Gaois

This is a static copy of data that is exported from IATE on an occasional basis. It should not be assumed that information provided about an entry here will always correspond to the current version of the entry in IATE. That current version can be checked by clicking on the link on the upper right hand side of each entry. More information »

13 results

 1. TRADE|marketing|preparation for market
  aghaidh Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  éadan Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  facing
  en
  frontal
  fr
  Definition surface visible, face au client utilisée sur un rayonnage pour la présentation d'un produit Reference arrêté du 30/09/91 relatif à la terminologie économique et financière,JORF 11/10/91
 2. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural policy|common agricultural policy · ECONOMICS|economic policy|economic support
  limistéar a bhfuil srianta nádúrtha ann Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Chun dálaí aonfhoirmeacha a áirithiú d'fhonn an Rialachán seo a chur chun feidhme, agus chun iomaíocht mhíchothrom nó idirdhealú idir feirmeoirí a sheachaint, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i ndáil leis na nithe seo a leanas: rialacha a ghlacadh i ndáil leis an nós imeachta, lena n-áirítear na cláir ama dá dtíolacadh, le haghaidh fhógraí na mBallstát agus an mheasúnaithe ón gCoimisiún maidir le cleachtais chomhionanna; teorainneacha áirithe a ghlacadh faoina measfar go bhfuiltear ag luí leis an oibleagáid chun féarthailte buana a choinneáil;an uasteorainn bhliantúil a leagan síos maidir le híocaíocht i leith cleachtas talmhaíochta atá chun leasa na haeráide agus an chomhshaoil; an uasteorainn bhliantúil a leagan síos maidir le híocaíocht i leith limistéar a bhfuil srianta nádúrtha iontu; an uasteorainn bhliantúil a leagan síos maidir le híocaíocht d'fheirmeoirí óga. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.' Reference Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, CELEX:32013R1307/GA
  LSN Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Definition limistéir ina bhféadfadh baillstáit nó réigiúin de chuid an Aontais Eorpaigh íocaíochtaí a dhéanamh le feirmeoirí, faoi scéimeanna tacaíochta de chuid an chomhbheartais talmhaíochta, chun iad a chúiteamh as deacrachtaí táirgthe a tharla de dheasca ghnéithe bithfhisiciúla an chomhshaoil Reference Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), bunaithe ar: 'limistéir a bhfuil srianta nádúrtha iontu'. Togra le haghaidh Rialacháin lena mbunaítear rialacha do scéimeanna íocaíochta dírí d'fheirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, CELEX:52011PC0625/GA
  Gebiet mit naturbedingten Benachteiligungen | Gebiet, das aus naturbedingten Gründen benachteiligt ist
  de
  Definition Gebiet, in dem ein Mitgliedstaat oder eine Region der EU Landwirten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik Zahlungen zum Ausgleich von Produktionsschwierigkeiten aufgrund bestimmer biophysikalischer Umweltaspakte gewähren kann Reference Council-DE, vgl. Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
  area facing natural constraints | ANC | area with natural constraints
  en
  Definition area in which EU Member States or regions may grant payments to farmers to compensate for production difficulties occasioned by particular biophysical aspects of the environment, as defined in rural development rules relating to the common agricultural policy Reference Council-EN, based on: Regulation (EU) No 1305/2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), Articles 31 and 32 and Annex III
  Comment Formerly the concept of 'Less Favoured Areas' was used, but the definition was adjusted to reflect objective criteria in response to criticisms from the Court of Auditors.See also: 1. payment for areas with natural constraints2. area facing natural or other specific constraints, which has a broader meaning.
  zones faisant face à des contraintes naturelles | zone soumise à des contraintes naturelles | ZCN
  fr
  Definition zone dans laquelle les États membres ou les régions de l'UE peuvent, en vertu des règles de développement rural établies par la politique agricole commune, accorder des paiements aux agriculteurs, dans le but de compenser des difficultés de production occasionnées par des contraintes naturelles spécifiques Reference Conseil-FR, d'après articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005, (version consolidée du 26.6.2020)
  Comment Les critères biophysiques pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles sont définis à l'annexe III du règlement (UE) n° 1305/2013. Ces critères sont notamment:- une faible température- une sécheresse- un excès d'humidité du sol- une forte pente
 3. INDUSTRY|mechanical engineering · TRANSPORT|land transport|land transport|road transport
  líneáil coscáin Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  fásáil coscáin Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Bremsbelag
  de
  brake lining | lining | friction lining | brake facing
  en
  Definition heat-resistant material that lines brake shoes or pads Reference Autospeednet > 3DAuto Glossary > 'B' > 'Brake lining', http://www.autospeednet.com/sites/3dauto.com/viewterm/106/ [26.4.2010]
  Comment Brake pad and shoe surfaces are made out of a friction material compound. The pad surface or lining has a texture similar to fine sandpaper When brake pads are pressed against the spinning brake rotor it creates friction, or drag. When enough friction is created, the wheels will eventually stop turning.
