Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

22 toradh

 1. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · LAW|rights and freedoms · POLITICS|political framework|State|rule of law
  an Grúpa <i>ad hoc</i> um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  ga
  FRRL Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  ga
  Sainmhíniú comhlacht de chuid CESE a bhfuil sé de chúram air fóram a chur ar fáil d’eagraíochtaí sochaí sibhialta na hEorpa chun gur féidir dóibh teacht le chéile agus a measúnú ar staid na gceart bunúsach, an daonlathais agus an smachta reachta sna Ballstáit a roinnt le chéile Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > An Grúpa ad hoc um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta (24.5.2023)"
  "Ad-hoc-Gruppe ""Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit""" | GGR | "Gruppe ""Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit""" | "Temporäre Studiengruppe ""Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit"""
  de
  Sainmhíniú bereichsübergreifendes Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das den europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft die Möglichkeit bietet, sich zu treffen und über den aktuellen Stand in Bezug auf Grundrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten auszutauschen Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (29.6.2023)"
  Ad hoc group on Fundamental Rights and the Rule of Law | FRRL | Temporary Study Group on Fundamental Rights and the Rule of Law | FFRR | FFR
  en
  Sainmhíniú EESC body tasked with providing a forum for European civil society organisations to meet and share their assessment on the state of fundamental rights, democracy and the rule of law in the Member States Tagairt "COR/EESC-EN, based on the EESC website > Ad hoc group on Fundamental Rights and the Rule of Law (22.12.2020)"
  Nóta Set up by an EESC Bureau decision of 16 January 2018. Made up of 18 EESC members. Linked to the EESC's SOC Section.
  groupe ad hoc sur les droits fondamentaux et l’état de droit | groupe ad hoc «Droits fondamentaux et état de droit» | groupe «Droits fondamentaux et état de droit» | groupe DFED | groupe d’étude temporaire sur les droits fondamentaux et l’état de droit | groupe d’étude temporaire «Droits fondamentaux et état de droit» | GAH «Droits fondamentaux»
  fr
  Sainmhíniú "groupe ad hoc du Comité économique et social européen (CESE) chargé de débattre et d'organiser des auditions sur les atteintes aux droits fondamentaux et à l'état de droit au sein de l'UE, ainsi que de mener des missions d'information sur ces sujets dans les différents États membres" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Face à la détérioration de la situation des droits de l’homme et de la démocratie, le CESE met en place un groupe d’étude sur les droits fondamentaux et l’État de droit» (6.1.2020)"
  Nóta "Créé en janvier 2018 par le bureau du CESE pour une durée de deux ans et demi et renouvelé en 2020, il se compose de 21 membres du Comité. Il est géré par la section SOC et dépend politiquement du bureau du CESE."
 2. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · AGRI-FOODSTUFFS|plant product · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Comhaontú 2001 lena mbunaítear Téarmaí Tagartha an Ghrúpa Idirnáisiúnta um Staidéar ar Shiúit Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Übereinkommen über die Satzung der Internationalen Jute-Studiengruppe
  de
  Nóta "Siehe auch IATE:927520"
  Agreement establishing the Terms of Reference of the International Jute Study Group
  en
  Nóta "Signed: Geneva, 13.3.2001Not yet in force (as of 19.1.2016)For the text of the Agreement, see http://unctad.org/en/Docs/tdjute4d6.en.pdf [19.1.2016]See also IATE:927520 ('International Jute Study Group')"
  accord portant mandat du Groupe d'étude international du jute, 2001
  fr
  Nóta "Signature: Genève, 13.3.2001Pas encore en vigueur (au 16.7.2019)CNUCED, Texte de l'accord (16.7.2019)Voir aussi: groupe d'étude international du jute"
 3. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|institutional structure · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  grúpa staidéir Tagairt "Riail 55 de Rialacha Nós Imeachta agus Cód Iompair do Chomhaltaí Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (BEALTAINE 2022);Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Sainmhíniú grúpa sealadach arna bhúnú ag rannóg agus ar a bhfuil an cúram staidéar a dhéanamh ar cheisteanna a tharchuirtear chuige. Bíonn idir seisear comhaltaí agus ceithre chomhalta is fiche sa ghrúpa Tagairt "EESC/COR-GA, bunaithe ar Riail 55 de Rialacha Nós Imeachta agus Cód Iompair do Chomhaltaí Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (BEALTAINE 2022)"
  Studiengruppe
  de
  Sainmhíniú Gruppe, die von einer Fachgruppe des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) zur Ausarbeitung einer Stellungnahme eingerichtet wird Tagairt "Geschäftsordnung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (23.6.2023), Artikel 47 Absatz 1"
  study group
  en
  Sainmhíniú body ranging from 6 to 24 members set up by a section to deal with a question referred to it Tagairt "EESC/COR-EN, based on: Rules of Procedure and Code of Conduct for members of the European Economic and Social Committee (MAY 2022), Rule 55"
  Nóta "Not to be confused with drafting group [ IATE:839806 ], which consists of three members."
  groupe d’étude
  fr
  Sainmhíniú "structure établie par une section du Comité économique et social européen pour traiter une question dont celle-ci est saisie, composée de plusieurs membres de chaque groupe et chargée d'assister un rapporteur" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le Règlement intérieur et code de conduite des membres du Comité économique et social européen (MAI 2022), article 55"
  Nóta "À ne pas confondre avec le groupe de rédaction, composé de seulement trois membres."
