'eau de surface (p. ex. un lac) qui n'est pas entravé par des obstacles artificiels ou coupé de sa zone inondable Tagairt "COM-FR d'après Commission Européenne, Biodiversity Strategy 2030. Barrier Removal for River Restoration (27.10.2022), décembre 2021 (en anglais uniquement)"
 2. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · LAW|rights and freedoms · POLITICS|political framework|State|rule of law
  an Grúpa <i>ad hoc</i> um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  ga
  FRRL Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  ga
  Sainmhíniú comhlacht de chuid CESE a bhfuil sé de chúram air fóram a chur ar fáil d’eagraíochtaí sochaí sibhialta na hEorpa chun gur féidir dóibh teacht le chéile agus a measúnú ar staid na gceart bunúsach, an daonlathais agus an smachta reachta sna Ballstáit a roinnt le chéile Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > An Grúpa ad hoc um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta (24.5.2023)"
  "Ad-hoc-Gruppe ""Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit""" | GGR | "Gruppe ""Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit""" | "Temporäre Studiengruppe ""Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit"""
  de
  Sainmhíniú bereichsübergreifendes Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das den europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft die Möglichkeit bietet, sich zu treffen und über den aktuellen Stand in Bezug auf Grundrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten auszutauschen Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (29.6.2023)"
  Ad hoc group on Fundamental Rights and the Rule of Law | FRRL | Temporary Study Group on Fundamental Rights and the Rule of Law | FFRR | FFR
  en
  Sainmhíniú EESC body tasked with providing a forum for European civil society organisations to meet and share their assessment on the state of fundamental rights, democracy and the rule of law in the Member States Tagairt "COR/EESC-EN, based on the EESC website > Ad hoc group on Fundamental Rights and the Rule of Law (22.12.2020)"
  Nóta Set up by an EESC Bureau decision of 16 January 2018. Made up of 18 EESC members. Linked to the EESC's SOC Section.
  groupe ad hoc sur les droits fondamentaux et l’état de droit | groupe ad hoc «Droits fondamentaux et état de droit» | groupe «Droits fondamentaux et état de droit» | groupe DFED | groupe d’étude temporaire sur les droits fondamentaux et l’état de droit | groupe d’étude temporaire «Droits fondamentaux et état de droit» | GAH «Droits fondamentaux»
  fr
  Sainmhíniú "groupe ad hoc du Comité économique et social européen (CESE) chargé de débattre et d'organiser des auditions sur les atteintes aux droits fondamentaux et à l'état de droit au sein de l'UE, ainsi que de mener des missions d'information sur ces sujets dans les différents États membres" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Face à la détérioration de la situation des droits de l’homme et de la démocratie, le CESE met en place un groupe d’étude sur les droits fondamentaux et l’État de droit» (6.1.2020)"
  Nóta "Créé en janvier 2018 par le bureau du CESE pour une durée de deux ans et demi et renouvelé en 2020, il se compose de 21 membres du Comité. Il est géré par la section SOC et dépend politiquement du bureau du CESE."