Gaois

Téarmaí cosúla:

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

29 toradh

 1. LAW|sources and branches of the law|source of law|legislation · POLITICS|parliamentary proceedings|legislative procedure · EUROPEAN UNION|European Union law|EU law|drafting of EU law
  nós imeachta na comhchinnteoireachta Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs """I gcomhréir le forálacha Airteagal 251(2) de Chonradh CE agus le míreanna 16, 17 agus 18 den Dearbhú Comhpháirteach maidir le Socruithe Praiticiúla do Nós Imeachta na Comhchinnteoireachta""" Tagairt "Comhsheasamh (CE) Uimh 27/2008 an 18 Samhain 2008 a ghlac an Chomhairle, ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna (athmhúnlú)"
  an nós imeachta comhchinnteoireachta Tagairt "Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairlemaidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid A Dó"
  ga
  Comhthéacs """…go soláthraíonn Treoir 2006/512/CE réiteach cothrománach agus sásúil ar mhian Pharlaimint na hEorpa grinnscrúdú a dhéanamh ar chur chun feidhme ionstraimí arna nglacadh faoin nós imeachta comhchinnteoireachta agus go mba cheart, dá réir sin, cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún gan teorainn ama.""" Tagairt "Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairlemaidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid A Dó"
  Mitentscheidungsverfahren | Verfahren der Mitentscheidung
  de
  Sainmhíniú durch den Vertrag von Maastricht eingeführtes Verfahren (Art. 251 EGV), bei dem bestimmte Rechtsakte vom Rat und vom Europäischen Parlament gemeinsam erlassen werden; es umfasst eine, zwei oder drei Lesungen. Tagairt "Das Portal der EU http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/index_de.htm (20.1.2012)"
  Nóta "durch den Vertrag von Lissabon wurde das M.verfahren zum "" ordentlichen Gesetzgebungsverfahren"" IATE:930970 ; DIV: RSZ 18.2.10"
  codecision procedure | co-decision procedure
  en
  Sainmhíniú "decision-making procedure introduced by the Treaty of Maastricht CELEX:12006E251 , which gave the European Parliament the power to adopt certain instruments jointly with the Council of the European Union" Tagairt "Council-EN, based on: European Commission Europa Glossary, http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/codecision_procedure_en.htm (12.3.2015)"
  Nóta "Since the entry into force of the Lisbon Treaty it has been superseded by the ""ordinary legislative procedure"" [ IATE:930970 ]."
  procédure de codécision | procédure de co-décision
  fr
  Sainmhíniú procédure de prise de décisions, introduite par le traité de Maastricht, donnant au Parlement européen le pouvoir d'arrêter des actes législatifs conjointement avec le Conseil de l'Union européenne Tagairt "D'après le glossaire de la Commission européenne, http://ec.europa.eu/justice/glossary/index_fr.htm [12.10.2015]"
  Nóta "Procédure visée à l'article 251 du traité CE; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E251:fr:HTML Suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la procédure de codécision est devenue la procédure législative ordinaire [ IATE:930970 ]"
  COD
  mul
 2. GEOGRAPHY|Africa|Africa
  Poblacht Dhaonlathach an Chongó Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  PDC Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Nóta "Príomhchathair: KinshasaAinm an tsaoránaigh: duine ó/as Phoblacht Dhaonlathach an Chongó (is féidir “Congólach” a úsáid chomh maith fad is nach gcuirfeadh sé Poblacht an Chongó i gcuimhne don léitheoir)Aidiacht: ó/as Phoblacht Dhaonlathach an Chongó (is féidir “Congólach” a úsáid chomh maith fad is nach gcuirfeadh sé Poblacht an Chongó i gcuimhne don léitheoir)Airgeadra: franc an ChongóFo-Aonad Airgeadra: centimeCliceáil ar ""mul"" thuas agus tiocfaidh tú ar fhaisnéis faoi na cóid ISO agus FADO a bhaineann leis an iontráil seo."