 4. TRADE|international trade|international trade · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  an Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú comhlacht de chuid Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) arb é is aidhm dó ról CESE i saincheisteanna trádála idirnáisiúnta a áirithiú ar bhonn rialta comhsheasmhach Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > An Coiste Leantach um Thrádáil Idirnáisiúnta (23.5.2023)"
  "Begleitausschuss ""Internationaler Handel"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das gewährleisten soll, dass der EWSA bei Fragen des internationalen Handels regelmäßig und umfassend einbezogen wird Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (27.6.2023)"
  International Trade Follow-up Committee | Permanent Study Group on International Trade | Permanent Study Group on WTO and Other International Trade Agreements
  en
  Sainmhíniú body of the European Economic and Social Committee (EESC) which aims to ensure the EESC's involvement in international trade issues on a regular and consistent basis Tagairt "COR/EESC-EN based on the EESC website > The International Trade Follow-up Committee (21.12.2020)"
  comité de suivi «Commerce international» | groupe d’étude permanent «Commerce international»
  fr
  Sainmhíniú "organe du Comité économique et social européen chargé de garantir la participation du CESE aux questions liées au commerce international de manière régulière et cohérente" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, «Le comité de suivi “Commerce international”» (17.12.2019)"
  Nóta Sur proposition de la section REX (CES10260-2012_00_00_TRA_TCD), le groupe d'étude permanent sur le commerce international est devenu un comité de suivi (décision du bureau du 13 novembre 2012, point 3.5 — CES2348-2012_00_00_TRA_TCD).
 5. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions
  buanghrúpa staidéir Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'In éineacht leis an gCoimisiún Eorpach, eagróidh an rannóg sin go comhpháirteach an naoú cruinniú den Fhóram Eorpach maidir le Comhtháthú, agusionchur polaitiúil á fháil ón mBuanghrúpa Staidéir de chuid na rannóige SOC maidir le hInimirce agus Comhtháthú. Déanfaidh grúpa comhordúcháin ócáidí éagsúla faoin rannóg SOC mar chuid de Bhliain Eorpach na Saoránach 2013 a eagrú agus déanfaidh sé monatóireacht orthu.' Tagairt "'Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa le linn Uachtaránacht na hÉireann, Eanáir – Meitheamh 2013,' an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-31-12-211-ga-c.pdf [9.11.2018]"
  grúpa staidéir téamach Tagairt EESC/COR-GA
  ga
  buanghrúpa Tagairt "Rialacha Nós Imeachta agus Cód Iompair do Chomhaltaí Choiste Eacnamaíoch Agus Sóisialta na hEorpa (22.2.2023)"
  ga
  Sainmhíniú grúpa laistigh de CESE a chuirtear ar bun le cinneadh ón mBiúró i gcás ina n-éilíonn an cineál ábhair a gcaithfear déileáil leis go ndéanfaí dianfhaireachán ar leith ar an ábhar, ar cuid é de bheartas Eorpach atá an-tábhachtach don tsochaí shibhialta Tagairt 'EESC/COR-GA, bunaithe ar Riail 35(1) agus (2) de Rialacha Nós Imeachta CESE
  ständige Arbeitsgruppe | thematische Studiengruppe | ständige Studiengruppe
  de
  Sainmhíniú Arbeitsgruppe des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), die auf Beschluss des EWSA-Präsidiums eingerichtet wird, wenn das zu behandelnde EU-politische Thema für die Zivilgesellschaft von großer Bedeutung ist und daher besonders aufmerksam verfolgt werden sollte. Tagairt "CoR/EESC TERM-DE basierend auf Art. 35, Geschäftsordnung und Verhaltenskodex der Mitglieder des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (Mai 2022)"
  permanent group | thematic study group | permanent study group | temporary study group
  en
  Sainmhíniú EESC group set up by the Bureau to deal with a subject related to EU policy that is of great importance to civil society and that calls for particularly close monitoring Tagairt "COR/EESC-EN, based on: Rules of Procedure and Code of Conduct for members of the European Economic and Social Committee"
  Nóta The duration of a permanent group may not be longer than until the end of the current mandate.
  groupe permanent | groupe d’étude thématique | groupe d’étude temporaire | groupe d’étude permanent
  fr
  Sainmhíniú groupe interne du CESE créé sur décision du bureau du Comité pour assurer le suivi approfondi d'une thématique qui relève d'une politique de l'Union présentant une grande importance pour la société civile Tagairt "EESC/COR-FR, d'après l'article 35, paragraphes 1 et 2, du Règlement intérieur et code de conduite des membres du Comité économique et social européen (MAI 2022)"
  Nóta La durée d'un groupe permanent ne peut pas s'étendre au-delà du terme du mandat en cours.
