Gaois

Cóip statach de shonraí a easpórtáiltear ó IATE ó am go chéile atá sa chnuasach seo. Níor cheart glacadh leis gurb ionann i gcónaí an t-eolas a thugtar faoi iontráil anseo agus a bhfuil sa leagan reatha den iontráil ar IATE. Is féidir an leagan reatha sin a cheadú ach cliceáil ar an nasc atá ar thaobh na láimhe deise ag barr gach iontrála. Breis eolais »

8 dtoradh

 1. ENVIRONMENT|environmental policy|pollution control measures · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|EC Directive · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy|emission trading|EU Emissions Trading Scheme · EUROPEAN UNION|European Union law|EU act|directive (EU) · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy|reduction of gas emissions
  Treoir 2003/87/CE lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Aontas Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear córas maidir le trádáil liúntais astaíochtaí gáis cheaptha teasa laistigh den Aontas agus lena leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle Tagairt "Rialachán (AE) 2019/631 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin nua paisinéirí agus d'fheithiclí tráchtála éadroma nua agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 (athmhúnlú) ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))"
  ga
  Nóta Na téarmaí san iontráil seo a ngabhann an nod *CINNEADH leo, baineann siad le bailiúchán sonrach de theidil gníomhartha ar gá leagan amháin díobh a shocrú mar an tiontú údarásach don aistriúchán reachtach as seo amach.
  Emissionshandelsrichtlinie | Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates | Richtlinie über den Emissionshandel
  de
  ETS Directive | EU ETS Directive | EU Emissions Trading System Directive | EAT Directive | EU Emissions Trading Directive | Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union and amending Council Directive 96/61/EC | Directive 2003/87/EC establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union | Directive 2003/87/EC establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the EU | Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC
  en
  Nóta "For a summary of the Directive, see EUR-Lex > Summaries of EU Legislation > Greenhouse gas emission allowance trading system (11.5.2023)"
  Directive relative au système communautaire d'échange de quotas d'émission | Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil | Directive relative au système communautaire d'échange de droits d'émission
  fr
 2. EUROPEAN UNION|EU institutions and European civil service|EU institution · EDUCATION AND COMMUNICATIONS|documentation|information service
  Lársheirbhís Uathoibrithe Doiciméadúcháin Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  SCAD Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Zentraldienst für automatisierte Dokumentation | SCAD
  de
  Sainmhíniú "bibliographische Datenbank; als Dokumentationsdienst von der EG-Kommission erstellt und vom Europäischen Parlement ergänzt; frei im Internet zugänglich. Datenbestand wurde 2002 von der Datenbank ECLAS übernommen. http://europa.eu.int/eclas/" Tagairt ---
  Community System for Access to Documentation | Community System for Accessing Documentation | Automated Central Documentation Service | SCAD
  en
  Sainmhíniú documentation database which the European Commission started operating in April 1983 Tagairt "COM-EN, based on:Commission of the European Communities. SCAD Info 92. Everything you wanted to know about Europe without frontiers, http://bookshop.europa.eu/en/scad.-info-92-pbZDOP89015/ [1.10.2016]"
  Service central automatisé de documentation | SCAD | Système communautaire d'accès à la documentation
  fr
 3. TRADE|consumption · ENVIRONMENT
  scéim Éicilipéad AE Tagairt Comhairle-GA
  ga
  Úsáid sa teanga Scéim Éicilipéad an AE a bhí i Rialachan 66/2010.