  Demokratische Republik Kongo | Zaire | DRK
  de
  Nóta Hauptstadt: Kinshasa;Adj.: der Demokratischen Republik Kongo, kongolesisch;Bez. der Staatsangehörigen: der Demokratischen Republik Kongo, Kongolese/ Kongolesin;Währung: Kongo-Franc
  Democratic Republic of the Congo | DR Congo | Congo (Kinshasa) | RDC | DRC
  en
  Nóta "CAPITAL: KinshasaCITIZEN: of the Democratic Republic of the CongoADJECTIVE: of the Democratic Republic of the Congo; Congolese may also be used if no confusion is possible with the Republic of the CongoCURRENCY: Congolese franc (CDF)CURRENCY SUBUNIT: centimePlease see the ""mul"" section of this entry for information on ISO and FADO Codes.Not to be confused with the Republic of the Congo [ IATE:861015 ]."
  la République démocratique du Congo | RDC
  fr
  Nóta capitale: Kinshasacitoyen/habitant: de la République démocratique du Congo adjectif: de la République démocratique du Congo (congolais, s'il n'y a pas risque de confusion avec la République du Congo:) unité monétaire: franc congolaissubdivision: centimePour obtenir des informations concernant les codes ISO et FADO, veuillez cliquer sur le code langue MUL ci-dessus.
  COD | CD | ZRE
  mul
 3. INDUSTRY|chemistry · ENVIRONMENT
  éileamh ceimiceach ar ocsaigin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú tomhas ar an méid ocsaigne a chaitear ó oscaídeoir ceimiceach i ndálaí rialaithe Tagairt "Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), bunaithe ar:'Plean Iniúchta Náisiúnta 2013', An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, https://www.epa.ie/pubs/reports/water/wastewater/National%20Inspection%20Plan_final_GAE.pdf [27.5.2016]"
  CSB | chemischer Sauerstoffbedarf
  de
  Sainmhíniú Sauerstoffmenge, welche zur Oxidation aller chemischen Verbindungen im Wasser nötig ist Tagairt "http://www.envirohelp.eu.com/germany/glossary/index.html, 19.07.2006"
  COD | chemical oxygen demand | oxygen demand
  en
  Sainmhíniú "amount of dissolved oxygen1 required to react with chemicals in water1dissolved oxygen [ IATE:1491194 ]" Tagairt "COM-Terminology Coordination, based on:Raelen Williard,Howard E. Haines, Jr. Montana Bioenergy Guidebook. Montana Department of Natural Resources and Conservation. December 1991, https://books.google.be/books?id=LMVL8GTjIyEC&pg=PR10&lpg=PR10&dq=amount+of+dissolved+oxygen+required+to+combine+with+chemicals+in+wastewater&source=bl&ots=4YtA5K13zg&sig=StIV44MYttlObwBlVqlhNdobgV4&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=amount%20of%20dissolved%20oxygen%20required%20to%20combine%20with%20chemicals%20in%20wastewater&f=false [3.2.2016]"
  Nóta "A measure of the oxygen equivalent of that portion of organic matter that is susceptible to oxidation by a strong chemical oxidizing agent.It is a measure of the oxidisability of a substance, expressed as the equivalent amount in oxygen of an oxidising reagent consumed by the substance under fixed laboratory conditions.See also: - biochemical oxygen demand [ IATE:1427092 ]- dichromate method [ IATE:753071 ] "
  demande chimique en oxygène | DCO | COD
  fr
  Sainmhíniú "la consommation en oxygène par les oxydants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales de l'eau. Elle permet d'évaluer la charge polluante des eaux usées.""" Tagairt "Wikipédia, l'encyclopédie libre, http://fr.wikipedia.org/wiki/Demande_chimique_en_oxyg%C3%A8ne [15.2.2007]"
  Nóta "L'oxydant employé classiquement est le dichromate de potassium [ IATE:753071 ]. DCO mesure la totalité des substances oxydables, ce qui inclut celles qui sont biodégradables. La quantité de matières biodégradables par oxydation biochimique (oxydation par des bactéries aérobies qui tirent leur énergie de réactions d'oxydo-réduction) contenue dans l'eau à analyser est définie par le paramètre DBO [ IATE:1427092 ]"
 4. SCIENCE|natural and applied sciences|life sciences · INDUSTRY|chemistry
  carbón orgánach tuaslagtha Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  gelöster organischer Kohlenstoff | gelöster organisch gebundener Kohlenstoff | DOC
  de
  dissolved organic carbon | DOC
  en
  Sainmhíniú organic material from plants and animals broken down into such a small size that it is “dissolved” into water Tagairt "The University of Maine. Pearl. Dissolved Organic Carbon http://www.pearl.maine.edu/glossary/misc/doc.htm [24.6.2010]"
  Nóta Some DOC molecules have a recognizable chemical structure that can easily be defined (such as fats, carbohydrates, and proteins) however most have no readily identifiable structure and are lumped under the term humic or tannin substancesThe term is used to describe the thousands of dissolved compounds found in water that derive from organic materials (such as decomposed plant matter)
  carbone organique dissous | COD
  fr
  Sainmhíniú fraction du carbone organique présent dans un échantillon d’eau qui ne peut être extraite par une technique de séparation des phases définie, par exemple par centrifugation à 40 000 ms–2 durant 15 minutes ou par filtration sur une membrane dont les pores mesurent entre 0,20 et 0,45 μm de diamètre Tagairt "Règlement (CE) no761/2009 de la Commission du 23 juillet 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, le règlement (CE) no 440/2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) , JO L 220 du 24 août 2009 , http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:220:0001:0094:FR:PDF"
 5. ENVIRONMENT|natural environment|wildlife · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries|fishery resources|fish · SCIENCE|natural and applied sciences|life sciences|biology|zoology|animal taxonomy
  trosc Artach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Grönlanddorsch
  de
  Nóta "NICHT zu verwechseln mit Boreogadus saida, Eleginus navaga oder Nordost-Arktischem Kabeljau."