 6. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions
  an Buanghrúpa um Chórais Bhia Inbhuanaithe Tagairt EESC/CoR-GA
  ga
  an Grúpa Staidéir Téamach um Chórais Bhia Inbhuanaithe Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  ga
  an Buanghrúpa Staidéir um Chórais Bhia Inbhuanaithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú buanghrúpa de chuid CESE a bunaíodh chun faireachán a dhéanamh ar réimsí beartais a bhaineann le táirgeadh agus tomhaltas bia inbhuanaithe agus leis an tslándáil bia. Éascaíonn an grúpa freisin an teagmháil idir na geallsealbhóirí éagsúla atá sa bhiashlabhra Tagairt EESC/CoR-GA bunaithe ar EESC/CoR-EN
  "Ständige Arbeitsgruppe ""Nachhaltige Lebensmittelsysteme""" | "Thematische Studiengruppe ""Nachhaltige Lebensmittelsysteme""" | "Temporäre Studiengruppe ""Nachhaltige Lebensmittelsysteme""" | "Ständige Studiengruppe ""Nachhaltige Lebensmittelsysteme""" | "Ständige Studiengruppe ""Ernährungssicherheit"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das den Dialog zwischen verschiedenen Interessenträgern der Lebensmittelversorgungskette, u. a. Landwirten, Arbeitnehmern, Lebensmittelverarbeitungsbetrieben, Einzelhandel und Verbrauchern, zu Themen wie Gewährleistung der Ernährungssicherheit und Förderung nachhaltigerer, resilienterer, gesünderer und gerechter Lebensmittelsysteme fördert Tagairt "EESC-TERM DE auf der Basis des EWSA-Website (29.6.2023)"
  Permanent Group on Sustainable Food Systems | Thematic Study Group on Sustainable Food Systems | Permanent Study Group on Food Security | Temporary Study Group on Sustainable Food Systems | Permanent Study Group on Sustainable Food Systems
  en
  Sainmhíniú "EESC permanent group set up to cover policy areas relating to sustainable food production and consumption and food security, while facilitating and promoting dialogue among various stakeholders along the food chain" Tagairt "COR/EESC-EN based on the EESC website > Thematic Study Group on Sustainable Food Systems (22.12.2020)"
  groupe permanent sur des systèmes alimentaires durables | groupe permanent «Systèmes alimentaires durables» | groupe d’étude thématique sur des systèmes alimentaires durables | groupe d’étude thématique «Systèmes alimentaires durables» | groupe d’étude permanent sur des systèmes alimentaires durables | groupe d’étude permanent «Systèmes alimentaires durables» | groupe d’étude permanent sur la sécurité alimentaire | groupe d’étude permanent «Sécurité alimentaire»
  fr
  Sainmhíniú "groupe permanent du Comité économique et social européen (CESE) chargé d'analyser la situation dans différents domaines de la politique de sécurité alimentaire et de promouvoir une production agricole durable" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, «Groupe d'étude thématique sur des systèmes alimentaires durables» (18.12.2019), et la note à l'attention du bureau du CESE pour sa 640e réunion du 12 juillet 2016 (EESC-2016-03689-10-00-NB-TRA)"
  Nóta "Ce groupe permanent travaille sous la responsabilité de la section NAT."
 7. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  an Buanghrúpa um Fhuinneamh Tagairt EESC/CoR-GA
  ga
  an Grúpa Staidéir Téamach um Fhuinneamh Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Staidéar Téamach um Fhuinneamh (24.5.2023)"
  ga
  an Buanghrúpa Staidéir um an gComhphobal Eorpach Fuinnimh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú buanghrúpa de chuid CESE atá dírithe ar chlár oibre fuinnimh CESE agus ar bheartas fuinnimh an Aontais a chur chun cinn agus atá i bhfách ról lárnach a bheith ag an tsochaí shibhialta maidir le haistriú fuinnimh rathúil a áirithiú Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Staidéar Téamach um Fhuinneamh (24.5.2023)"
  "Ständige Arbeitsgruppe ""Energie""" | "Thematische Studiengruppe ""Energie""" | "Ständige Studiengruppe ""Europäische Energiegemeinschaft"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das eine Verbindung zwischen der EWSA-Agenda zum Thema Energie und dem breiteren Kontext der Energiepolitik der EU herstellen und für eine starke Rolle der Zivilgesellschaft plädieren soll, um die Energiewende zum Erfolg zu führen Tagairt "EESC-TERM DE auf der Basis des EWSA-Website (29.6.2023)"
  Permanent Group on Energy | Thematic Study Group on Energy | Permanent Study Group on the European Energy Community | TEN Thematic Study Group on Energy
  en
  Sainmhíniú "EESC permanent group focusing on the EESC's energy agenda and EU energy policy and advocating a key role for civil society in ensuring a successful energy transition" Tagairt "COR/EESC-EN, based on: the EESC website > Permanent Group on Energy (5.6.2023)."
  groupe permanent sur l’énergie | groupe permanent «Énergie» | groupe d’étude thématique sur l’énergie | groupe d’étude thématique «Énergie» | groupe d’étude permanent sur la communauté européenne de l’énergie | groupe d’étude permanent «Vers une communauté européenne de l’énergie» | groupe d’étude permanent «Communauté européenne de l’énergie»
  fr
  Sainmhíniú "groupe permanent du Comité économique et social européen (CESE) chargé de promouvoir la coordination sur les questions énergétiques et la participation de la société civile dans ce domaine afin de garantir la réussite de la transition énergétique" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, «Groupe d’étude thématique sur l'énergie» (22.12.2020)"
  Nóta "Ce groupe permanent travaille sous la responsabilité de la section TEN."