  scéim dámhachtana éicilipéid Comhphobail Tagairt "Scéim a bunaíodh le Rialachán (CCE) ón gComhairle Uimh. 880/92 agus dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 66/2010 maidir le hÉicilipéad an AE, CELEX:32010R0066/GA ;Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  Sainmhíniú Scéim shaorálach trína ndámhtar éicilipéad ar tháirgí chun a gcurtha chun cinn mar tháirgí a mbeadh tionchar laghdaithe ar an gcomhshaol acu i gcaitheamh a saolré go léir, agus chun faisnéis chruinn neamh-mheabhlach, agus í bunaithe ar an eolaíocht, a sholáthar do thomhaltóirí faoin tionchar atá ag táirgí ar an gcomhshaol. Tagairt "Rialachan (CE) Uimh. 66/2010 maidir le hÉicilipéad an AE, CELEX:32010R0066/GA"
  Regelung für das EU-Umweltzeichen | gemeinschaftliches System zur Vergabe eines Umweltzeichens
  de
  Sainmhíniú freiwilliges Zeichen, das Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Verwendung von Erzeugnissen, die während ihrer gesamten Lebensdauer geringere Umweltauswirkungen haben, fördern und die Verbraucher besser über die Umweltbelastung durch die Erzeugnisse unterrichten soll Tagairt "Council-DE nach Eco-Label http://www.ecolabel.be/de/eu-umweltzeichen/index.html (25.2.2010)"
  Nóta Das Umweltzeichen wurde 1992 eingeführt und deckt inzwischen eine breite Produkt- und Dienstleistungspalette ab, darunter Reinigungsprodukte, Elektrogeräte, Textilien, Gartenartikel und Schmierstoffe; UPD: aih, 25.2.2010
  EU Ecolabel scheme | ecolabel scheme | Community eco-label award scheme | ecolabel award scheme
  en
  Sainmhíniú A voluntary ecolabel award scheme intended to promote products with a reduced environmental impact during their entire life cycle and to provide consumers with accurate, non-deceptive, science-based information on the environmental impact of products. Tagairt "Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel, CELEX:32010R0066"
  système de label écologique de l'UE | système communautaire d'attribution d'un label écologique
  fr
  Sainmhíniú "système destiné à promouvoir, grâce à l'utilisation du label écologique de l'UE, les produits qui présentent un degré élevé de performance environnementale" Tagairt "Règlement (CE) n° 66/2010 établissant le label écologique de l'UE"
 4. EUROPEAN UNION · BUSINESS AND COMPETITION|business organisation|business policy · ENVIRONMENT|environmental policy|environmental policy
  scéim um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil Tagairt "Comhairle-GA, bunaithe ar Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le rannpháirtíocht shaorálach eagraíochtaí i scéim Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS)"
  ga
  EMAS Tagairt "Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le rannpháirtíocht shaorálach eagraíochtaí i scéim Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS)"
  ga
  Scéim um Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Comhthéacs """Tá EURid ar an gcéad chlárlann TLD Eorpach a bhaineann amach clárúchán faoin Scéim um Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht (EMAS)""" Tagairt "Suíomh gréasáin EURID (20.3.2020)"
  Sainmhíniú Scéim chomhphobail ina bhféadann cuideachtaí tionsclaíocha páirt a ghlacadh go deonach, agus a bunaíodh chun feidhmíocht na ngníomhaíochtaí tionsclaíocha ó thaobh an chomhshaoil de a mheasúnú agus a fheabhsú agus chun an fhaisnéis ábhartha a chur ar fáil don phobal. Is é is cuspóir don sceím feabhsú leanúnach a spreagadh i bhfeidhmíocht na ngníomhaíochtaí tionsclaíocha: (a) trí bheartais, cláir agus córais bhainistíochta chomhshaoil, a bheith á mbunú agus á gcur chun feidhme ag cuideachtaí i dtaca lena láithreáin; (b) trí mheasúnú córasach, oibiachtúil agus tráthrialta a dhéanamh ar fheidhmíocht na n-eilimintí sin; (c) trí fhaisnéis maidir le feidhmíocht chomhshaoil a chur ar fáil don phobal. Tagairt European Environment Agency, glossary.eea.europa.e... (05/03/2008)
  System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung | Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung | Umweltmanagement- und Öko-Audit-System | EMAS
  de
  Sainmhíniú freiwilliges Instrument der EU, das Unternehmen und Organisationen jeder Größe und Branche dabei unterstützt, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Tagairt "Umweltgutachterausschuss (UGA) beim BM Umwelt, Naturschutz, Bau, Reaktorsicherheit (DE) http://www.emas.de/home/ (14.12.15)"
  Eco-Management and Audit Scheme | Community | EU eco-management and audit scheme | European eco-management and audit scheme | ecomanagement | environmental management | EMAS | Community eco-management and audit scheme
  en
  Sainmhíniú voluntary environmental management tool developed by the European Commission for companies and other organisations to evaluate, report and improve their environmental performance Tagairt "Council-EN, based on: - EMAS (European Commission > Environment) http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm [7.7.2014] - Frequently Asked Questions (European Commission > Environment > EMAS) http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/faq_en.htm#Section1Question1 [7.7.2014]"
  Nóta "Since 2010, the scheme has also been open to organisations in non-EU countries. This is the eco-management and audit scheme developed by the European Commission, not to be confused with other environmental management systems [ IATE:876255 ]."