  Arctic cod
  en
  morue arctique | saïda imberbe | saïda barbu
  fr
  Nóta "Il est à noter que le nom commun ""morue arctique"" est utilisé pour plusieurs espèces différentes, à savoir Eleginus nawaga et Boreogadus saida.Par ailleurs, il ne faut pas confondre cette espèce avec le stock de cabillaud de l'Arctique, qui appartient à l'espèce Gadus morhua."
  Arctogadus glacialis
  la
  Nóta "Taxonomic rank: species."
  ATG
  mul
 6. ENVIRONMENT|natural environment|wildlife · SCIENCE|natural and applied sciences|life sciences|biology|zoology|animal taxonomy · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  trosc an Atlantaigh Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  trosc Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Kabeljau | Dorsch | Ostseedorsch | Skrei
  de
  Nóta Kabeljau und Dorsch sind im Prinzip Synonyme, beide Begriffe werden aber regional auch unterschiedlich gebraucht (s. u.).
  Atlantic cod | Gadus morhua | Boreogadus saida | Gadus ogac | cod | codfish | codling
  en
  cabillaud | morue de l'Atlantique | morue franche | morue commune | morue fraîche | skrei
  fr
  Sainmhíniú cabillaud de l'espèce Gadus morhua Tagairt Conseil-FR
  Nóta "NB: dans les documents de l'UE, il est parfois fait référence au cabillaud de la mer Baltique ou au cabillaud de l'Arctique, qui ne sont pas des espèces en soi, mais bien des stocks de cabillaud (Gadus morhua) pêchés respectivement en mer Baltique et dans l'Arctique."
  Gadus morhua | Gadus morrhua | Gadus callarias | Cadus morhua
  la
  COD
  mul
 7. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries|fishery resources|fish · ENVIRONMENT|natural environment|wildlife|marine life · ENVIRONMENT|natural environment|natural resources|resources of the sea · SCIENCE|natural and applied sciences|life sciences|biology|zoology
  trosc i Muir Bhailt Tagairt "Rialachán (AE) 2020/1579 lena socraítear le haghaidh 2021 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc agus grúpaí stoc éisc is infheidhme i Muir Bhailt agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2020/123 maidir le deiseanna iascaireachta áirithe in uiscí eile"
  ga
  Comhthéacs '..dá bhrí sin, an toirmeasc ar iascaireacht áineasa trosc in ICES foranna 25 agus 26 ina bhfuil an trosc i Muir Bhailt Thoir níos flúirsí.' Tagairt "Rialachán (AE) 2020/1579 lena socraítear le haghaidh 2021 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc agus grúpaí stoc éisc is infheidhme i Muir Bhailt agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2020/123 maidir le deiseanna iascaireachta áirithe in uiscí eile"
  trosc Mhuir Bhailt Tagairt "Rialachán (AE) 2020/1579 lena socraítear le haghaidh 2021 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc agus grúpaí stoc éisc is infheidhme i Muir Bhailt agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2020/123 maidir le deiseanna iascaireachta áirithe in uiscí eile"
  ga
  Dorsch in der Ostsee | Ostseedorsch | Dorsch in der östlichen Ostsee | Dorsch in der westlichen Ostsee | östlicher Ostseedorsch | westlicher Ostseedorsch
  de
  Sainmhíniú "Kabeljau/Dorsch [ IATE:769913 ], der in der Ostsee gefangen wird" Tagairt Council-DE nach Council-EN
  Nóta "Nicht zu verwechseln mit der Bezeichnung für die in Teilen der Ostsee vorkommende Unterart Gadus morhua callarias [ IATE:3546004 ]"