 8. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  an Buanghrúpa um Inimirce agus Lánpháirtíocht Tagairt EESC/CoR-GA
  ga
  IMI Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa staidéir téamach um inimirce agus lánpháirtíocht (IMI) (24.5.2023)"
  ga
  an Grúpa Staidéir Téamach um Inimirce agus Lánpháirtíocht Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa staidéir téamach um inimirce agus lánpháirtíocht (IMI) (24.5.2023)"
  ga
  an Buanghrúpa Staidéir um Inimirce agus Lánpháirtíocht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú buanghrúpa de chuid CESE a bunaíodh chun dréacht-tuairimí agus tuarascálacha a dhréachtú maidir le saincheisteanna a bhaineann leis an imirce agus an lánpháirtíocht. Is é an grúpa seo freisin a ullmhaíonn ionchur CESE san Fhóram Eorpach um Lánpháirtíocht Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa staidéir téamach um inimirce agus lánpháirtíocht (IMI) (24.5.2023)"
  "Ständige Arbeitsgruppe ""Einwanderung und Integration""" | "Thematische Studiengruppe ""Einwanderung und Integration""" | "Ständige Studiengruppe ""Einwanderung und Integration"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das die Erarbeitung einer gemeinsamen Einwanderungs- und Integrationspolitik der EU auf der Grundlage der Grundrechte und des Solidaritätsprinzips sowie unter umfassender Einbindung der Zivilgesellschaft fördert, den Beitrag des EWSA zum Europäischen Migrationsforum (EMF) erarbeitet und gewährleistet, dass der EWSA als Mittler zwischen der organisierten Zivilgesellschaft und den EU-Institutionen im Bereich der Migrationspolitik und der Integration von Migranten fungiert Tagairt "EESC-TERM DE auf der Basis des EWSA-Website (29.6.2023)"
  Permanent Group on Immigration and Integration | IMI | Permanent Study Group on Immigration and Integration | Thematic Study Group on Immigration and Integration
  en
  Sainmhíniú "permanent group comprising EESC members, set up to draft opinions on issues related to immigration and integration, and to prepare the EESC's contribution to the European Integration Forum" Tagairt "COR/EESC-EN, based on: the EESC website > Permanent study group on immigration and integration (IMI) (5.6.2023)."
  groupe permanent sur l’immigration et l’intégration | groupe permanent «Immigration et intégration» | groupe IMI | groupe d’étude thématique sur l’immigration et l’intégration | groupe d’étude thématique «Immigration et intégration» | groupe d’étude permanent sur l’immigration et l’intégration | groupe d’étude permanent «Immigration et intégration»
  fr
  Sainmhíniú "groupe permanent du Comité économique et social européen (CESE) chargé de préparer la contribution du CESE au Forum européen sur la migration et d'encourager le développement d’une politique européenne commune en matière d’immigration et d’intégration fondée sur les principes des droits fondamentaux et de la solidarité" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Groupe d’étude permanent sur l’immigration et l’intégration (IMI)» (13.7.2023)"
  Nóta "Ce groupe permanent travaille sous la responsabilité de la section SOC."
 9. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  an Buanghrúpa um Chuimsiú na Romach Tagairt EESC/CoR-GA
  ga
  an Grúpa Staidéir Téamach um Chuimsiú na Romach Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa staidéir téamach um chuimsiú na Romach (24.5.2023)"
  ga
  an Buanghrúpa Staidéir um Chuimsiú na Romach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú buanghrúpa de chuid CESE a bunaíodh chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme Chreat AE do Straitéisí Náisiúnta maidir le Lánpháirtiú na Romach (NRIS) agus páirt na sochaí sibhialta sa réimse seo a chur chun cinn Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa staidéir téamach um chuimsiú na Romach (24.5.2023)"
  "Ständige Arbeitsgruppe ""Integration der Roma""" | "Thematische Studiengruppe ""Integration der Roma""" | "Ständige Studiengruppe ""Integration der Roma"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das die Standpunkte der Zivilgesellschaft zur Umsetzung der nationalen Strategien zur Integration der Roma einholt und ihre aktive Beteiligung fördert, der Zivilgesellschaft und insbesondere Organisationen der Roma Möglichkeiten bietet, ihre Ansichten bekannt zu machen, sowie bewährte Verfahren ermittelt und verbreitet und Empfehlungen zur Integration der Roma ausspricht Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (29.6.2023)"
  Permanent Group on the Inclusion of the Roma | Permanent Study Group on the Inclusion of the Roma | Permanent Study Group on Roma integration
  en
  Sainmhíniú "EESC permanent group set up to monitor the implementation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies (NRIS) and to promote civil society involvement in this area" Tagairt "EESC/COR-EN, based on: the EESC website > Permanent study group on the inclusion of the Roma (5.6.2023)."
  Nóta The EU Framework for National Roma Integration Strategies (NRIS) and the Council recommendation on effective Roma integration measures in the Member States promote their active inclusion and support Member States in addressing Roma inclusion. Most Member States have now adopted NRIS.
  groupe permanent sur l’intégration des Roms | groupe permanent «Intégration des Roms» | groupe d’étude thématique sur l’intégration des Roms | groupe d’étude thématique «Intégration des Roms» | groupe d’étude permanent sur l’intégration des Roms | groupe d’étude permanent «Intégration des Roms» | groupe d’étude thématique sur l’inclusion des Roms | groupe permanent sur l’inclusion des Roms
  fr
  Sainmhíniú "groupe permanent du Comité économique et social européen (CESE) chargé d'évaluer les stratégies européenne et nationales en faveur de l'intégration des Roms et d'établir une plateforme de partage d'expériences entre les organisations de la société civile sur ce sujet" Tagairt EESC/COR-FR, d'après le projet de programme de travail 2015-2018 du groupe d'étude permanent sur l'intégration des Roms (EESC-2015-05682-00-01-TCD)
  Nóta "Ce groupe permanent travaille sous la responsabilité de la section SOC."