  système de management environnemental et d'audit | système communautaire de gestion environnementale et d'audit | EMAS | SMEA | système communautaire de gestion et d'audit environnementaux
  fr
  Sainmhíniú système européen volontaire conçu par la Commission européenne pour les entreprises et autres organisations désireuses d’évaluer, de gérer et d’améliorer leurs performances environnementales Tagairt "Conseil-FR, d'après la brochure ""Le système communautaire de management environnemental et d'audit"", http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/leaflets/emasleaflet_fr.pdf [5.7.2017]"
  Nóta Avec l’introduction de l’EMAS III, les États membres peuvent autoriser des organisations extérieures à l’UE (EMAS Global) à solliciter l’enregistrement EMAS. (Source: Ibid.)
 5. TRANSPORT|maritime and inland waterway transport|maritime transport
  córas faireacháin agus faisnéise um thrácht árthach Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE, CELEX:32013R1315/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  VTMIS Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE, CELEX:32013R1315/GA Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex"
  ga
  córas Comhphobail faireacháin agus faisnéise um thrácht soithí Tagairt Faomhadh an téarma seo mar chuid de Thionscadal Lex
  ga
  Sainmhíniú córais a úsáidtear chun faireachán agus bainistiú a dhéanamh ar thrácht agus ar mhuiriompar, agus úsáid á baint as faisnéis ó Chórais Sainaitheanta Uathoibríche Long (AIS), Sainaithint agus Lorgaireacht Fadraoin Long (LRIT) agus córais radair cois cósta agus cumarsáid raidió Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE, CELEX:32013R1315/GA"
  Überwachungs- und Informationssystem für den Schiffsverkehr | VTMIS | gemeinschaftliches Überwachungs- und Informationssystem für den Schiffsverkehr
  de
  Sainmhíniú System für die Überwachung und das Management des Schiffsverkehrs anhand von Informationen aus automatischen Schiffsidentifizierungssystemen (AIS), Systemen zur Fernidentifizierung und -verfolgung von Schiffen (LRIT), Küstenradarsystemen und Funkkommunikationssystemen Tagairt "Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes, Art.3 Buchst.i, CELEX:32013R1315/DE"
  Nóta "vgl.- Schiffsverkehrsdienst IATE:799733 - SafeSeaNet IATE:3503123 (Beispiel für ein VTMIS)Der Terminus wird häufig im Plural verwendet, da mehrere Systeme, etwa auf nationaler oder regionaler Ebene, miteinander kombiniert werden."
  VTMIS | vessel traffic monitoring and information system | Community vessel traffic monitoring and information system | Community vessel traffic management and information system
  en
  Sainmhíniú system deployed to monitor and manage traffic and maritime transport, using information from Automatic Identification Systems of Ships (AIS), Long-Range Identification and Tracking of Ships (LRIT) and coastal radar systems and radio communications Tagairt "Regulation (EU) No 1315/2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network, Article 3(i), CELEX:32013R1315"
  Nóta "See also:- ""vessel traffic service"" [IATE:799733 ];- ""SafeSeanet"" [IATE:3503123 ]"
  système de suivi du trafic des navires et d'information | VTMIS | système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information
  fr
  Sainmhíniú système couvrant l'ensemble des eaux européennes, qui permet aux États membres de mettre en commun les informations qu'ils ont l'obligation de collecter sur le trafic des navires de commerce (positions des navires, cargaisons, ports de destination) Tagairt Conseil-FR d'après expert de la DG MARE
  Nóta "Il existe également des VTMIS locaux permettant aux autorités nationales (capitaineries portuaires, centres de surveillance et de sauvetage en mer, etc.) d'assurer la surveillance de secteurs présentant des risques particuliers en raison de la densité du traffic maritime (détroits, entrées de ports, etc.).En pratique, plusieurs VTMIS coexistent.Voir aussi:- ""service de trafic maritime"" [IATE:799733 ];- ""SafeSeanet"" [IATE:3503123 ]"