  garniture des segments | garniture de friction | ferodo | fourrure de frein | matériau de friction | garniture de frein
  fr
  Definition l’élément constitué par le matériau de friction ayant la forme et la dimension finale appropriées pour être fixé sur le segment ou la semelle Reference Règlement no 90 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein assemblées de rechange et des garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques , http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:130:0019:0049:FR:PDF
 4. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural policy|common agricultural policy
  teorannú limistéar a bhfuil srianta nádúrtha ag bagairt orthu Reference Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Ba cheart do CETFT tacaíocht a thabhairt, trí chúnamh teicniúil, do ghníomhartha a bhaineann le cur chun feidhme clár forbartha tuaithe, lena n-áirítear costais a bhaineann le cosaint na siombailí agus na ngiorrúchán a bhaineann le scéimeanna cáilíochta de chuid an Aontais le haghaidh rannpháirtíochta inar féidir tacaíocht a dheonú faoin Rialachán seo agus costais na mBallstát maidir le teorannú limistéar a bhfuil srianta nádúrtha ag bagairt orthu.' Reference Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT)
  teorannú Reference Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Ba cheart do CETFT tacaíocht a thabhairt, trí chúnamh teicniúil, do ghníomhartha a bhaineann le cur chun feidhme clár forbartha tuaithe, lena n-áirítear costais a bhaineann le cosaint na siombailí agus na ngiorrúchán a bhaineann le scéimeanna cáilíochta de chuid an Aontais le haghaidh rannpháirtíochta inar féidir tacaíocht a dheonú faoin Rialachán seo agus costais na mBallstát maidir le teorannú limistéar a bhfuil srianta nádúrtha ag bagairt orthu.' Reference Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT)
  Abgrenzung | Abgrenzung von aus naturbedingten Gründen benachteiligten Gebieten
  de
  Definition Bestimmung der Gebiete, die aufgrund von natürlichen Gegebenheiten schwieriger landwirtschaftlich zu nutzen sind und deshalb für eine EU-Förderung (im Wege der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums und der Einkommensstützung) in Frage kommen Reference Council-DE nach Europäische Kommission > Lebens- und Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Fischerei > Wichtige Politikbereiche > Gemeinsame Agrarpolitik > Einkommensstützung > Weitere fakultative Regelungen > Gebiete mit naturbedingten Nachteilen (17.8.2020)
  Comment siehe Gebiet mit naturbedingten Benachteiligungen IATE:3539564
  delimitation | delimitation of areas facing natural constraints
  en
  Definition designation of areas with natural constraints as set out in the Rural Development Regulation 1305/2013 Reference Council-EN, based on:Purpose of the ANC scheme (11.8.2020)
  Comment The criteria for such designations are set out in Annex III to Regulation (EU) No 1305/2013.
  délimitation | délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles
  fr
  Definition processus de désignation des zones soumises à des contraintes naturelles, aux fins de la politique agricole commune Reference Conseil-FR, d'après: Règlement (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
  Comment L'annexe III du règlement (UE) n° 1305/2013 énonce que ces zones doivent respecter plusieurs critères en matière de climat, sol et relief.