 10. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  an Buanghrúpa um Rialachas Eacnamaíoch agus Fioscach i Limistéar an Euro Tagairt EESC/CoR-GA
  ga
  an Grúpa Staidéir Téamach um Rialachas Eacnamaíoch agus Fioscach an Limistéir Euro Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Staidéir Téamach um Rialachas Eacnamaíoch agus Fioscach an Limistéir Euro (24.5.2023)"
  ga
  an Buanghrúpa Staidéir um Rialachas Eacnamaíoch agus Fioscach i Limistéar an Euro Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú buanghrúpa de chuid CESE a oibríonn faoi scáth Rannóg ECO agus a dhréachtaíonn tuairimí maidir le beartas eacnamaíoch an limistéir euro Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Staidéir Téamach um Rialachas Eacnamaíoch agus Fioscach an Limistéir Euro (24.5.2023)"
  "Ständige Arbeitsgruppe ""Wirtschafts- und haushaltspolitische Steuerung des Euro-Währungsgebiets""" | "Thematische Studiengruppe ""Wirtschafts- und haushaltspolitische Steuerung des Euro-Währungsgebiets""" | "Ständige Studiengruppe ""Wirtschafts- und haushaltspolitische Steuerung des Euro-Währungsgebiets""" | "Ständige Studiengruppe ""Grundzüge der Wirtschaftspolitik"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das die EWSA-Stellungnahmen zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets unter der Federführung der Fachgruppe ECO und im Vorgriff auf den Entwurf von Empfehlungen der Kommission für das Euro-Währungsgebiet bzw. als Follow‑up zu diesen erarbeitet Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (29.6.2023)"
  Permanent Group on Economic and Fiscal Governance of the Euro Area | Thematic study group on economic and fiscal governance of the euro area | PSG GEA | Permanent Study Group on Economic and Fiscal Governance of the Euro Area
  en
  Sainmhíniú "EESC permanent group which works under the auspices of the ECO section and is called upon to draft the EESC's opinions on the economic policy of the euro area as follow-up to, or in anticipation of, the draft euro area recommendations published by the Commission" Tagairt "EESC/COR-EN, based on: the EESC website > Thematic study group on economic and fiscal governance of the euro area (GEA) (22.12.2020)."
  groupe permanent sur la gouvernance économique et budgétaire de la zone euro | groupe permanent «Gouvernance économique et budgétaire de la zone euro» | groupe d’étude thématique sur la gouvernance économique et budgétaire de la zone euro | groupe d’étude thématique «Gouvernance économique et budgétaire de la zone euro» | groupe d’étude permanent sur la gouvernance économique et budgétaire de la zone euro | groupe d’étude permanent «Gouvernance économique et budgétaire de la zone euro» | groupe d’étude permanent sur la coordination des politiques économiques
  fr
  Sainmhíniú "groupe permanent du Comité économique et social européen (CESE) chargé d'élaborer les avis du CESE sur la politique économique de la zone euro, à titre de suivi ou en prévision des projets de recommandations pour la zone euro publiés par la Commission, ainsi que d'assurer la continuité des travaux du Comité dans ce domaine" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Groupe d’étude thématique sur la gouvernance économique et budgétaire de la zone euro» (13.7.2023)"
  Nóta "Ce groupe permanent travaille sous la responsabilité de la section ECO."
 11. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  an Buanghrúpa um Chearta Daoine faoi Mhíchumas Tagairt EESC/CoR-GA
  ga
  an Grúpa Staidéir Téamach um Chearta Daoine faoi Mhíchumas Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa staidéir téamach um chearta daoine faoi mhíchumas (24.5.2023)"
  ga
  an Buanghrúpa Staidéir um Chearta Daoine faoi Mhíchumas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú buanghrúpa de chuid CESE a bunaíodh chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas agus fóram a chur ar fáil sa réimse seo d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus do gheallsealbhóirí eile Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa staidéir téamach um chearta daoine faoi mhíchumas (24.5.2023)"
  "Ständige Arbeitsgruppe ""Rechte von Menschen mit Behinderungen""" | "Thematische Studiengruppe ""Rechte von Menschen mit Behinderungen""" | "Ständige Studiengruppe ""Rechte von Menschen mit Behinderungen"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das ein Forum für die zivilgesellschaftliche Perspektive, insbesondere für Behindertenverbände, bietet und die Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen bewertet und Reaktionen darauf zusammenträgt Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (29.6.2023)"
  Permanent Group on Disability Rights | Permanent Study Group on Disability Rights | Thematic study group on disability rights
  en
  Sainmhíniú "EESC permanent group set up to monitor the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, while providing a forum for civil society, particularly disabled persons' organisations" Tagairt "EESC-COR-EN, based on: the EESC website > Permanent study group on disability rights (5.6.2023)."
  groupe permanent sur les droits des personnes handicapées | groupe permanent «Droits des personnes handicapées» | groupe d’étude thématique sur les droits des personnes handicapées | groupe d’étude thématique «Droits des personnes handicapées» | groupe d’étude permanent sur les droits des personnes handicapées | groupe d’étude permanent «Droits des personnes handicapées»
  fr
  Sainmhíniú "groupe permanent du Comité économique et social européen (CESE) chargé de suivre et de promouvoir la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et devant servir de forum de discussion et de participation structurée aux organisations de la société civile pour les questions en lien avec cette thématique" Tagairt EESC/COR-FR, d'après le projet de programme de travail 2015-2018 de ce groupe (EESC-2015-05710-00-02-TCD)
  Nóta "Ce groupe permanent travaille sous la responsabilité de la section SOC."