  Baltic cod | Eastern Baltic cod
  en
  Sainmhíniú "Atlantic cod Gadus morhua [ IATE:769913 ] fished in the Baltic sea" Tagairt COUNCIL-EN
  Nóta "not to be confused with the distinct sub-species Gadus morhua callarias [ IATE:3546004 ]"
  cabillaud de la Baltique | cabillaud de la mer Baltique
  fr
  Sainmhíniú "cabillaud de l'espèce Gadus morhua pêché en mer Baltique" Tagairt Conseil-FR
  Nóta "Il ne s'agit pas d'une espèce de poisson en soi, mais simplement d'une indication géographique concernant l'origine du poisson ou du stock concerné.Ne pas confondre ce stock avec la sous-espèce Gadus morhua callarias, malgré les avis scientifques divergents quant à cette sous-espèce (puisque certains considèrent qu'il s'agit en fait de l'espèce Gadus morhua (morue de l'Atlantique)."
 8. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries|fishery resources|fish · ENVIRONMENT|natural environment|wildlife|marine life · SCIENCE|natural and applied sciences|life sciences|biology|zoology|animal taxonomy
  trosc Mhuir Bhailt Tagairt "Togra le haghaidh Rialachán lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1139 maidir le teorainneacha acmhainne a thabhairt isteach do throsc Mhuir Bhailt Thoir, bailiú sonraí agus bearta rialaithe i Muir Bhailt, agus Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 maidir le scor buan do na cabhlaigh a bhíonn ag iascaireacht throsc Mhuir Bhailt Thoir"
  ga
  Ostseedorsch
  de
  Sainmhíniú "Unterart des Dorsch [ IATE:769913 ], die in Teilen der Ostsee vorkommt" Tagairt "https://de.wikipedia.org/wiki/Kabeljau (4.11.2016)"
  Nóta "Nicht zu verwechseln mit der Bezeichnung für die in der Ostsee befischten Dorschbestände [ IATE:895387 ]"
  Baltic cod | Baltic Sea cod | Eastern Baltic cod
  en
  Sainmhíniú a subspecies of Atlantic cod which occurs in the central and northern part of the Baltic Sea Tagairt "'The Dynamics of an Open-access Fishery: Baltic Sea Cod' in 'Marine Resources Economics'. Lone Groenbaek Kronbak, 2005; 19: pp. 459-479, (23.3.2021)"
  Nóta "not to be confused with fishing stock designation 'Baltic cod' [ IATE:895387 ] which is used in EU legislation to refer to all Gadus morhua caught in the Baltic sea."
  Gadus morhua callarias | morue Baltique
  fr
  Sainmhíniú sous-espèce de cabillaud (ou morue de l'Atlantique) dont l'habitat est dans les parties centrale et septentrionale de la mer Baltique Tagairt "Conseil-FR, d'après:- Document de Lone Groenbaek Kronbak, The Dynamics of an Open-access Fishery: Baltic Sea Cod (5.3.2021)"
  Nóta "Ne pas confondre cette sous-espèce avec le stock de poisson dénommé cabillaud de la mer Baltique, qui fait référence au cabillaud de l'espèce Gadus morhua pêché en mer Baltique.Il est à noter que les scientifiques ne s'accordent pas tous sur l'existence de cette sous-espèce, puisque certains considèrent qu'il s'agit en fait de l'espèce Gadus morhua (morue de l'Atlantique).D'autres considèrent qu'en raison de la différence de salinité des eaux, il convient de distinguer entre le cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua callarias), qui représente 90% de la population de cabillaud de la Baltique et peut survivre dans des eaux peu salines, et le cabillaud de la Baltique occidentale (l'espèce Gadus morhua ou morue de l'Atlantique)."