 5. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural structures and production|policy on agricultural structures
  athrú eacnamaíoch agus sóisialta ar limistéir atá i ngleic le deacrachtaí struchtúracha Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  wirtschaftliche und soziale Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen
  de
  Definition "Ziel 2" der Strukturfonds Reference ---
  Comment UPDATED: BB 16/06/2004
  economic and social conversion of areas facing structural difficulties
  en
  reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle
  fr
  Definition constitue l'objectif nº2 de l'action menée par la Communauté utilisant les fonds structurels. Reference ---
 6. INDUSTRY|building and public works · TRANSPORT · TRANSPORT|land transport|land transport
  trasnasc aghaidhe Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  spitzbefahrene Gleisverbindung
  de
  Definition Befahren einer Gleisverbindung in der Richtung, die keinen Fahrbahnwechsel zuläßt Reference WB Nahverkehr,Alba 1981
  facing crossover
  en
  Definition a rail crossover in which the turnouts face the direction of traffic on each of the tracks being joined Reference Dict.Public Transport,Alba 1981
  appareil de voie pris en pointe | bretelle en pointe
  fr
 7. TRANSPORT · TRANSPORT|land transport|land transport
  gluaiseacht thar ladhróga aghaidhe Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Weichenspitzfahrt
  de
  Definition Zug-oder Fahrzeugbewegung in einer Weiche in Richtung der Herzstückspitze Reference WB Nahverkehr,Alba 1981
  facing movement
  en
  Definition the movement of a train over points which face in the direction in which the train is approaching Reference Dict.Public Transport,Alba 1981
  prise en pointe d'un aiguillage
  fr
 8. INDUSTRY|building and public works · TRANSPORT · TRANSPORT|land transport|land transport
  ladhróga aghaidhe Reference Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  spitzbefahrene Weiche
  de
  Definition Weiche, deren Herzstückspitze in Fahrtrichtung zeigt Reference WB Nahverkehr,Alba 1981
  facing points
  en
  Definition a track turnout,the blades of which face toward approaching traffic Reference Dict.Public Transport,Alba 1981
  aiguillage abordée par la pointe | aiguillage par la pointe | aiguillage prise en pointe
  fr
 9. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES|agricultural policy|common agricultural policy · EUROPEAN UNION|EU finance|EU financing
  íocaíocht i leith limistéar a bhfuil srianta nádúrtha iontu Reference Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle, Irish Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, CELEX:32013R1307/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Context 'Chun dálaí aonfhoirmeacha a áirithiú d'fhonn an Rialachán seo a chur chun feidhme, agus chun iomaíocht mhíchothrom nó idirdhealú idir feirmeoirí a sheachaint, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i ndáil leis na nithe seo a leanas: rialacha a ghlacadh i ndáil leis an nós imeachta, lena n-áirítear na cláir ama dá dtíolacadh, le haghaidh fhógraí na mBallstát agus an mheasúnaithe ón gCoimisiún maidir le cleachtais chomhionanna; teorainneacha áirithe a ghlacadh faoina measfar go bhfuiltear ag luí leis an oibleagáid chun féarthailte buana a choinneáil;an uasteorainn bhliantúil a leagan síos maidir le híocaíocht i leith cleachtas talmhaíochta atá chun leasa na haeráide agus an chomhshaoil; an uasteorainn bhliantúil a leagan síos maidir le híocaíocht i leith limistéar a bhfuil srianta nádúrtha iontu; an uasteorainn bhliantúil a leagan síos maidir le híocaíocht d'fheirmeoirí óga.' Reference Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle, Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, CELEX:32013R1307/GA
  íocaíocht i leith limistéar a bhfuil srianta nádúrtha nó eile orthu Reference Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005, CELEX:32013R1305/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zahlung in Gebieten mit naturbedingten Benachteiligungen
  de
  payment for areas with natural or other specific constraints | payment for natural or other area-specific constraints | payment for areas with natural constraints | payment to areas facing natural or other specific constraints
  en
  Comment * CHAPTER 4 Payment for areas with natural constraintsArticle 48 General rules1. Member States may grant a payment to farmers who are entitled to a payment under the basic payment scheme or the single area payment scheme referred to in Chapter 1 and whose holdings are fully or partly situated in areas with natural constraints designated by Member States in accordance with Article 32(1) of Regulation (EU) No 1305/2013 ("payment for areas with natural constraints").** Article 32 Designation of areas facing natural and other specific constraints1. Member States shall, on the basis of paragraphs 2, 3 and 4, designate areas eligible for payments provided for in Article 31 under the following categories:(a) mountain areas;(b) areas, other than mountain areas, facing significant natural constraints; and(c) other areas affected by specific constraints.
  paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles | paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques
  fr
  Definition paiement que les États membres peuvent accorder aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface et dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles désignées par les États membres conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1305/2013 Reference Règlement (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 et le règlement (CE) n° 73/2009, (version consolidée du 29.12.2020)