 12. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  an Buanghrúpa Staidéir um Sheirbhísí Leasa Ghinearálta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú comhlacht ar a bhfuil comhaltaí de chuid CESE agus é d’aidhm aige na húdaráis ábhartha Eorpacha agus náisiúnta a spreagadh chun rochtain ar sheirbhísí leasa ghinearálta ar ardchaighdeán a ráthú do shaoránaigh na hEorpa Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Staidéir Téamach um Sheirbhísí Leasa Ghinearálta (24.5.2023)"
  "Ständige Arbeitsgruppe ""Dienstleistungen von allgemeinem Interesse""" | "Thematische Studiengruppe ""Dienstleistungen von allgemeinem Interesse""" | Ständige Studiengruppe Dienstleistungen von allgemeinem Interesse
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), dessen Arbeitsschwerpunkt in der Sicherstellung hochwertiger und erschwinglicher Dienstleistungen von allgemeinem Interesse für die Bürgerinnen und Bürger liegt Tagairt "EESC/CoR TERM-DE auf der Basis des EWSA-Website (29.6.2023)"
  Permanent Group on Services of General Interest | Thematic study group on Services of General Interest | Permanent Study Group on Services of General Interest | TEN Thematic Study Group on Services of General Interest
  en
  Sainmhíniú body comprising EESC members, which aims to encourage the relevant European and national authorities to guarantee European citizens access to good-quality services of general interest Tagairt "COR/EESC-EN, based on: the EESC website > Permanent Group on Services of General Interest (5.6.2023)."
  Nóta "See here for more details on permanent groups (22.12.2020)"
  groupe permanent sur les services d’intérêt général | groupe permanent «Services d’intérêt général» | groupe permanent sur les SIG | groupe d’étude thématique sur les services d’intérêt général | groupe d’étude thématique «Services d’intérêt général» | groupe d’étude permanent sur les services d’intérêt général | groupe d’étude permanent «Services d’intérêt général»
  fr
  Sainmhíniú "groupe permanent du Comité économique et social européen (CESE) chargé de promouvoir l'accès des citoyens européens à des services d'intérêt général de qualité à des prix abordables" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, «Groupe d’étude thématique sur les services d’intérêt général» (22.12.2020)"
  Nóta "Ce groupe permanent travaille sous la responsabilité de la section TEN."
 13. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  an Buanghrúpa um Iompar Tagairt EESC/CoR-GA
  ga
  an Grúpa Staidéir Téamach um Iompar Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Staidéir Téamach um Iompar (24.5.2023)"
  ga
  an Buanghrúpa Staidéir um Chur Chun Feidhme an Pháipéir Bháin maidir le hIompar Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú buanghrúpa de chuid CESE a bunaíodh mar mheitheal mhachnaimh inmheánach de chuid Rannóg TEN agus é de chúram air saincheisteanna iompair a phlé, idirphlé a chur ar bun le húdaráis, le geallsealbhóirí agus leis an tsochaí shibhialta agus machnamh a dhéanamh ar smaointe nua, ar dhúshláin atá ag teacht chun cinn agus ar ról CESE maidir le todhchaí iompair na hEorpa a mhúnlú Tagairt "EESC/CoR-GA bunaithe ar shuíomh gréasáin CESE > Grúpa Staidéir Téamach um Iompar (24.5.2023)"
  "Ständige Arbeitsgruppe ""Verkehr""" | "Thematische Studiengruppe ""Verkehr""" | "Ständige Studiengruppe ""Umsetzung des Weißbuchs Verkehr"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das als interne Denkfabrik in Verkehrsfragen fungiert, neue Herausforderungen antizipiert und neue Ideen und Konzepte in diesem Bereich entwickelt und prüft sowie Überlegungen dazu anstellt, welche Perspektiven und Ideen der EWSA als Vertreter der europäischen Zivilgesellschaft hinsichtlich der Gestaltung der Zukunft Europas im Verkehrsbereich beisteuern und welche Rolle er dabei spielen kann Tagairt "EESC-TERM DE auf der Basis des EWSA-Website (29.6.2023)"
  Permanent Group on Transport | Thematic Study Group on Transport | Permanent Study Group on the Implementation of the White Paper on Transport | TEN Temporary Study Group on Transport | permanent study group on Transport | TEN Thematic Study Group on Transport
  en
  Sainmhíniú "EESC permanent group set up to act as an internal think tank to the TEN section on transport issues, establishing dialogue with authorities, stakeholders and civil society and reflecting on new ideas, challenges and the EESC's role in shaping Europe's transport future" Tagairt "COR/EESC-EN, based on: the EESC website > Permanent Group on Transport (5.6.2023)."
  groupe permanent sur les transports | groupe permanent «Transports» | groupe d’étude thématique sur les transports | groupe d’étude thématique «Transports» | groupe d’étude permanent sur la mise en œuvre du livre blanc sur les transports | groupe d’étude permanent «Mise en œuvre du livre blanc sur les transports»
  fr
  Sainmhíniú "groupe permanent du Comité économique et social européen (CESE) chargé d’établir un dialogue entre les autorités, les parties prenantes et la société civile sur les questions relatives aux transports, d’anticiper les nouveaux défis, d’élaborer et d’examiner de nouvelles idées et concepts, ainsi que de mener des réflexions sur les perspectives dans ce secteur et sur le rôle du CESE s’agissant de façonner l’avenir des transports en Europe" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE: «Groupe d’étude thématique sur les transports» (22.12.2020)"
  Nóta "Ce groupe permanent travaille sous la responsabilité de la section TEN."