 6. ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy · ENVIRONMENT|environmental policy|climate change policy|emission trading|EU Emissions Trading Scheme
  córas AE i ndáil le trádáil astaíochtaí Tagairt "Rialachán (AE) 2021/523 lena mbunaítear Clár InvestEU agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017"
  ga
  Comhthéacs 'I gcás inarb iomchuí, ba cheart do Ciste InvestEU meascadh rianúil, gan uaim agus éifeachtúil a chumasú maidir le deontais nó ionstraimí airgeadais nó iad araon, arna gcistiú as buiséad an Aontais nó as cistí eile, amhail an Ciste don Nuálaíocht le haghaidh Chóras AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí (ETS)...' Tagairt "Rialachán (AE) 2021/523 lena mbunaítear Clár InvestEU agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017"
  CTA AE Tagairt "Rialachán (AE) 2018/956 maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí CO2 ó fheithiclí nua tromshaothair agus ar ídiú breosla na bhfeithiclí sin "
  ga
  Comhthéacs 'Rinneadh foráil i gconclúidí na Comhairle Eorpaí an 23-24 Deireadh Fómhair 2014 nach mór don Aontas ina iomláine an sprioc sin a bhaint amach ar an mbealach is costéifeachtaí is féidir, agus laghduithe 43 % sa chóras trádála astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh den Aontas (“CTA AE”) agus laghduithe 30 % sna hearnálacha nach earnálacha CTA iad a bhaint amach faoi seach faoi 2030 i gcomparáid le 2005.' Tagairt "Rialachán (AE) 2018/956 maidir le faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí CO2 ó fheithiclí nua tromshaothair agus ar ídiú breosla na bhfeithiclí sin "
  Córas Trádála Astaíochtaí an Aontais Tagairt "Rialachán (AE) Uimh. 421/2014 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Chomhphobal, i bhfianaise chur chun feidhme faoi 2020 comhaontuithe idirnáisiúnta lena gcuirtear i bhfeidhm beart domhanda aonair bunaithe ar an margadh ar astaíochtaí eitlíochta idirnáisiúnta. "
  ga
  System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union | Emissionshandelssystem der EU | EU-Emissionshandelssystem | EU-EHS | EU EHS
  de
  Sainmhíniú von den EU-Mitgliedstaaten 2005 eingerichtetes umfassendes Handelssystem für Emissionsberechtigungen für Kohlendioxid (CO 2) und andere Treibhausgase auf der Ebene der Unternehmen, das auf festen Emissionsobergrenzen basiert Tagairt "vgl. Broschüre EU-Emissionshandelssystem (2009) http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/ets_de.pdf (27.4.2011)"
  Nóta Kernelement der EU-Politik zur Eindämmung des Klimawandels und wichtigstes Instrument zur kosteneffizienten Verringerung der Treibhausgasemissionen, bisher der weltweit erste bedeutende und größte Markt für den Handel mit CO 2-Emissionen (2005 mit der Richtlinie 2003/87/EG eingeführt)
  EU emissions trading system | EU ETS | system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union | European Union Emissions Trading Scheme | scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community | EU emissions trading scheme
  en
  Sainmhíniú system for trading greenhouse gas emission allowances among EU Member States launched in 2005 Tagairt "COM-EN, based on: European Commission > Climate Action > EU Action > Emissions Trading System > The EU Emissions Trading System (EU ETS) (22.9.2020)"
  Nóta "The system was initially established by Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community (22.9.2020) (see latest consolidated version with all amendments). It works on the 'cap and trade' principle. A 'cap', or limit, is set on the total amount of certain greenhouse gases that can be emitted by the factories, power plants and other installations in the system. The cap is reduced over time so that total emissions fall. Within the cap, companies receive or buy emission allowances which they can trade with one another as needed. They can also buy limited amounts of international credits from emission-saving projects around the world. The limit on the total number of allowances available ensures that they have a value."