  Gadus morhua callarias
  la
  Sainmhíniú Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Actinopterygii Order: Gadiformes Family: Gadidae Species: Gadus morhua Subspecies: Gadus morhua callarias Tagairt ---
  Nóta Scientific sources disagree on the validity of this term. For ITIS, it is a valid subspecies, whereas for WoRMS, it is a synonym of the species Gadus morhua.
 9. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  dorú lásála Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Steertleine | Codleine
  de
  Sainmhíniú Leine, die es ermöglicht, das hintere Ende des Steerts und/oder der Hievsteerte entweder mittels eines leicht lösbaren Knotens oder einer mechanischen Vorrichtung abzubinden Tagairt "Verordnung (EWG) Nr. 3440/84 der Kommission vom 6. Dezember 1984 über das Anbringen von Vorrichtungen an Schleppnetzen, Snurrewaden und ähnlichen Netzen CELEX:01984R3440-20070219/DE"
  codline | cod line | cod-lashing | codend lashing | codend tier
  en
  Sainmhíniú "rope, cable or line, making it possible to close the rear of the codend [ IATE:1163603 ] and/or strengthening bags by means of either a knot which can be easily loosened or a mechanical device" Tagairt "COM-EN, based on:codline. Multilingual Dictionary of Fishing Gear, 2nd Edition. Commission of the European Communities, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1992. ISBN-92-826-4380-8. http://bookshop.europa.eu/en/multilingual-dictionary-of-fishing-gear-pbCENA14426/ [21.10.2014]."
  raban de cul | ligne de cul
  fr
  Sainmhíniú cordage permettant de fermer la partie arrière du cul du chalut et/ou des fourreaux de renforcement, soit par un noeud facilement largable, soit par un dispositif mécanique Tagairt "«Multilingual Dictionary of fishing gear», Commission européenne - Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion, 1992, ISBN 92-826-4380-0, http://bookshop.europa.eu/fr/engins-de-p-che-pbCENA14426/ [15.12.2014]"
  Nóta "Voir illustration du raban de cul à la page 186 du dictionnaire «Multilingual Dictionary of fishing gear», Commission européenne - Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion, 1992, ISBN 92-826-4380-0, http://bookshop.europa.eu/fr/engins-de-p-che-pbCENA14426/ [15.12.2014]Voir aussi: cul de chalut [IATE:1163603 ]"
 10. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  ceann an tráil Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs 'Níl ceann an tráil mogaill chearnógaigh ag teastáil ach in Skagerrak agus in Kattegat.' Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 227/2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 850/98 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú trí bhearta teicniúla chun óg-orgánaigh mhuirí a chosaint agus Rialachán (CE) Uimh. 1434/98 lena sonraítear na coinníollacha faoinar féidir scadáin a chur i dtír chun críche tionsclaíche seachas chun a gcaite go díreach ag daoine, CELEX:32013R0227/GA"
  soc-fhoirceann Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  póca Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Steert
  de
  Sainmhíniú hinterster Teil des Schleppnetzes, der entweder zylinderförmig ist, d.h.überall den gleichen Umfang hat, oder sich nach hinten verjüngt Tagairt "Verordnung (EWG) Nr. 3440/84 der Kommission vom 6. Dezember 1984 über das Anbringen von Vorrichtungen an Schleppnetzen, Snurrewaden und ähnlichen Netzen, Anhang (technische Begriffe) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:01984R3440-19890814&rid=5"
  Nóta "besteht aus dem eigentlichen Steert IATE:1419493 und dem Tunnel IATE/1419499"
  codend | cod-end
  en
  Sainmhíniú "netting bag, located at the rearmost part of a trawl [ IATE:1419477 ], having either a tapering or a cylindrical shape, i.e. the same circumference throughout" Tagairt "COM-EN, based on: codend [3106, 3108]. Multilingual Dictionary of Fishing Gear, 2nd Edition. Commission of the European Communities, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1992. ISBN-92-826-4380-8. http://bookshop.europa.eu/en/multilingual-dictionary-of-fishing-gear-pbCENA14426/ [20.10.2014]."