 14. INTERNATIONAL ORGANISATIONS
  tascfhórsa Tagairt Comhad na hEorpa 3/88, lch. 4 ; Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Taskforce | Arbeitsgruppe | Expertengruppe | Task Force
  de
  Sainmhíniú für eine begrenzte Zeit gebildete Arbeitsgruppe mit umfassenden Entscheidungskompetenzen zur Lösung komplexer Probleme Tagairt "Duden-online>Taskforce (11.11.2019)"
  task force | TF
  en
  Sainmhíniú A group or committee, usually of experts or specialists, formed for analysing, investigating or solving a specific problem. Tagairt The Random House Dictionary of the English Language
  groupe de travail | équipe de travail | groupe de projet | groupe d'étude | groupe d'action | comité de réflexion | équipe spéciale | mission | équipe opérationnelle | unité opérationnelle
  fr
  Sainmhíniú Groupe de personnes réunies temporairement pour faire l'étude d'une question précise afin d'émettre des avis ou des recommandations. Tagairt "Le grand dictionnaire terminologique (Office québécois de la langue française, 2003), http://www.granddictionnaire.com"
 15. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · EUROPEAN UNION|European construction|EU relations · TRADE|international trade|international trade · AGRI-FOODSTUFFS|plant product · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  an Grúpa Idirnáisiúnta um Staidéar ar Shiúit Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  IJSG Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Internationale Jute-Studiengruppe | IJSG
  de
  International Jute Study Group | IJSG
  en
  Sainmhíniú "intergovernmental body established under the aegis of UNCTAD [ IATE:784219 ] to function as the international commodity body for jute, kenaf and other allied fibres" Tagairt "FAO > 'International Commodity Bodies (ICBs)', http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/CCP/oewg/International_Commodity_Organisations_.pdf [19.1.2016]"
  Nóta "Signed: Geneva, 13.3.2001Not yet in forceOriginally set up in the 1980s as the International Jute Organisation [ IATE:858741 ] to administer the International Agreements on Jute and Jute Products, 1982 and 1989. Following the liquidation of the original organisation in 2000, the new IJSG was established in 2002, by the 2001 Agreement establishing the Terms of Reference of the International Jute Study Group [ IATE:928808 ]. It has 30 members and represents over 60% of the world jute trade. The group is based in Dhaka, Bangladesh.Note Reference: Council-EN, based on FAO > 'International Commodity Bodies (ICBs)', http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/CCP/oewg/International_Commodity_Organisations_.pdf [19.1.2016]"
  groupe d'étude international du jute | groupe d'étude international sur le jute | IJSG
  fr
  Sainmhíniú "groupe créé en avril 2002 à la suite de la dissolution de l’Organisation internationale du jute en vue d'administrer les dispositions et de superviser les opérations liées à l'accord portant mandat du Groupe d'étude international du jute, 2001" Tagairt "Conseil-FR, d'après le site de la FAO, Comité des produits, réunion conjointe du groupe intergouvernemental sur les fibres dures et du groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les fibres apparentées, 8-11 juillet 2003, annexe A, doc. CCP:HF 03/6 - JU 03/6 (16.7.2019)"
  Nóta Signature: Genève, 13.3.2001 Pas encore en vigueur Siège: Dacca (Bangladesh).
 16. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|international trade|international trade · INDUSTRY|iron, steel and other metal industries|metallurgical industry · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  an Grúpa Idirnáisiúnta um Staidéar ar Nicil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  INSG Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Internationale Studiengruppe für Nickel | Internationale Nickel-Studiengruppe | INSG
  de
  Sainmhíniú 1990 gegründete zwischenstaatliche und unabhängige Organisation, in der Länder vertreten sind, die Nickel herstellen, verwenden oder damit handeln Tagairt "Council-DE, in Anlehnung an http://insg.org/index.php/organization/the-study-group/ (4.7.2019)"
  Nóta "Sitz in Lissabon.Siehe auch IATE:809926"
  International Nickel Study Group | INSG
  en
  Sainmhíniú autonomous intergovernmental organisation established in 1990 which aims to collect and publish statistics on nickel markets, undertake economic analysis of nickel markets, and provide a forum for discussion for nickel-producing, -using and -trading countries Tagairt "Council-EN, based on the International Nickel Study Group website > Organization > The Study Group (24.7.2019)"
  Nóta "The organisation is based in Lisbon, Portugal and has 15 members.See also IATE:809926 ('Terms of Reference of the International Nickel Study Group')."