  système d'échange de quotas d'émission de l'UE | SEQE de l'UE | SEQE-UE | système communautaire d'échange de quotas d'émission | SCEQE | système de négociation des droits d'émission | SEQE UE
  fr
  Sainmhíniú "système international de plafonnement des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz à effet de serre dans les entreprises, mis en place par l'UE en 2005 et fondé sur les nouveaux mécanismes définis par le Protocole de Kyoto" Tagairt "Brochure ""Le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE)"", éditée par la Commission européenne"
 7. POLITICS|politics and public safety|public safety · ENERGY|electrical and nuclear industries|nuclear energy
  córas an Chomhphobail Eorpaigh don mhalartú faisnéise i gcás éigeandáil raideolaíoch Tagairt "Dréacht-Chonclúidí ón gComhairle, 12.11.2015 : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11653-2015-REV-3/ga/pdf [19.10.2016]"
  ga
  Comhthéacs """Ba cheart é a bheith mar aidhm ag an oiliúint agus ag na cleachtaí sin taithí a roinnt go frithpháirteach, dea-chleachtas a chur chun cinn, torthaí a mhalartú agus éifeachtacht na socruithe EP&R a fheabhsú go leanúnach, agus ag an am céanna úsáid a bhaint as na sásraí idirnáisiúnta atá ann cheana amhail ConVEX agus/nó INEX más iomchuí, chomh maith le córas an Chomhphobail Eorpaigh don Mhalartú Faisnéise i gcás Éigeandáil Raideolaíoch (ECURIE) (...)""" Tagairt "Dréacht-Chonclúidí ón gComhairle, 12.11.2015 : http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11653-2015-REV-3/ga/pdf [19.10.2016]"
  System der Europäischen Gemeinschaft für den Informationsaustausch in radiologischen Notsituationen | beschleunigten Fall | Notstandssituation | Austausch radiologischer Informationen | dringenden Fällen | ECURIE
  de
  Sainmhíniú System für den schnellen Austausch von Informationen in radiologischen Notfällen Tagairt Council-DE
  European Community Urgent Radiological Information Exchange | ECURIE
  en
  Sainmhíniú A 24-hour radiological emergency notification and information exchange system. The system notifies the competent authorities of the participating States (currently EU Member States, Croatia and Switzerland) and the European Commission in case of a major nuclear accident or radiological emergency. Tagairt "Commission Energy website http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/emergency_en.htm [23.06.2008]"
  Système européen d'échange d'informations en cas d'urgence radiologique | système communautaire d'échange d'informations en cas de situation d'urgence radiologique | ECURIE | système ECURIE
  fr
  Sainmhíniú Réseau de communication entre la Commission européenne et les points de contact dans les États participants (actuellement États membres, Croatie et Suisse), utilisé pour la notification et l’échange rapide de messages d’information urgents en cas d’accident nucléaire. Tagairt "(pour partie) Centre commun de recherche (dépliant) http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_country_leaflet_lu_fr.pdf (27.6.2008)"
 8. TRADE|consumption|consumer · SOCIAL QUESTIONS|health|health policy
  Córas Mear‑rabhaidh um tháirgí contúirteacha seachas bia Tagairt Comhairle-GA
  ga
  gemeinschaftliches System zum raschen Austausch von Informationen über die Gefahren bei der Verwendung von Konsumgütern | RAPEX | System zum raschen Austausch von Informationen | Schnellwarnsystem für Produktsicherheit
  de
  RAPEX | Community Rapid Information System | rapid alert system for non-food consumer products | rapid alert system for dangerous consumer products | RAPEX alert system | Community system for the rapid exchange of information on dangers arising from the use of consumer products | Rapid Alert System for dangerous non-food products | Rapid Alert System for non-food dangerous products | European Union Rapid Information System | Rapid Alert System
  en
  Sainmhíniú "system established in 2004 by the General Product Safety Directive that allows the 31 participating countries (EU countries, Norway, Iceland and Liechtenstein) and the European Commission to exchange information on products (with the exception of food, pharmaceuticals and medical devices) posing a risk to the health and safety of consumers and on the measures taken by these countries to overcome that risk" Tagairt "COM-EN, based on:European Commission > Consumers > Safety > Alerts (RAPEX), http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm [17.12.2014]"
  Nóta National authorities take measures to prevent or restrict the marketing or use of those dangerous products. Both measures ordered by national authorities and measures taken 'voluntarily' by producers and distributors are reported via the system.RAPEX also covers products posing risks to the health and safety of professional users and to other public interests protected by relevant EU legislation (e.g. environment and security). It does not cover food, pharmaceuticals and medical devices, which are covered by other mechanisms.
  système d'échange rapide sur les produits dangereux | Système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation de produits de consommation | Rapex | système communautaire d'information rapide | système d'alerte rapide
  fr
  Sainmhíniú système européen d'alerte rapide qui concerne tous les produits de consommation dangereux, à l'exception des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et des appareils médicaux Tagairt "http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_fr.cfm"