  Nóta It is usually made up of one or more panels of the same mesh size, attached to one another along their sides in the axis of the trawl by a seam where a side-rope may also be attached.
  cul de chalut | cul | cul du chalut | poche de chalut | poche
  fr
  Sainmhíniú partie la plus arrière du chalut qui présente soit une forme cylindrique, c'est-à-dire la même circonférence d'un bout à l'autre, soit une forme en entonnoir, où s'accumule le poisson Tagairt "«Multilingual Dictionary of fishing gear», Commission européenne - Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion, 1992, ISBN 92-826-4380-0, http://bookshop.europa.eu/fr/engins-de-p-che-pbCENA14426/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000XphgRrWi;sid=_KbQ2ihCjzPQ_3zDeLlOfUpnscXOqGUh4tQ=?CatalogCategoryID=WYoKABstMh4AAAEjAZEY4e5L [12.12.2014]"
  Nóta "Le cul de chalut est une poche qui contient le cul de chalut proprement dit et la rallonge. Source: Ibid. Voir aussi:- chalut [IATE:1419477 ]- rallonge [IATE:3563493 ]"
 11. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  baoi soc-fhoircinn Tagairt "Faofa ag an gCoiste Téarmaíochta, www.tearma.ie ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  codend buoy | cod-end buoy | cod end buoy
  en
  Sainmhíniú buoyant unit attached to the codend Tagairt "COUNCIL REGULATION (EC) No 2187/2005 for the conservation of fishery resources through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound, amending Regulation (EC) No 1434/98 and repealing Regulation (EC) No 88/98, CELEX:02005R2187-20110101/EN"
 12. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU) · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  Rialachán (CE) Uimh. 254/2002 ón gComhairle lena mbunaítear bearta a bheidh infheidhme in 2002 maidir leis an stoc trosc i muir na hÉireann a athbhunú (roinn VIIa de CITM) Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 254/2002 ón gComhairle lena mbunaítear bearta a bheidh infheidhme in 2002 maidir leis an stoc trosc i muir na hÉireann a aisghabháil (roinn VIIa de CITM) Tagairt "Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle"
  ga
  Council Regulation (EC) No 254/2002 of 12 February 2002 establishing measures to be applicable in 2002 for the recovery of the stock of cod in the Irish Sea (ICES division VIIa)
  en
  Nóta "Repealed by Technical Measures Regulation."
 13. EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|regulation (EU) · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  Rialachán (CE) Uimh. 2549/2000 ón gComhairle lena mbunaítear bearta teicniúla breise maidir leis an stoc trosc i muir na hÉireann a athbhunú (Roinn VIIa de CITM) Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Rialachán (CE) Uimh. 2549/2000 ón gComhairle lena mbunaítear bearta teicniúla breise maidir leis an stoc trosc i muir na hÉireann a aisghabháil (Roinn VIIa de CITM) Tagairt "Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascaigh a chaomhnú agus éiceachórais mhuirí a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 2019/2006 agus (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle"
  ga
  Council Regulation (EC) No 2549/2000 of 17 November 2000 establishing additional technical measures for the recovery of the stock of cod in the Irish Sea (ICES Division VIIa)
  en
  Nóta "Repealed by Technical Measures Regulation."
 14. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  póca dúbailte Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  ceann an tráil dúbailte Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  sac-fhoirceann dúbailte Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Hosensteert | Hosen-Steert
  de
  Sainmhíniú in Längsrichtung geteilter Steert Tagairt Lex.der Seefahrt
  double codend | double codends | trouser codend | twin codend | dual cod-end
  en
  Sainmhíniú "two codends in the form of a Siamese pair, joined together at the leading ends only" Tagairt 'double codend', Multilingual Dictionary of Fishing Gear, 2nd Edition, Commission of the European Communities, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1992. ISBN-92-826-4380-8.
  cul pantalon
  fr
  Sainmhíniú cul comportant deux poches séparées par une couture longitudinale destiné à réduire le risque de perte totale des captures en cas de pêche sur fond accidenté Tagairt C. Nédélec, IFREMER
 15. SCIENCE|natural and applied sciences|life sciences · AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|fisheries
  trosc Graonlannach Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Grönland-Dorsch | Grönland-Kabeljau | Kabeljau (Grönland) | Fjord-Dorsch | Kabeljau | Ogac
  de
  Greenland cod
  en
  Nóta JL 20.2.2009
  Morue ogac | ogac | morue de roche | morue du Groenland
  fr
  Gadus ogac | Gadus morhua ogac
  la
  Nóta "Scientific sources disagree on the correct name. For ITIS, Gadus ogac is a valid scientific name, but for WoRMS, the valid name is Gadus macrocephalus, which has the separate code in the 2018 FAO ASFIS list. [9.10.2018]"
  GRC
  mul