  Groupe d'étude international du nickel | Groupe d'étude international sur le nickel | GEIN
  fr
  Sainmhíniú organisation intergouvernementale et indépendante créée en 1990 et réunissant des pays producteurs, consommateurs et négociants de nickel en vue de recueillir et publier des informations sur le marché du nickel pour accroître la transparence dans ce secteur, de fournir un cadre de discussion à ses pays membres et de réaliser des analyses de marché Tagairt "Conseil-FR, d'après le site du Groupe d'étude international du nickel (16.7.2019)"
  Nóta "Siège: Lisbonne.Voir aussi: statuts du Groupe d'étude international du nickel"
 17. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  an Buanghrúpa Staidéir um an gClár Oibre Digiteach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Ständige Studiengruppe ""Digitale Agenda"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), dessen Arbeitsschwerpunkt auf der Erarbeitung und Umsetzung der Digitalen Agenda liegt Tagairt EESC-TERM DE
  Permanent Study Group on the Digital Agenda | temporary study group on the digital agenda
  en
  Sainmhíniú body comprising EESC members set up to focus on the development and execution of the Digital Agenda Tagairt COR/EESC-EN based on report on TEN section permanent study groups (f_ces8960-2010_tcd_en.doc).
  Nóta "See also EESC website, http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.information-society-permanent-study-group [3.5.2016]"
  groupe d'étude permanent sur la stratégie numérique | groupe d'étude permanent «Stratégie numérique»
  fr
  Sainmhíniú "groupe d'étude permanent [IATE:3568889 ] du CESE qui se concentre sur les questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie numérique" Tagairt "EESC/COR-FR, d'après le site internet du CESE, page consacrée à la présentation de ce groupe d'étude: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.information-society-permanent-study-group (12.5.2016)"
 18. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|operation of the Institutions · EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU body|European Economic and Social Committee
  an Buanghrúpa Staidéir um Fhiontair an Gheilleagair Shóisialta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Ständige Studiengruppe ""Sozialwirtschaftliche Unternehmen"""
  de
  Sainmhíniú Arbeitsorgan des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA), das die Aktivitäten des EWSA zur Schaffung eines besseren Umfelds für sozialwirtschaftliche Unternehmen begleitet und die diesbezüglichen Entwicklungen beobachtet Tagairt EESC/CoR TERM-DE
  Permanent study group on Social Economy Enterprises
  en
  Sainmhíniú "permanent study group [ IATE:3568889 ] set up to monitor the EESC's activities in the field of social entreprise" Tagairt COR/EESC-JS, based on: Proposed work programme for the permanent study group on Social Economy Enterprises: EESC-2015-05555-00-00-TCD-TRA [27.5.2016]
  Nóta Areas of activity proposed for the study group include: - monitoring and evaluating political developments at EU and Member State level, - dealing with specific topics and, more generally, identifying tangible measures to be planned in relation to social economy enterprises, - collecting, compiling and disseminating best practice in the Member States and, where appropriate, organising an annual stakeholders' forum, - more generally, raising the profile of the sector and working on its image and - strengthening its links with think tanks representing the sector and continuing to cooperate with the European institutions with a view, for instance, to setting up a European social economy enterprise platform.
  groupe d'étude permanent sur les entreprises de l'économie sociale | groupe d'étude permanent «Entreprises de l'économie sociale»
  fr
  Sainmhíniú "groupe d'étude permanent du CESE chargé de poursuivre les activités du Comité en faveur d'un meilleur écosystème pour les entreprises sociales et d'observer les évolutions en la matière" Tagairt EESC/COR-FR, d'après la note à l'attention du Bureau du CESE pour sa 630e réunion du 15 septembre 2015 relative à la création d'un groupe d'étude permanent sur les entreprises de l'économie sociale(EESC-2015-03736-45-00-NB-TRA)
 19. INTERNATIONAL RELATIONS|defence · EUROPEAN UNION|European construction|European Union · INTERNATIONAL ORGANISATIONS|United Nations
  Tuairisc Brahimi Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Tuairisc an Phainéil ar Oibríochtaí Síochána na Náisiún Aontaithe Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  "Bericht der Sachverständigengruppe für die Friedensmissionen der Vereinten Nationen (""Brahimi-Bericht"")"
  de
  Sainmhíniú Kritischer Bericht über die Reaktionsfähigkeit der UNO im Krisenfall; beanstandet werden u.a. zu lange Reaktionszeiten bei der Rekrutierung von Sicherheitskräften für multinationale Missionen. Tagairt ---
  Nóta DIV: ST 15/12/2000;MISC: deutsche Fassung des Berichts steht kurz vor der Fertigstellung und wird auch über Internet abrufbar sein. Berichterstatter ist der ehemalige algerische Außenminister Brahimi.
  Report of the Panel on United Nations Peace Operations | Brahimi report
  en
  Sainmhíniú The panel which drafted the report was chaired by Mr Lakhdar Brahimi, the former Foreign Minister of Algeria. Tagairt ---
  Nóta CONTEXT: Review of UN peace and security activities.;DIV: Archfile 242.
  rapport du groupe d'étude sur les opérations de paix des Nations unies | rapport Brahimi
  fr
  Nóta "Le texte du rapport figure dans le doc. A/55/305, 22.8.2000, 55ème session de l'AG de l'ONU: http://www.un.org/french/peace/reports/peace_operations/docs/a_55_305.pdf"
 20. INTERNATIONAL RELATIONS|international affairs|international agreement · TRADE|international trade|international trade
  Téarmaí Tagartha an Ghrúpa Idirnáisiúnta um Staidéar ar Stán Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Satzung der Internationalen Studiengruppe für Zinn
  de
  Nóta CONTEXT: Kontext: Vereinte Nationen.;MISC: Genf, 07.04.1989.
  Terms of Reference of the International Tin Study Group
  en
  Statuts du Groupe d'étude international de l'étain
  fr
  Nóta MISC: Signature: 1989.04.07 Genève